David belijdt dat de Heere God hem al kent voordat hij geboren werd. Het bestek van zijn leven is in het boek van God. Wat hem ook overkomt, en hoe de vijanden hem ook tegenstonden, God staat erboven. Zo is het ook voor christenen, God is al begonnen voordat wij er waren. Hij houdt Zijn beloften.

Psalm 139 vers 14: ‘Ik loof U, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken! ook weet het mijn ziel zeer wel’.

Ontzagwekkend wonderlijk gemaakt

  1. Wat betekent dat?
  2. En welke gevolgen heeft dat voor mijn leven?

Ja ik weet niet hoe u of jij, ja ik wel een beetje hoe jullie, luisteren naar zo’n zinnetje als vers 14. Ik denk niet dat ik er ver naast zit als iemand zegt David toch even dit zinnetje. Kind met zwaar handicap. Kun je dat dan zeggen ontzagwekkend gemaakt? Een ander die zegt er is ook een andere kant. Psalm 51. Zelfde David. In zonde geboren en ontvangen. We hebben het ook gehoord in aan allerhande ellende onderworpen.

David niet de ene dag dit en de andere dag. David niet een man van de hele dag Psalm 51, elke dag. Nee, dit is van een zwarte dag. Ik was vanavond niet met dat plan gaan slapen. In ieder mens oerkracht. Ook in Psalm 51 een realiteit van David en van ieder mens.

Ook hier in Psalm 139. Dat je het gewoon leest aan tafel, ook met de kinderen. God U bent er altijd bij. En ook de goddeloze mannen. Dit is de reden waarom David het schrijft. U bent er toch altijd bij geweest? Die goddeloze mensen betichten mij van kwaad wat ik niet heb gedaan. Ze maken er een janboel van. Heb ik het verkeerd?

Je zult maar in oorlogsgebied zijn en je vrouw hebben vermoord. Of kinderen verkracht. Gelukkig leven wij in een ander klimaat. Maar kan het meemaken. Dat een vriend je bedriegt. Als alles tegenzit. Is deze Psalm een belangrijke les. Speeltuin zijn er. Maar je valt ook weleens van de schommel. Als je ouder wordt dan beseft de hardheid van je leven.

Wat is de les? Ga maar terug naar Hem. Voordat het van je lippen komt, weet Hij het. Ik loof U. Waarom? Omdat ik ontzagwekkend ben gemaakt. Ik dacht wat ik ervan gevonden heb? Kort, als je het niet wist, dan mooi

37 miljoen keer per jaar klopt. Niet teveel over nadenken, dan gaat het aantal naar beneden of omhoog. Iedere dag 8000 liter door je bloed pompt. Onze bloedvaten een lengte hebben van wat dacht je? Wat denk je? Misschien denk je zit je er toch wel naast.

10.000 km? Nee 120.000km. Ik heb het drie keer gecheckt. 650.000 zenuweindjes in een hand. Dit is zacht of hard, of oud. Receptor 500.000 prikkels die oog kan opnemen. 46 chromosomen 23 van je vader en 23 van je moeder. Ook toevallig. Wonderlijk zijn U werken.

David zou dit allemaal niet hebben geweten. Ik ben een wandelend wonder. Wat wist hij heel goed? Nieren geschapen en in buik van de moeder geweven.

Waarom nieren? Totdat je beseft dat er een niet werkt. Wij zouden in het Westen zeggen brein. Maar bij nieren aan emotie. Niet hoe lang je neus is. Wie David persoonlijk is. David spreekt van in het verborgene, in de baarmoeder.

Wie er ook tegen mij staat, context. Wat mij voor gevaar zou overkomen. Ik ben gewild. Soms wordt een kind een ongelukje of nakomertje genoemd. Ben ik uit lust verwekt of uit liefde. Of als je het meegemaakt dat je ouders zwaar zijn tegengevallen, dat kan. Of vroeg bent kwijtgeraakt, dat kan.

Besef. Vanaf de eerste millimeter was God erbij. Jullie zijn intiem geweest. Punt. Maar God was daarbij. Ieder ouder zou die meer op mij lijken. Chromosoom paar. Maar God heeft mijn ongevormde klomp gezien. […] gezien. Dat betekent van meet af aan heeft God mijn kind gezien.

God is al begonnen. Ik mag Hem houden aan Zijn beloften. Mensen die radicaal tegen de zuigelingendoop zijn, en voor de volwassendoop. En een kind dan? Horen zij er niet bij. Kunnen we zeggen dat […] geloven? Dat is een beetje lastig. Pas door een persoonlijk geloof. Wat jullie hebben gezien en ik. Terwijl […] totaal geen benul hebben, heeft God gezegd ben Ik erbij.

Jullie taak om dat uit te leggen. Hoe waardevol het menselijk leven is vanuit Gods perspectief. Denk je dat David een flashback had? Bij weeknummer 11. Nee, van vader Isaï. Laat die oudere broers Goliath maar verslaan, nee jij.

God heeft zijn leven beschreven. Soms krimpen mensen ineen. Oei het boek. Niet denken aan het boek des levens. Of je uitverkoren bent of niet. Gods boek is waarin het bestek is beschreven. Niet als een trekpop. Maar een plan. Beenderen. Ze werden allen in het boek niet geschreven maar beschreven. Niet handleiding David maar nog voordat je er was heeft God beschreven dat je er zou zijn en hoe je er zou zijn. Dat is een troost. Dat is iets anders dan een toevalstreffer.

Midas Dekkers evolutiebioloog. Even Googelen. Net genoeg ijzer om een spijker te maken. Samen €13. En Dick Swaab, niet te verwisselen met Klaus Schwab. Wij zijn ons brein. En als je sterft.

Ik zie daar in gedachten […] jaar of zeven, papa hoe zit dat met baby’s. Ik denk als je ze een beetje kent, al vroeg vragen gaat stellen. Niet zomaar een stuiterballetje en een dag houdt het op. Nee, je bent een kind van de Vader. Geldt […] natuurlijk ook. Nog voordat ik bestond heeft Hij mij gemaakt.

Begrijp je dat ik dit niet uit kan leggen. Net als korrels zand, zo groot. Ook als ze zonde doen, ook als ze anders zijn. Kind van de Vader. We leven in een maatschappij van presteren. Maar hier zonder presteren.

Ben ik terug bij het begin van de preek en ook bij het einde. Zo gemaakt en U kent mij. Waar ik ook heenga, ik ben in het zicht. Of ik nou hoog- of laag beschaafd. Of ik Abel ben of Kaïn ben. Of Jakob of Ezau. Allemaal geborduurd.

Ik kan niet eindigen zonder de Naam te noemen van Een. Eeuwen terug legde een meisje een hand op de buik. Er is leven onder mijn hart. Als Jozef de vader niet is, met welke soldaat ben geweest? Als Jozef de vader niet is, minder hard werken of keihard liegen. Maar het zette door.

De Verlosser van […], de Heiland van […]. Voor ons verschil kwam maken. Hij kwam en werd een man. Een van de meest indrukwekkende woorden van de Heere Jezus wat mik betreft.

Discipelen. Kwamen vaders met een kind op de arm. Niet van die huilers erbij. Leidt alleen maar af. En dan wordt Jezus toch boos. Staat een woord van heilig ontzag. Zo lief had Hij kinderen. Hij ging ervoor aan het kruis, stond op uit het graf.

Als wij onze kinderen belijdenis zien doen. U hebt mij gemaakt om gered te worden. Alles staat in Uw boek. Om straks voor de troon te horen […] Ik had je bij je naam genoemd, Ik had je gemaakt bij je moeder. En nu kom je tot je bestemming en mag je ingaan in de hemelse heerlijkheid. Nu ben je niets voor niets geboren.

Ik heb er niet veel over gezegd. Maar twee seconden hier kijken [red: wijzend naar zichzelf]. Dwars tegen de medische diagnose in. Mevrouw […], u moet zich voorbereiden op baren van een dode jongen. Ook als het gewoon goed gaat. Je bent Gods creatie. Straks te zijn met Jezus op de nieuwe aarde.

Amen.

 

Zondag 30 juni 2024 – Laankerk Rotterdam Kralingse Veer, Holland – ds. F. van Binsbergen – Schriftlezing Psalm 139