De overpriesters en schriftgeleerden denken dat het afgelopen is met Jezus. Hij kan Zichzelf niet verlossen omdat Hij ons wil verlossen. Wie dat niet ziet en weet, ziet Hem niet. Aan het kruis is Jezus juist bezig te verlossen!

Jezus hangt aan het kruis. Naakt hangt Hij aan het kruis. Waarschijnlijk niet helemaal naakt. Maar dat woord wordt wel gebruikt. Geen bestaansrecht. Tot schande.

Dan die blikken! Wegkruipen kan Hij er niet voor. Alsof dat nog niet genoeg is, spotten ze. Valse woorden roepen ze. Hij had zo’n grote mond! Komt niks van terecht. Kom van dat kruis af. Laat het kruis maar staan. Zo spotten ze met Hem.

Wanneer iemand sterft, ben je stil. Eerbiedig. Haalt fouten niet op. Je bent zelf ook maar een mens. Maar met Jezus, wordt er gespot. Voorbijgangers lasteren Hem. Verlos Uzelf! Men gooit naar de Heere Jezus met modder. Goedkoop om daarmee te gooien.

Zullen mensen zijn geweest die naar Jeruzalem gingen. Of er speciaal naar toe gingen. Ze gingen er langs. En er voorbij. Lieten het links liggen. Ook in onze tijd. Onze tijd lijkt een tijd van voorbijgangers. Ook gedoopte mensen. Zou dat ook met u en mij kunnen? Al hebben we de Mattheus Passion en The Passion. Maar we gaan er niet op in. Modern mens geeft zijn leven niet.

Op het randje van de wereld staat het kruis. Het laatste gevaar teken. Niet zomaar doorlopen. En de voorbijgangers lasteren Hem.

Vers 31 verspringt het even. Ook domme en asociale typen. Maar ook nette en deftige mensen. Bovenlaag, elite. Uiteindelijk is het maar een dun laagje vernis. Beschaafde mensen doen niet onder. Ook Farizeeërs doen mee. Chique manier. Zogenaamd grappig. Tegen elkaar. Dat is zo met spot. Dan ben je er wel maar ook wel niet meer. Over iemand praat waar iemand bij is, afstand nemend. Grievend. Niet zomaar. Overpriesters en schriftgeleerden. Lang niet met elkaar eens. Nu gezamenlijke vijand. Beide groepen haten Jezus. Net zoiets als Pilatus en Herodes. Werden vrienden van die dag af. Dat is erg! Als vijandschap verbroedert en het negatieve onze vriendschap uitmaakt.

Pascal: Jezus is in doodsnood tot het einde van de wereld. Geschiedenis herhaalt zich steeds. Wat moet je nou met Jezus? Wat heb je aan Hem? Tegen u: jij was in de kerk. Steek onder water. Je moet in toenemende mate je verdedigen als je gelooft. Velen spotten met Jezus. Lacht om het kruis. Jezus vindt men een verliezer. In de lijdenstijd lijkt men nog heel wat te weten. Maar verpakt in spot. Politiek, maatschappij, kerk: spotten. In onze tijd misschien nog wel heftiger als in dagen van Jezus. In laatste dagen spotters. Niet overdreven om te zeggen dat we leven in de tijd van spot. Ook in tijd van passanten. Psalm 42: hele dag tegen me zeggen, waar is uw God? Vooral Jezus kreeg dat over zich heen.

Jezus heeft dat niet alleen maar over zich heen gekregen. Als wij Hem volgen, wij ook. David had daarmee te maken. Volgelingen ook. De overblijfselen van het lijden (Kolossenzen). Lijden was volkomen. Hoeft niets meer bij. Dat is zo. Jezus heeft alles volbracht. Maar dit soort dingen: geldt, je krijgt te maken met spot. Ik weet niet hoe je dan moet reageren. Ik heb daar geen recept voor. Ik weer niet wat je dan moet zeggen of doen. Achteraf weet je dat pas. Wel altijd op serieuze vraag ingaan. Maar op spot ingaan?! Liever zwijgen?! Niet passief. Zwijgen toe doen. Maak ons Uw beeld gelijk! Jezus verdraagt en bidt.

Ze weten niet wat ze doen. De schriftgeleerden spotten met Hem. Stonden ze er bij? Was dat niet hun eer te na. Ambtshalve erbij. Beschuldigers moesten de eerste steen werpen. Zelf de eerste steen werpen. Daarom staan ze hier. Plicht. Bijbelse plicht. Maar ze praten niet tegen Jezus maar over Jezus. Anderen heeft Hij verlost… Wat ben je waard? Iemand anders verlossen maar jezelf niet?! Wat valt het dan tegen. Dan ben je zielig. Precies wat wij niet willen zijn. Dit is geen Verlosser.

Aan het kruis. Is dit een koning? Alleen slaven werden gekruisigd! Kunnen ze lachen met elkaar. Eerst waren ze bang. Ze hielden geen volk over. Anderen heeft Hij verlost. Dat viel niet te ontkennen. Nu gaat het weer goed. Zijn rol uitgespeeld. Nu durven ze weer. Anderen heeft Hij verlost. Ze erkennen de kracht van Christus. Bartimeus, de blinde. Lazarus, al 4 dagen gestorven. Jongen in Naïn. Verlost. In Bethesda die verlamde man beter gemaakt. Duizenden gaf Hij te eten. Aanraken. Velen verlost. Jezus liet het zien dat het Koninkrijk van God met Hem is aangebroken. Zet mensen nieuw in het leven. Doet Hij nog! Bevrijdt ons van ons vroeger en van ons kwaad. Als je zelf god bent, dat zijn we toch, dan bevrijdt Jezus ons ervan. Sporters vinden dat Hij een zwakkeling is. Over en uit. Maar dat is kortzichtig van ze. We begrijpelijk. Hij is juist bezig wereld te verlossen. Weten zij niet. Ze hadden Hem gezien, maar nu loopt het laag af. Bekijken met buitenkant-ogen, hebben de sporters gelijk.

Maar Hij is juist nu bezig met verlossen. Wat Hij nu doet. Dat zien de spotters niet! Nu Verlosser! Wie dat niet ziet en weet, ziet Hem niet. Maar binnenkant-ogen van God krijgen, ga je het anders zien. Liep slecht af? Overpriesters zagen het ook niet. Andere ogen krijgen om het te zien. Hij is aan het verlossen! Ontreddering is geen verlies maar juist winst. Kunnen wij dat allemaal wel zo’n beetje weten, maar soms wij ook zo oppervlakkig. Maken we er een rekensom van. Jezus kwam, toen schuld weer op 0. Maak je het heel plat. Geest laat diepte van het kruis zien. Jij kunt zelf niet verlossen. Kunt u dat? Ons leed van ons afschudden, kunnen we niet. Ons leven een goed leven maken, kunnen we niet. Vloek wegdragen, kunnen we niet. Kan Jezus alleen maar voor ons.

Wanneer je geen nieuwe ogen hebt gekregen, zie je het niet. Hoofdman zag het in eens. Waarlijk, deze mens was Gods Zoon. Men zegt: kinderen en dronken mensen spreken de waarheid. Dat lijkt hier ook zo in de tekst. Is vaker zo in de Bijbel, als iets terloops of zakelijks wordt gezegd.n Onbedoeld heeft dit grote betekenis. Pilatus: zie de mens. Ach: de stakker. God: dit is de tweede Adam. Kajafas: nuttig dat er een mens sterft voor het volk. Niet teveel bloed vloeien. God bedoelt: Christus is de plaatsvervanger. Dit woord ook dubbele bodem. Niet omdat Hij niet sterk genoeg is. Duizend engelen hadden zo kunnen komen. Dit is niet zijn onmacht. Maar Zijn liefde! Hij dacht aan de verloren wereld.

Waarom kan Hij zichzelf niet verlossen? Dat is de raad van de Vader. Bestek door God opgemaakt. Anders zou het alleen maar iets menselijks zijn. God werkt door de schuld heen. Jezus wist dat. Laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Niet Mijn, maar Uw wil geschiedde. Was wil van de Vader. Jezus was daarin. Niet: zo moet het maar zijn. Geen fatalist. Niet noodlot. Maar: doen wat U zegt. Gehoorzaam. Jezus was vrij. Ware vrijheid. Niet doen waar ik zin in heb. Maar vrijheid van gehoorzaam te zijn. Jezus kon zichzelf niet verlossen. Laat me doen wat U zegt.

Spant erom. Als touwtje breekt, toegeeft, niet werk afmaakt, dan streept Hij zijn eigen naam door. Jezus. Zaligmaker van de zonden. Draagt Hij voor ons. Denkt aan ons aan het kruis. Wel toe uitgedaagd, maar Hij geeft Zijn naam er niet aan. Zaligmaker. Hij is wat Hij heet. Hij kan er niet af omdat Hij er niet af wil. Kan zichzelf niet verlossen. En wij ook niet. En dat weet Hij! Daarom. Verlossen. Dat werkwoord, daarmee bezig. Hij is bezig met ons. Te verlossen. Draagt de vloek van mijn gebondenheid. Het is niet te doen. Maar Hij doet het. Jezus heeft het kunnen doen (genezen enz.) op grond van wat Hij nu doet en wat Hij nu niet doet. God had in de mensen een welbehagen. Dat is een kerstwoord en een Goede Vrijdagwoord. Dat wordt hier waar. Voor u en mij. Dat is nu de liefde. 1 Korinthe 13 zo mooi over zingt. Zoekt zichzelf niet. Anderen heeft Hij verlost. Zoekt zichzelf niet. Hij is daar blijven hangen. Paulus: daarom is Hij de zonde zelf geworden. Is een verzoeking geweest. Blijven hangen. Liefde van de Vader en de Zoon samen. Vader haalt Hem ook niet van het kruis af. Hij denkt aan ons. Gebonden als we zijn.

Hoe had Jezus ons anders kunnen verlossen? Hij doorstaat de vloek. Wij doorgronden dat niet. Zo meteen wordt het donker. Waarom blijft Hij hangen? Liefde en trouw, ook als wij ontrouw zijn. Een verliezer aan het kruis? Of ziet u iets van de God die ons draagt? Jezus waagde zichzelf eraan. Bleef trouw. Stil van worden. Aanbidden. Zijn kracht in Zijn zwakheid volbracht. Dank U! Neem mij in Uw lijden en opstanding mee. Zijn volk wordt niet schuldig verklaard. Niet! God zij dank. Niet schuldig verklaard. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk (Ichthuskerk), zondag 18 maart 2018, 9.30 uur. Schriftlezing Psalm 22:1-9, Markus 9:21-32.