Ds. D.J. Diepenbroek (St. Annaland)

Zondag 23 september 2012, 9.30 uur, bediening sacr. H. Avondmaal

Psalm 25:5

Psalm 119:36

Psalm 146:2,3

Psalm 62:5

Psalm 61:1,2 (tijdens ‘gereedzetten’ tafel)

Psalm 61:3 (na tafel #1)

Psalm 61:4 (na tafel #2)

Psalm 22:13

Schriftlezing: Hooglied 1:1-8, tekst 4A


Preekaantekeningen

 • Deze woorden (“Trek mij, zo zullen wij U nalopen”) spreekt de Bruid uit.
 • In vers 2 en 3 geeft ze uitdrukking aan haar verlangen naar gemeenschap met de Bruidegom.
 • In St. Annaland gepreekt over vers 2 en 3 (voorbereiding H. Avondmaal)
 • Sprake van een soort tegenstrijdigheid: Bruid neemt initiatief, maar beseft gelijk: het moet van de andere kant komen, van Geliefde.
 • Het is een hartstochtelijk verlangen om bij haar Geliefde te zijn.
 • In de woorden van de Bruid treffen we afhankelijkheid aan, de Bruid verwacht het niet van zichzelf
 • Treffende beschrijving van de Bruidskerk: de Heere is zó begonnen. Is Hij ook zó begonnen in uw leven? Nam Hij niet het initiatief?
 • Johannes 6:44, niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader hem trekke. Het gaat over Gods trekkracht.
 • Een treffende beschrijving van een christen is de navolging. Achter Hem aan. Dat is een bijbelse beschrijving van het leven van een christen.
 • Zelfbeproeving: is mijn leven een navolgend leven?
 • Navolging van Christus is niet iets wat predikanten of theologen hebben bedacht, nee is bijbels: “Zo iemand achter Mij wil komen, enz.” (zei Jezus)
 • Als je naar kenmerken op zoek gaat, kom je al snel in de emotionele sfeer (en dat is een gevaar).
 • Vraag maar heel eenvoudig aan u, jou: gaat Christus voorop in uw leven? Volgt u?
 • We zagen zojuist de afhankelijkheid, maar er is ook sprake van aanhankelijkheid.
 • Ze ervaart afstand, en dat is pijnlijk. Weet zich afhankelijk en wil zo graag bij Hem zijn, kan niet zonder Hem!
 • Hij is haar dierbaar en zoet
 • Ze houdt het niet uit in denken aan Hem, maar wil in Zijn nabijheid verkeren
 • In uw hart? Ervaart u afstand? Daar tegen aan gelopen in de afgelopen week? Tijden geweest dat de Heere zo dichtbij was, maar nu zó anders. Deze week: Hij, op afstand. Kan komen door dat u een zonde aan de hand houdt, of uw gebedsleven verflauwd is of God Zijn aangezicht verbergt (om u te beproeven)
 • Kunt u het uithouden zonder Hem?
 • Er is sprake van afstand (trek mij), maar deze afstand is ook onverdraaglijk voor haar!
 • Hoe meer ze aan Hem denkt, hoe meer ze naar Hem verlangt.
 • U moet niet op zoek gaan naar iets in u zelf.
 • Herkent u iets van de afhankelijkheid van de Bruidegom? Dat verlangen om in Zijn nabijheid te verkeren?
 • Zegt u: ik wil bij Hem zijn?
 • Is dat verlangen u niet vreemd? U kunt het nazeggen? Bidt de woorden van de tekst!
 • Het is het kenmerk van de liefde, waar het vanmorgen over gaat.
 • Is er bij u deze heilige onrust: hoe ik aan moet gaan, weet ik niet, zitten blijven kan ook niet! Smeek dan of Hij u wil komen halen!
 • De bede van de Bruidegom herkauwen.
 • De Heere is een verrassend God.
 • Als [dit] de taal van uw hart is, verlangt de Gastheer er naar om u welkom te heten aan de tafel.
 • Radicaal van u afwijzen, zie alleen op Hem!
 • Het kan ook zijn dat u deze liefde niet kent, de naam van Jezus alleen kent van horen zeggen. Daarom moet ik u vermanen: u moet blijven zitten, er is voor u geen plaats, maar ook bonst Hij nog op de deur van uw hart, verlaat uw zondige leven!
 • Niet haar afhankelijkheid of aanhankelijkheid staat centraal, maar Zijn aantrekkelijkheid!
 • Waarom is Hij zo aantrekkelijk? Omdat Hij op haar heeft neergezien, de Persoon van de Bruidegom. Zijn liefde!

Bediening Heilig Avondmaal

Tafel 1, gelezen Johannes 6:32-40 (geen toelichting), gezongen Psalm 61:3

Tafel 2, gelezen Johannes 6:43-50 (geen toelichting), gezongen Psalm 61:4

[11.29]