Mattheus sluit zijn evangelie op beknopte wijze af, maar wel met dezelfde boodschap als waarmee hij begon: Jezus is Immanuel, God met ons, en Hij heeft als Koning alle macht in hemel en op aarde. Na de opstanding zijn de discipelen in twijfel, maar ook gaan ze op Zijn bevel naar Jezus toe en aanbidden ze Hem. Dat is ook wat wij mogen en moeten doen, naar Hem gaan met alles wat ons bezighoudt. Vanuit de verbondenheid met Hem worden we geroepen heen te gaan en anderen leerling te maken van Jezus.

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, mensen nemen op een heel verschillende manier afscheid. Twee uitersten groepen: de blijvers en vertrekkers. We hebben allemaal wel een vriend of familielid die pas een half uur later gaat, nadat hij gezegd heeft dat ‘ie gaat. Misschien ben je zelf wel zo. Er zit veel tijd tussen dat iemand zegt ‘we gaan’ en daadwerkelijk vertrokken is. De andere groep is echt zo weg. Besluit genomen en dan zonder omhaal van woorden weg.

Het afscheid in Mattheüs 28 is kort en krachtig. Mattheüs gebruikt niet veel woorden om ons afscheid te laten nemen. Het begin van 28 is het graf, het wonderlijke verhaal. De soldaten, de vrouwen. En dan 5 verzen. Geen slotbeschouwing. Geen betoog. Nee. 5 verzen. Hele compacte verzen. Heel kernachtig komt bij elkaar wat Mattheüs in de 27 hoofdstukken hiervoor liet zien. Hoe Jezus geboren werd uit het huis van David. Een koninklijke lijn. Hij die een nieuw Koninkrijk aankondigde. Mensen om zich geen. Getrouwen. Wonderen. Veel mensen lieten zich helen. Zijn boodschap is radicaal. Geloven in God is een zaak van het hart. Je laten gezeggen door God is ingrijpend.

De discipelen zagen steeds meer wie Hij was. Totdat Petrus beleed dat Jezus de Christus is. Daarna een ander gedeelte. Naar Jeruzalem. Sterven. Hij stierf aan het kruis. En dan na 3 dagen. Berichten van vrouwen. Ga naar Galilea. Dat deden ze. We komen daar de discipelen tegen. Vers 16.

De berg waar Jezus hen ontboden had. Je kan ook vertalen: waar Jezus geboden gegeven had. Dat doet denken aan Mattheüs 5. De bergrede. Als Jezus onthult hoe Zijn koninkrijk eruit ziet. De grondwet. Vanaf de berg deed Jezus dat. Kan goed zijn dat Mattheüs daarheen naar verwijst. Bij andere gedeeltes lezen we niet over een berg. Hier wel. Jezus deed er het Koninkrijk uit de doeken. Jezus wil dat zij het rijk aan de man brengen.

Alle 11 zijn ze er. Judas niet meer. Dan iets bijzonders. Ze zijn er. Als ze Jezus zien aanbidden ze Hem. Er is iets in Zijn verschijning. In de wetenschap: Hij is gestorven en opgestaan? Ze geven Hem hulde en eer. Een buiging voor Jezus. In Mattheüs zien we vaker dat Jezus dat doet. Als ze iets zien van het goddelijke van Jezus. De vrouwen deden het ook, vers 9. Het zien van de Opgestane maakt dat ze knielen. Ze zien in Hem hun Heere.

En toch staat er dan zo: sommigen twijfelen. Mattheüs noemt geen namen en rugnummers. Ook niet waarom. Sommigen twijfelen. Is het echt Jezus? Of terughoudendheid? Ze hadden Jezus in de steek gelaten. Gods Zoon aan het kruis?! Kan dat waar zijn. De twijfel laat iets zien van het overweldigende. Geloof, verstand en gevoel niet altijd op een lijn. Veel gebeurd. Gestorven, opgestaan en Hem dan weer zien. Proeft heel menselijk dit.

Het mooie is, ze zijn er. Alle 11. Ze zijn niet achtergebleven. Jezus komt naar hen toe. Hij nadert. Jezus komt naar hen toe. Misschien dat er onder ons zijn die last hebben van twijfel. Misschien gisteren of vanmorgen. Er gebeurt zomaar iets in je leven. Je bent van je stuk gebracht. Gedesoriënteerd. Onzeker. Als God opeens ver weg lijkt. Als Hij anders is dan je hoopte. Als het botst met wat je dacht. Die dubbelheid. Aanbidding en twijfel. Dat je heen en weer gaat voor je gevoel. Probeer net als de discipelen wel te luisteren: naar Galilea toe. Ze blijven niet thuis. De twijfel was er daarvoor ook wel. Toch gaan. Luisteren.

Voor ons betekent dat ook concreet: lees de Bijbel. Blijf je op God richten. Kom naar de kerk. Toch gaan. Al twijfel je. Wie geeft er anders zin aan je leven? Vragen vind je niet in de krant of wetenschap.

Ondanks hun twijfel, aanbidden ze Hem. We mogen met onze twijfel naar God gaan. Vergeet niet Hem te aanbidden. Begin je gebed en dag met te zeggen en belijden hoe groot God is. Hoe genadig en goed Hij is. Waardevol om te beginnen met onder de indruk raken wie God is. Dan wordt God zo mooi groot! Als God groot wordt raak je onder de indruk wie Hij is en wat Hij doet. Aanbidding, ondanks vragen en twijfels.

Je merkt dan dat God groter is dan de vraag. Niet altijd krijg je antwoord.

Het mooie is dat Jezus nadert. Hij komt dichterbij. Er was dus soort van afstand. Er klinkt geen woord over twijfel. Hij komt en overbrugt. Hij neemt plaats in hun midden. Hij houdt zich niet ver. Hij komt dichterbij. Dat voelt als een belofte. Mensen die zich in gehoorzaamheid op Jezus richten, mogen geloven dat Hij dan naar je toe zal komen. Met je wankele geloof. Zoek naar contactmomenten met Hem. Verwacht Hem. Zie Hem dichtbij komen in je leven!

Jezus spreekt hen toe. De eerste woorden die Hij spreekt gaan over macht. De Opgestane is niet machteloos. De nadruk valt op gegeven. God heeft de macht gegeven aan Jezus. Wonderen. Storm die Hij stilt. Na Pasen is die macht anders. Jezus heeft door open graf laten zien dat Hij duivel en graf heeft overwonnen. Hij heeft alle macht. In hemel en aarde. De dood heeft het werk niet gebroken. De opstanding heeft Zijn macht vergroot.

Vandaag de dag gaat het veel over macht. Mensen die gebukt gaan onder de macht van anderen. Deze zin laat zien dat alle macht moet buigen voor Jezus. Je bent veilig in Zijn armen. Jezus spreekt het laatste woord. Zijn macht bestuurt de wereld. Hij kreeg alle macht. Hij leidt toe naar een wereld waarin dood en duivel verdreven zijn. Een wereld waar alles oprecht en eerlijk is. Het rijk waarvoor Hij Zijn leven gaf. Het is niet goedkoop. Wel gratis. Burger van het rijk als je Jezus volgt. Op Hem richt.

Op het eind van Mattheüs wordt duidelijk: mensen komen onder Zijn macht. De beste macht waaronder je leven kunt. Zijn discipelen moeten erop uit. Zijn rijk de wereld in. Dat is het kantelpunt. Jezus brengt het Koninkrijk en nu moet het de wereld in gebracht worden. Ga dan heen. Onderwijs alle volken. Doop hen. Niet bij elkaar. Niet op een kluitje. Ga erop uit. De discipelen hadden altijd in Israël gewerkt. Nu ook de grens over. Heel de wereld. Al de fokken.

Wat mij opviel, deze tekst, het gaat vaak over zending. Hoe we daarmee bezig zijn. Gaat vaak over: vertel mensen over Jezus. Bijzonder is dat Jezus het niet in eerste plaats heeft over vertellen. Het woord ‘onderwijzen’ staat er. Maar het woord in het Grieks: discipel. Maak de volken tot Mijn discipel, leerling. Onderwijzen dan gaat het over onderwijzen. Leerling van de discipelen. Nee. Maak ze tot leerling van Mij. Zorg dat alle volken Jezus gaan volgen. Bij die ander aansturen op verandering. Door wat jij vertelt. Niet alleen vertellen, aanhoren, luisteren. Maar dat mensen zelf gaan volgen.

Ook in het vervolg: dopen en in acht nemen van alles wat Jezus zei. Dat is discipelschap. Doop als teken van overgang van dood naar leven. Niet meer op eigen naam leven. Maar op naam van Vader, Zoon en Geest. Nieuwe tijd. Als die Naam wordt uitgesproken. Overgezet. Koninkrijkskind. Na die overgang en intrede moet je leren hoe je moet leren. Leer hen alles wat Ik geboden heb, in acht te nemen. Levensveranderend. Continue. Dat is de opdracht aan de discipelen. Wereldwijd gemeenschappen van mensen die Jezus volgen. Bevrijd van zonden. Onder Jezus macht verder leven.

Zou jij jezelf zo noemen: discipel, volgeling? Hier in de kerk of thuis. We zitten hier. Gewoonte. Het is zondag. Honger. Twijfel. Onwil. Vechten tegen de slaap? Confronterend? Ben jij leerling van Jezus? Ik denk dat meeste van u zeggen, ik ben gedoopt. Misschien hier. Hoe mooi is dat! Gedoopt op het geloof van uw ouders. Je moet zelf persoonlijk dat geloof voorzetten, aanvaarden. Ben jij ook een volgeling nu? Niet die ander, maar jij? Hoe je dat wordt? Door te geloven wat in de doop zichtbaar gemaakt is. Voor geluk, zaligheid moet je bij Jezus zijn. Hij wast schoon. Hij verbindt aan God. Dat je aanneemt en gelooft wat in de Doop gezegd werd. Jezus gestorven. Ook voor jou. Gestorven en opgestaan. De doop zegt dat. Iets gestorven. Het nieuwe is opgestaan.

Dan ook als discipel leven. Hem volgen en gehoorzamen. Een levenslange leerweg. Je begint bij het begin. Maar het groeit. Leer Zijn geboden in acht te nemen. Steeds meer leren. Jezus nodigde steeds meer mensen uit Hem te volgen. Hij vraagt ons dat ook te doen. Mensen tot discipel te maken. Dat is niet vrijblijvend. Ga heen. Doop hen. Leer hen. Taak van de kerk. We mogen mensen overhalen met Jezus te leven. Alleen achter Hem aan is het leven goed. Ik hoop dat je dat weet en merkt. Dat Jezus jou dat liet merken. Laat het de ander proeven. Geef het door. Ik heb iets gekregen. Het is kostbaar. Ik deel er iets van. Ik geef er iets van weg. Ik hoop dat je er ook iets van proeft. Hoop dat het voor jou ook bijzonder wordt. Leven met Jezus. Dat geeft troost. Hij heeft je leven in je hand. Hij kan je door de dood heen trekken. Dan een leven zonder zorg en pijn. Om dan voor altijd geen honger kwaad, onrust en tekort meer te hebben.

Je mag mensen uitnodigen zo met Jezus te leven. Daarom volgen we de discipelen. Goed om als kerk te beseffen dat onze taak niet alleen vertellen. Maar aansporen. Uitnodigen. Zo de wereld in gaan. Niet bij elkaar blijven. De wereld in. We ontmoeten veel mensen om ons heen. Misschien verder weg voor jou. Dat onderwijzen. Waar kan en mag ik dat doen? In Reeuwijk? In Nederland of buitenland? Laat je bemoedigen. Ga dan heen. Ook als dat misschien heel ver weg is. Weet dat je niet alleen hoeft te gaan.

Zo sluit Jezus af. Ik ben met u alle dagen. Wij mogen laten zien wat het betekent leerling te zijn. Maar het is nogal een opdracht. Hoe doe je dat? Wat zie je ervan terug? Zaad strooien in ons dorp… Soms zie je niets ervan terug. En toch gaan we heen. Om mensen tot discipel te maken. Omdat we door Jezus gezonden worden. Hij belooft mee te gaan. Hij heeft alle macht. Hij gaat mee!

We mogen op aarde Zijn handwerk uitvoeren. Hij is er bij. Hij zal voor het gezaaide zaad zorgen. Regen, zon, kou. Hij zorgt voor vruchten. We mogen vertellen en getuigen en voorleven en aansporen. Jezus doet het vervolg. Dat geeft ontspanning. Hij is erbij. Ook als we ons soms eenzaam voelen. Wie gelooft er nog meer… Als je dwars gezeten wordt? Ik ben met u! Voor u klinkt dat.

Zo sluit Mattheüs af. Zo begon hij ook. Een engel verscheen aan Jozef. U moet het kind Jezus noemen. U moet het Immanuel noemen. God met ons. Misschien hoorde u een preek erover. God met ons.  Jezus liet het zien. God met ons. Ga heen. Opdat God aanbeden wordt door ons en onzen en anderen ver daar buiten. Zodat God alle eer krijgt. Lof aan de Vader, de Zoon en de Geest.

Amen.

Eerlang gedenkt hieraan het wereldrond;
Haast wendt het zich tot God met hart en mond;
En, waar men ooit de wildste volken vond,
Zal God ontvangen
Aanbidding, eer en dankb’re lofgezangen.
Want Hij regeert,
En zal Zijn almacht tonen;
Hij heerst, zover de blindste heid’nen wonen,
Tot Hem bekeerd.

Zij komen aan, door Godd’lijk licht geleid,
om ’t nakroost, dat den HEER wordt toebereid,
te melden ’t heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.

– Psalm 22 vers 14 en 16 (berijming 1773)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 24 april 2022, 9.30 uur. Schriftlezing Mattheus 28:16-20.