Woensdag 13 december 2017, 19:30 uur – Bethelkapel Den Haag – Ds. J. Eerbeek (emeritus hoofdpredikant ministerie van Veiligheid en Justitie) – Overweging over ‘De herders hielden in de nacht de wacht over hun kudde’, Lukas 2 vers 8

‘De herders hielden in de nacht de wacht over hun kudde.’

Vroeger in de kerk hadden we een uitleg en toepassing. Ik doe de uitleg. Ik heb een tekst uitgekozen die me is gaan fascineren. Kerstfeest zijn grote woorden. Ik haakte hierbij aan.

Kudde bij elkaar houden. Schapen beveiligen voor wilde dieren. Taken verrichten voor algemeen belang. Thuiszorg, politie, mantelzorgers, vrijwilligers.

Bij die herder en de kudde gaat het om gerichte zorg. Zorg voor ene schaap dat afgedwaald is. Enkeling. Bij ons actueel. Kinderen die in levenssituatie terechtkomen waarin alles mis gaat. Verwarde personen. Zorgwekkende zorgmijders. Dak- en thuislozen. De herder en het verloren schaap. Dat ene schaapje op de nek. Herder draagt het terug.

Kerstverhaal speelt zich af in de nacht. In de nacht wordt alles uitvergroot. Voel je extra alleen. Aan jezelf overgeleverd?

Beeld kudde. Schapen leven dicht bij elkaar. Samen overleven ze. In onze samenleving wordt gemeenschap gemist. Keerzijde individualisme. Wat verwachten de burgers van politici? Misschien ook wel iets van herders die de wacht houden. Weten wat er leeft in de kudde. Excellente bestuurders hebben betrokkenheidseigenschappen. Communicatief. Herders scheppen vertrouwen. Ze houden de wacht. Gewone leven met alles wat goed gaat en niet goed.

Kwaliteit van de samenleving. Veel gaat goed. Welvaart. 85% voelt zich gelukkig. Goede levenskwaliteit. Stond gisteren in de krant. Maar. Er zijn ook 700.000 mensen die in precaire omstandigheden. Cans en cannots. Opgave voor de politiek. Mensen die niet mee kunnen doen, blijven betrekken.

20 eeuwen geleden gebeurde iets heel bijzonders. Er verschijnt een engel. Herders schrikken. Midden in de nacht van het bestaan valt licht. Wij kunnen veel. Autonoom. Alles zelf in de hand. Onszelf tot licht? Je moet zelfredzaam zijn. Het is waar, we zijn tot veel in staat. De wetenschap kan niet alles. Wij kunnen niet overal licht scheppen. Soms staan we met lege handen. Het stralende licht is de geboorte van Jezus. Hij is de uitgestoken hand van God. Iets voor ingewijden? Uit de oude doos?

Als Jezus opgroeit en rond gaat toont Hij zich de goede herder. Liefde en hoop. Hij draagt je als je niet verder kunt. Ieder mens hoort erbij. Die levenshouding moet ons doortrekken. Liefdevolle zorg. Staat in regeerakkoord. Doorbreken bureaucratie. Onze minister zet daar op in. Mensen met compassie werken in de zorg. Wat is bij ons de kern van ons handelen? In adventsviering op het spoor komen. Er moet geordend worden. Kan wel een kloof zijn tussen systeem en leefwereld. We bouwen op mensen. Onze overheid een schild voor de zwakken.

In de kerstnacht wordt compassie ingebracht. Licht brengen als het avond geworden is in het leven van mensen. Exodushuis. Ex-gedetineerden in een huis. Mensen begeleiden op nieuwe levensweg. Gesprek met de bewoners. Iemand volgde gesprek van afstand. Hakken in het zand. Kunst is dan om verzetshouding te doorbreken. Wat doen jullie hier overdag in dit huis? Een mooie opening. Ze ging meedoen toen ze werd betrokken. Wat doet u? Afstand doorbroken. Ik ben gezelschapsdame? Ik werk bij demente ouderen. Spelletjes doen. Bij mooi weer wandelen buiten. In een rolstoel. Dan rijd ik ze het licht in, buiten. Wat mooi dat u dat doet met mensen die zo kwetsbaar bent, u bent voor die mensen tot grote steun. U doet belangrijk werk. U bent een pijler van de samenleving. Ze is van hangjongere tot pijler van de samenleving geworden.

We dragen geloof, hoop en liefde met ons mee. Het inspireert ons en met overtuiging bouwen we mee aan een betrokken samenleving waarin iedereen mee kan doen. Eer zij God in onze dagen.