De Heere Jezus Christus geeft een gelijkenis over het laatste oordeel. Hij gebruikt daarbij het beeld van de tarwe en het onkruid, de valse tarwe. Ze groeien te samen op, ze dienen beide volgroeid te zijn. Pas dan kan het verschil worden gezien. We zuchten onder het onrecht. Tegelijkertijd geloven we dat God de wereld zal oordelen in gerechtigheid. Dan zal alles rechtgezet worden. Op de nieuwe hemel en nieuwe aarde zal gerechtigheid wonen. Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk van hun Vader die het voor hen heeft bereid van voor de grondlegging der wereld.

Mattheüs 13 vers 43: ‘Dan zullen de rechtvaardigen blinken, gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore‘.

Gemeente wat komt er in deze wereld nou terecht van het christendom? We zijn sinds de komst naar de Heere Jezus zo’n pakweg 2000 jaar op weg. Is het Koninkrijk dichterbij gekomen? Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. De hemel is heerlijk, dat moet dan toch iets heerlijks zijn?

Klopt het allemaal wel? Zijn er sinds die tijd meer mensen die barmhartiger zijn, minder problemen. Minder criminaliteit, minder geweld. Die boodschap gaat over het Koninkrijk van God. Ga er maar aan staan tegen een boer te zeggen die vreest voor zijn bedrijf, joh het Koninkrijk van God is gekomen, het komt goed.

Koninkrijk van recht en gerechtigheid, nou daar zie ik bar weinig van. Op het eiland gemeente Abbenbroek, laatste tijd een beetje gaande. Nou kortweg zijn plannen voor het stelen van land. Nou hoe kan het dat het Koninkrijk van God is aangebroken en God het onrecht allemaal toelaat. Als het Koninkrijk is aangebroken, waarom zie je er dan zo weinig van? Dat er toch nog zoveel onrecht is, zoveel slechte mensen die onrecht doen. Hoe kan het dat dat kwaad voortwoekert.

Jezus geeft een gelijkenis over het oordeel

  1. Waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht;
  2. Wanneer houdt het onrecht op?

1. Waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht?

Waarom is er op de wereld nog zoveel onrecht? Mattheüs 13 is heel actueel. Een boer die trouw zijn werkt doet. Wie is die boer? De Heere Jezus zegt dat ben ik. De Heere Jezus vergelijkt zich niet met een of andere consultant. Ik heb er niets op tegen, ik heb het werk zelf gedaan.

Als de Heere Jezus zich met een beroep vereenzelvigd, dan het vaakst met een boer. Herder. Wijngaardenier. Wat leren we ervan? De Heere Jezus kijkt niet neer op de agrarische sector.

Een goddelijk mandaat hebben. Wij zijn hier op de aarde om de aarde te bewerken. Met zwoegen gepaard gaat. In het zweet uws aanschijns. Boeren die te maken hebben met land dat tegenvalt, schapen die weglopen. Boeren die tegenslagen te verwerken hebben.

Doen er goed aan om de problemen bij de Heere te brengen. Persoonlijk heb ik er best wel begrip wel dat een boer protesteert, maar doe het vreedzaam. Maar er is een grens, als een overheid een gebod boven een gebod van God gaat plaatsen. Zelfde als mars voor het leven. Tegen het leven. Staan er voor op. Dat is oprecht.

Mijn vrouw was op bezoek bij een vriendin op de Veluwe. Huis op pachtgrond. Zelfde bedrag geïnvesteerd in het huis als het kostte. Nu willen ze elders gaan wonen en verkopen. Eigenaar van de grond biedt hetzelfde bedrag als waarvoor de gekocht hebben. Vergeet dat daar vijftien jaar inflatie overheen is gegaan. En in geïnvesteerd is. Ik begrijp dat ze daar werk van willen maken.

Iets soortgelijks is wat met de boeren gebeurt. We willen je best uitkopen. Dat je geïnvesteerd hebt wordt vergeten. Dat je de helft aan de Belastingdienst moet afdragen, dat is jammer zo zijn de regels. Zijn dit in de eerste plaats de dingen die we naar de Heere Jezus brengen. Achan in de Bijbel eigendom van grond. Ga je voorafgaand aan een protest naar de Heere. Want trekkers kunnen wegen blokkeren maar geen harten bekeren. Dit land heb ik in bruikleen gekregen, maar zie ik de hand van de Heere erin.

Woede de vrucht van het vlees. Maar geef mij de vrucht van de Geest. Dat is de eerste les gemeente. Dat de Heere Jezus zich met de boeren vereenzelvigd. Dat geldt voor iedereen die onrecht aangedaan wordt, om ons te verootmoedigen en klein te maken. Bij Hem hebben we geen rechten maar voorrechten. Zo om die heen staan die onrecht ervaren heen te staan en te bidden. En in onze wanhoop niet te zondigen.

Maar dan hebben we nog steeds geen antwoord op de vraag. Lees eens mee vers 24. Als je dan kijkt naar de verklaring in vers 37. De Heere Jezus is die Zaaier en de akker is de wereld. Hij is gaan zaaien, het Evangelie. Die wereld is niet van ons. De wereld van Hem, in bruikleen gekregen. Gaan zaaien op die akker, mensen komen tot geloof. Die mensen dragen vrucht. Vrucht van de Geest. Liefde, geduld.

Kinderen van dat Koninkrijk die zich hebben onderworpen. Maar toen kwam de vijand, die zat niet stil. Vers 37. De duivel zaait onkruid. Kinderen van de boze, rijk dat ondergaat. Op de akker komen twee mensen voort: kinderen van het Koninkrijk en kinderen van de boze. Ik moet het anders zeggen: vermengd.

Is dat niet vreemd. Op de akker van de Heere komen niet alleen kinderen van het Koninkrijk voor. Die heren van het huis komen en vragen: hoe kan dat nou? U had toch goed zaad gezaaid? Die nadruk: was het zaad wel goed? Hoe is het mogelijk? Zullen we meteen heengaan.

De knechten wie dat zijn staat niet expliciet in de uitleg. Kunnen de engelen zijn. Of wij zijn. Heere kunt u wat wapens geven, of de onrechtvaardigen gevangen zetten of wat. Onrechtvaardigen. Het zijn mensen die dat doen. Die laster verspreiden. Die niet naar hun ouders luisteren. Eigen bankrekening, welvaart boven God stellen. Beschrijft het u? Niet honderd, vijf, maar twee verschillende mensen beschrijft.

Is mijn onrecht wel helemaal zuiver? Ik maak mij wel heel druk over het onrecht wat anderen mij aandoen, maar maak ik mij ook druk over onrecht dat ik een ander aandoe? Doe het je verdriet als je een ander onrecht aandoet. Als je broertje of zusje iets boodwillig op de grond gooit. Gemeente, bent u een kind van het Koninkrijk of een kind van de boze.

Dolik. Valse tarwe wordt het genoemd. Onkruid dat heel erg op tarwe lijkt. 30-60cm hoog zoals de tarwe. Die Dolik pas te onderscheiden als de aar er is.

Velden nu te zien. Tarwe en aar. Dan gaat dat kopje buigen. Dat is nou precies het verschil met de Dolik. Dat blijft fier overeind staan. Niet willen buigen voor Jezus, het Evangelie niet aangenomen, draag je geen vrucht en heb je bij het oordeel veel te vrezen. Dat groeit in je omdat die Landman je gezaaid heeft.

Je staat er niet trots bij. Kijk mij eens. Nee, je buigt het hoofd. Het is niet de vrucht van je eigen akker maar van Hem. Het legt de vraag bij ons: heb je al voor de Heere Jezus gebogen. Laat mij leven en vruchtdragen voor U.

Vers 29. Zegt die Heer des huizes. Die echte tarwe zijn als de opkomen nog niet goed van elkaar te onderscheiden. Je kunt een waar gelovige die een zondige weg gaat niet eens onderscheiden van het onkruid. 

Een ongelovige op zijn best ziet er vaak beter uit dan een gelovige op zijn slechts. Daarom moet het samen volgroeien. Wat is de Heere Jezus geduldig. Wij zeggen maak er maar een einde aan. Nee nee nee. Laat de samen opgroeien. Waarom nog zoveel onrecht? De oogst is nog niet volgroeid. Het geldt voor beiden.

Als je in de Heere Jezus gelooft, dan wil de Heere Jezus dat je bezig met de vraag hoe kan ik meer bezig zijn met U? Heel praktisch. Bijbelclub in de zomer, in plaats van Zomerjump. Ook karakter, ik ben zo opvliegend. Gelovigen groeien om vrucht te dragen.

Het andere gewas moet ook volgroeien. Of het echt Dolik is. Of toch tarwe is. 2 Timotheüs 3. Paulus, het is zijn laatste brief, geestelijke testament, hij bereidde Timotheüs voor op wat komen gaat. Weet dit dat in de laatste dagen zullen zijn zware tijden. Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Lasteraars. Ouderen ongehoorzaam. Onheilig. Onmatig. Wreed. En later in het hoofdstuk, vers 13, vat hij het als het ware samen. Het gaat van kwaad tot erger. Verleiden en worden verleid. Ik bedoel het in alle ernst: zij beduvelen elkaar. Antichrist zoals staat in Johannes.

Maar blijf jij bij wat je geleerd is. Wij worden opgeroepen om vast te houden aan het Woord van God dat ons geleerd is. Waarom? Door dat Woord groei je. Lees je Bijbel, bidt elke dag. Dat liedje vast geschreven toen dit vers gelezen werd. Opdat de mens volmaakt zij, volgroeid zij.

Ziet u de gelijkenis van het tarwe verklaart de tijd waarin wij leven. De mensen in de wereld die hun eigen agenda volgen. De duivel is bezig met de boel te beduvelen, ik kan het niet anders zeggen.

Geldt het voor u, voor jou? Steeds meer niet mee gaan. Onderscheid tussen onkruid en tarwe. Dat moet ook steeds duidelijker zijn. Ze blijven gewoon bij wat ze geleerd hebben, te midden van alle veranderingen op ethisch gebied. Ook als mensen zeggen je bent niet meer van deze tijd. De ware gelovigen kunnen niet goed praten wat niet volgens de wet van God is. Huwelijk tussen een man en een vrouw.

Bent u iemand die langzaam meegaat, natuurlijk je gaat niet voorop. Als deze tijd je niet uitdrijft naar Christus, maar de grijze muis uithangt en niet uitspreekt voor Christus en ervoor uitkomt.

Kan het heel goed zijn dat je onkruid bent, Dolik, valse tarwe. Of dat groeiproces is gaande. Honger en dorst draagt om te leven naar Gods eer. Of jezelf alsmaar meer in de wereld gaat inpassen. De enige plaats waar dit kan veranderen is hier waar de Heere Jezus wordt verkondigd. Waar Hij ervoor zorgt dat Hij ervoor instaat.

2. Wanneer houdt het onrecht op?

Vers 30. In de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen, brengt het eerst tot de schuur. Het is maar een half vers, maar daarna gaat de Heere Jezus het uitleggen. Er gaat een scheiding plaatsvinden.

Je moet je voorstellen miljoenen engelen die uit de hemel neerdalen. Zullen op de aarde uitgaan om mensen te verzamelen. Welke mensen? De ergenissen. In het Grieks staat daar Schandalon. Schandaal. Alle die de ongerechtigheden deden. Die deden alsof er geen wet van God was.

Zullen bijeengebracht worden. De hel is als een oven waar het vuur brandt en nooit uitblust. De poel van vuur en sulfer. Hij gaat niet alleen beschrijven wat er is maar ook de geluiden. Geluid van huilende mensen. Ontroostbaar.

Elke minuut dat je daar ben besef je ik ben hier en het houdt nooit meer op. Je krijgt wat je verdiend hebt. Dat Gods Zijn aangezicht van je afwendt, omdat je je aangezicht van Hem afwendde. En Zijn toorn over je uitgiet. Laat het zover niet komen. Ga op de knieën. Heere ik ben zo schandaal. Ik heb voor mezelf geleefd en ga maar zo’n beetje mijn eigen gang. Heere als U mij niet redt, zal ik zijn als zo’n tarwe zonder vrucht.

Weet je wat de Heere doet met zo’n gebed? Kom maar tot Mij. Ik was je schoon. Ik ben voor jou aan het kruis gegaan. En daarom is er voor jou geen oordeel meer maar vrijspraak. Maar dan zal je op de dag van de oogst blinken, stralen als de zon. Vrijspraak. Kom binnen in het Koninkrijk van de Vader. Is dat geen troost.

Doopformulier: die dag zonder verschrikken verschijnen. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Je hoeft niet te schrikken. Het Koninkrijk dat ik al voor je bestemd hebt van voor de grondlegging der wereld. Wow. Wat een dag zal dat zijn als je dat mag horen. Doopformulier zo magistraal: die dag zonder verschrikken voor Hem te verschijnen.

Dat geeft nu al troost. Wat voor onrecht je ook wordt aangedaan. Er is er een die straks rechtvaardig zal oordelen. Je sluit je ogen niet voor onrecht. Het doet pijn. Maar je mag weten straks is dat onrecht voorbij. Dat is een troost voor gelovige boeren in 2022. Kabinetsplannen die gebaseerd zijn op omstreden formules, KDZ waardes. Die tonnen geïnventariseerd

Mijn land is niet te koop. U hebt er geen recht op. Maar tegelijkertijd, ten diepste, kan op de knieën: met Uw wederkomst ontvang ik een erfdeel. Geen onkruid meer. Maar altijd vrucht voor mijn Heere.

Het is alweer een tijd geleden dat ouders bij de koning waren. Hij toonde begrip. Maar hij kan niks doen. Dat is aan de politiek. Koning Jezus wel. Het geloof in de wederkomst van Christus is zo belangrijk in de laatste dagen. Wat moet je tegen een gelovige in een gore cel zeggen. Ja blijf maar zitten ik weet ook niet. Nee, houd vol. Te midden van alles wat er gebeurt in deze wereld is de wederkomst van de Heere Jezus een grote troost.

Tenminste als je gebogen hebt voor de Heere Jezus. Geliefde komt in het Koninkrijk van Mijn Vader hetwelk bereid is voor de grondlegging der wereld. Wie oren heeft om te horen die hore.

Amen.

 

Zondag 17 juli 2022 – Uni-zaal Benjamin Katwijk-upon-Sea – ds. D.H.J. Folkers – Schriftlezing Mattheüs 13 vers 24-30 en 36-43