Ds. J.H. Gijsbertsen (emeritus, Voorthuizen)

Zondag 15 oktober 2017; Ichthuskerk Reeuwijk; 9:30 uur

Schriftlezing Psalm 56; tekst vers 4

 

Een Psalm voor stoere mensen, heeft iemand wel eens tegen me gezegd. Waarom zeg je dat? Moet ik denken aan Luther zei die man. Dacht ik over na. Kon wel eens gelijk hebben. Op lagere school in de gang een paar mooie platen. Zag je een eenzame man omringt door vorsten en belangrijke mensen ook uit de kerk. Een monnik. Maarten Luther. Rijksdag Worms. Verantwoording afleggen over stellingen. Tot ontdekking gekomen dat er zoveel dingen mis waren. Lijkt zo’n man een geweldige stoere kerel. Door Duitsland gereisd, zie je posters, reusachtig, met diezelfde kop van Luther op. In steden tentoonstellingen en herdenkingen. 500 jaar hervorming. Voor maatschappij en kerk heel belangrijk. Wat hebben we er 500 jaar later aan? Afbeelding ook wel eens gezien? Ja dat is iemand van dat lied. Heel sterk zijn. Uitstraling. Heel wat te weeg gebracht.

Nou, bestuderen in geschriften. Heel ander beeld. Niet stoere kerel. Heeft een verklaring van alle psalmen. Psalm 56 heel bijzondere plaats gekregen. Veel aan te danken. Ik moet vrezen voor andere mensen. Koning, vorst, paus, belangrijke mensen. Eenvoudige monnik. Onderworpen aan macht. Gelezen in Jesaja 51, die mensen voor wie je bang bent (die boven je staan en over je te zeggen hebben) moet je niet bang voor zijn. Zij moeten ook sterven. Zijn als het gras. Wij ook. Mooi, andere moment afgesneden. Gras kortstondig leven. Niet bang voor te zijn. Kom ik er wel door? Zullen ze me sparen? Van uit gaan door valse overleggingen of dreigende taal gevoel geven dat je er niet mag zijn. Nergens meer. Je mag er niet zijn. Wegvluchten! Nergens rust. Lijk je alsof je hard wegloopt in het veld, kip zonder kop, uitvliegt, schichtig achterom kijkt. Weet niet waar ik heen moet.

Koning David dat ook overkomen. Gezalfd als opvolger. Geliefd aan het hof. Hartsvriend Jonathan. Buitengewone relatie als vrienden. Kunnen elkaar hele tijd niet zien. Eerst altijd welkom. Saul vond het fijn als hij kwam. Met zijn harp. Spelen. Of als anderen het zeiden: kalmeren, uitbarsting kwijtraken. Rustgevende muziek. Iets van de vrede van God. Kun je rustig van worden. Heel wat keer gelukt.

Komt een dag, Saul wil David niet meer zien. Kom maar niet meer zegt Jonathan. Niet veilig in de buurt van mijn vader. Weggaan. Veld in te vluchten. Kip zonder kop. Liep daar zomaar. Keek niemand naar hem om. Kwam terecht in land achterburen. Filistijnen. In handen valt in mannen van Gath. Doet alsof hij niet goed bij zijn hoofd is. Mochten niet weten dat hij toekomst had.

In die periode zich gevoeld als die vluchteling die voor iedereen bang moet zijn. Geleerd van Jesaja dat dat niet hoeft. Alle mensen moeten sterven. Verschil? Mensen die in de weg zitten, wel voorzichtig zijn ten opzichte van anderen, die ander moet ook verantwoording afleggen tegenover God. Zelfs al kost het je leven. Vertrouw op God. Hij is Rechter. In moeilijke omstandigheden niet altijd dat geloof. Luther zegt: ik heb gemerkt dat God niet zich haast maar wel op tijd komt. God laat je weten dat Hij zo getrouw is als sterk. Dit weet ik vast. Organist zette er al een streepje onder door harder te spelen. begeven. Krachtige taal.

Wat aan de hand? Tegenstand vijand. Geen wapens. Meest gevaarlijke is dat ze zijn woorden verdraaien. Iets gezegd maar in tegenovergestelde betekenis gebruiken om tegen je in te brengen. Duivels. In Engelse taal mooie uitleg aan. Abusive language. Omgekeerde taal. Eenvoudig vertalen: schelden. Bang voor jongens op school, schelden of pesten. Schelden doet geen zeer? Nou dat ben ik niet mee eens. Alles je aantrekt? Niet tegen verweren. Door het geloof ben ik niet bang (moet je wel kracht voor krijgen!). Je kunt je ook te mooi voor doen. Maar God weet wat er gezegd is. Vurige pijlen op je af? Hart pijn doet? Niet bang zijn. Niet agressief zijn met woorden er tegenin. God regeert. Als ik zou vrezen, dan bang voor het gezag van God. Kruip ik bij God als het ware op schoot. Schuilplaats. Schuilen bij God. Mag dat altijd? Ja. Dat zeggen je vader en moeder. Heb je dan altijd gelijk? Als je vertrouwelijk al je dingen bekendmaakt. Vooral als Zijn eer en koninkrijk op het spel staat. U bent sterker dan alles wat tegen mij wordt ingebracht. U verdriet gedaan. Het gaat vooral om U in mijn leven.

In Psalmen gaan bladeren. Psalm 116, 23. In Gouda was een oude man die op sterven zich moest voorbereiden. Pijn overheerste. Als je komt, lees een paar verzen uit Psalm 23. Is dat uw lievelingspalm? Als ik bang ben voor dood die komt en pijn, de Heere is bij mij. Dal van de schaduwen van de dood. Donkere tunnel. Ben ik alleen. Nee, zei hij. Ben ik niet alleen. Als u dat leest met mij dan laat de Heere weten: in duisternis gaat de schaduw van de Herder mee. Herder tikt tegen de rotsen. Daar gaat hij. Tikken van de stad is signaal dat hij er is. Paar regeltjes, dan weet ik het weer. Soms nacht lang. Denk ik aan tik van de staf. Als ik zal vrezen, zal ik op U vertrouwen. De dag dat ik zal vrezen.

Romeinenbrief van Paulus, staat mooie tekst: in dat alles (strijd, tegenslagen) zijn wij meer dan overwinnaars. Het staat zoals het er staat. Ja toch? Alles is toch waar? Iemand zei, twee kinderen moeten verliezen in 1 jaar. Niet dat je het begrijpt. Diegene zei: God was erbij. Hoe weet je dat alles? Niet: na dat alles. Achter de rug is. Nee: in. Wel verlangen kind van God om Hem eeuwig groot te maken. Onder de indruk van tegen de achtergrond van groot verdriet dat tegen mij vertelde.

David dat ook gehad. In dat alles aan de winnende hand. U staat voor mij in. Ik ben Uw gezalfde. Doop. Ik ben erbij, alle dagen. Als ik moet vrezen, leg ik mijn hand op mijn hoofd en mijn andere hand op het woord van God. Doop en het Woord. Gezalfde. Van hem getuigen. Leven getuigen. Danken. Straks onophoudelijk dankzegging. In dat alles. Eenzame situatie. Neuriet Psalm 56. Wijs van eenzame duif op verre eikentakken. Verlaten gebied. Wachten. Om boodschap van vrede door te geven. Noach en de duif. Heilige Geest, duif van God. Oog geopend temidden van gewoel. Vroeger kwam voor als ze terug waren in huis, psalm neuriën. Moeder die bezig is in huis. Zong mijn moeder. Terwijl ze het druk had. Luther ook. Ineens te neuriën. Probeer eens als je in het nauw zit, te neuriën. Psalm 103 mooie versie van dat lied. Ik weet niet of u het ook kent. Merk je als je moe bent of bezorgd of verdrietig, je hoofd omhoog voelt gaan. Doet de Heere. Gunst aanschouwen. Terwijl alles tegen je is. Brand om je heen. Rijksdag Worms. Of David in Gath. In eens dat lied van die duif. Weten dat God erbij is. Niet verweren met agressieve woorden. Dat is handelsmerk van de vijand van God. Nee. Refrein van genade van God. Omzwerving houdt een keer op. God weet er van. Bewaart er tot die dag. Gods genade aan mij betoond. Belofte toevertrouwd en bewaart tot die dag. Wel je aan Hem toevertrouwen.

Uit deze Psalm destilleren. Iedere keer herhalen. De Heere is bij mij. Kwetsbare uitspraak maar o zo sterk. In een betoverde en gek geworden wereld. Moeilijke situaties. Hij zal je niet verlaten. Dank U wel Heere. Dat woord bewaard. U kent de tranen, pijn, moeite van mij. Waar anderen van zeggen: gaat wel weer over. U zuinig op bent. Als een soort tegoed bewaart. Tranen vruchtbaar zijn. Het is goed geweest. Psalm 119. Goed om een vreemdeling ben en toch door God bewaart. Toen en toen. Weet je nog. Alsof je alles aan kon?! Taal van geloof. Triomf. God zal me niet begeven. Niets zal me scheiden van de liefde. Die stoere man? Nee. Dat beeld bijstellen. Ik ben net zo kwetsbaar als.Luther en David. Geeft niks. Niet in eigen kracht verder kunt en wilt. God geeft. Genade is altijd sterker dan alles wat er tegenin komt. Oneindig groot. Overwinnaar weten. U hebt het gezegd. Jezus wachtte het kruis. Helm zaligheid had Hij niet op. Wel een doornenkroon. Kijk eens goed. Tranen in die kruik. Offer van Jezus. Wij schuldenaars. Wij hebben oordeel verdiend. Rechtvaardig als God zich van ons distantieerde. Doet Hij niet. Getrouw en sterk. Helm van de zaligheid en zwaard van de Geest alle gevaren te doorstaan. Strijd overkomen. Meer te zijn dan overwinnaars. Hoe kan dat? Johannes zegt: wat uit God geboren is, overwint de wereld. Jezus is de Zoon van God. Overwinning van de wereld. Ik dank God dat hij mijn verkouden stem heeft willen gebruiken om u dit te zeggen. Want ik weet dat God met mij is. Amen.