In de gelijkenis van het licht op de kandelaar maakt duidelijk dat het gaat om het luisteren naar de Heere. Hij is het licht der wereld dat schijnt in onze duisternis. 

Lukas 8 bevat drie gedeeltes die bij elkaar horen. Lukas doet dat vaker. Net zoals de gelijkenis van de verloren zoon. Schaap, penning en zoon. Lukas heeft veel structuur. Wat wil Lukas hiermee leren? Met deze drie gelijkenissen? Om daar achter te komen moet je luisteren.

Dat is ook het kernwoord: luisteren. Vorige week luisterden we naar de gelijkenis van het zaad (gelijkenis van de aarde). Het gaat om zij die hebben geluisterd. Ook vandaag komt het op luisteren aan.

Jezus heeft die gelijkenis uitgesproken en uitgelegd. Hij gaat verder. Kijk, je hebt een lamp. Je steekt hem aan, zet hem op tafel en dooft hem gelijk, dan heb je niks aan die lamp. Of je neemt die brandende lamp en zet die onder een bed. Zou ik niet doen trouwens, voor je het weet brandt het af. Je hebt niks aan die lamp, wel er onder, maar niet in de rest van het vertrek.

Niemand doet dat toch?! Nee. Je zorgt dat het licht geeft overal. De kroonluchters hangen hoog hier. Opdat ze breed licht geven. Hoog zodat je ze niet alleen kunt zien maar ook dat je er wat aan hebt. Iedereen ziet die lampen, zegt Jezus, maar heeft er ook wat aan. Ziet dingen, struikelt niet over dingen.

Licht is ontzettend belangrijk. Als het donker is, struikel je. In onze huizen zitten veel ramen. In de tijd van Jezus. Glas was duur. Men had wel vensters. Maar het was donker. Wij hebben ’s avonds ook licht nodig.

Jezus zegt: iedereen moet het licht zien en er iets aan hebben. Wat betekent dat nou? Er is een bedoeling. Jezus zegt: niets dat verborgen is blijft geheim. Alles komt aan het licht. Je kunt het licht wel weg doen door het uit te doven. Maar het licht dat komt er en zal er zijn. En het is er.

Doven wij het licht wel eens? Daar gaat het blijkbaar om. Er zijn mensen en misschien wij allemaal, die het licht doven of ergens onder schuiven. Zodat dingen niet aan het licht zullen komen.

Wat dan? En wat is dat licht dan? Jezus is het licht. Het licht der wereld. Het licht van God dat schijnt in deze wereld. Als dat nou verborgen wordt. Nee, dat is niet verborgen. Nee, als wij dat willen verbergen! Omdat wij niet willen leven in het licht. Omdat wij de duisternis liever hebben.

Het komt aan het licht. Het licht is niet te doven! Alles komt aan het licht.  En daarom moet je goed luisteren.

Hier komt weer dat luisteren naar voren. Let goed op hoe je luistert. In het Grieks staat er: kijk daar naar. Hou in het oog hoe je luistert naar het woord van de Heere. Dat het in je komt en bij je is.

Het kan zijn dat je de dingen wel hoort, maar ene oor in, andere oor uit. Heb je het wel gezegd? Ik weet van niks. Ik zou het niet weten. Komt in huwelijken nogal eens voor. Maar luisteren naar de Heere, daar gaat het om. De Heere zegt: het licht schijnt. Het staat op een standaard. Jezus hing hoog en zichtbaar aan het kruis. Ook in de duisternis.

Naar Hem moet je dus luisteren. Dat is iets van het hart. Concentratie en aandacht. Om te ontvangen. Want, zegt Jezus, als je luistert: wie heeft, die zal meer krijgen. Wie niet heeft, van hem zal worden afgenomen. Luisteren om te ontvangen. Luisteren naar wat de Heere zegt.

Ook rond het avondmaal. Luisteren naar het woord van de Heere. Zijn roepstem, Zijn bevel. Je komt aan. Je luistert naar Zijn uitnodiging. En je ontvangt. Brood en wijn. Nee, ten diepste, dat wat Hij heeft gedaan en dat wat Hij zal doen. Zijn kruis, lijden en sterven. Je wordt daaraan herinnerd. Daar luister je naar. En dan ontvang je. Voor de weg naar Zijn toekomst. Je ontvangt extra. Je krijgt erbij.

Maar stel nou dat je niet luistert. Of niet goed luistert. Dan staat dezelfde tafel hier. Maar je hoort niet wat de Heere daarin zegt. Kijk naar wat Ik heb gedaan. Kijk naar Mijn toekomst waarvan brood en wijn spreken. En je luistert niet. Wat ontvang je dan? Niks. Of je aanzit of niet. Je ontvangt niks. Dan komt niet dat wat de Heere je wil geven. En dan verlies je uiteindelijk dus. Dat wat je hebt, dat je mag aanzitten, het wonder van het avondmaal, dat verlies je dan. Dan heb je uiteindelijk niks over.

Luisteren. De Heere zegt: daar gaat het om. Luisteren zorgt ervoor dat je in het licht blijft. Het voorkomt dat je het licht uitdooft. Dat je het avondmaal niet onbelangrijk maakt. Nee. Maar ten volle laten staan. Hier ontvang ik nu. Hier krijg ik. Hier krijg ik door uiteindelijk te luisteren, simpelweg. Te letten op het licht. Te luisteren naar de woorden van de Heere. Goed op te letten. Dan krijg ik en ontvang ik. Dan geeft de Heere. En dan wordt er avondmaal iets waar van je zegt: hier ontvang ik. Ik kan niets meebrengen. Ik kom omdat de Heere het zegt. En omdat ik ontvang. Zijn genade en liefde. Het komt erop aan dat je goed luistert. Naar Zijn liefde en genade. Luisteren om te ontvangen. Luisteren is afhankelijk.

Als je niet luistert, dan hou je niks over. Als je luistert, door Zijn genade en liefde, dan ontvang je. Let daar goed op. Laat die lamp branden. Zet het centraal. Dan zal Hij jou verlichten. Dan mag je luisteren. Doe dit tot Mijn gedachtenis. Kom. Alles is gereed. Luister zodat wij alles van Hem zullen ontvangen. Amen.

Hervormde Gemeente Sluipwijk, zondag 8 maart 2020, 10 uur. Derde lijdenszondag; bediening Heilig Avondmaal. Schriftlezing Lukas 8:16-18.