Ds. J. de Vreugd (Amersfoort)

Hervormde Gemeente Sluipwijk, zondag 5 november 2017, 10 uur

Schriftlezing: Jesaja 45 : 1, 4 – 7, 13 – 18, 22 -23; Hebreeën 1 : 1 – 4. Tekst: Jesaja 45:15.

 

Misschien kent u, gemeente van Christus, dat joodse verhaal wel. Jongens spelen verstoppertje. Eentje zo goed verstopt. Vriendjes zoeken zo goed. Maar ze kunnen hem niet vinden. Ze willen me niet meer zoeken? Vader, een rabbijn, zegt: zo is het ook met de Eeuwige. Hij heeft zich verstopt en de mensen willen Hem niet zoeken.

Kenmerk van de wereld dat God verbergt (zeggen rabbijnen). Ruimte voor schepselen. Als Hij zich zou tonen, zou niemand overleven. Vuur dat ontoegankelijk is. Vrezen en beven. God verbergt zich. Relatie met Hem mogelijk?

Maar zou je denken, heeft God zich niet te ver teruggetrokken? Wat merken we van God? Verschrikkingen en ellende in de wereld. Maar in ons eigen bestaan. Teken uit de hemel? Dat Hij bestaat en er ook voor u wil zijn. Houdt God zich soms teveel verborgen? Misschien verlang je terug naar dat God zo duidelijk tot je sprak. Psalm 64 en 42. Verlangen naar God. Liet Hij maar van zich horen.

Waar moeten we Hem zoeken? Israël weet er alles van. In ballingschap. Crisis en nood. Joodse volk. Verdreven uit eigen land. Weggevoerd naar Babel. Tempel verwoest. Mij over jullie ontfermen. Intussen? Waar is Hij? Nu het hoogtepunt, of dieptepunt, horen we tot verrassing: Hij houdt zich verborgen maar Hij ontfermt zich ook. Er gebeurt wat! Kores geeft toestemming terug te keren. Volk Israël naar huis te laten gaan. Kores noemt God Zijn knecht. Gezalfde. Messias. Omwille van Jacob! Ofschoon je Mij niet kende.

Vertegenwoordigers van volken zeggen het: U bent een God die Zich verborgen houdt. Als de verborgene bent U er. We zien niets van U.

Tempel stonden vol beelden. Processies door de straten. God van Israël woonde in heiligdom dat leeg is. Verwoest. We zien U niet. Maar we zien wel dat U Uw volk redt. Willen zich bij Israël aansluiten. Er is geen andere God dan de God van Israël. Getuige van de ware God. Wie is deze God? God had Israël uitgekozen. Ik zal bij jullie zijn. Koos Israël uit. Om als het ware Zijn adres in de wereld te zijn. Tot de Vader komen. Alle volken. Dat is de bedoeling. Zelfs door raadselen van de geschiedenis heen. Relatie met ieder mens, zoekt God.

Ik zei het al in het begin, zoals de wereld eraan toe is, kunnen wij het niet begrijpen. Hij is er wel. God redt. Zelfs in de grootste ellende. Hij bevrijdt ze uit Egypte, slavernij. Naar beloofde land. Hij leidt ze. Verborgen aanwezig. Boek in de Bijbel waar naam van God niet wordt genoemd. Esther. Machten en rijken laten zich horen. God is achter de geschiedenis. Mordechai zegt iets opmerkelijks: uit een andere plaats zal er redding komen. Is vaak in joodse geschiedenis: God. Zo gaat het altijd. Zelfs in meest onbeschrijfelijke lijden was Hij er. Ook toen. Hoor onze God is Een. Gaskamers. Donkere nacht in de vorige eeuw.

Wiesel (overlevende Auschwitz). Op appelplaats groep gevangenen geëxecuteerd. Wrede manier. Gedwongen toe te kijken. Jongeman: waar is God. Oudere man: wijst naar de slachtoffers die daar hangen. Daar is God. Voorwaar U bent een God die zich verborgen houdt.

Dorp Polen, 1942, Wiesel, mannen samen voor morgengebed. Wij zijn er nog. Waar bent U?

U brengt redding. Heiland. Tekst gaat verder. Ook na de nacht van de Shoa. Thuiskomen. Joodse volk komt thuis. Verenigde Naties maken Staat Israël mogelijk. Is waar. Daar achter zit die God verborgen. Volken en machten gebruikt. Is dat niet een geweldige troost? Lijkt alsof alles zomaar gebeurt. Grote monden. Het is de Heere die alles in Zijn handen houdt en leidt naar Zijn wil. Ik formeerde u. Ik schep duisternis. Ik schep vrede. Geheimzinnige en mysterieuze en nabije God.

Kun je je blindstaren op omstandigheden. Wij doen dat ook zo vaak. Niet verder kijken dan neus lang is. Afwezigheid van God? Voor veel mensen is Hij afgeschreven. Ik ben de Heere. Ik spreek niet in het verborgene. Voor iedereen zichtbaar en hoorbaar. Met woord spreekt Hij ons aan. Beperking onze ervaring. Woord van buitenaf naar ons toekomt. Woord van ontferming en liefde. Profeten. Zoals Jesaja. Zegt Hebreeënbrief. Laatste dagen: spreekt door Zijn Zoon. Aan het kruis roept Jezus: waar mij verlaten? Duisternis, oordeel en dood. Woorden uit een van de psalmen van Israël. Als alles is volbracht: in Uw hand beveel ik mijn geest. Bidt elke jood aan het einde van de dag. Nergens lijdt iemand zo diep. Die boodschap mogen we geloven. Behoud van de wereld. Stierf voor verzoening van de zonden. Baant een weg. God is tegenwoordig. Gloed van aanwezigheid (dat is de Geest). Nog steeds groter deel verborgen. Op maandag lijkt het te zijn verdwenen. Het beste moet nog komen. Hij wist alle tranen van de ogen. Naam Jezus, Yeshua, Hij redt. De naam horen we oplichten. Redder is Hij, door Jezus. Dat is het evangelie. In Jezus zien we Gods gezicht. Sprekend Zijn Vader. Psalm zegt het: Gods vriendelijk gezicht is licht en vrolijkheid. Mag je zeggen: we hoeven Hem niet te zoeken. Hij zoekt ons op. God heeft gesproken. Hem op Zijn Woord geloven. Is Hij ook Uw redder? Andere ogen naar nieuws kijken. Verborgen, geheimzinnige God bezig is. Israël herstellen.  Teken. Brengt die verborgen God Israël thuis. Perspectief profeten van spreken. Komt nu in onze dagen dichterbij. Volken die God gaan ontdekken. Hem belijden. Prijzen. Profeten, psalmen. Ik ben God. Geen ander. Elke knie zich buigen. Verborgen houdt. Die redding geeft. Zien uit naar komst van Zijn rijk. Vervulling. Kom Heere Jezus, kom. Ja kom haastig. Maranatha. Amen.