Christenen geven aalmoezen. Wat zijn dat? Liefdadigheid. Dat betekent de naaste liefhebben als jezelf. Van liefde geven word je nooit armer, dus wees maar kwistig. Pas op dat je niet verlangt naar een beloning of dat je leven een showbusiness is, want christenen verwachten geen beloning in het hier en nu. Een christen vindt zichzelf oninteressant, hij is met God en de naast bezig.

 Gemeente, waar treffen we Jezus aan met zijn discipelen? We zitten in de evangeliën in januari. Jezus heeft veel gepreekt. Niet alleen wonderen en tekenen. Over koninkrijk van God. En burgers daarvan. In zogenaamde Bergrede. Bergpreek. Belangrijk onderwerp koninkrijk van God is belangrijk. Moet ieder mens vol ijverig naar zoeken. Heiland zegt: eerst daarnaar zoeken. Christenen houden zich bezig met 3 dingen: aalmoezen geven, bidden en vasten. Christen worden is goed doen, gebed en afzien. Nou dan wil niemand christen worden. Niemand burger zijn van het koninkrijk. Als het zo moet.

Vandaag over dat eerste. Pijler. Aalmoezen geven. Ik spreek erover wat het is (1), gevaren die er dreigen (2) en de beloning (3).

1. Wat wordt ermee bedoeld? Aalmoezen, het woord is ouderwets. In leger vroeger een aalmoezenier. Soms bedelaar op centraal station Rotterdam. Loop je snel aan voorbij. Weet je niet wat je moet doen. Ander woord, breder, maar wel bedoeld: liefdadigheid doen. Is geen mens die van de liefdadigheid wil leven. Nee maar ergens is ieder mens toch wel van de liefdadigheid afhankelijk. In een of andere vorm. Breder dan dat je een punt gooit in pet van berooide bedelaar. Ieder mens heeft nodig dat iemand goed voor je is. Dus plicht om goed voor je naaste te zijn. Betekent dus je naaste liefhebben als je zelf. Gerechtigheid doen. Ja. Dan ontdekt je waar het altijd over gaat: grote gebod. Basis van alle leven op aarde. Samenleven. God lief hebben boven alles. En naaste als jezelf. Is gewoon die oude wet?! We zijn toch met het evangelie bezig? Het is de Heiland die aan het preken is. Evangelie van het koninkrijk van God. Burgers. Bezig met evangelische preek van de Heiland.

U weet nog wel dat het evangelie de wet niet afschaft, maar vervuld. Liefdewet niet meer belangrijk? Jawel. Eerste pijler is aalmoezen geven. Je naaste liefhebben. Jezus weet met Zijn Geest Zijn burgers te vernieuwen en inspireren. Liefde doen en uitleven. Hele geloof en bekering, nieuwe geboorte, is erop gericht dat beeld van God wordt hersteld. Doet de Heere. God is de liefhebbende God. Wezen van God. Je kunt het zien aan Zijn Zoon. Burgers van mijn koninkrijk gaan weer liefdadigheid doen. Op allerlei manieren. Liefde bewijzen aan hun naasten.

Waarom is dat nou zo? Goed doen? Kunnen we iets dieper kijken? Nou, niet dieper dan die liefde van God. Wel meer over zeggen. Christen is er voor een ander. Extern gericht. Naar buiten gericht. Is dat zo?! Ik meen wel eens te bespeuren dat ze naar binnen staren. Zichzelf onderzoeken. Soms moet dat een poosje. Geest zegt: daar binnen bij jou zit niks goeds, zeker geen liefde tot God en de naaste. Je moet het van Mijn Geest en Woord hebben. Kijk in Mijn ogen. Mens verlost van zichzelf, jezelf ontdekken, je leert ontvangen, dan ga je naar buiten kijken. Hoef je niet meer voor jezelf te zorgen. Niet meer voor je zaligheid te werken. Te zijn voor de Heere en de naaste en de wereld. Christen leeft voor Gods aangezicht. Van vrije genade. In besef van Gods liefde. Aalmoezen gevend mens. Niet iets aan liefdadigheid doet, maar de liefdadigheid doet. Leven van de dankbaarheid. Leven van de burgers. Hoop ik niet dat er iemand hier zit en zegt: leuk dat de dominee het er over heeft, ik vind het niet zo belangrijk. Let er dan op hoe koninklijk Jezus het zegt. Wanneer u het geeft… Natuurlijk doet u dat! Iedereen doet dat. Punt uit. Hoe vervelend ook.

2. Gevaren die er dreigen. Spreekt Jezus over. Kan bedorven worden. Door aalmoes gevende handen bedorven. Niet doen voor de mensen om gezien te worden. Geen denkbeeldig gevaar. Wij doen heel veel voor de bühne. Gezien worden. Beter van worden. Beloond worden, willen we. Beloning in alleen soorten en smaken. Geweldige vent is dat he, doet veel voor een ander. Een ander iets terugdoet voor jou. Geen mens is er vrij van. Jezus signaleert het ook. In strijd met wie die burger is, met natuur en karakter van kind van God. Een christen is iemand die leeft voor Gods aangezicht. Kijkt de Heere naar de ogen. Belangrijk hoe Hij over je denkt. Daarom zo zorgeloos te leven. Verkwistend leven wat betreft de liefde. Waarom zuinig mee doen? God is er niet zuinig mee. Liefde wordt altijd meer. Van liefdadigheid wordt je nooit armer, alleen rijker. Christen is niet berekenend. Want al jouw rekensommen gaan in de fout. God zet er een streep door. Hoef ik me niet meer mee bezig te houden. Alleen maar niet meer liefdadigheid doen voor de mensen.

Heb er acht op! Heiland ziet gevaren. Op je in laat werken, hoe is het mogelijk, voorbeeld trompetten. Echt kunt meemaken. In synagoge of op de straat. Wanneer een hoge meneer een flink bedrag heeft gestort dan wordt dat openlijk bekendgemaakt. Soms met trompetgeschal. Iedereen spreekt erover. Goeie vent hè. Is toch begrijpelijk? Jezus noemt die mensen die voor zich uit laten trompetten, letterlijke of figuurlijk, geveinsden. Toneelspelers. Doen zich mooier voor dan ze zijn. Ze hebben meer op met zichzelf. Denken uitsluitend aan hun eigen reputatie. Veel voor over. Leven dus ook niet een leven met de Heere. Innerlijk staan ze niet met de Heere. Rekenen niet met wat Hij van hen denkt. Geloven niet dat Hij hun leven leidt. Jezus is nuchter: ze hebben hun beloning al. Burger van koninkrijk van God is niet uit op beloning hier op aarde. Christen wil niet goedkeuring van de mensen maar alleen van de Vader. Kleine jongen taak heeft gedaan, telt als vader zegt: goed gedaan jongen.

Een christen is iemand aan wie alle show vreemd is. Moet u goed over nadenken. Gaat dieper dan we denken. Een Farizeeër vinden wij weerzinwekkend. Eigenlijk zegt hoe goed, gelovig en vroom ik ben. Maar gelovig? Wij willen niet met onze goedheid tekoop lopen. Niet met vroomheid ook niet. Maar met geloof?! Daar wel een klein beetje mee lopen te showen. Vroeger vertelde men bekeringsverhalen. Tegenwoordig Ervaringsverhalen. Proberen innerlijke leven met God om dat te tonen. Showen. En dat moet niet. Heere Jezus ging vaak in de nacht in de eenzaamheid te bidden. Geen behoefte om Zijn leven te showen. Oprechte christen ook niet. Hoe leeft en werkt dit? Leven in de liefde en dankbaarheid. In de stilte en teruggetrokkenheid. Liefdeband heeft iets teers. Verdraagt geen trompetten. Ja maar er christen moet toch uitnodigend zijn? Getuigen? Nou, laat heel je leven een getuigen zijn. Je hoeft niets te showen. Leven is toch al een grote showbusiness. Pas op het leven met God ook een showbusiness te maken.

3. Beloning. Heiland keurt jacht op beloning hier en nu ik aarde af. Wij mensen hebben maar een korte tijd. Dus we willen incasseren. Alles eruit halen. Pas er voor op om op vrome manier aan meedoet. Toch spreekt de Heiland over beloning. Ook in gelijkenissen. Opvallend. Hier ook weer. Kennelijk is het zo, is Jezus er niet bang voor. Hier op aarde verkeerd, maar in Gods koninkrijk niet. Eenvoudig voorstellen. Verliefde jongen. Is al beloning als meisje lacht en hem ziet zitten. Ik dat meisje mag hij best uit zijn. Op schouderklopje uit zijn. Gemeente wij mogen er best op uit zijn (ik denk dat we er te weinig op uit zijn) dat de Vader zegt: wel, jij goede dienstknecht over weinig ben je getrouw geweest.

Veel mensen praten over hemel maar nooit over God. Hemel in gepraat. Ja dat kan gebeuren. Fout is niet dat men de hemel wil hebben. Maar men denkt een hemel zonder God. Die is er niet. Een christen wil niet een beloning zonder God. Maar met God. Beloning is niet de hemel.  Of Koninkrijk. Maar God zelf. Niet naar hemel verlangen zonder God. Heiland spreekt over de hemel en over beloning. Mag je naar verlangen. Doe het vaak en intens. Onzuivere manier? Gaat de Heere aan de slag in je leven.

Vertaald naar ons doen en laten? Christen vindt zichzelf oninteressant. Met ander bezig. Trouw, liefde. Druk met de Vader. Met het woord, wil en wet. Uw wil geschiedde. Dat is onze enige zorg. Bezig met beloning: God zelf. Wat zal het niet wezen in de hemel te komen! In ogen van die Vader te kijken. Uw Vader, zegt de Heiland. Hij is zo ver vooruit. En ons nabij. Hij wilde mens worden. Tot de vader brengen. Nooit uit het oog van de Vader zijn.

Openbaar zal worden. Niet nu. Maar straks.in openbaar vergelden. Zondig mens bang voor? Alles aan het licht komt, is dat niet verschrikkelijk?! Ja voor Goddeloos mens wel. Maar voor een christen die naar de Vader verlangt, is dat niet verschrikkelijk. Dan wordt openbaar hoe groot Gods genade is. Hoe omvattend Zijn werk is. Maar ook dat God vindt dat mijn kleine steentje een grote steen in Zijn bouwwerk is. Vol. Zelfs volmaakt. Werken die in God gedaan zijn. Door de Heere zelf voorbereid, zegt Paulus. En wij krijgen onze beloning. Voor zulk bescheiden werk. Is toch niet te geloven. Vader is oneindig rijk in liefde en gaven. We gaan weer aan het werk. We denken aan God. Hij is het waard maar te verlangen en je beloning te zijn. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 14 januari 2018, 17 uur. Schriftlezing Mattheus 6:1-8 + 16-18.