Maria zingt van de grootheid van Heere. Zingt u mee? Vanwege de beloften van God die de aanleiding vormen voor het zingen van Maria. Vanwege de zaligheid van God die de mensen die in zonden gevangen zitten bevrijd. Vanwege de barmhartigheid van God die omziet naar de nederige van hart. Vanwege de gerechtigheid van God die alles in orde herstelt. 

Lukas 1 vers 46: ‘En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere’.

Zingen als geloofsantwoord op Gods beloften
1. Gods belofte van zaligheid;
2. Gods belofte van barmhartigheid;
3. Gods belofte van gerechtigheid.

Zingen, niet uit volle borst maar beperkt zingen werd meegegeven aan de gemeente. Ingetogen zingen. Misschien heb je dat wel gedaan. Wat is het een beperking als u uit volle borst wilt zingen en het mag niet. Misschien thuis wel lastig zingen. Maar misschien kunt u niet van binnen zingen. Het welt op bij Maria.

Als ik naar binnen kijk, al die vrees over het virus. Net een planning gemaakt en de volgende dag ligt alles overhoop. En jullie kinderen, je had misschien wel een Kerstviering deze week en zijn nu de scholen dicht.

En anderen die ervaren onrecht. Het klopt niet al die maatregelen. Bedrijf op springen. En een ander wordt cynisch. En dan gaat alles van je af. En dan zit je nu te luisteren: waar gaat dit over, lofzang van Maria zo ver bij mij vandaan.

Waarom kon Maria zingen? Ze was op en top gelukkig. Wacht even. Maria zong niet uit de omstandigheden. Ze was vier dagen onderweg geweest en dan ben je moe. Ze was uit het geslacht van David. Niet meer in tel en onaanzienlijk. Alle beloften uit het verleden een streep erdoor.

Haar omstandigheden gaven haar geen reden om te zingen. Dan kunt u ernaast gaan zitten, hoe u ook zit. Maar het moet ons de vraag stellen: waarom ging Maria zingen? Maria ging zingen als een gevolg van de beloften van God. Terwijl haar omstandigheden dezelfde zijn kan ze zingen. U kunt gaan zingen als u acht gaat geven op de beloften van God uit Zijn Woord.

We hebben gelezen. Maria komt bij Elizabet. Elizabet mag bevestigen wat de Heilige Geest bekend heeft gemaakt. De moeder van mijn Heere. Hoe weet ze dat? Door de Heilige Geest. God zou in de buik van Maria komen.

We zien een nauwe samenhang tussen engel die de boodschap geeft en Elizabet en de bevestiging geeft Elizabet. Elizabet gaat nog verder. De moeder mijns Heere tot mij inkomt. Ze kan naar haar buik gekeken hebben en nog niets zichtbaar. Maria kan gaan zingen. Ze gelooft de woorden. Die woorden heeft ze ontvangen.

Ze heeft niet allemaal begrepen. Ze zegt tegen de engel: hoe kan dat dan? Ik heb geen man. Geen vraag van weerstand maar een vraag over hoe het zal gaan. En dan gaat de engel het uitleggen en wordt het niet duidelijk op. De kracht van de Allerhoogste zal u overschauduwen.

Maria heeft niet alles begrepen maar gelooft. Mij geschiedde naar uw woord. Een prachtig voorbeeld van geloof. Vers 38. Ook voor ons. Probeer te luisteren vanuit het hart. Ook al begrijpt u het niet. Maar toch in uw hart begrijpt deze dingen val ik bij.

Ze heeft Elizabet ontmoet. En dan krijgt ze de bevestiging in vers 45. Zalig zij die gelooft heeft wat gesproken is. Niet vanwege haar bijzondere status. Ze heeft de dingen die de Heere bevestigd heeft gelooft. Bij die tweede bevestiging gaat zij zingen.

Kinderen, ik zal een voorbeeld geven om de lijn vast te houden. Ik zei net al, misschien ben je wel teleurgesteld. Papa zegt: wij gaan een dagje weg. Je kan niet veel maar een strand- of boswandeling kan wel. Je bent al verblijdt dat papa het al belooft. Nog niks veranderd. En je gaat naar je moeder en die ziet je gezicht al stralen. En een uur later zit je te zingen van blijdschap en je moeder ziet het.

Dat gebeurt bij Maria. Van Hem gaat ze zingen. Kunt u niet zingen aan het einde van de dienst? Gelooft u de woorden van de belofte? En de Heilige Geest zal maken dat u kunt zingen. Welke beloften krijgt Maria?

1. Gods belofte van zaligheid

Mijn Zaligmaker, zegt Maria. Vers 46 en 47 zijn het antwoord. Vers 46 is het antwoord van Elizabet, vanwaar komt mij dit dat de moeder van mijn Heere tot mij komt. En dan zegt Maria: mijn ziel maakt groot de Heere. Ze antwoordt op wat Elizabet zegt. En vers 47 het antwoord op wat de engel zegt. Zalig maken van hun zonden.

Maria kiest niet zomaar wat woorden. Hij zal zalig maken. Gods beloften die naar u toekomen. God heeft Zijn Zoon gezonden om de zalig te maken. Het is geen feest van nostalgie. Er zit zoveel aankleding omheen. Wat heeft God gedaan? Gekomen naar deze wereld om zalig maken.

Wat is zalig? Je hoort het wel eens iemand zeggen: zalig. Prettig gevoel. Ik zou zeggen het woord daar niet meer voor te gebruiken. Niet een prettig gevoel. Maar redden van hopeloosheid. Iemand die een gevangeniscel zit van een dodencel zonder hoop. En dan komt iemand de deur openen en redden.

Redden uit de hopeloosheid. Natuurlijk krijg je een intense vreugde. Gevangen aan de macht, hoogmoed en rijkdom van deze wereld. Waarom worden wij zo geraakt door de omstandigheden? Ik wil het niet klein maken. Het zijn allemaal wel signalen hoe zijn wij met deze wereld bezig.

Christus zegt Ik ben gekomen om te zoeken en te redden. Niet in de eerste plaats bedoeld om gelukkig te maken. De Heere komt niet om te zeggen Ik zal het Coronavirus wegnemen. Maar de Heere doet een veel dieper werk. Hart in de zonden. Eerst onze hopeloosheid. Onze verlorenheid.

Dat geldt voor iedereen. Ook al heb u er geen onprettig gevoel bij. Jericho bij Zaccheus. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Zaccheus met al zijn rijkdom gelukkig. Niemand nodig. Misschien alleen maar nieuwsgierig. Maar Jezus zag een verloren man. Banden door te snijden van de rijkdom.

Het is al Kerst geworden. Het wordt Kerst omdat wij het zo vieren. Jezus is gekomen. Om te verlossen van jouw zonden, van uw zonden. Ziet u hoe tijdens het luisteren uw aandacht moet gaan niet naar de omstandigheden maar waar God over spreekt. Deze omstandigheden geven een extra duw in die richting.

Het laat onze hopeloosheid en reddeloosheid zien. God is gekomen om te redden. Laat dat doorklinken in het hart. Hoor dan de beloften. Ik ben gekomen om te redden en weg te rukken uit dit verderf. Vraagt u zich hoe u hierin kunt delen?

Mijn Heere. Mijn Zaligmaker. Zegt Maria. Dat u het gaat mijnen. Toeeigenen. Niet langer op afstand blijft staan. Hoe doet u dat dan? Om met Maria te luisteren. Mijn geschiedde naar Uw woord. Zo eenvoudig is. Dat is waar de Heilige Geest op aan werkt.

Misschien is daar ook wel de worsteling. Om niet meer te vertrouwen op de omstandigheden of wat mensen zeggen. Of op de onwilligheid. Hier wil de Heilige Geest toe brengen. De overgave van het Woord. Mag u het zeggen? Ja, Gods belofte is welmenend gesproken. Een ieder die dit hoort.

Mijn Zaligmaker. Net als het bij Maria is heeft u ook bevestiging nodig. Waar het afhankelijke geloof nog met zoveel twijfels in het hart opziet. Worden de beloften opnieuw bevestigd. En als u op uzelf gaat zien, dan gaat u nog meer zonden zien. En het nog hopelozer. Welke weg heeft u? Er is geen hoop maar doe als Maria.

Opzien op de grootheid van de Heere. Zie op de beloften dat Hij gezonden is naar deze wereld. Als u acht neemt op de Heere, dan wordt Hij groter. Mijn ziel maakt groot mijn hart, nee, mijn Heere. Hij wordt groter en zij wordt kleiner. Grootmaken van Hem.

Weet u wat dat is? Mijn ziel maakt groot de Heere. Kinderen, wat denken jullie? Toen ik het thuis besprak zei een van de kinderen maar de Heere kan toch niet groter worden? Dat is terecht gezegd. Dat doet Maria ook niet. Hoe kan je in de natuur iets groter maken? Dat doet een telescoop. Als je inzoomt op een ster, dan kom je erachter dat ‘ie zo groot is dat die niet eens past tussen de zon en de aarde.

Supernova die niet tussen de aarde en de zon inpast. Die telescoop maakt die ster niet groter als dat die is, nee maar je gaat hem zien hoe groot die ster is. Dat moeten we doen met God. Zien zo groot als God werkelijk is. En dat heeft twee gevolgen: indruk van hoe groot God is en dan dat je zelf steeds kleiner wordt.

Dan is de aarde nog maar een speldenpuntje. Zo klein de aarde en dan maken we ons zo druk over deze dingen. Haar omstandigheden zo gering. Twijfelt u? Daarom mag ik Hem uitschilderen. Kinderen, je moet God niet voorstellen als een grote man die hier niet eens in het gebouw past. Maar God is groot in Zijn daden en wat Hij belooft.

Wanneer wordt papa groot? Als hij doet wat hij belooft. Ik kan op hem aan. Dan krijgt hij een grotere plek in je hart. Hij is naar deze aarde gekomen om te redden. Er was geen hoop meer in keizers en koningen. God is Zelf gekomen. God is gekomen om het nederige op te zoeken om daar de verlossing in het nederige te werken.

Maria gaat Zijn grootheid bezingen. God is gekomen. Zelf wordt ze allemaal kleiner. Waarom heeft God het gedaan? Je proeft de verwondering eruit. Toch zit er het vertrouwen in dat God het belooft. Geeft u acht op wat God belooft tijdens het luisteren? Of we herkennen we ons in het hoogmoedige en de rijken.

2. Gods belofte van barmhartigheid

Opnieuw een belofte van de Heere om Zijn grootheid uit te stallen. Maria noemt mijn ziel maakt groot de Heere. Er zijn wel zes, zeven eigenschappen van de Heere te halen. Barmhartig. Vers 50 en vers 54.

God is barmhartig. We hebben het gezongen met Psalm 103, met de lofzang van Maria vers 3. Wat betekent Zijn barmhartigheid? Zijn ontferming om bij een zieke neer te knielen. Ontferming komt vanuit het hart om de ander te helpen vanuit zijn situatie. De barmhartige Samaritaan. Onbaatzuchtig knielde hij neer.

Maria voelde zich zo gering. Geen geslacht waar naar uit werd gekeken. Er was geen verwachting meer, nauwelijks meer. Met dat de engel tot haar gesproken, de Heere heeft naar mij omgezien. De barmhartige Samaritaan zag de man wat de priester en voor de leviet niet God. De Heere heeft mij aangezien, zegt Maria.

Ook in uw situatie. Als u denkt dat het hopeloos bent en reddeloos is. Nee, de Heere is barmhartig. Gods barmhartigheid is van geslacht tot geslacht. Gods barmhartigheid gaat verder. Abraham. Israel. De Heere gaat verder. Heel de beloften aan Abraham gaat verder. Dat de engel beloofd. Het huis van David zou herstellen. Hij gaat de beloften aan Abraham vervullen. In de naam voor alle volkeren zijn.

Dat zit er al in dat zij Abraham noemt. Wat een vergezicht mag zij hier hebben. Geslacht tot geslacht. Gods barmhartigheid naar u toekomt. Wat wil dat zeggen? Dat Hij u aanziet. Waar u misschien wel denkt: er is niemand zorgt voor mijn ziel. Eenzaamheid kan zijn in het huwelijk, als je alleen bent. Geen verbinding met het hart. De klacht: niemand zorgde voor mijn ziel.

En nu de Heere zegt: Ik zie u aan. Hoort u Zijn beloften? Gelooft u Hem? Geloof is mijnen. Hij ziet mij aan. Daar komt ook Zijn daad uit voort. Vers 54. Hij heeft Zijn knecht opgenomen. Net als die barmhartige Samaritaan op zijn ezel zet. Waar Hij gaat handelen waar u hopeloos bent. Net iets gezegd over de zonden. In die gevangenis. Die gebondenheid is onze schuld.

We kunnen niet alles overzien. Die zwarte bladzijden in ons leven. Die ene daad, dat ene woord of die gedachte afgelopen week. We kunnen het niet goed maken. Maar de Heere zoekt u in uw hopeloosheid. Hij wil u opnemen om te lijden. Gods barmhartigheid niet alleen gericht op uw hart maar ook uw ziel en leven.

Zoekt eerst het Koninkrijk van God, en alles zal u toegeworpen worden. Dat is barmhartigheid. Dat zet deze tijd in een heel ander perspectief. Dan heeft u niets te vrezen voor het Coronavirus. Als u bedrijf failliet gaat. Als u alles afgenomen wordt en u op uw sterfbed ligt. Vrees hen niet die uw lichaam kunnen doden, maar die uw ziel kan doden.

U zegt dat is makkelijk praten. Nee, dat is geloofstaal. Alles gaat op z’n kop. Hoe meer houvast het gaat geven en hoeveel onbezorgdheid het gaat geven. Heeft u de telescoop in de hand? Dan kan het niet anders, dat uw hart verbroken wordt: dat U naar mij omziet. Verbroken van hart.

Dat Hij u aanziet en opneemt. Zeg het met Maria: mijn geschiedde naar Uw woord. Als u bij die belofte blijft, dan zal de Heere een lofzang geven in uw hart.

3. Gods belofte van gerechtigheid

We hebben gelet op Gods grootheid in Zijn zaligmakend werk. Gods grootheid in Zijn barmhartigheid. In die lofzang zingt dit meisjes van 15/16 jaar. Dat God de rijken verstrooid, de machtigen van de tronen af gaat trekken. Wat een lied van een 15-jarige? Wat een taal op een geboortekaartje.

Zou u het ook zingen? Ook op het geboortekaartje zetten? God gaat alles omkeren. Ik denk het niet. Maria doet het wel. Ze zegt meer. God gaat alle dingen herstellen. Als God gaat herstellen in deze wereld of in uw leven, dan gaat Hij alles omkeren. Dan blijft u niet dezelfde. Toch gelooft Maria dat. Maria’s lied is geen romantisch liedje maar een lied dat God alles gaat omkeren en rechtzetten.

Maria leeft bij de woorden van de het Oude Testament. Psalm 75. Nederige heeft Hij verhoogd, hoogmoedige vernederd. Hanna zong het al. Gerechtigheid heeft te maken met in orde zetten. Dan wordt het onrecht weggenomen, ook met mijn naaste. Dan wordt het onrecht weggenomen. Maria zingt hier niet over het sociale onrecht. Maar over het verbond. Het zit er wel in maar zij is geen communist in haar lied.

Dat de armen het geld van de rijken wordt weggeven. Dan heeft het tot gevolg dat het omgekeerd worden. Dan worden zij de onderdrukkers. Communisme is een grote verdrukking van de anderen geworden. Elke omkering in de politiek leidt daartoe. U en ik zijn net zo slecht als naar wie we nu kijken.

God niet in vrijheid gediend wordt. Het staat in het kader van het verbond. Zacharias zingt er ook over in vers 74 en 75. Hem dienen zouden zonder vrees. Dit is het verlangen van Maria zodat Hij gediend kan worden in vrijheid. Het is niet alleen het verlangen van haar maar ook de verwachting dat Hij komen zou. Kerst is de zekerheid dat God gekomen is en dat Hij alles recht gaat zetten.

De boodschap is een waarschuwing voor de ongelovigen. Hij komt recht brengen. Hij gaat het omkeren. Uw en mijn hart worden bloot gelegd. Leven we nog voor eigen rekening, dan zit er hoogmoed in ons hart. Dan meten we ons aan anderen en ondertussen plaatsen we onszelf op een hoger niveau. Hoogmoed bevestiging van eigen ik en groter maken van jezelf.

U kunt er mij doorgaan. Maar Jezus komt terug, voor de tweede keer. Hij komt. Maar ik heb toch geen macht? Je zit op school. Je port een ander aan op school. Jij bent een van die machtige stille leiders in de klas waar een ander een beetje vrees voor heeft. Kan in het bedrijf. Kan in de kerkenraad.

God keert de machtigen om. Waar het niet meer gaat om jouw macht en eer. Gezegend die nu op zijn knielen voor Hem buigt. Hij zal je van je troon halen. Nu of straks. Hopelijk nu. Of die rijke? Heel letterlijk. Zit u vast aan uw geld. Verkoop alles wat je hebt. God gaat het omkeren. Hij haalt die Zaccheus uit die boom.

Haal die boodschap eruit. God gaat alles omkeren. Daar ligt die vraag die nog voor eigen rekening leeft. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Die omkeren is een rijke belofte van die omkering. In al die behoeften weet Hij wat u nodig heeft. Degenen die honger hebben die zullen met goederen worden vervuld. Gods grootheid is dat Hij uw ziel redt.

Leg uw nood voor Hem neer. De Heere weet wat goed is om te geven. Is dat geen God om de ogen op te richten. Dan zal het loflied van Maria in uw hart komen. Dan gaat u meezingen, nu misschien niet uit volle borst, maar wel in uw hart. Omdat u weet: mijn God is dezelfde als de God van Maria. Amen.

 

Zondag 20 december 2020, Vierde Adventszondag – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – ds. D.C. de Pater – Schriftlezing Lukas 1 vers 39-56