Met Jezus verlegen of om Jezus verlegen?

Bent u met Jezus verlegen of om Jezus verlegen? Wilt u Hem hebben in uw leven of wilt u zelf de vrijheid hebben die uiteindelijk geen vrijheid is maar gebondenheid aan een slaafs leven, een leven dat bezet is? In de bezetene die te Gadara ‘woont’ komt dit treffend naar voor in de ontmoeting met Jezus die de demonen uitdrijft. Wat heeft dit ons vandaag te zeggen? Zijn wij ook niet, net als deze bezetene, bezet? Bezet door duistere machten terwijl wij menen zo vrij en zelfstandig te zijn als het maar kan?!

Markus 5 vers 17 en 18: ‘En zij begonnen Hem te bidden, dat Hij van hun landpalen wegging.En als Hij in het schip ging, bad Hem degene, die bezeten was geweest, dat hij met Hem mocht zijn.

Met Jezus verlegen of om Jezus verlegen?

Gemeente van onze Heere Jezus Christus die in Lage Vuursche is, de genezing van de bezetene van Gadara, is eigenlijk een bizar verhaal. Want we weten er doorgaans niet zo goed raad mee. Wat heb je eraan in onze tijd? Halen onze schouders op over duivelen en duistere machten. Van vroeger. Bijbel heeft het er nog wel over, en de kerk volgt de Bijbel, maar om je een beetje bang te maken en onder de duim te houden.

Toch goed om aandacht voor te hebben. Geestelijke boosheden in de lucht. Komen er allemaal mee in aanraking. Bij de tandarts horoscoop. Ach is maar een blaadje, wordt dan gezegd. Jongeren op de scholen en universiteiten, glaasje draaien misschien wat verouderd. Misschien wel nieuwe vormen. Ook allerlei radio en tv-programma’s. Paranormale. Bovenaardse leven. Mensen niet graag alleen thuis blijven.

Ons gedeelte vanmorgen vraagt de aandacht vanmorgen hiervoor. Jezus was naar de overkant gevaren. Land van de Gadarenen. Belangrijk is de plaatsaanduiding, schat aan informatie. Markus vermeldt het niet altijd bij genezingen. Verband tussen de plaats en de genezing. Waar Jezus en Zijn discipelen komen. Dekapolis. Verbond gesloten, zoals bij ons de Hanzesteden. Ze willen zelfstandig blijven ten opzichte van Israël. Opstandig tegen de huidige bezetter, de Romeinen. Gebied hoorde toe aan de koning Och, de koning van Bazan. Hoorde tot het rijk van Israël. Vlak voor de komst van de Romeinen hadden de mensen het gebied veroverd. Zelfstandig blijven, baas in eigen huis. Het gebied is al vroeg verloren gegaan voor Israël. Toch behoorde het bij het land dat de Israëlieten beloofd was. Mensen wilden niets met Israël te maken hebben, ook geestelijk. Heidense cultuur. Om die reden komt Jezus naar deze landstreek. Zou kunnen zeggen: ver geseculariseerd.

Ontmoeting meteen heftig. Bezetene komt direct naar Jezus toe. Rand van de samenleving. Was niet te handhaven. Aan zijn lot over te laten. Probeerde hem te binden maar lukte niet. Zover gekregen dat de smid banden om zijn benen had geslagen. Maar die ook gebroken. Niemand durfde in zijn buurt te komen. Schreeuwend en tierend. Hij verwonde zichzelf. Ook aangrijpend als iemand zichzelf van het leven probeert te beroven. Terroriseerde het hele gebied deze man.

De mensen daar waren modern laten we maar zeggen. Vooruitstrevend. Mannen van naam opgestaan. Wat kunnen ze met al hun kennis beginnen met deze man. Ze kunnen helemaal niets. Daar staat hij dan. Even op je in laten werken. Jezus en de discipelen komen net uit het bootje en dan komt daar die man. Oog in oog met Jezus. Niemand had hem kunnen binden. Toch een arme stakker, net als het gebied waar hij verblijft. Misschien dachten ze wel dat ze vrij waren. Ik kan doen wat ik wil. Voor niemand bang te zijn. Maar is niet waar. Hij is niet zichzelf, iemand anders is de baas over hem. Hij is volledig bezet gebied.

Zijn naam geeft het ook aan: legion, een waarschuwing. Misschien vernoemd naar soldaten, legion. Kon wel bestaan uit duizend mensen en soms zesduizend. Tot en met verscheurd. We zijn met velen en verscheuren hem. Wat heeft ons dit te zeggen? De kerk gebruikt het om ons onder de duim te houden? Of zegt het iets over ons? De samenleving. Druk. Bezet. Onze agenda is boordevol. Voor jonge mensen is dat begrijpen. Man en vrouw moeten werken, zo zit de samenleving in elkaar. We zijn druk, we eigenlijk geen tijd. We worden geleefd. We zijn niet meer vrij. We kunnen niet meer tijd vinden om allerlei dingen te doen.

Duistere machten zijn ons in de macht gaan nemen. En heel begrijpelijk. Heel veel dingen zijn ook belangrijk. We zijn druk met van alles en nog wat. Ook met ontspanning. Druk met onze ontspanning. Het resultaat is dat er geen tijd meer is voor God en ook niet meer voor de kerk. Ik zeg dat u niet alleen maar merk het ook in mijn eigen gemeente. We denken vrij te zijn. Alles kan en mag als we niet aan God hoeven denken, daar is de satan op uit. Zeg niet dat de satan niet bestaat. Er zijn diepe leegten in ons leven waarvan wij schrikken.

Hoe komt u daar achter? Met de ontmoeting met de Heere Jezus. Het gaat vanmorgen niet alleen om de ontmoeting met deze man in Gadara maar met ons. Er komt een reactie bij de ontmoeting. Tegenspraak, weerstand. Als u en ik eerlijk bent, dan merk je dat de demonen zich gaan roeren. De brutaalste neemt het woord: wij zijn met velen, pas op wij zijn met velen. Overal waar de Heere Jezus komt, komen de demonen met drommen optreden. Om de Heere Jezus te verstaan is ons verstand te klein. Wie zegt dat hij een gewoon mens is? Met al ons verstaan komen we niet veel verder.

Jezus is gekomen om de macht van de duivelen te verbreken, omver te werpen. Wij staan snel met een mond vol tanden. Midden op straat, niet snel meer van getuigen. Mag je bijna niet meer zeggen als je het al durft. Jongeren misschien nog wat meer dan ouderen. Maar de geesten hebben ons precies door. Met Jezus moeten zij hun terrein prijsgeven. Verdwijnen. Deze man snelt op Jezus toe, buigt voor Hem, erkent Hem en Zijn macht.

Ze komen met neutraliteit. U uw terrein en wij ons. Boodschap van het Evangelie komt naar voren. Ze dachten dat ze het voor het zeggen hebben. Maar waar Jezus komt heeft Hij de macht. Ons tot troost. In de hand van onze Schepper. Geldt voor wat we zien en niet zien. Ook de ziekten en moeiten. Ook de orkanen die over de wereld razen, dingen die gebeurd zijn, gaat vaak demonisch aan toe. Je voelt je machteloos tegen de machten. Maar de Heere God kan er wel tegenop. God wel. Hij heeft de macht. Komt ruimte voor u en jou en mij. Niet vergeten: Mij is gegeven alle macht in hemel en op de aarde, zegt Hij. God heeft het overgedragen aan Zijn Zoon. Macht van de duivel te verdrijven. In ons leven, in onze zonden. Niet alleen de dingetjes die ik fout doe, en dit nog wel goed. Zonden is God niet erkennen als die de macht heeft in ons leven. Zonden en schuld ligt in het hele leven van ons. Raadselachtige dingen in ons bestaan. Ziekte en rouw, alle vragen daarom heen, heeft Jezus bevrijd en wil Hij nog bevrijven? Toch de kern van het Evangelie. Kunnen we dat begrijpen en erkennen? Het is waar, het is werkelijk waar. De daad van ontferming van God in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Zijn werk aan het kruis op Golgotha heeft alle zondemacht de genadeklap gekregen.

Genade. Gratie. Onverdiend in vrijheid komen. En ook gratis. We kunnen het niet verdienen. Omdat wij zo kort van herinnering zijn, mag dat iedere week verkondigd wordt. Ook zichtbaar gemaakt. War Hij komt moet de bezettende macht wijken. Ook de bezetenen in Gadara. Of de Romeinen? Misschien wel een afspraak. Of de Heere Jezus? Het komt tot uitdrukking in de zwijnen. In de regio van Zwartebroek, Voorthuizen, veel varkensboeren. Varken is een onrein dier. Zo ook Gadara. Afzetgebied daar kennelijk van onreine dieren. De bezetene wordt gered maar de zwijnen gaan verloren. Gaat als een lopend vuurtje, geen appjes toen. Mensen wilden het weten. Komen kijken wat er gebeurd is. Komen tot Jezus, nu ja ze komen kijken wat er met de bezetene is. Nieuwsgierigheid. Later werd Jezus gelukkig wel erkend.

Daar zit de bezetene. Een gewone man. Werkelijk bevrijd. Weer werkelijk mens maakt zoals God het bedoeld heeft. Vrij van zonden en schuld. In Christus vrij. Normaal menselijk bestaan. Als de Heilige Geest in uw en jouw leven gaat werken, dan is het gevolg. Liefde tot de naasten. Niet het buitengewone maar het eenvoudige, het simpele. Deze man heeft gewoon weer kleding aan. Genade maakt dat wij weer gewone mensen worden: beantwoorden aan het Woord van God.

Erkennen doen ze Jezus niet. Wat fijn, zou je denken. Nu ja, veel verder komen ze niet. Ze komen er al snel achter dat het de macht van Jezus is, God van Israël. Jezus moet snel weg gaan. Ze willen zelf e baas blijven. Veel mensen, de mensen in Gadara in elk geval, deden hun best om Jezus buiten hun leven te houden. Opnieuw bang. Joden dreigen weer de baas te worden. En werk kwijt: varkens kwijt. Eigenlijk nemen ze die bezetene op de koop toe. Verdrietige reactie.

Hoe zit het bij ons? Reactie nog aardig verbergen. Bang om het roer van ons leven uit handen te geven. De Heere Jezus biedt Zijn heil aan maar blijft, met eerbied gesproken, niet leuren. Als er geen belangstelling is, dan trekt Hij zich weer terug. Wat zou dat erg zijn. Als Hij onverrichter zake terug zou keren. Dan missen we de zaligheid maar ook de Zaligmaker. Wat zou dat erg zijn.

De bezetene wil graag bij Jezus blijven. Voelt zich niet meer thuis bij de mensen daar. Als de duivelen terugkeren. Begrijpelijk van deze man. Brengt bij ons. Willen we dicht bij Hem blijven? Als je vroeger in de graven rondgegaan bent, dan is dit een groot verschil. Ik zal gedurig bij U zijn. Nooit meer met de zonden en duivel te maken. Eeuwig bij Hem. Dat willen we toch, of niet?

De man kan niet met Jezus mee. Niet mee met Jezus. Anderen wel: volg mij. Hij moet thuisblijven. Grote werken Gods vertellen. Eerst geen idee van maar nu wel. Jezus is het niet alleen om deze man te doen maar ook om het gebied. De rauwe klanken zijn veranderd in de heerlijke van het Evangelie. Barmhartigheid. Met innerlijke ontferming bewogen. Bijzondere boodschap. Later in het Evangelie komen de mensen uit dit gebied. We hebben het van Hem gehoord en nu van Hem gehoord.

Niet gemakkelijk om in eigen omgeving te brengen. Kennen je, je zwakke punten. Buiten Jezus is geen leven. Waar Hij komt geen plek meer voor de demonen, die worden verdreven. Een machtig perspectief. Eerst de opdracht hier op aarde: je moet hier blijven om het Woord te verkondigen. Met Jezus verlegen of om Jezus verlegen? Die vraag mag u meenemen naar huis. Maar er moet wel antwoord op komen. Amen.

Zondag 16 september 2018 – Stulpkerk Lage Vuursche – ds. D. van de Streek [Voorthuizen] – Markus 5 vers 17 en 18