Zondag 23 juli 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – Romeinen 13 vers 10 – ds. C. Oorschot (Stellendam)

Voorzang: Psalm 90 vers 8 en 9

Gebed, Votum en groet

Psalm 39 vers 3 [in verband met het overlijden van een gemeentelid]

Voorlezing van de wet en de samenvatting [Deuteronomium 5 vers 6-21, http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Deuteronomium/5/ en Lukas 10 vers 27, http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Lukas/10/

Psalm 39 vers 5

Gebed

Schriftlezing: Het hoofdstuk van de liefde, 1 Korinthe 13 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/1Korintiers/13/] en Romeinen 13 vers 8-14 [http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Romeinen/13/]

Psalm 133 vers 1, 2 en 3

Preek
Tekst voor de preek: Romeinen 13 vers 10

De liefde
1. Wat de liefde is;
2. Wat ze doet en wat ze laat;
3. Wat ze geeft.

1. Wat de liefde is

Een vraag waar we gemakkelijk aan voorbij leven. Ook als we de trouw naar de kerk gaan. De vraag: ken ik de Heere? Daarover gaat het. De liefde doet de naaste geen kwaad, vervulling van de wet.

Horen dagelijks over de liefde. Wordt bezongen. Hoog genoteerd. Velen hebben er de mond en het hart van. Maar over welke liefde gaat het?

Grieks kan ons leren. Drie woorden. Eros, erotiek van, liefde die bevrediging zoekt. Die zichzelf zoekt. Ik vrees dat het niet gegrond is en oppervlakkig is. Tweede woord, phileo. Broederliefde. Met veel dankbaarheid zien op gezin, gemeente liefde is. Ook wel buiten de kerk. Twee paradijsbloemen (rustdag en het huwelijk), Calvijn. Te midden van de doornen en de distels. Derde woord: agapè. Dat staat hier. Definitie gelezen: liefde die blijft zelfs als de ander naar je schopt. Dat is Gods liefde. Zo heeft Hij lief. Deze liefde kwijt, sinds de mens uit het paradijs is.

Toen mens at van de verboden vrucht, toen kwam God die liefde is, de stem hoorde in de wind, hoorde ze dat God kwam, eerst blij tegemoet en nu doken ze weg. De mens had nooit meer tevoorschijn gekomen omdat hij de liefde miste. Maar God: waar bent u!? God riep de gevallen mens tot zich. Daar staat hij, dwaze mens. Dwars door je pak heen. Had gevolgen voor de verhouding met God maar ook met elkaar. ‘De vrouw die U mij gegeven hebt.’ Schept afstand met de naaste, die het dichtst bij hem stond. Bewijs dat er geen agapè meer is. Mens totaal veranderd maar God dezelfde. Dezelfde in Zijn trouw en liefde!

God gezegd: ‘Ik zal vijandschap zetten.’ De moederbelofte, aankondiging van de komst van de Zoon. Hij zal komen omdat God het heeft beloofd en omdat Hij liefde is! De liefde vergaat nimmermeer. Omdat Hij liefde is heeft Hij lief. Bestaan, wezen, liefde van Zijn hart.

Wie heeft God lief? Zijn Zoon. Zijn schepping. Deze wereld, Kosmos. Niet wereld van uitverkorenen – die bestaat niet. Wel hemel van uitverkorenen. God laat door de samenspraak van de duivel en de mens zijn schepping niet ontfutselen.

Hoewel veranderd. God heeft vijanden lief. Die liefde die blijft ook als de ander naar Hem schopt. Alzo lief deze wereld (Johannes 3 vers 16). Wat is er nodig om van een vijand een vriend te worden? Dat de liefde van God je te sterk wordt. Dan gaan we zien wat we missen. Uitzien naar die liefde. Dat we naar de liefde van God uit gaan zien.

Zo iemand gaat aan het werk. Wet wordt een norm. Probeert het ene naar het andere gebod te houden. Eind van de dag balans opmaken. Ik heb dit niet gedaan, dat niet. Ik, ik, ik. Zesje, kleintje. Toen kwam de Heere en sloeg weg: zesje verliest z’n poot: nul over. Komt erachter: totaal onwaardig. Grootste zonden komen boven. Afgrijselijk monster als dat ik ben. De Heere heeft wel een weg om de werker op z’n knieën te krijgen. Al ware het dat… geen nuttigheid als ik de liefde niet had. Mens loopt als een stuk ongeluk over de wereld. Toch is dit het begin van het herstel van de liefde.

2. Wat de liefde doet en laat

Wonder dat je er nog bent. Vanmorgen bericht van overlijden, en dan: ik ben er nog. Ik kan nog bekeerd worden. Hij heeft nog geen eind gemaakt. Hij wil tot mij spreken. Die liefde gaat meer en meer uitzien naar die liefde van God.

Weet wel van de liefde van God. Kan het niet pakken. Moet van de kant van de Heere komen. Arme tobber: Hij heeft Zijn Zoon gezonden! Die overbrugt de kloof die er is tussen God en ons. Die liefde overtuigt. Dat er in ons geen goed woont. Die liefde krijgt de wet van God lief. Die wet klaagt hem aan. Blijft niks van de mens over. Ik ellendig mens. Wie zou mij verlossen. Ik dank God door Jezus Christus – niet vergeten!

Zijn mensen lopen als een stuk ongeluk rond: blijven steken in ‘ik ellendig mens’. De liefde overbuigt je ook. Naar Jezus die de ware liefde is. Hoofdstuk van de liefde, 1 Korinthe 13. Zoekt zichzelf niet, zoekt de ander. De liefde wordt zo groot. Werkt en vindt het niet alleen in Christus maar laat ook veel dingen. Want de liefde doet de naaste geen kwaad.

Preek voorbereiden. Stuk op weg. Woensdagavond het RD. Recensie. ‘Ik heb me aangeleerd om over de ander te spreken alsof hij erbij staat.’ Wat zou het leven in de gemeente er anders uitzien. Dat boze nagaan, roddel. Daarmee aan de stok krijgen en niet verder kunnen.

Juist bij de strijd tegen de zonde wordt de duivel actief. Jij?! Wat je hebt gedaan, gesproken, gedacht… Je gaat dingen laten. Schuif dat niet weg. Ga ermee tot de Heere.

Gemeente, we hebben het weleens over de zonde. Die kunnen we niet tenietdoen maar wel laten. Wat het wordt: minder zonden doen en groter zondaar voor God worden.

Wat de liefde doet? Die zoekt steeds de bron. Die kan God niet met rust laten. Tijden van de dag, stille tijd. Half uurtje is toch niet veel? Mediteren, hetzij alleen of met elkaar. Op de fiets, in de auto, bezig met de afwas, bezig met je taak te vervullen en dan bezig te zijn met de Heere. Een stil gebed. Ten diepste is het de liefde.

Die liefde die strijdt met de eigenliefde van ons. En ons doet verlangen naar het leven met God.

3. Wat de liefde geeft

De inhoud van de wet. Niet vreemd. Heeft de Heere Jezus ons geleerd. Onderverdeeld in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. De liefde is de inhoud van de wet. Dan begrijp je misschien de dichter van Psalm 119, ‘hoe lief heb ik Uw wet’. Wat de liefste ten diepste geeft: Zijn Zoon, Jezus. Maar die kan ik niet ontvangen. Dat weet God. Dat we Hem ten diepste niet willen ontvangen. Daarom heeft Hij Hem in een stal, in een kribbe gelegd. De liefde geeft vrede. Ere Zij God, vrede in de mensen een welbehagen. De Vredevorst. Mag je daar binnenkomen.

Ik heb weleens met Kerst in een preek gezegd dat het een wonder is dat Christus niet in een paleis geboren is. Bent u uitgenodigd toen een prinses geboren werd? Nee hè. In een stal mag een boer binnenkomen, op klompen.

Als je binnenkomt moet je niet blijven staan. Maar knielen. Hij ligt zo laag. Ook de lammetjes op de knietjes, anders geen lafenis (geen eten). Wat de liefde geeft: de vrede met God, met je naasten met je lot. Dan kun je alles missen, alles kwijt zijn. Want met Jezus heb je alles. Hij heeft mij en ik heb Hem. De liefde is de vervulling van de wet. Alzo lief heeft God de wereld liefgehad.

Gemeente, als je aan deze liefdesverklaring van God voorbijgaat, dan blijft er geen slachtoffer over voor de zonden. De vraag: wat hebt u met Mijn Zoon gedaan, met Mijn liefde gedaan. De liefde doet zelfs de vijand geen kwaad. Die overwint alles. Nu blijft over geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Amen.

Psalm 116 vers 10

Gebed

Psalm 139 vers 14

Zegen