Jezus doet op de bruiloft te Kana het eerste teken: van water maakt Hij wijn. Dat wijst heen naar Zijn sterven. Zijn ure is het uur waarop Hij sterft. Zo neemt Jezus op deze bruiloft Zijn eigen liefdesleven mee: Hij zal de Bruid, de kerk, werven door voor haar te sterven. Jezus lost te Kana het probleem op, niet de bruid of bruidegom of ceremoniemeester. Een beeld van dat we ook in ons huwelijk Christus nodig hebben.

Daar zijn we dan. Ongeveer drie jaar geleden kregen jullie verkering. Vandaag is de grote dag. Waarom is het een mooie en plechtige dag? Jullie tekenen voor elkaar. Dat hebben jullie letterlijk gedaan. Een pen ter hand genomen. Er ligt ergens een akte dat jullie bij elkaar horen. De bedoeling is dat dat zo blijft. Jullie hebben getekend voor elkaar. Niet alleen letterlijk. Maar er is meer. Niet alleen: ik houd van je. Maar dat is niet wat jullie vandaag zeggen. Je zegt: ik zal van je houden. Ik zal er voor je zijn. Mocht het zo zijn dat ik minder van je ga houden, dan zal ik er alles aan doen om toch weer van je te houden. Een onbekende toekomst.

Het is goed dat we als familie en vrienden om jullie heen staan om daar getuige van te zijn. Wij zijn erbij. Getuigen dat jullie voor elkaar tekenen. We zeggen dat we er zullen zijn in de jaren die komen als God het geeft.

Het punt is dat jullie geluk staat of valt met de aanwezigheid van een Ander. Christus. Als Hij er is, gaat het altijd goed. Als Hij er niet is, moet je je hart vast houden.

We hebben Johannes gelezen. Jullie hebben ook een tekst op de kaart en liturgie gezet: ‘Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw.’ We moeten ook in ons huwelijk eindigen in de liefde van God.

We gaan eens kijken wat er gebeurt in Kana. Johannes 2. Er wordt een bruiloft gevierd. Er is een groot probleem. Aan het einde van het evangelie merkt de evangelist op: Jezus heeft nog veel meer tekenen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar dit is geschreven opdat u zult geloven. Deze tekenen zijn beschreven. Niet een teveel, niet een te weinig. We komen dan op zeven tekenen.

Het laatste teken kent u, dat is dat Jezus Lazarus opwekt. Een ongelooflijk gebeuren. Een teken dat vooruit wees naar Zijn eigen opstanding. Dat is het laatste teken.

Weet u wat het eerste is? Dit is het beginsel der tekenen die Jezus heeft gedaan. In Kana, in Galilea, op een bruiloft. Voordat Hij Bartimeus het gezicht geeft en een lamme doet lopen, treffen we Jezus aan op een bruiloft. Dat moment kiest Hij uit.

Er viel een uitnodiging op de mat. Een kaartje. Jezus ging in op die uitnodiging. Maria ook. Die is er ook bij.

Waarom begint Jezus Zijn dienstwerk op een bruiloft? Als je iets onderneemt, pak je groots uit. Je houdt een grootste opening. Een goed begin is het halve werk. Als bruidspaar doe je ook zoiets. Een dag apart – de mooiste dag uit je leven, dat hoort het te zijn. Jezus kiest er dus voor om het eerste teken te doen op een bruiloft.

Jezus zet hiermee de toon. Weet je wat een stemvork is? Vanuit die stemvork kan je een heel orkest leiden en afstemmen. Allemaal afgestemd op dat ene geluid van dat stemvorkje.

Het is klein wat Hij hier doet, maar Hij zet de toon. Er is een dorpje. Een klein dorpje. Waar het lag, weten we niet. Er is een bruidegom en bruid. De grote dag breekt aan. Er is een trouwkaart. Er is een locatie besproken. Op de dag zelf mag er niets mis gaan. Er is vandaag ook een ceremoniemeester. Jullie hebben een grote verantwoordelijkheid. Er mag best iets misgaan, maar de dingen moeten gaan zoals ze horen te gaan.

Hier is een hofmeester. Tot het feest begint, is er niets aan de hand. Het feest is aan de gang. Er wordt gedronken. De wijn is op, ziet de man in de kelder. De wijn is op! Er is te weinig ingekocht, er is veel gedronken? Is dat erg? Ik hoop dat het vanavond niet het ergste is. Als ceremoniemeester schaam je je weg. De wijn is op.

Ze komen bij de moeder van Jezus. Jezus lost het uiteindelijk op. Maar eerst een vraag. Jezus mocht ook komen. Hij was genodigd. Hij was ook nodig. Hoe is dat bij jullie? Jullie beleggen een kerkdienst. Daarmee nodigen jullie Jezus uit. Mag Hij er morgen ook zijn? Niet alleen een uurtje hier en nu, maar in alles delen? Erbij in de keuken, tuin, in voorspoed, tegenspoed, vreugde en zorgen? Je trouwt met z’n tweeën en ook met z’n drieën. Jezus wil genodigd zijn. Blijf dicht bij de Bron. Christus is de bron des levens.

Het is goed dat Jezus er is. Onder de genodigden is Jezus er ook. Wat is er door Hem heen gegaan? We weten dat Hij nooit getrouwd is. Ik kan het wel aan u vragen. Wat gaat er door u heen vandaag? Misschien kwam de dood of heb je de ware niet ontmoet. Je neemt je eigen leven mee naar een bruiloft.

Jezus heeft ook Zijn eigen liefdesleven meegenomen. Jezus heeft gedacht aan Zijn eigen bruiloft. Dat maken we op uit dat ene zinnetje. Jezus zegt iets, waarvan wij denken, wat zegt Hij? Mijn ure is nog niet gekomen. In het Johannes evangelie wijst dat naar het moment waarop Hij sterft. Het moment van het geestelijk huwelijk: tussen Hem en de kerk. Jezus heeft gedacht aan Zijn eigen bruiloft.

Mijn ure is nog niet gekomen! En toch laat Hij zien wat die bruiloft mee zal brengen. Op een bruiloft worden twee levens samengevoegd. Alles gemeenschappelijk. Zo is het geestelijk ook. Alles wat van haar was – niet zo best. En van Hem, dat wordt van haar.

Jezus gaat laten zien en en voorproefje geven van wat dat is. Hij zegt, ga de watervaten halen. Vervolgens over wat er gebeurt, gebeurt er wel iets. Het water blijkt wijn te zijn. Uitstekende, goede wijn. Beter dan die eerst geschonken werd. Hoeveel? In overvloed. Krijgt u niet op vanavond.

Jezus kiest dit uit om de toon te zetten. Waarom de wijn? Wijn is een symbool van vreugde. Je moet altijd oppassen met wat en hoeveel je drinkt. Wijn is symbool van vreugde. De bruiloftsgasten zullen zich straks verbazen over de smaak en goedheid van deze wijn. Dat wijst naar dat ander rode: het bloed van Christus.

Ik wil graag nog de vinger leggen bij hetzelfde. Het is een bijna onuitroeibaar misverstand, dat als je tot geloof komt, dat het dan voorbij is met de levensvreugde en pret. Heb je een vrijgezellenfeest gehad? Dat werkt ongeveer hetzelfde. Iedereen doet alsof je laatste uur geslagen is. Je vrijheid en vreugde is voorbij?! We moeten hopen dat het tegendeel voorbij is? Je kan denken dat het huwelijk een gevangenis is. Maar als je straks 12,5 jaar of 25 jaar getrouwd bent en ik zou vragen, zou je terug willen naar een leven zonder hem? Ik weet je antwoord: nee. Er ligt rust, ruimte en geborgenheid in het huwelijk. Dat gaan we ontdekken.

Zo is het in het geloof ook. Als u hier als onbekeerd mens zit, dan begrijp je dit niet. Er is een leven van rust en stabiliteit in God. Dat laat zich het allerbeste vergelijken met een huwelijk. Iemand die er altijd is. Een leven in volheid van geloof. Daarom gebruikt Jezus dit.

Ik haal nog drie kleine lesjes uit deze geschiedenis:

  • Wie lost het probleem op? Dat is de Heere Jezus. Niet de bruidegom. Niet de bruid. Niet de ceremoniemeester. Dat moet je goed onthouden. Komen er problemen? Ja. Die komen ook. Dit onthouden, je hebt natuurlijk gezond verstand, je kunt praten, er zijn andere mensen, maar Christus is de sleutel voor onze problemen. Wel moeten we ons huwelijk goed en gezond houden. Hemelhoog is Zijn liefde!
  • Uit de geschiedenis blijkt dat God niet alleen een God is van de grote dingen, ook van de kleine dingen. Tot een rantsoen voor velen is Hij gekomen, dat bevatten wij niet. Maar Hij kwam ook voor dit bruidspaar. Hij gaat hen niet voorbij. Hij heeft oog voor onze problemen.
  • De manier waarop de wens vervuld wordt. Er is een probleem. Er wordt om hulp gevraagd. En dan gaat het helemaal anders dan je had gedacht. Niemand dacht aan watervaten. Jezus zegt: vul die. Daar komt wijn uit. Dat had niemand gedacht. Daarom zie je de hand van God. Een beeld voor het huwelijk: hoe het verder gaat, ik weet het niet. Er kunnen dingen gebeuren die je niet hebt gezocht. Zul je nooit wanhopen? Het is een zegen dat je een elkaar hebt. Maar als het oog ook omhoog! Ik mag beloven: God zal Zijn bijstand geven.  Hij was er en zal er zijn.

Zijn trouw is voor eeuwig. Hemelhoog is Uw liefde, tot aan de wolken reikt Uw trouw!

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, vrijdag 12 mei 2023, 14 uur. Huwelijksdienst. Schriftlezing Johannes 2:1-11.