Het is de vrucht van de Geest die de oorzaak is van de liefde en trouw in het huwelijk. Het is niet dat wat wij mensen kunnen bewerken maar wel waarvan wij kunnen afwijken. Aan de trouw van God hangt een prijskaartje: het heeft God Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, gekost die naar deze wereld kwam en stierf aan het kruis. En het is diezelfde trouw van God die Hem opwekte uit de dood.

Galaten 5 vers 22: ‘Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid’.

Woorden die jullie ook schrijven op de trouwkaart. Mag ik jou tot zegen zijn. Naast je lopen op de reis. Samen achter Jezus aan. Gaan waar Hij ons wijst. Laat ons delen in Zijn liefde. Voor elkaar de minste zijn. Met elkaar het leven vieren. Uitzien naar het Koninkrijk.

Dat lied gaat om liefde en trouw tot elkaar en bovenal tot de Heere God. Zo invulling geven aan jullie huwelijk. Vrucht van de Geest. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Eigenschappen die jullie in elkaar terug mogen zien. Liefde en trouw. Woordje heb ik niet gelezen. Geloof en trouw. Liefde en trouw. Ook in Spreuken gelezen.

Laat jij, niet jij de liefde en trouw loslaten maar laat de liefde en trouw niet jou loslaten. Wijze raad van Spreuken dat het niet gaat gebeuren. Schrijf ze op de tafels van je hart. Niet wij de liefde en trouw veroveren. Maar dat ze ons niet verlaten. Ze zijn al om ons heen als een beschermende muur.

Als kind geboren en zijn die liefde en trouw er al. Zet je goed op re rails. En dan ook aan anderen geven. Liefde en trouw je aangereikt en aangeleerd.

Geleerd om elkaar tot zegen te zijn. We hebben afgesproken dat als thema boven de verkondiging te zetten. Liefde en trouw zijn niet vanzelfsprekend. Niet dat jullie dat moeten realiseren maar het fundament van je huwelijk.

Liefde die jullie in trouw samenbindt. Liefde en trouw kun je niet zonder. Trouw zonder liefde is plichtmatig en liefde zonder trouw gaat ook niet. Verbond. Ingebed. Sinaï. Verbondsgod. Liefde krijgt bedding in het verbond.

Weet wel, aan dat verbond hangt wel een prijskaartje. Christus gaf Zijn leven, Zijn offer. Zonder dat gaat het niet. Liefde en trouw zijn niet puur beleving. Vastgelegd in een afspraak. Vast te leggen en te bewaren zodat mensen elkaar tot zegen kunnen zijn. Mag ik jou tot zegen zijn naast je lopen op de reis.

Waarom blijven jullie elkaar trouw? Tot de Heere Jezus Christus terugkomt of de dood ons scheidt. Hier in de kerk wordt het vastgelegd. En dat biedt bescherming. Leven met een belofte is zegenrijk.

Je zegt ja op de vragen die je gesteld worden, beloven elkaar trouw maar het zegt veel meer. Nimmer verlaten. Klinkt misschien ouderwets. Maar nooit meer verlaten zoals de Heere Jezus Christus ons nooit meer zal verlaten.

Vrucht van de Geest. Komt door de liefde van God die de Trooster beloofde. Voor de eer van Christus door Hem te prijzen. Die vrucht komt tot bloei als je in Hem gelooft.

Het gaat niet zonder Zijn offer. Bedenk dat er een prijskaartje hangt en dat is het offer van de Heere Jezus Christus. Het gaat ook in ons christelijk huwelijk niet zonder offers. Hij Die dat beloofd is is trouw en liefdevol.

Zijn liefde en trouw Zijn rotsvaste zekerheden. Juist toen de Heere Jezus Christus gestorven was en alles over leek, was daar juist de trouw van God die Hem opwekte.

Jullie hebben je elkaar verbonden. Je moet wel weten wat het inhoudt. Het lied ‘Mag ik jou tot zegen zijn’ heeft meerdere coupletten die straks ook worden gezongen.

Samen achter Jezus gaan waar Hij ons wijst. Het is door de liefde en trouw dat jullie eigen huwelijk een glans mag geven. De vrucht van de Geest.

Brief waarom te trouwen. In elkaar vruchten van de Geest zien. Verwonderen we ons over. God geeft ons aan elkaar gegeven. Samen met Hem leven. Delend in Zijn liefde en trouw. Goddelijke liefde begint te stromen als vrucht van de Geest.

Mogen jullie met die prachtige vrucht van de Geest een huwelijksleven tot bloei geven. Dwars door alle strijd heen.

Wat is dat een les voor ons allemaal. Zoeken naar verbondenheid dwars door alle strijd. Als je dat doet mag je zo elkaar tot zegen zijn. En dat wens ik jullie ook van harte toe.

Amen.

 

Donderdag 24 juni 2021 – Oude Kerk Putten – ds. C. Mijderwijk – Schriftlezing Spreuken 3 vers 1-6 en Galaten 5 vers 22-26