Jezus’ gewone leven was een leven door de kracht van de Geest. Alleen uit Gods genade kunnen ook wij leven. Jezus gaat naar de synagoge om God te ontmoeten. Daar luistert Hij naar het Woord en leest uit het Woord. Het Woord heeft ons alles te zeggen, laten we daarom de ontmoeting met God niet uit de weg gaan. Het Woord is een ook een woord voor ons, nu, elke dag van ons leven.

Wat doet de Heere Jezus gewoonlijk?

Het leven bestaat niet uit hoogtepunten en dieptepunten. De schriftlezing is na de verzoeking. Een hoogtepunt. Anders was er geen redding meer. En na de schriftlezing wordt Jezus verworpen in Nazareth. Een dieptepunt. En dat stukje daar tussen in dan? Maar het leven bestaat niet uit alleen hoogtepunten en dieptepunten.

De meeste dagen zijn hetzelfde. Morgen, wat staat er te wachten? De school. Elke les is anders. Maar grotendeels is het anders. Eerste uur dit vak en tweede uur dat vak. Wel roosterwijzigingen tegenwoordig. Maar ook het werk bestaat uit ongeveer dezelfde dingen. Als u gepensioneerd bent hebt u veel, maar de activiteiten zijn gelijk. Op maandag op de kinderen passen en zo de week door.

Het leven heeft veel sleur. Je weet wat je te wachten staat. Probleem is, als je niet uitkijkt, dat je geloofsleven ook een bepaalde sleur krijgt. Op zondag ga je naar de kerk. Zijn we gewend. En al die activiteiten door de week, zijn we gewend. Als we het Onze Vader bidden, komen die woorden nog bij ons binnen?

Het dagelijks geloofsleven. Als we kijken naar het leven van Jezus, in de navolging van Hem, geeft Hij aanwijzingen hoe ons dagelijks leven moet zijn. Precies in die stukjes die wij vaak overslaan. Daar gebeurt het. Tussen hoogtepunten en dieptepunten.

Een van de broeders is vandaag 25 jaar getrouwd. Maar die ene huwelijksdag staat bovenaan, maar in die andere dagen moet er geleefd worden. Met de vrouw die je lief hebt. Hoe leef je tot Gods eer? En niet dat je een beetje in suft omdat het elke dag hetzelfde is.

1. Door de kracht van de Geest

De verzoeking is geweest. De duivel heeft de Heere verlaten. Niet definitief. Hij komt terug. Jezus keert terug door de kracht van de Geest. Daar begint het dus. Zijn leven werd gekenmerkt door een leven uit de kracht van de Geest. En ons leven?

Leven wij vanuit onszelf? Leven uit jezelf? Jij moet het maken. Jij moet je bucketlist afwerken. En vervolgens ben jij burn out. De Heere laat zien: niet jij, maar de Geest. Hoe denken wij door eigen kracht door het leven te komen? Verantwoording afleggen in eigen kracht? Dat kan niet! Het begint voor ons wat Jezus laat zien: leven uit de Geest. Uit Christus. Uit God. Leven in afhankelijkheid en aanhankelijkheid. Ik kan het zelf niet.

En dan, door Zijn genade, als je daartoe bent gebracht hè, van nature komen we daar niet! Ik moet het van U hebben. Daar begint je dagelijks leven. In afhankelijkheid van de Geest. Niet alleen hoogtepunten en dieptepunten, maar elke dag.

Als mensen bijvoorbeeld ernstig ziek worden, dan merk je dat, of ze in het dagelijks leven met de Heere hebben geleefd, ja of nee. Dan geven ze die ziekte ook over aan de Heere. Als we dat niet hebben is er wanhoop. Dan maar moeten dokteren. Maar de dokter is ook maar een mens. Als je niet dagelijks leeft met Jezus, lukt het ook niet op hoogtepunten en dieptepunten. Dat is genade. Trouw van Hem. Je hebt er geen recht op. Hij geeft het. Leven uit de Geest.

Daar begint het dagelijks leven mee. Ook als gemeente. Anders lukt het niet. Dat is de grondhouding. Wat we moeten hebben.

2. Onderwijs: in gesprek en voor leven

Dan gaat Jezus van daaruit door Galilea. Hij geeft onderwijs. In de synagoge. Nou is dat niet hetzelfde als wat wij vandaag de dag hebben. Klassikaal, in bankje, iedereen houdt zijn of haar mond dicht, de onderwijzer vertelt. De bel gaat, tassen in pakken, naar de volgende. Onderwijs in de tijd van Jezus is de vorm van gesprek en voor leven. Niet alleen vertellen maar ook wat de discipelen zagen. Woord en daad. Vragen en antwoorden. Onderwijs in de vorm van de relatie. Niet alleen overdracht van kennis, maar van het zijn. Wie je bent, hoe je moet zijn.

Dat is dus het tweede. Leven met de Geest, maar we willen iets concreets mee. Werk aan het leven met de Heere. Het gaat over het in gesprek zijn met de Heere. Hij is met ons in gesprek. Hij laat zien wie Hij is. In de natuur. En door anderen. Ook vandaag. Wij moeten luisteren. En terug vragen. Dat is het voortdurend daarin gericht zijn op wat de Heere zegt in Woord en daad. Geloven bestaat niet uit het hoofd alleen. Het is van het totale lichaam. Tempel van de Heere! Concreetheid van het leven.

De Heere heeft ons als heel mens geschapen. En in ons zoeken van de Heere daarin.

Jezus ging naar de synagoge. Hij ging niet ergens zitten om te kijken wie erop af komt. Nee. Dan zou Hij er nog zitten. Wij mensen gaan niet naar Jezus toe. Hij komt naar ons toe.

3. Naar de synagoge (ontmoeting met God)

Zo komt Hij op een dag in Nazareth. We lezen over Zijn gewoonte. Naar de synagoge gaan op de sabbath. Wat zou Jezus doen? Om te beginnen doen wat Jezus gewoonlijk doen! Niet Zijn uitzonderlijke dingen doen, die komen niet vaak voor. Zijn gewoonte: naar de synagoge gaan. Met de gemeente. Hij ging daar om het woord van de Heere te lezen. Om te horen wat de Heere te zeggen heeft. Beter gezegd: tot ons.

God heeft ons wat te zeggen. Elke dag. Maar als je er niet de gewoonte van maakt om daar te zijn waar Hij wat zegt, dan loop je die ontmoeting mis. Jezus ging naar de synagoge toe. Als wij nou niet komen? Dan ontmoeten we Hem niet! Dat geldt voor de kerkdienst. Bijbellezen, nou kom, ik heb even geen tijd. Dat kan gebeuren. O ja? Is het goed? Nee. Onze gebeden. Toch maar even, Heere zegen deze spijze, Amen. Ik moet weer verder.

Jezus neemt de tijd om ons te ontmoeten. Hij doet moeite. Hij gaat naar de synagoge toe. Later lees je dat Hij een bezetene geneest. Hij steekt daar een heel meer voor over – inclusief storm. Jezus doet moeite. Zouden wij dan in de gewoonte van het dagelijks leven ook een beetje moeite kunnen doen? Hij die alles geeft.. die redding wil geven!

Ontmoeten. In de samenkomst. Elke dag, in Zijn Woord. In gebed. Want Hij doet de moeite.

4. Het Woord is een Woord voor nu

Jezus leest de profetie van Jesaja. Daar hebben we het nu niet over. Wel dat Hij leest. Niet een woord van toen, een woord voor nu! Dit gaat nu in vervulling. Het gaat niet over toen.

Heel veel bijbel is wel toen. De geschiedenis van Jezus, 2.000 jaar geleden. Ja, het is inderdaad die geschiedenis. Maar verteld en ongeschreven (schrijft Lukas aan het begin) opdat wij zekerheid hebben vandaag.

Jezus maakt duidelijk dat de schriften voor ons dagelijks leven zijn. De woorden gaan soms in vervulling, precies in onze situatie. Daarom geen sleur of positieve gewoonte, maar is Bijbellezen de ontmoeting met de Heere. Met de heilige. Het is iets heiligs! Daar moet je een moment van maken. Niet: wij motten nog lezen. Nee. Wij lezen omdat Hij wat te zeggen heeft. Wij moeten het van Zijn Woord en Geest hebben! Daar gaat het om in ons leven.

Nu lijkt het erop dat we een preek hebben waarin het lijkt wat we moeten doen. Lezen, ontmoeten? Wij moeten van alles doen? Ja maar dat doen is op z’n best een antwoord. Het begint nog steeds met de kracht van de Geest. Zonder die kracht gaat het niet werken. Zonder Christus en zijn offer heeft het geen zin. Zonder Gods genade kan je alles doen, maar wordt het niks. Het is op z’n best antwoord van wat Hij heeft gedaan en heeft gegeven. Niet dat we het daarmee niet moeten doen. Juist wel. Maar het is laten beginnen waar het begin zit. In Christus zelf! In Zijn kruis. Leven uit Zijn opstanding. Leven uit genade. Uit dat wat de Geest ons ook vandaag de dag geeft. In de gewoonte van het leven.

Je kan er ook zo in staan: er moet van alles in je geloof ervaren. Je moet God ervaren. Groots en veel. Ja? Tuurlijk. God is groot en de Geest kan je veel laten ervaren. Maar misschien begint de Geest wel in je dagelijks leven. In de natuur. Dat je daarin God ziet. Ervaar je God in een open bloem, zoals Guido Gezelle daarover dichtte: ‘Mij spreekt het een tale dat het God geschapen heeft.’ Of als iemand iets zegt, ervaar je dat als een boodschap van God. Of als je het Woord leest. Dat laat Jezus zien. Wat Hij doet als er niet een hoogtepunt of dieptepunt is. Door het te hebben over de kracht van de Geest. Het onderwijs. God ontmoeten. In de gewoonte van het leven. Wat Jezus laat zien? Hoe je Hem kunt ontmoeten en hoe je uit Hem kunt leven. Leef dan uit Zijn genade. Daar moet je het van hebben. Leef gedragen door Hem. Zoals Lukas het zegt: door de kracht van de Geest. En ontmoet Hem dan in Zijn Woord. Elke dag van je leven. Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 19 januari 2020, 9:30 uur. Schriftlezing Lukas 4: 13-19. Bevestiging en afscheid ambtsdragers.