God belooft hen die tot Hem bidden te geven. Een aardse vader geeft aan zijn kind, hoeveel te meer geeft God, de hemelse Vader, goede gaven aan hen die tot Hem bidden. Het Evangelie klinkt: God redt uit zonden. Wie Hem zoekt, vindt eeuwig leven. 

Volhardend bidden

Gemeente van onze Heere Jezus Christus, we lezen een bijzonder en veelbelovend woord. Niet alleen tot de  discipelen. Zoek, want je vindt. Klopt en je zal worden opengedaan. Het geldt iedereen. Want iedereen die bidt, zoekt, klopt! Het gaat er intiem aan toe. Dat spreekt kinderen aan. En volwassenen.

Het gaat over een vader met zijn zoon, aan de keukentafel. Die zoon vraagt om een boterham. Of een vis. Geen vader geeft dan een steen. Of schorpioen. Heel intiem. Eigen familie. Ik heb er een voorbeeld bij bedacht. Stel je voor je hebt nog een klein broertje of zusje. Wil je even oppassen. Stel je voor dat jouw broertje of zusje een Lego steentje in de mond doet. Het lukt niet om eruit te halen. Dan roep je je moeder. Mam, kom even kijken. Als ze er niet is in de keuken, ga je zoeken. Stel je voor in de badkamer, dan klop je net zo lang tot de deur wordt opengedaan.

Jezus zegt, hoeveel te meer geeft God alleen maar goede gaven die tot Hem bidden. Jezus leert bidden om relatieherstel. Herstel met God en oprechte liefde tot elkaar. Zonder de Geest komt er niets van terecht. We horen alleen maar tegenstemmen om ons heen. Die vagen dat onderwijs weg. De gedachte: bidden helpt niet. Zolang gebeden om genezing… Of, bestaat God wel? Waarom gaat het zoals het gaat? Waarom zou je bidden, God weet alles al? Als dat soort tegenstemmen de overhand krijgen, is de intimiteit weg. Dan maak je voorwaarden. Je kunt cynisch eindigen. Zoals kerkverlaters. Die zeiden, bidden is praten zonder antwoord.

Dit is het evangelie van het Koninkrijk van God. Dit is de Bergrede. De wet van het Koninkrijk van God. Dat is daar waar God wordt erkend en vertrouwd. Daar waar het zichtbaar is. Bidden is de weg om God te leren kennen. En om God lief te hebben. Eerst stond er, Zoek eerst het Koninkrijk. Alle andere dingen zullen je erbij gegeven worden.

Mattheüs verklaart de naam Jezus: God redt uit zonden. Wat is zonde? Zonde is alles wat is mislukt omdat wij mensen God vergeten. Ongerechtigheid. Als Jezus leert bidden wijst Hij de weg van herstel in kapotte relaties. Bidden is de sleutel om Hem te kennen . In grote en kleine dingen. Jezus is in deze wereld de bron van dit Woord.

Mattheüs leerde dat kennen. Hij zat zelf in foute geldzaken. Hij vroeg meer dan hij mocht vragen. Een soort gevangenisbestaan. Jezus kwam voorbij en zag hem. Prachtig is dat. Jezus ziet ook de buitenkant. Hij ziet jouw hart. Op dit moment. Volg Mij! En hij deed het. Zo leerde hij Jezus kennen. Jezus is Koning van het Koninkrijk, Hij redt. Hij deed de wil van Zijn Vader. Hij voldeed de wet. Hij is de Koning met alle macht in hemel en aarde.

Wil jij net als Mattheus kind van het Koninkrijk willen zijn of worden? Dan moet je doen wat Hij zegt. Elke letter is belangrijk. Bidden is ook vertrouwen. Doen wat Hij zegt. Hij is zo goed voor je. Leven wij het evangelie zo voor? Leven wij het voor in gezin, werk, school, samenleving? Jezus wijst de weg van het bidden. Zonder gebed staan we met twee lege linkerhanden. Hij houdt van jou, Hij is veelbelovend en intiem. Meer dan een moeder of vader houdt.

Jezus ging zelf de weg van de liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Zonde verbreekt verbinding – met God en elkaar. Hard werken – dan verbreek je het huwelijk. Dit staat ook in het evangelie van Lukas. Het staat in de Bergrede. Wat vraagt God in Jezus naam? Dat kan ik niet volbrengen. Wat zuiver, puur, prachtig. Hoe bedoelt Jezus het? Jezus geeft dit onderwijs tegen de achtergrond van Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij dachten de wil van God te doen. Dat dachten ze, maar het lukte hen en ons niet. Wij hebben Jezus nodig.

Wij wilden geen liefde van God. We zeiden nee tegen God. Jezus wilde in onze breuk met God slachtoffer zijn. Hij liet zich verbroken. Hij droeg onze schuld en zonde. Hij bleef lief hebben, ook Zijn vijanden. Wij kruisten Hem, God wekte Hem op.

Bid, zoek, klop! Dat is niet een aansporing om voor jezelf te gaan. Als ik maar genieten kan…?! Het gaat veel verder. Lees maar mee. … zoveel te meer zal de Hemelse Vader het goede geven. Jezus zegt, alles wat u wilt dat de mensen u doen, doe dat ook. Zo wordt de wet vervuld. Dat is de prioriteit: de liefde.

Zo goed gaan wij niet met anderen om. Waar is hier de liefde? Dat standpunten verhard worden… Zijn wij volmaakt? Zonder Jezus niet. Wij oordelen zo makkelijk. We maken ons druk om een splinter van de buurman. Het hout van de splinter is precies hetzelfde materiaal als de balk. Het kwaad puilt de wereld uit. Ik lijd eraan. U ook? Jezus heeft het opgeruimd. Jezus leert bidden in de woestijn.

Je bidt omdat je niet alles hebt. Je klopt niet aan als je al binnen bent. Je leeft in de woestijn. Ik leidde een reis in Israël. Bij de woestijn werd ik overgedragen aan een Arabische gids. De woestijn is erg gevaarlijk. Het decorum: stenen, zand, slang, schorpioen. Je kunt zomaar een beet krijgen. Zonder hulp levensgevaarlijk.

Jezus ziet de wereld als een woestijn. De goede Schepping is een woestijn geworden. Wapenindustrie. Oorlogen kunnen doorgaan. Milieuvervuiling. Luchtvervuiling. De wereld is een woestijn aan het worden. Je mag Jezus horen vragen: heb je last van de stenen, slangen, schorpioen. Stenen? Niet oprapen. God geeft werkelijk alleen maar goede dingen.

Jezus wilde vrijwillig die woestijn inkomen. God kijkt niet weg. Hij kwam erin, in de woestijn. Hier stond een kruis. En een graf. Je leven kan een woestijn worden. Jezus kan dan helpen. De enige. Bid en u zal gegeven worden. Klop en de deur zal voor je open gaan. Hij geeft alleen gaven van de Heilige Geest.

De belofte is die van de smalle weg. Er is een brede en smalle weg. Zonder Jezus loop je verkeerd uit. Op de brede weg leer je… Ja wat? Van verlangens te genieten. Welvaart is schone schijn. Gaat ten koste van anderen. De goede verhoudingen zijn daar in gevaar omdat het daar zo druk is. Iedereen bestuurt er zijn eigen autootje. Macht, lust, geld en geweld. Die loopt uit op een wijd open poort. De duisternis in. Liefdeloosheid wordt eens gestraft. Daarom: vergeving vragen.

Gebedsverhoring vind je in de liefde die God geeft. Jacobus legt het uit voor dagelijks gebruikt. Gaat over de kerk. De kerk wordt aangesproken. Hij lijkt op een oudtestamentische profeet. Hij deed het uit liefde. Hij was een ooggetuige. Aanvankelijk zag hij het niet zitten met Jezus. Jezus bevrijdde hem uit die verblinding. Hij werd hoofd van de kerk in Jeruzalem. Liefde is de vervulling van de wet.

Bidden is de sleutel om lief te hebben. God geeft echt alleen maar goede dingen. Dat bewaart voor moedeloosheid. Wij blijven buitenstaanders in de woestijn. Geen weg zo smal als de weg van Jezus. In Zijn dood en opstanding. Zie jij vandaag misschien alleen maar stenen, slangen, schorpioenen? Wat anderen je hebben aangedaan?

Ik mag je zeggen, je bent meer dan welkom. Jij bent zo welkom bij Jezus. Hij kan geven wat je nodig hebt. Geen ding is voor Hem onmogelijk. Jezus geeft ons de overwinning. Jezus is zelf bezig om die tegenstemmen uit te schakelen. Dan vind je verhoring. Tegenstemmen zijn stoorzenders. Er zijn er veel.

De eerste tegenstem is teleurstelling. Dan word je moedeloos en verdrietig. Ik herinner me dat ik bij de begrafenis van mijn moeder (44) was, zei iemand me…. Wat doe je dan nu als dat je treft? Dan ga je bidden. Huisdienst, ziekenzalving. Bid voor elkaar! Er is dus genezing te vinden. Getroost om met teleurstelling van ziekte om te gaan. Een smalle weg. Er zijn meer teleurstelling. Een huwelijk dat strandt omdat je te hard gewerkt had. De samenleving zegt: ga voor jezelf. Dat verstoort relaties. Zelfontplooiing zonder God? Dat gaat je teleurstellen. Je leven is geen prive project. Jezus geeft geen blanco cheques. Ik heb wel eens gebeden om stenen en slangen – waar ik later achterkwam. Uitleggers zeggen: broden lijken op stenen en sommige eieren lijken op schorpioen. Je krijgt een raad mee: verwacht het van Hem. Alles. Doe wat Hij zegt. Dan ontvang je de Geest van liefde en vrede.

Evenzeer is tegenslag. Jacobus scheef aan christenen die het sociaaleconomisch moeilijk hadden. Rijken die steeds rijker worden. En armen armer. Dat is herkenbaar. Je kunt denken aan mensen die door corona hun bedrijf moesten beëindigen. Mensen die de elektriciteit niet meer kunnen betalen. Een tegenslag is riskant. Zegt Jacobus. De tegenstander zegt: wat heb je aan God?! Nee. God geeft alleen wat goed is. Bedenk Zijn goedheid. Blijf bidden. Verzoekingen komen uit je eigen hart. De duivel heeft een brede rug. Laat Jezus voluit je Koning zijn. In elke tegenslag wil God een veilige schuilplaats zijn.

De ergste is: tweespalt. Wie daaraan toegeeft, verliest de vrede. Trots leidt tot onrecht. Ruzie verjaagt de liefde. We bidden toch? Wie eigen voordeel zoekt, zegt de gebedsverhoring op de tocht. Een splinter wordt snel een balk. Wat een waarschuwing zit hierin. Jezus weet dat.

Dat intieme van die vader en moeder, zij zoeken het beste voor hun kind. Jezus kwam in de woestijn. Hij is de Hogepriester. Voor Hem mag je op de knieën. Zoek en vind vergeving voor jouw aandeel in conflicten. Niet groot en sterk zijn. Maar afhankelijk van Zijn liefde. Hem volgen en liefhebben. Wie Hem zoekt, vindt eeuwig leven. De Geest bidt mee. In onuitsprekelijke zuchtingen. Volhardend.

 

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 4 september 2022, 18.30 uur. Schriftlezing Mattheüs 7:1-14 en Jacobus 4:1-12.