Ds. J.J. van Holten (IJsselstein)

Hervormd Reeuwijk, Ichthuskerk, 1 oktober 2017, 17 uur

Tekst: Jesaja 35:8-10 (Schriftlezing Jesaja 34:16-35:10)

 

Jongelui, gemeente,

In onze kerken gebruikelijk om op eerste zondag van oktober stil te staan bij Israël. Toen land weer Joodse staat werd, ging men bijbel weer anders lezen. Kerk in plaats van Israël gekomen, geestelijk Israël, na de oorlog heel anders lezen. Vooral OT. God had volk verbond weer teruggebracht in land belofte. God had niet afgerekend. Niet verworpen, zoals jarenlang gezegd werd. Niet in plaats daarvan christelijke kerk. Kan toch niet anders. Want als we de geschiedenis kennen dan weten we toch dat God Adam heeft opgezocht? Waar ben je? Kom bij Me! Ik zal vijandschap zetten. Na zondvloed totale mensheid niet weggedaan. Niet laten verzwelgen. Lijn verbond doorgetrokken. Trouw aan Israël.

Viel me op bij lezen, hoofdstuk 34. Land toebedeeld. Uitgemeten. Tot in eeuwigheid bezitten. Kan toch niet anders? Omdat God trouw is aan zijn woord en verbond. Psalm 77 kon daar ook niet mee leven: zal er niets van terecht komen? Dit krenkt mijn leven.

Dit lezen we in de profetie. Plaats en betekenis volk Israël: de Heere laat niet los. Wel opletten omdat Israël nou zo’n voorbeeldig volk was. Zo keurig gedragen? Ook niet. Bepaald geen voorbeeld voor volken. Kom je wel achter (al in Hoofdstuk 1: Mijn volk kent Me niet; hoofdstuk 5: wat had Ik er meer aan kunnen doen?). Telkens weer Jesaja, vooral in eerste hoofdstukken, oordeel zal komen. Noordelijk rijk eerst. Zij afgoden gediend. Maar wij? Toch niet verloren gaan? Ook dat een misrekening. Jesaja elke keer weer doorgeven: het oordeel staat voor de deur. Ziet de zonde niet door de vingers. Ondanks crisis en oordeel breekt God zijn woord niet. Het is Zijn volk. Plan heeft, heilsplan voor de wereld. Tegen dat volk gezegd: een volk en een God zijn. Eeuwig verbond der genade. Telkens in Jesaja ook de tonen van Gods liefde en verkiezende genade. Komende verlosser. Daarom openbaart God voor de ballingschap dat er een terugkeer zal zijn.

Situatie is niet rooskleurig. Vijanden rukken aan. Sanherib komt eraan met machtig leger. Niet rooskleurig. Van binnenuit verval en van buiten dreiging. God vergeet niet genadig te zijn. Klinkt het woord. Jesaja 35. Heerlijkheid van Zijn volk daar bezingen. Hart verpand. Dat volk zal terugkeren. Al zal het er diep doorgaan. Al zou het niet meevallen. God zelf zal terugkeer geven. Jesaja mag dat doorgeven. Israël zal terugkomen. Ook hoe dat zal gebeuren. Is boodschap die naar ons toekomt.

Woorden voor volk Israël. Ook voor ons als christelijke gemeente. Heerlijkheid van het volk wordt bepaald door de weg die God gaat. Dat is een hele mond vol. Zal ik het nog een keer zeggen? (Herhaling.) Weg van verzoening en verkiezing.

Vandaag naar Israël kijk, wat zie ik dan? Volk dat geseculariseerd is. Religieus, ja, maar dat is nationalisme. Weinig positiever beeld dan dagen Jesaja. Afval van binnen en dreiging van buiten. Volk dat met stenen gooit. Militaire zin doordrijven. Erger: Hem verwerpt die uit hen voortkwam. Moeten ze niks van hebben. Koning der Joden. Leer ik vandaag die geweldige les van de geschiedenis: God vergeet Zijn volk niet. Vers 8. Effen baan, heilige weg. Er is een terugweg. Een weg door de woestijn. Dwars door onmogelijkheid heen. Is gebeurd na de ballingschap.

Harp aan de wilgen gehangen. God vergeten. Hebben het hier best?! Ideaal vaarwel gezegd. Toch. God heeft volk teruggebracht. God houdt Zijn woord. Een weg naar Sion. Terug naar Kanaän.

Opnieuw vervulling in 1947. Staat gesticht. Land. Wonder van God. Die Zijn volk niet prijsgeeft. Tot beschaming van theologiebeoefening. Terugkeer ook. Oost-Europa. Maar ook vanuit Frankrijk. Breng de Joden thuis. Maar het is God zelf die Joden thuisbrengt.

Zien we dat dit woord kracht houdt? Effen baan. Heilige weg! Terug naar huis. Die weg die hier wordt getekend, meer van te zeggen. Les van de geschiedenis. Diepere en hogere vervulling ontvangen. En zal ontvangen. Een heilige weg. Onreine zal er niet opgaan. Dwaze niet verdwalen. Weg van het evangelie. Voor Israël en de volken van de wereld. Woord houdt kracht. Weg die God gaat is een weg van alle tijden. Voor alle volken. Verheven baan door de woestijn is de weg der zaligheid. Weg is Jezus Christus. Ik ben de weg. De waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

Heerlijke prediking vanuit diepte OT tot ons. Evangelist van het OT. Zien we hier. Schaduwen oude verbond. Heerlijke evangelie. Er is een weg! Mensen van 2017. Voor ons een weg. Een heilige weg. Van genade en verlossing. Een weg terug. Dwazen kunnen er niet verdwalen. Wie Mij volgt, zal niet wandelen in de duisternis, maar het licht hebben. Wie zijn dat die dwazen? Zij die door geloof die weg mogen leren bewandelen. Ze waren dwaalziek. Erachter gekomen dat alle wegen dwaalwegen zijn. Vrijgekocht door het bloed. Vers 10. Terugkomen en binnenkomen met gejuich. Weten van zichzelf dat ze dwaas zijn dat ze de rechte weg niet kunnen vinden als God ze aan zichzelf overlaat. God zelf is die een weg baant. Brengen in heilig Sion. Zonder vrijlopende en verlossende bloed komt niemand in het Jeruzalem.

Waarschuwing ook. Jesaja zegt ook wie er niet lopen. Niet wandelen. Vers 8. Onreine zal er niet over gaan. Dat zijn zij die reinigende bloed niet nodig hebben. Buiten verzoening in Christus. Ongelovigen. Weten we toch: buiten Jezus is geen leven. Is dwalen, omdolen. Omkomen. Op die weg is er geen leeuw.

Zien we iets van die dubbele betekenis. Genade en trouw niet breekt. God de Heer regeert. Dezelfde God is. Op aan kunt. Israël als een opgericht teken. Wil weten wie God is, moet je naar Israël kijken. Spoor van de vervulling.

Ook die andere kant getekend. Waarschuwend voorbeeld. Onreinen zullen op die weg niet gaan. Ongeloof Israël getekend als waarschuwing. Paulus in Korinthe brief. Allemaal door de zee, hemelbrood gegeten. Als je bijbel kent, Paulus legt link naar Jezus. Steenrots is Christus. Daaruit gedronken. Allemaal deelden ze in de genade. Maar meerendeel is gevallen. Dit wordt ons beschreven als waarschuwing! Voor ons. Laten we Christus niet verzoeken zoals zij. Onreinen zullen op die weg niet gaan. Heilige weg en verheven baan. Verboden toegang en geen doorgang voor wie Jezus niet kent als verlosser. Maar voor de dwazen in eigen oog, dwalen is onmogelijk. Vers 8. Alleen voor hen. Door reinigend bloed van Christus. Zijn geen twee wegen. Israël weg van Thora? En wij weg van Jezus? Nee, echt niet. Alleen Jezus.

Komt vraag op ons af: willen wij op die weg gaan? God moest klagen: mijn volk wilde niet naar Mij horen. Die ernst vanmiddag op Israëlzondag. Weg geweten maar in ongeloof verder geleefd. Jezus zegt in NT: niet gewild dat Ik koning was. Weg naar Sion is er die het van zichzelf hebben verloren en gewonnen gegeven aan Jezus Christus. Alles op scherp vanmiddag. In confrontatie met Jezus valt beslissing. Altijd de vraag: willen we ons laten gezeggen? Spoor dat Hij wijst? Hoe velen zijn er niet achter gebleven in Babel? Vandaag: geen heil zien in de kerk. Voor of tegen. Beslissing. Kom je in de verstrooiing terecht. Stoten ons aan het woord. Zoals Israël. Jezus verworpen. Of we verkondigen zijn daden. Dat volk mag daarvan zingen op die weg.

Klinkt loflied op de weg. Vers 10. Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige vreugde is hun deel. Gemengd gezelschap. Joden en heidenen. OT en nieuwe verbond. Bont gezelschap. Tyrannie satan verlost. Een veilige en heilige weg. Dwars door woestijn van het leven. Leert ons dat Hij getrouw is en genadig. Vraag waar wij staan? Erkenning dwaalziek? Of verharden we ons tegen genade? Bedroeven we de Geest? Israëlzondag is dag van vreugde omdat God nooit vergeet aan Zijn verbond. Altijd met je kinderen naar Hem gaan. Leren erkennen dat God getrouw is. Voeten wil richten. Ons wil verwelkomen in nieuwe Jeruzalem. Ook dag van inkeer tot onszelf. Gaan wij op die weg? Dag van gebed. Om bekering van Israël. Gebed om zaligheid en genade voor ons en onze kleinkinderen. Opdat loflied geboren zal worden. Verlosten zullen daarop wandelen. Sion binnenkomen met gejuich. Paarlen poorten. Hem te zien die ze gered heeft. Die ze verlost heeft van zonde en schuld.

Vraag die overblijft: kennen we die verlossing? Weten we daarvan? Samen met Israël delen in die vreugde. Verlost van schuld en zonde zingen met Israël in geloof dat God hen die dwalen zal brengen in het rechte spoor. Amen.