Wie is Deze?

Bij het wonder van de genezing van de geraakte die door zijn vier vrienden door het dak op een bedje werd binnengedragen, spreekt de Heere Jezus Christus de vergeving van de zonden uit. De Farizeeën en Schriftgeleerden beschuldigen de Heere Jezus van godslastering omdat niemand anders dan God de zonden kan vergeten. Wat zij niet zagen en geloofden is dat de Heere Jezus God is, de Zoon van God is. Bij Hem is vergeving van zonden. Gaan wij tot Hem? Brengen wij de mensen om ons heen bij de Heere Jezus zoals deze vier mannen deden? Bidden we voor ze? Proberen we ze te bereiken met het Evangelie omdat we weten dat wij allen op weg zijn naar onze eeuwige bestemming?

Lukas 5 vers 21b: ‘Wie is Deze?‘.

Mensen bij Jezus brengen

Gemeente, mag ik u en jou vragen of u al een antwoord hebt op de vraag van vers 21. Wie is Deze? Dat is een lastige vraag. Als ik dat vraag, dan zal iedereen zeggen: dat is de Zoon van God. Een ander: Mijn Borg en Zaligmaker. Allerlei antwoorden komen. Wat is Christus voor u en jou persoonlijk? Waarom deze vraag belangrijk? Een geschiedenis die zo bekend is, zelfs de vraag: wat moet die man nog erover zeggen? Misschien is dat wel zo. Maar als er eentje is die het nog niet weet, dan is het daarvoor. Als de Bijbel opengaat, dan gebeurt er wat. Dan spreekt God tegen ons. Ik denk dat dat de reden is dat er nog wel wat bezwaren zijn tegen het lezen. We vinden het moeilijk. Dat zegt Paulus. Dat is het Oude Testament. Tijd geweest. 1820-1910 Bijbels waar het Oude Testament niet in voorkomt. Wisten ze niet precies wat ze met het Oude Testament aan moesten. Het Woord dat we gekregen hebben van de Heere. Aan Hem. Werk van de Heilige Geest. Om ons te onderwijzen.

Als Jezus gaat spreken, dan doet Hij dat om ons te onderwijzen. Hebben we nodig. Anders niet iemand nodig die ons onderwijst. Wat nodig? Antwoord te krijgen op de vraag: hoe kan ik rechtvaardig verschijnen van God. Antwoord kan alleen de Heilige Geest. Meest belangrijkste. Dan bent u de gelukkigste mens in deze kerk. We zeggen: we zijn het reis op weg naar de nimmereindigende eeuwigheid. Niet helemaal waar. We zijn er in. Onsterfelijke ziel. Lichaam gaat naar het graf. Twee wegen. Derde weg door mensen verzonnen maar is er niet.

Wie is deze? Antwoord gekregen. Bij het begin beginnen. Jezus is in een huis gekomen. Huis als een kubus in het Midden-Oosten. Leem. Ik ben zelf vijf maanden in Afghanistan geweest. Grote kubussen. U-vorm drie bij elkaar. Poort en binnenplaats. Behoorlijk huis geweest zijn. In een van die zalen is de Heere Jezus gekomen. Als Jezus in ons leven komt, dan gaat er wat gebeuren. God de Vader en Heilige Geest intrek nemen. Kerk uitgaan als erin kan niet. Ter voordeel of ter oordeel zeiden ze vroeger. Voorbereiden voor de kerkdienst. Gebeden voor de kerkdienst. Gebed na de kerkdienst. Ongeveer vijftien gebeden die we kunnen gebruiken. Snel klaarstaan met de mening dat we het niet weten. Met het gezin op de knieën. Of alleen. Een zegen bidden. Daar gaat het toch om? Waarom zo belangrijk? We zijn op weg naar die Godsontmoeting. Hebben we dan een Borg voor onze zonden? Oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven.

Hij begon te leren. Een zaal met verschillende mensen. Mattheüs en Markus beschrijven het ook. Geleerd gezelschap ook, leraars der wet. Ook mensen vooruitgegaan. Daar moet je bij zijn. Ik denk dat er ook nieuwsgierige mensen zijn geweest. Er zijn er ook geweest die een goede preek wilden horen. Ook sensatiezoekers die vermaakt wilden worden. Leraars der wet. Gehoor dat nogal kritisch zijn. In iedere preek willen ze drie stukken en twee wegen horen. En als die er niet is, dan deugt het niet. Hoe kom ik erbij? In de tijd van Jezus waren er nog zo’n zestal anderen die uitgaven messias te zijn. Joden stuurden uit om te horen of de leer overeenkwam met wat zij leerden. Zo’n gezelschap als wij hier.

Het staat de Heere Jezus niet in de weg. Dan gebeurt er wat en dat is zo. De kracht des Heeren is er om hen te genezen. Doel van het onderwijs? Dat mensen genezen worden. Lukas 5. Levi geroepen. Ze mopperen tegen Jezus. Die gezond zijn hebben de Medicijnmeester nodig. Allemaal nodig. Van nature zijn we allemaal ziek. Geraakten. In het paradijs stonden we rechtop voor God. Buiten het paradijs kunnen we voor God niet meer bestaan. Kracht om hen te genezen.  Wat heb ik nodig om rechtvaardig te verschijnen voor God? Kan een dominee geven die kracht. Alleen Hij.

Mensen in een bijzondere plaats. Heilige plaats betreden omdat de Heere God hier is. Als koning Willem Alexander hier binnenkomt en hier komt staan, dan ga je niet een snoepje nemen of met een ander zitten praten. Wat komt die nu doen? Nee, dan ben je benieuwd wat hij te zeggen heeft. De koning is prima, maar de Koning der koningen is veel groter. Misschien kan de Heilige Geest u overtuigen dat het over u gaat. Ze brachten iemand die geraakt was. Kon zelf niet meer lopen. Nauwelijks bewegen. Ernstige spierverlamming. Niet in staat om zelf tot de Heere te gaan. Was het noodzakelijk? Misschien wel een vader of moeder in ons midden die weet dat zijn of haar kind zich in de wereld beweegt en nooit meer in de kerk komt. Ziel opgebonden worden. Dan krijg je het allemaal niet meer voor elkaar. Dan krijg je een Ander nodig. Als er geen goddelijk wonder gebeurt, dat je dan verloren gaat. Uw buurman. Misschien wel anders. Vult u maar in. Die heeft ook een ziel die voor de eeuwigheid geschapen is. Heeft u ook weleens voor gebeden? Voor de vluchtelingen, zo’n miljoen. Wat een ontzaglijke kans de Heere ons heeft gegeven om voor hen te bidden. Moet ik tegen hen gaan praten? Als u het talent gekregen heeft om dat te doen, dan is dat prima. Een kaartje kan zomaar heel eenvoudig. Het Evangelie zijn voortgang doen vinden. Dagboekjes in huis. Wat doe je met die dingen? In de kast laten liggen met het stof erop?

De Heilige Geest doet Zijn eigen werk. Hij werkt middellijk. Werk doen. Ik heb het op Urk met catechisanten gedaan. Om de hoek laten kijken stiekem. Met een uur waren ze weg. Als u dat allemaal te ingewikkeld vindt, dan hier een voorbeeld. Mannen brachten er een op mat. We lezen in een ander Evangelie van vier mannen. Vindt u het moeilijk om voor andere mensen te bidden? Spurgeon: vraag of een ander met je meebidt en meedraagt. Ik zeg niet dat je een ander kunt bekeren. Maar mensen wel bij Jezus brengen. Met een briefje. Met een boekje. We zijn allemaal geraakt. Dat is een goede motivatie om voor uw man, vrouw, buurman te bidden. Moet je daarvoor bekeerd zijn?

We hoeven niet op een sinaasappelkistje te gaan staan op de camping om te preken. Neem nu voor een ander te helpen. In het leger zouden we zeggen: een missie gekregen. Dan ga je, dan voer je uit. Je zult moeten opstaan. Bed kwam niet naar je toe. Ze lopen naar die geraakte. Leggen het touw over de schouder. Richting de Heere Jezus Christus. De ander bij Hem brengen op de meest eenvoudige wijze. Valt niet mee, heel gewicht. Wat zullen anderen van zeggen? Misschien heb je hier ook wel keten. Doe je toch niet met een Bijbeltje naar de keet te gaan? Waarom niet? Hoe worden ze er anders op gewezen? Kunnen een ander niet bekeren. Waarom kost het ons toch zoveel moeilijk? Wat is het nodig dat we elkaar ondersteunen. Menselijke woorden zo goedkoop. Samen die last te dragen. Op de manier zoals hier beschreven. Kan een heel gewicht zijn. Lopen naar het huis.

Komt niets van terecht. Huis vol. Mensen staan voor de deur. Komt niets van. Gaan maar weer naar huis. Ik kan het niet lezen. Staat er niet. Laat door niets anders leiden. Ik voer die opdracht uit. Missie uitvoeren. Je voert de opdracht uit en dat is simpel. Je voert het uit. Waarom is dat zo? Die mannen hebben een opleiding gehad. Bekwaamheden. Geestelijk precies hetzelfde. Het gaat niet om onszelf maar om de Heere. Gebruikmaken van Zijn Woord. Eerst in gebed gaan. Het valt niet mee. Dat hebben we gezegd.

Als de Heere gaat werken, dan gaat het door het onmogelijke heen. Als u in zo’n kubus bent geweest. Laag op het dak. Leem. Kunt u dat voorstellen een huis voor? Mensen zitten te luisteren. Luisteraars. Kalk naar beneden. Stof. Leem. Groot gat gemaakt. Liggend bed er doorheen. Ze laten daar de geraakte neer. Voor Jezus Christus. Meer hoeven we niet te doen. Bij de Heere brengen. De Heere gaat hun werk bevestigen. Hij ziende hun geloof. Het ging nog niet eens om die geraakte maar om die mannen. Hij weet wat in ons hart omgaat. Misschien schamen. Geen raad weten. Het zal je maar gebeuren. Gat in het dak maakt bij een ander. De Heere ziende hun geloof. Moeders, wat een troost. Moeder van Augustinus. Meer dan twintig jaar gebeden voor hem. En hij leefde zich maar uit. Maar de Heere heeft hem bekeerd.

Vriend. Als u zo bij de Heere gebracht wordt. Hoe zal het dan zijn? Dan blijft er maar een ding over. We hoeven niet met ons eigen verhaal te komen. Merk op mijn ziel wat God u geeft. U alleen U loven wij. Psalm 75 vers 1. Want wij loven u o Heer. Wat is nu het spreken van de Heere Jezus? Een vraag die ik mag stellen in ons midden? Wat is het belangrijkste wat er kan gebeuren? Goede carrière, groot huis. We zijn begonnen met de vraag: weten we op reis zijn? Van nature geloven we het niet. Dat het allemaal wel mee zal vallen. In het meest extreme geval is dood dood denken we dan. Als God in je leven komt, dan gebeurt er een wonder. Ik ben blind geweest. Zag grijs. Zwart-wit. Mensen zeggen: dit is groen. Kon het niet zien. Dood in zonden in misdaden. Als God in je leven komt, dan gaat Hij laten zien wie Hij is. Jouw Schepper. Dan gaat Hij ook laten zien wat Hij van je vraagt, van je eist. Hoe? Tien geboden. Zijn wet. Wij het idee: ik kan er niet aan voldoen. Dat zegt de natuurlijke mens. Maar als God in je leven komt, dan gaat er licht over schijnen. Ben ik dat? Zonden tegen God. Als God in je leven komt, dan krijg je liefde in je hart. Liefde tot God en je naaste. Dan komt God op de allereerste plaats en jij op de laatste. Dat wil een natuurlijk mens niet. Belangrijkste moment in je leven als God komt. Wat het Hem gekost heeft. Zijn Kind gekost. Ontzaglijke lijden van Christus. Weent niet over Mij maar over uzelf.  Dan wordt je zondaar. Bij jou vandaan geen mogelijkheid meer om verzoend te worden. Dan gaat het niet om dat ik verloren gaat maar dat God niet grootgemaakt wordt. Dan wordt het een andere zaak. Gericht op God. Dan kun je niet anders meer dan de ander bij Christus brengen.

Vriend, het is nog maar een klein poosje. Binnen nu en 120 jaar hebben we allemaal God ontmoet. En God slaat je echt niet over. Zo ontzaglijk noodzakelijk dat we voor elkaar bidden, elkaar op een bed bij Hem brengen. Je kunt ze wel bij Hem brengen. Wie zijn je vrienden? Waar gaat het over? Over de vakantie. Nieuwe auto. Nieuwe baan. Regering deugt ook al niet. Of is het ook al zo dat onze vrienden met ons mee worstelen om die ene man, vrouw, vijand om die bij de Heere te brengen. Het grootste dwarshek moet met God verzoend worden. Ook de wederhorigen. Juist die. Als Christus gaat onderwijzen is het de kracht Gods om te genezen. Daarom is Jezus aanwezig.

Er zaten er daar ook een paar. Farizeeën en Schirftgeleerden zaten daar. Moet anders gaan. Via de wet. Via de traditie. Veel te ruim. Wie is deze? Nu wordt het teer. Ze accepteren Hem niet als de Zoon van God. Dat is het meest erge. Jezus zegt niet: nu heb Ik het gezegd en ga. Dat zou ik doen. Hij kent hun gedachten. Wat is lichter: uw zonden zijn vergeven of te zeggen sta op en wandel. Let op. Die mannen kenden God niet. En als jou gevraagd wordt. Wat heb je liever? Dat je zonden vergeven worden of je genezen wordt? Als je ongeneeslijk ziek bent. Jezus wist: als de man zijn zonden niet vergeven werden, dan zou hij eeuwig verloren gaan. Dat is het meest verschrikkelijk. Omdat u niet gewild hebt. Daarom moeten mensen bij Jezus gebracht worden. Omdat Hij weet wat wacht. Omdat Hij weet wat dan hun toekomst zal zijn. Met al onze krachten onze naasten bij Hem brengen.

Woorden met een inhoud. Jezus die in het vlees gekomen is. Zonden op zich te nemen. Wat zal God de Vader, ik kan en mag niet in de gedachten van God de Vader te komen, wat een spanning toen Jezus die woorden uitsprak. Dat God de Vader zoveel liefde had dat Hij daar Zijn lief Kind Jezus voor gaf? Dan te weigeren dat Hij profeet, hogepriester en koning te zijn? Als dit aan het groene hout gebeurt, wat zal aan het dorre zijn. Lukas 15 de drie gelijkenissen. Een van de honderd schapen. Blijdschap over een die zich bekeerd. Een penning. Blijdschap. Verloren zoon. Blijdschap. De Heere wil dat wij terugkeren tot Hem. Markus 1 vers 15. Bekeert u en gelooft het Evangelie. Als uw kind zich niet kan bekeren, die buurman. Dan breng je hem of haar maar. Als het niet met touwen gaat, dan op een andere eenvoudige manier. Wie is deze? Nog een onbekende? Akelige persoon? Of te weten dat Hij je zonden vergeven heeft.

De Heere geeft een toegift. Soms. De Heere is er vrij in. Kan ik niet begrijpen. Achteraf misschien. Als u weet dat Hij u verzoend heeft via de weg van het kruis, dan weet u ook dat de weg niet gemakkelijk is. Maar een van de apostelen is maar op een ‘normale’ manier gestorven. De een gevierendeeld, een ander gekruist. Satan probeert het zaad van het Woord weg te pikken. De Heere weet precies wat er in je leeft. Wat is het grootste geheim? Voor de voeten van de Heere Jezus te brengen. Amen.

‘Wij geloven, dat, om ware kennis dezer grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, hetwelk Jezus Christus met al Zijn verdiensten omhelst, Hem eigen maakt, en niets anders meer buiten Hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, óf dat niet al wat tot onze zaligheid van node is, in Jezus Christus zij; óf, zo het alles in Hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens Hem iets meer toe behoeft, ware een al te ongeschikte Godslastering; want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve Zaligmaker ware. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt; want het is maar een instrument, waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus, ons toerekenende al Zijn verdiensten en zoveel heilige werken, die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid; en het geloof is een instrument dat ons met Hem in de gemeenschap van al Zijn goederen houdt; dewelke, de onze geworden zijnde, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden.’

Artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis

 

Zondag 4 augustus is 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. J. den Boer – Schriftlezing Lukas 5 vers 17-26, tekst 21b ‘Wie is Deze?’ – belijdenis gedaan met artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis