Ds. G. Hendriks / 19 augustus 2012 / 9.30 uur

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen

Psalm 95:1,2

Psalm 139:14

Schriftlezing: Handelingen 10:1-22

Psalm 84:1,5,6 (collecte)

Psalm 19:5

Psalm 25:6

Tekst: Handelingen 10:1-6

Cornelius, de Romeinse kapiteint, die in Caesarea gelegerd was

  1. Zijn geestelijk leven
  2. De verhoring van zijn gebeden

(meer aantekeningen volgen later)