Ds. G.C. Vreugdenhil

Zondag 8 oktober 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 9:30 uur

 

Schriftlezing: Exodus 17:8-16, Deuteronomium 25:17-19, Johannes 17:14-17

Thema: Geestelijke strijd en de kracht van het gebed.

 

Gemeente van de Heere Jezus Christus,

Hoe komt het dat overal in het Midden-Oosten klinkt ‘Dood aan Israël!’? Demonstraties vaak anti-Israël. Veel haat ten opzichte ten opzichte van Israël. Vreemd is het niet. Exodus 17 leert ons een geestelijke strijd. Net op punt naar de kerk te gaan, dan gedoe in gezin. Net nu je belijdenis hebt gedaan. Of naar belijdeniscatechese te gaan. Na avondmaal last van verleiding? Is niet vreemd. Geestelijke strijd hoort erbij. Nadenken hierover vanmorgen.

Exodus 17 leert dat er een strijd gaande is, waarin Gods volk verwikkeld is. Door geloof bij God horen, krijgen we er volop mee te maken.

Volk net bevrijd. Op wonderlijke manier door Rode Zee. Nu op weg naar Sinaï. Te maken met vijanden van binnenuit. Er was ongeloof. Gebrek aan vertrouwen. Omstandigheden moeilijk, bitter. Terug verlangen naar Egypte. Opstand tegen de leiders. Tegen Mozes. Tegen de Heere God zelf. Waarom hierheen geleid? Ach, daar was het beter. Stemmetjes in het hoofd. Ongeloof. Verbittering. Reus van de teleurstelling in je leven.

Dan een vijand van buitenaf. Amelek. Goed leest. Volk geplaatst op strategische plek. Op de heuvels krijgers van Amelek. Niet zomaar volk. Nee, tegenstander bij uitstek. Op volk van de Heere gemunt. U moet weten: boek Esther komen we Haman tegen. Jodenhater. Is nakomeling Amelek. Niet toevallig.

Vers 16. Strijd van de Heere zal tegen Amelek zijn. God zelf voert een bittere strijd. Niet verkeerd opvatten. Vandaag veel discussie over strijd en geweld. God niet op uit om Amelek te vernietigen. Genocide? Woorden van Paulus: strijd niet tegen mensen, maar tegen de machten. Heere wil niet dat iemand verloren gaat. Jezus wil redden en leven geven. God voert strijd tegen Amelek want in dat volk alle machten gebundeld. Te gronde richten! Satan wil niet dat volk de wet krijgt. Waarom om zeep brengen? Duivel weet, uit dit volk de Messias zal komen. Beloofde verlosser. Hij zal de macht van de duivel breken. Satan weet dat Hij komt. In verzet tegen verlossing en verzoening. God is trouw. Zijn plannen falen niet. Satan onderspit delven. Maar pijlen tegen Israël en tegen allen die Israël liefhebben. Grote gevecht van God tegen tegenstander. Jezus lief hebben, dan heb je met die strijd te maken.

Gemeenteleden zeggen soms dat preken wat praktischer mogen zijn. Daarom wil ik vanmorgen 4 lessen meegeven. Wat kunnen we leren?

1.

Er is een tegenstander. Die is gemeen. Zoekt zwakke plekken op in je leven. Volk uitgeput. Geen water. Avondschemering. Waar vallen ze aan? Achterhoede. Achteraan in de rij. Meest kwetsbare mensen. Vrouwen, kinderen, ouden van dagen, zieken. Waar er geen verdediging is. Zo gemeen. Duivels. Onverwacht. Somber bent, geeft hij je negatieve spiraal. Achter je pc. Problemen op je werk. Roddelen. Relatie op moeilijk moment, last van verleiding. Zwelgen in je eigen gelijk. Voedt de plant van verbittering. Ander moet de eerste stap zetten. Ziekte of gebrokenheid: wanhopig worden. God je vergeten? Lelijke vloeken in mijn hoofd? In verleiding komen om God vaarwel te zeggen. Weet u jij wat de zwakke plek is in je leven? Laten we waakzaam zijn. Tegenstander zoekt ingangspoorten. Kleine dingen soms. Verleidingen tot zonde. Je doet iets, voor jou geen vergeving meer.

2.

Tweede geestelijke les: strijden en bidden. Strijdend bidden en biddend strijden. Mozes geeft opdracht aan Jozua. Mannen die moeten strijden. Bijzonder dat toen uittocht plaatsvond, dat de Heere zegt: jij moet niets doen, Ik zal voor je strijden. Hier neemt Mozes initiatief. Toepassen. Aangevallen! Er is verdediging nodig. Schakelt kennis en ervaring Mozes in.

Jongere generatie beneden in dal, strijd. Alleen maar volhouden omdat er voor hen wordt gebeden. Oudere generatie zit bovenop de berg te bidden. Kan me voorstellen, af en toe omhoog kijken. Zien de gebedsgestalte van Mozes. Wordt gebeden. Handen in de lucht. Staf in de hand. Joodse gebedshouding. Volk aan winnende hand. Hand laat zakken, dan verliest Israël de strijd. Aaron en Hur ondersteunen. Bidden is een zwaar werk. Mouwen opstropen. Moeilijk is. Hoort van zorgen, neem je voor te bidden, dat is goed, maar gaan dagen voorbij en dan ben je het alweer vergeten.

Bidden is vermoeiend werk. Zijn daar Aaron en Hur. Jonge mensen strijden. Ouderen bidden. Beeld gemeente zijn. Samen waakzaam. Gevecht kan hevig zijn. Jonge generatie is misschien wel heftiger dan toen wij jong waren. Media, films, muziek, vrienden. Duivel weet dat. Probeert wig te drijven. Aandacht voor jongere generatie! Elders vinden ze onderdak, of we raken ze kwijt. Zorg. Zwakke plekken probeert satan te stoken. Huwelijk niet goed gaat. Mensen uit elkaar. Vastlopen, heil zoeken in alcohol, seks, verslaving. Wig tussen kerkenraad en gemeenten. Belangrijk om handen ineen slaan. Biddende gemeente zijn. Aaron en Hur ondersteunen. Alleen strijden en volhouden als je weet dat er voor je gebeden wordt. Hoe ouder je bent, hoe meer verantwoordelijkheid je hebt om man en vrouw van gebed te zijn. God roept je op tot gebed. Waakzaam zijn tegen listige verleidingen

Waar wordt de strijd gewonnen? Beneden of boven? Op de heuvel. Daar waar Mozes in contact staat met de Heere. Zien die gestalte op de berg. Lijn doortrekken. Andere gestalte op de berg. De Heere Jezus Christus. Bittere strijd gevoerd. Machten van de duivel, zonde, dood. Bittere strijd. Alle machten op Hem gedoken. Niet het kruis droeg Hem, maar Hij droeg het kruis. Overwinning behaald. Niet bang te zijn voor satan. Silhouet van het kruis. Vaak aan denken. Daar strijd beslist. Ook opgestaan. Hij die voor ons bidt. Leeft om voor Zijn volk te bidden. Moedig staan in het gebed.

3.

Bidden is God herinneren aan Zijn trouw. Meer dan contact met God. Staat toch niet dat Mozes aan het bidden is? U heeft gelijk. Vers 9. Morgen zal ik op de top van de heuvel staan. Met de staf van God in zijn hand. Staf van God. Die staf herinnerde aan wat God voor Zijn volk had gedaan. Op water sloeg. Rode Zee ging wijken. Op steen slaat, water gaf. Symbool voor de trouw van de Heere. Voor Zijn volk gedaan.

Bidden is meer dan je hart uitstorten. Gaat verder. Met de Heere spreekt. En dan zeggen we Amen? Luther zei dit: bidden is de zak met beloften voor God uitstorten. Dit is wat U zegt! Geeft kracht aan gebed. Vrijmoedigheid. Ziet U de jongeren?! Ziet U de huwelijken! Niet loslaten. De ziekte en zorgen. Wees in geen ding bezorgd? Oneindig meer kunt doen dan wij? Dit staat er geschreven. Zo mogen en moeten bidden. Luther zei: God kan er niet onderuit als je Hem herinnert aan Zijn belofte.

4.

Laatste les. Afronden. Israël coerrt de strijd. De Heere voert de strijd. Overwinning. Wappert de vlag. De Heere is onze Banier. Israëls God die krachten geeft. Vers 16. Opvallend. Voorzeker, Amen, de hand op de troon van de Heere. Bijzondere uitspraak. Wie zit er op de troon? God, de Vader. Trouw. Naast Hem? Jezus. Leeuw en lam. Hand leggen op troon is daad.van geloof. God vanaf de troon Zijn plan tot uitvoer brengt. Alles van de Heere verwachten. Hand op de troon. Worsteling, ziekte. In gebed je hand leggen op de troon. Voor U niets te wonderlijk! Voelt u schroom? U mag het doen. Met vrijmoedigheid gaan tot de troon der genade. Gaan tot Hem. Laat Uw koninkrijk toch komen. Laat niet los wat Uw hand begon. Blik veranderd. Omstandigheden in je leven. Met ogen van Heilige Geest te krijgen. Jongerenwerker, moeilijke klus. Ik zeg mijn baan op. Naar gebedsteam ging. Zag een troonzaal. Aan de wanden trofeeën. Heere, wat hebt U veel overwonnen. De Heere kan licht geven.

4 lessen. Dat er een tegenstander is die op zwakke plekken aanvalt. Biddend strijdend en strijdend bidden. De Heere herinneren aan beloften. En: leg in vertrouwen je hand op de troon van God.

Grootste zorg van de duivel is af te houden van gebed. Lacht als we druk zijn maar beeft als we bidden. Van Hem die alles heeft overwonnen. Onder vaandel Heere Jezus gaan we verder. In het dal of hopelijk op de berg. Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser. Gij voert de strijd! Amen.