In de gemeente te Korinthe is veel aan de hand en leven veel vragen. Paulus begint echter niet bij de antwoorden, maar stelt het kruis centraal. Zonder het kruis hebben wij geen leven. Met onszelf wordt het niets. Maar vanuit de kruisdood ontvangen we wijsheid, gerechtigheid, heiliging en verlossing. 

Waar gaat het om? Om Jezus Christus, de gekruisigde!

Waar gaat het over? Dat is een vraag die je kunt stellen. Een vraag die ik de afgelopen maanden heb gesteld. Wat is nou belangrijk? Afgelopen week had ik in mijn nieuwe gemeente een doopzitting. En, heel mooi diep geloofsgesprek. De ouderling was nog nooit ouderling geweest bij een doopdienst. En ik had ook nog geen doopdienst gedaan. Waarom willen jullie laten dopen? Vroeg ik. Vanwege Christus, zeiden ze. Wat zijn de gewoontes? We kwamen uit bij details. Moet dit nou of moet dit niet? Vroeger moesten wij het zus en zo, dat kan dan komen.

Als wij nu onze kinderen opvoeden, ja hoe leggen we ze soms iets uit? Wat doe je zondag wel of niet. Waarom mag dat nou niet? Vanavond een wedstrijd van het Nederlands Elftal. Ik had gisteravond al een discussie daarover met mijn oudste. Waarom mag dat nou niet, kijken of luisteren? Wat is het probleem. Je kunt veel dingen meer verzinnen. Wij gingen verder in dat gesprek, wat we zeiden was: als je aan de buitenkant begint, kom je er nooit uit. Wat mag er nou op zondag? Of over kleding, hoedjes of rokken, of over muziek. Oud en jong, jullie kunnen dat invullen. Als je aan de buitenkant begint kom je er niet uit. Vader of moeder zegt dan, het is zo, punt uit. Maar aan de buitenkant heeft het kind altijd wel een argument.

We zeiden, misschien beginnen we op een verkeerde plek. Voorbeeld, casus, wat er aan de hand is. Maar: beginnen waar het echt om gaat. We moeten daarom veel meer naar Paulus kijken.

Korinthe was een lastige gemeente. Was veel aan de hand. Veel vragen. Hoe zit het hiermee en daarmee? Avondmaal, offervlees opstanding. Paulus beantwoordt er een aantal, maar er waren er meer. Hij begint niet met antwoord geven. Hij begint met de kern. Als je dan een antwoord wilt op de vragen, op de problemen, moet je dus eerst terug naar de kern.

De kern, zegt Paulus, is de gekruisigde. Jezus Christus en die gekruisigd. Elk antwoord begint hier. Dit is de kern. Dit is je basis. Niets meer, niets minder.

Ja, nou ja, kijk, dan zie je meteen dat mensen zeggen: nou ja, kijk, we hebben toch zelf ook verstand gekregen, wij kunnen toch ook antwoorden geven? Paulus zegt: het gaat wel om de gekruisigde. Dat is voor de joden een struikelblok. En voor de Grieken een dwaasheid. Je begint bij iets wat voor de wereld niet een logisch begin is. De joden vinden het niets.

De gekruisigde is de door God en mensen verworpene. De vloekdood. Daar begin je toch niet? Joden zouden zeggen: je begint in de wet, de geboden. De Thorah. Lijnen trekken van daaruit. Lernen. Daar begin je. Dat lijkt heel goed. Maar je bent ontzettend bezig met je eigen gedachten en dat je denkt dat je er gaat komen (dat is ook het verwijt van Jezus aan de schriftgeleerden en van Paulus aan de Galaten). Je blijft jezelf in het middelpunt zetten.

En voor de Grieken is het een dwaasheid. Kom nou toch. Een gekruisigde. Een misdadiger. Iemand van laag allooi. Romeinse burgers werden niet gekruisigd. Slaven, misdadigers, klootjesvolk. Mensen waarmee je niet mee wil worden geassocieerd. Zoiets. Hoe kan je zo stom zijn om het over het kruis van Jezus te hebben? Heb het over Zijn prachtige leerredenen of gelijkenissen of genezingen. Maar niet over Zijn kruis of opstanding. Als je het over Zijn leerredenen hebt, ze zijn prachtig, dan denk je daar over na, dan geef je een weerwoord, je gaat op gesprek op gelijk niveau. Jezus zegt wat, jij reageert. Zoals op de Areopagus. En de klassieken: Plato, Aristoteles. Je hebt het niet over het kruis! Niet over datgene waar je geen antwoord op hebt! Waar jij er niet toe doet?!

Dat is het probleem. Probleem van het kruis. Een probleem dat jij zelf niet meer in het centrum staat. Dat je moet realiseren: misschien weet ik het gewoon niet. Als iemand met een vraag komt, kan ik van alles zeggen, maar misschien weet ik het gewoon niet. Omdat ik zelf aan het denken sla. Me niet eerst realiseer waar het begint. Bij Jezus Christus. Hij, de gekruisigde. Dat je begint aan de voet van het kruis. Dat je zegt, daar begint mijn leven. Daar! Nergens anders.

Op moment dat je daar het gesprek begint, dan ontmoet je elkaar. Toen ik in die periode zat van het beroep (van Stolwijk), als God roept ga je, kwamen we in gesprek met de beroepingscommissie. We zaten met elkaar. Kennismaken. Vertellen. Wie bent u? Ik stelde een vraag aan die commissie. De vraag: wie bent u? Heel precies, als ik het heb over de gemeente in Stolwijk, waar gaat het u dan om? Wat is uw geloof? Waar gaat het om? Een vraag die ik ook aan ieder van ons kan stellen. Waar gaat het om in het geloof? Die commissie, mannetje of 10, die gingen op stoel zitten schuifelen. Ze keken naar de voorzitter, jij bent aan de beurt. Tot een van hen het woord nam: ik kan je niet vertellen wat de gemeente gelooft, dat weet ik niet, ik wil je wel vertellen wat ik zelf geloof, dat begint bij het kruis, daar begint mijn geloof, bij Zijn verzoening, vergeving en liefde. Dat was zijn antwoord. Een ander zei, dat gelooft 95% van de gemeente.

Op het moment dat je zo’n antwoord krijgt, voel je je van harte verbonden met die ander. Als ze hadden geantwoord, wij geloven in de Bijbel, de formulieren en weet ik wat. Dan zei ik, natuurlijk, ik ook. Maar dan was het niet van hart tot hart geweest. Wel toen het kruis kwam! Omdat dat een ding heel nadrukkelijk liet zien: dat degene die antwoordde, het niet ging om zichzelf, maar om de Heere. Niet wat hij goed deed, maar wat zijn Heere had gedaan.

Uit Hem, zegt Paulus, bent u in Christus Jezus. Niet uit uzelf. Hij is voor ons geworden wijsheid van God, gerechtigheid, heiliging, verlossing. Dat bent u geworden. Hij is dat voor ons geworden. Voor ons. Hebben wij niet zelf gezocht of bedacht. Wij krijgen het. De wijsheid, gerechtigheid, heiliging, verlossing. 4 dingen die je nodig hebt in het leven.

1. Wijsheid. Te weten waar het om gaat. De wijsheid van God. Niet je eigen wijsheid. Of eigenwijsheid. Maar als je verstand wat je hebt, beseffen dat Gods wijsheid daar boven uit gaat. Dat het zomaar zo kan zijn, als jij iets hebt bedacht, dat het niet het juiste is. Maar dat Gods wijsheid het juiste is. Dat is voor ons best lastig. Zelfs in de kerk. Soms kom je mensen tegen die zeggen dat het zo zit. Ik word daar zenuwachtig van. Het zit zo en zo. Het is jouw zeggen dat het zo zit, maar is het van de Geest? Jouw wijsheid of Gods wijsheid. Dat vraagt zoeken!

2. Gerechtigheid. Belangrijk woord in de Bijbel. Dat is de reden van de kruisdood. Omdat wij daar niet aan voldoen. Ook niet nu. Geldt vandaag de dag ook. We kunnen naar anderen wijzen. Nee, wijzelf. Door Zijn liefde aan het kruis, Zijn liefdesdood, voldoet Hij die gerechtigheid. Die hebben wij nodig. Hoe zullen we weten wat het is als we niet kijken naar Christus. Als we niet leven in Zijn navolging!

3. We hebben Zijn heiliging nodig. Dat is anders zijn. Niet tegenover de wereld. Maar heilig zijn in de navolging van Christus. Om op die voetbalwedstrijd terug te komen. Wat zou Jezus doen? Wat deed Jezus op de sabbath? Naar de synagoge gaan. Het gesprek hebben over wie Zijn Vader was. Dat is wat Jezus deed. Dan kan je langzamerhand een antwoord geven op dat punt. Voorzichtig, maar toch.

4. Want Hij is onze verlossing.Wij zijn mensen met toekomst. Toekomst van hoop. Een toekomst in Hem. Door dat kruis. Door Zijn dood, Zijn opstanding. En daar gaat het om.

Waar kom je dan uit? Wie roemt, late hij roemen in de Heere. Daar heeft Paulus het over. Je komt bij de Heere uit. Waar moet je anders uitkomen? Bij jezelf? Wordt niks. Bij een ander? Wordt ook niks. Nee. Je moet uitkomen bij God. Daar kom je alleen als Hij in het centrum staat. Dan kom je bij de roem en blijdschap uit.

Het te mogen overgeven in de handen van de Heere. Hij heeft het beste met je voor. Heerlijk om te leven uit Zijn wijsheid, gerechtigheid, heiliging, verlossing. Je hoeft het niet meer zelf te doen! Dan ga je toch God roemen? Hij doet het en zal het doen. Roemen en loven! Dat blijkt toch over.

Hoe doe je dat morgen, deze week? Roemen? Nou, zegt Paulus, als je je voorneemt niks anders te weten, in het centrum te hebben: Jezus Christus en die gekruisigd. Waar gaat het om? Om Hem.

Amen.

 

1. Looft God, die zegent al wat leeft,
der heem’len Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

3. Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

– Gezang 319 vers 1, 2, 3 (Liedboek voor de Kerken, 1973)

Hervormde Gemeente Reeuwijk, zondag 27 juni 2021, 9:30 uur. Schriftlezing 1 Korinthe 1:23 – 2:2. Dienst met beperkingen i.v.m. covid-19 (aanmelden, gelimiteerd aantal bezoekers i.v.m. 1,5 meter afstand; eerste dienst sinds lockdown(s) dat samenzang weer is toegestaan, geldend voor álle psalmen en gezangen; mondkapjesplicht is ook vervallen).