Ds. C.M. van Loon (Capelle a/d IJssel/Rotterdam)

21 mei 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 18.30 uur

 

De volmaakte Koning

Tekst: Psalm 110

Gemeente van onze Heere Jezus Christus. Vorige week nieuwe president beëdigd in Frankrijk, Emmauel Macron. Wie er president is, kan groot verschil maken. Amerika, Iran. Eigenlijk kan je zeggen: leiderschap is alle eeuwen door een ongelofelijk thema geweest. Wie er aan de macht is, kan jou als burger diepgaand beïnvloeden. Kan je maken of breken .Oorlogen uitlokken, vrede stichten. Volk uitzuigen, welvaart geven. In Bijbel gaat het ook daarover. In koningspsalmen. Verschillende psalmen: 72, 118, 18. Straks nog Psalm 21. Gelezen en gezongen Psalm 110.

Nou weet ik niet hoe het u vergaat, tijdens het lezen wat bij u opkwam. Geen gemakkelijke psalm. Ik ben er lang mee bezig geweest, dat is het mooie van de Bijbel. Spit, bezig bent, krijg je heel veel terug. Hoop dat ik u daar deelgenoot van mag maken. Niet alleen moelilijke psalm, ook uiterst belangrijke psalm. In NT op allerlei plekken aangehaald, misschien wel meest van alle psalmen. In Mattheus 22, Heere Jezus zelf citeert. Zeker ook in de brief aan de Hebreeën. Je zou mischien zelfs kunnen denken: Hebreeënbrief een preek is over Psalm 110.

Laten we die psalm induiken. Psalm van David. En dan zitten we meteen in de vragen: David schrijft over mijn Heer. Hoe kan dat eigenlijk? Hij is toch de koning? David geschreven in de tijd dat hij al koning was. Sion, is berg waarop Jeruzalem ligt. Schrijft over mijn Heer. Niemand hoger dan de koning? Nu denkt u misschien, er staat toch Heere. Dat is toch God?

Nou, dan moet ik iets uitleggen. Heere met hoofdletters, in Hebreeuws, JWHW. Maar als er staat Heere met kleine letters, dan Adonai. Dat wil zeggen: heer, gebieder, heerser, machthebber. Uit elkaar te houden, HEERE als het gaat om JWHW en Heer als er staat Adonai. God heeft tot mijn heer gesproken, zit aan mijn rechterhand. Wie is dan die heer? Die Adonai? Uit vervolg wordt duidelijk dat dat de koning van Israël is. Niet: tegen mij gezegd, dat zou dan toch logisch zijn?! Waarom noemt hij de koning mijn Heer?

Om dat te begrijpen moeten we ons verdiepen in de tijd waarin David de psalm schreef. Omweg maken we nu. Niet zomaar koning geworden. Eerst nog gruwelijk vervolgd door eerste koning, Saul. Na de dood van Saul brak er een burgeroorlog uit. Juda koos David als nieuwe koning, andere stammen kozen voor de zoon van Saul (Isboseth). Funest voor het land en volk. Na die zeven jaar, alle stammen naar David toe. Koning over heel Israël. Toen David koning werd, stelde Israël eigenlijk weinig voor. Om Israël heen waren vijandige volken, dat was niet een gemakkelijk begin. Kiezen van een nieuwe hoofdstad. Jeruzalem nog nooit veroverd door Israël. Nam die stad in en maakte tot hoofdstad. Bouwde paleis. In Jeruzalem koning werd: beseffen, ook koning van Jeruzalem. Daarmee werd David de opvolger van Melchizedek. Dat besef heel belangrijk. Wie was dat?

In de geschiedenis verder terug, Melchizedek leefde 2000 voor Christus. In tijd van Abraham. Melchizedek betekent koning van de gerechtigheid. Abraham trok langs Jeruzalem. Had net inwoners van Sodom bevrijd. Lot was daarbij. Abraham had 318 man bij zich en had het leger overwonnen. De inwoners van Sodom werden bevrijd. Abraham trok terug met die bevrijde mensen en kwam las Jeruzalem. Lezen we in Genesis 14 over. Abraham trok onderaan, van die berg komt die vreemde koning naar Abraham toe. Vers 18. In dat heidense land Kanaän is er opeen koning die ook priester blijkt te zijn van de allerhoogste God. Komt naar Abraham toe met brood en wijn. Zegent Abraham. Abraham geeft de tienden. Daarmee erkent Abraham hem als iemand van een hogere orde.

1000 jaar na Abraham en Melchizedek wordt David koning van Jeruzalem. Ik ben nu ook de opvolger van die verre koning Melchizedek, die ook priester was. Ook daarin zijn opvolger. David moet dat gevoeld hebben als extra verantwoordelijkheid. Ark naar Jeruzalem overbrengen. Die verbondskist, Mijn troon, wonen temidden van Zijn volk. Diepe eerbied voor God. Intussen moet David ook naar alle kanten ten strijde trekken. Een van die volken is Ammon. Hoofdstad is Rabba, tegenwoordig Jordanië, Amman. David blijft zelf in Jeruzalem, stuurt generaal Joab de strijd in. Diep triest, terwijl generaal leger waagt, ligt David in bed met de buurvrouw, Bathseba. Buurman, Uria, wordt vervolgens op bevel van David om het leven gebracht op het slagveld. Meest zwarte bladzijde in leven van David. Generaal op punt Rabba innemen, u kunt nu nog aan het hoofd de stad binnen rijden, dan kan hij nog net de eer krijgen dat hij Rabba inneemt. Zo de Ammonieten verslagen.

Die achtergrond in ons hoofd. Nu opnieuw Psalm 110 lezen. Doordat de Ark nu naar Jeruzalem gehaald is, is God nu er op de troon gaan zitten. Plaats ingenomen op de troon. David zit als het ware aan de rechterhand van God. Troon in het paleis is maar een bijtroon.

Vers 2. Overal vijanden. David regeert over een volk dat onder druk staat. Maar God zegt: Ik zal ze een voor een verslaan. Je voet op de nek van de koningen plaatsen. Voetbank voor je voeten.

Vers 3. Dag dat de koning troepen inspecteert. De dag van uw kracht. Dauwdruppels in de morgen, zo lijken de soldaten. Baarmoeder van de dageraad, hele vroege morgen. Jeugd: al die jongeren. Al die jonge mensen als jonge militairen. Zo veel, zo prachtig.

Vers 4. Melchizedek komt daarin voor, koning en priester. De koning van Israël heeft dus een hoge roeping. Niet gewone priester. Die kwam uit Levi. Maar koning van een andere orde, van orde van Melchizedek.

Vers 5. Bijzondere koning, invult op priesterlijke manier. David verandert van toon. Eerst tot Adonai, de volmaakte koning. Nu spreken tegen de HEERE zelf, tegen JWHW. Als het ware op de knieën gaan. Ziet u wat er gebeurt? Koning die ook preister is, is rechtvaardige koning. Spreekt recht onder heidenvolken. Bovendien zelf de oorlog in. Blijft niet in Jeruzalem zitten of ergens op z’n bank hangen en naar z’n buurvrouw kijken. Nee, trekt het slagveld op. David pleegde overspel terwijl zijn mannen aan het vechten waren.

Deze koning zet zijn leven op het spel op het slagveld. Rabba zelfs genoemd, in vers 6. Groot in Hebreeuws: Rabba. Ook vertalen: hoofd is over land van Rabba. Dus die Heer, Adonai, zelfs de strijd in tegen Rabba.

Vers 7. Niet de tijd om rustig even wat te drinken. Gaat weer verder. Geen tijd, wil overwinning behalen. Rust niet voordat alles gebeurt is. Daarom heft hij hoofd omhoog. Alle vijanden moeten buigen.

Waarom mijn Heer en niet ik? Waarom heeft hij het over iemand anders en niet over zichzelf? Omdat David heel goed beseft, de echte en volmaakte koning iemand anders is dan hijzelf. Die gaat zelf vooraan in de strijd. Volmaakte opvolger van Melchizedek. Goede, volmaakte koning. Sleutel om al die koningspsalmen te begrijpen. Die is er nog niet, die zal komen. De heer, de heerser. Israël altijd beseft (Psalm 110) gaat het over de Messias, de Christus, de Gezalfde. Ook in de tijd van de Heere Jezus.

Vraag in Mattheus 22, hebben we gelezen, wat denkt u van de Christus? Kon een kind in Israël zeggen. Kind van David. Maar denk nou eens aan Psalm 110. Messias, is zijn Heer! Hoe dan de zoon van David zijn en tegelijkertijd de Heer van David? Hoe zit dat dan? Mensen vallen stil, Farizeeën vallen stil.

Wat laat Jezus zien? Dat Messias niet alleen een gewone nakomeling van David is, een gewoon mens, maar ook een Heer. Een hemelse afgezant. Psalm 110 een profielschets van de Messias. God en mens is. Hij is Davids zoon en Davids Heer. Zo mogen we deze Psalm dus lezen. God zelf heeft dit gezegd. Hemelvaart, precies wat we deze week gaan vieren. Zit aan Mijn rechterhand, al je vijanden gemaakt heb tot een voetbank. Vijanden zijn er nog volop. Strijd is nog volop gaande. Duivel gaat tekeer. Elke dag als je het journaal ziet. Gisteren reportage middellandse zee, hoeveel vluchtelingen er alweer zijn verdronken. Uitbuiting, honger. Mosul, het oude Nineve. Pas nog doden herdacht. Misschien loopt u nog wel eens op eindeloze oorlogsbegraafplaats. Jongens van 18, 19, 20. Holocaust, met je verstand kan je er niet bij.

Jezus aan de rechterhand? Ik zie er niets van, helemaal niets. Totdat! In die oorlog gaat de Heere Jezus zelf voorop. Hij is de priesterkoning. Slagveld opgegaan, oorlog ingegaan voor ons. Slagveld op. Weten wij eigenlijk wel wat dat betekent?

Ik zag een film, Hacksaw Ridge (2016). Rauw, maar ongelofelijk indrukwekkend. Over slagvelden gesproken. Waargebeurd, vrijwillig dienst neemt in het Amerikaanse leger in WO2. Christen (Desmond Doss), heeft ooit bijna zijn broertje vermoord. Later met pistool vader gestaan, belofte gedaan, nooit meer een wapen aanraken. Nu heeft hij dienst genomen, u voelt wel aan, daar zit een probleem. Ik wil bij de medische dienst, gewonden verzorgen. Eerst wil het leger het niet, na tegenslag toch mee. Afgrijselijk gevecht, soldaten aan flarden geschoten. Japanners te sterk. Gewonde soldaten doodschieten. Jongen probeert mensen te redden. Sleept weg naar veilig gebied. Steeds weer een gewonde. Elke keer bidt hij: nog een persoon redden. Weer slagveld op. Keer op keer op keer. In zijn eentje redt hij 75 mensen. Aan het eind, als oude man, vertelt hoe God hem hielp, elke keer weer.

Slagveld. Psalm 110. Dat is nou echt de hel op aarde. Hel bij uitstek. Wat doet de Messias in Psalm 110? Zelf het slagveld op. Dat is de koning, de volmaakte koning. Voor u en mij.

Misschien denkt u, dat is wel mooi, maar er staan vreselijke dingen over de Messias. Vers 6. Deze koning doodt mensen aan de lopende band?! Is dat nou de Messias? Geweld, zwaard, wapens. Mensen gelijk, loopt altijd uit op geweld? Ja, David moest het zwaard gebruiken, hij kon niet anders.  Hij moest wel. Door die film extra respect gekregen voor militairen die de oorlog ingaan, omdat het moet. Strijd van Jezus Christus is geen strijd tegen mensen, maar voor mensen. Tegen de vorst der duisternis, satan en hele rijk. Niet om te doden, maar om te redden. Geen rust gegund, tot het einde toe. Jezus is doorgegaan tot het einde. Tot: het is volbracht. Vervolgens is het Pasen geworden. Hoofd opgeheven, is overwinnaar. Overwinningsvaan. Nu zit Hij op Zijn troon aan de rechterhand van God. Totdat de Heere de vijanden tot een voetbank gemaakt heeft. Paulus in dat machtige hoofdstuk, 1 Kor. 15:25. Alle vijanden onder voeten heeft gelegd, laatste vijand is de dood. Ook die vijand verslagen, dan, als alle vijanden overwonnen zijn, dan is het werk voltooid. ZO zegt Paulus dat in vers 28. Opdat God zal zijn alles en in allen.

Psalm 110: profielschets van de volmaakte koning. Niet David, maar Christus. Hij is voor ons de strijd ingegaan. Slagveld opgegaan. Strijd voor mensen. Menselijke leiders kunnen machtige dingen bereiken, maar geen koning president of keizer past in dit profiel. Alleen die Ene. Jezus Christus. Godzijdank is Hij het die aan de rechterhand zit en aan wie alle macht gegeven is. Komende donderdag vieren we Zijn troonsbestijging. Uit volle borst meezingt hoop ik. Zoiets rijks. Aan rechterhand plaats genomen heeft. Hij is onze Redder. Een moment om te huldigen, dan is dat Hemelvaartsdag. Maar elke dag, ook vandaag, mag je contact met Hem hebben. Je ziet niet een interview met Hem aan het einde van een film. Maar Hij is er, levend en wel. Nu aanbidden. Zo met Hem praten. Doe het maar. U mag de troonzaal binnen wandelen. En Hij heet iedereen hartelijk welkom. Amen.