Ingaan tot Gods altaar

De dichter van Psalm 43 neemt ons mee om op te klimmen tot Gods altaar. Hij is genadig en barmhartig. Daar is een altaar. Is het ook onze hartenkreet? Het eerste wat we horen bij binnenkomst is ‘kom dan zondaar’. God heeft gedacht aan Zijn genade. In Zijn Zoon de Heere Jezus Christus is Hij een vergevend God. Bij het Avondmaal is het Jezus zelf die grotelijks begeerd heeft het Avondmaal met zijn discipelen te houden. Het is de Heere Jezus zelf die het Avondmaal ook hier op aarde met die Hem toebehoren wil houden. Komt dan, want alle dingen zijn gereed.

Psalm 43 vers 4: ‘En dat ik inga tot Gods altaar‘.

Ingaan tot Gods altaar

Gemeente, de roep om licht en waarheid is echt een voorbereidingsgebed. Hartenkreet. Er zit een opbouw in van een levend mens. De woorden wandelen als het ware. Steeds hogerop. Of: steeds dieper verstaan van Gods genade. De dichter nader komt tot God. De dichter gaat ons voor.

Er is eerst de klacht. Doe mij recht. De vragen omringen hem. De waarom-vragen. Waarom ga ik in het zwart? Geen doorgang te ontdekken? Het zicht op uitgang en doorzicht te ontdekken. Misschien heeft u dat zelf ook meegemaakt deze week.

Hoe kom ik weer tot de Christus? Te smeken al wat ik ontbreek. Hoe tegenstrijdig het klinkt. Toch roept hij om licht en waarheid. Zo gaat het altijd in het geloof. Wat is het licht en de waarheid? De Christus der Schriften. Hij is de Christus der Schriften.

Opklimmen tot Uw woning. Tot Uw altaar. Ziet u de psalmdichter gaan in de ontvangstzalen van de genade. Want daar staat een altaar. Als u het altaar geen plaats had gegeven, dan was er voor mij geen toegang. Buiten het altaar is God een verterend vuur. Dan was er geen verlossing. Geen redding. Geen woning. Eeuwige ondergang en duisternis. Dan had de Psalmdichter hier moeten eindigen.

Maar hij gaat roepen. Duidelijk: Gods altaar. Geen menselijk altaar. Die maken van alles. We moeten het eerlijk bekennen: wij hebben dat altaar niets toegedacht. Maar Gods altaar. Dat heeft God de Vader gedaan. Hij heeft gedacht aan Zijn genade. Lam ter slachting geleid.

Vrede zou betonen voor een wereld verloren in schuld. Hij heeft de toegang geopend. Het eerste wat u tegenkomt bij binnenkomst is het altaar. Roep klinkt: kom dan zondaar. Die een mishagen aan zichzelf heeft.

Het geslachte Lam. Maar onze dwaasheid was dat we Hem verwierpen. Kruis Hem kruis Hem. Maar Gods trouw. Hij opent de weg tot het altaar.

Misschien wel geprobeerd in de afgelopen week een passende gestalte te hebben. U hebt op allerlei manier geprobeerd die gestalte in uzelf te bereiden maar het is niet gelukt. Zend Uw licht en waarheid dat die mij leiden. Wat kan een mens bezig zijn met zichzelf.

Maar Uw Woord ofschoon ik alles mis. Het gevaar is te willen komen tot het altaar met een bepaalde gestalte. Als iemand die gevorderd is in de genade. Al veel van de weg afgelegd. Als de rijke jongeling misschien wel: wat moet ik nog meer doen om zalig te worden. Maar hoe wilt u anders dan als een zondaar komen?

Voor een mens die voor God niet kan bestaan. Onder Zijn vleugelen bescherming. Deze plaats is voor verloren zonen en dochters. Plaats bereid. Om het eeuwig welbehagen. Verslagen van geest hier worden verwacht.

Altaar van verzoening. Hier is alles. Smeek het op mijn trouwverbond. Hier kan niets bij en mag niets af. Onze enige hoop en dat baant de weg tot het altaar. Die straks gaat nodigen. Kom dan. Alle dingen zijn gereed. Innerlijke werking van de Heilige Geest. Christus op de slachtbank gelegd. Dat is het enige. Dat het nog donker is. Nog duister is. Zend Uw licht.

Hij is niet aan tijd gebonden. Wij komen niet tot dit avondmaal om te betuigen dat we een volkomen geloof hebben. Maar midden in de dood liggen. Dat past bij het volkomen Lam. Het is volbracht. De Vader heeft het betuigd op de Paasmorgen: het is genoeg. Kom uit.

Vergeving van al de zonden. Al waren uw zonden zo rood als karmozijn. Er is plaats bij Mij. Kom dan. Ziet u de Psalmdichter staan. Is hij opgeklommen. Geknield bij het altaar. Niet van zijn komen. Maar door Gods werk.

Deze heeft Hij geheiligd en verheerlijkt. Gaat uw hart naar uit? Niet voor mensen laten zien maar tot Hem te komen. Al ons zuchten nemen we mee voor de troon. Waar Jezus is. Ik heb grotelijks begeerd dit avondmaal te houden.

Laat Uw licht en waarheid mij leiden. Gode zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave in Jezus Christus. Dan ga ik op tot Gods altaren. Amen.

 

Eeuwigheidszondag 24 november 2019 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. C. Gielen – Schriftlezing Psalm 43