Ik zou zo graag een ketting rijgen. Ken je dat? Dat liedje. Haha, Victoria. Dat klinkt als spot. Alsof iemand uitgelachen wordt. Haha. Lekker puh. Zo werd Jezus ook bespot, hangend aan het kruis. Er werd gespot met Zijn koning-zijn en Zoon-van-God-zijn. Hij kon weinig terug doen. Hij schold niet terug. Kwaad voor goed? Nee. Hij zegende hen die Hem vervloekten. Zo ging Hij Zijn dood tegemoet. Ook uit het graf is Hij weer opgestaan. Hem zij de glorie.

Zijn we er dan? Als we weet hebben van Pasen en Pinksteren. Petrus legt hier sterk de nadruk is op dat grote en kostbare geschenk van het geloof. Dat ontving je. In vers 1 staat dat. Geschenk van het geloof.

Maar leeft dat geloof nou ook? Is het een levend geloof? We kregen dat niet in een conservenblik. Niet als noodrantsoen. Nee het geloof leeft en is doende. Het wil ook gevoed worden. Het zet je in beweging.

Een aantal keer kwamen we het woordje kennis tegen. Moge genade en vrede vermeerderd worden door de kennis van/aan Hem. Door de kennis van Hem die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en deugd. Je hoort daar van het het geschenk en het gekregene. De eerbied en vroomheid en Godsvrucht.

Deze brief is geschreven met Pasen in de rug. Pasen is geen datum in de agenda. Nee. Pasen doet wat met je. Het dure geloof ligt niet in een kluis. Maar je bent onderweg. Het doet je wat. Wat doe je ermee? Dat kostbare geschenk dat je wed toevertrouwd. Er zit veel aan vast. Of stoppen we daarmee?

Voor Petrus niet. Hij zegt dingen die haast te hoog gegrepen zijn. Het geloof ontvangen. De kostbare beloften zijn geschonken opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Wat bedoel je? Een samensmelting met God?! Een verlossing uit het aardse? Een vergoddelijking van de mens? Kom ik in hogere sferen terecht?

Petrus gebruikt het woord ‘deel krijgen aan’. Heeft te maken met: compagnon zijn. Jacobus en Johannes waren compagnons van Petrus. Hij gebruikt het woord vaker. Het lijden waar je deel aan kunt hebben. En de heerlijkheid. Wel veel gemeenschappelijk maar niet in elkaar opgaan. God is geen mens. En de mens is geen God. God is onsterfelijk. Deel krijgen: aandeel krijgen. Niet meer vastgeplakt aan het verderf, hier en nu, aan deze wereld. Niet je eigen roem, egoïsme, verderf, geweld, liefdeloosheid. Dat ontluchten, haten en laten. Wel in de wereld zijn maar niet van deze wereld.

Ik krijg wel eens het idee dat geloven voor mensen iets is: ik zou zo graag een ketting rijgen maar ik kon de draad niet vinden. Je ziet en merkt en hoort er niets meer van. Waar is dat deel hebben aan wat God uitdraagt? En nagelaten heeft, gegeven heeft? Haha, Victoria…. Victoria is niet zo’n bekende meisjesnaam. De betekenis is: overwinnares. Overwinning. Als je daar Haha voor leest, dan is de degene die overwonnen heeft, uitgelachen. De ketting komt er niet. Gebroken. In de zak gestoken.

Wat doet Petrus? Waar wil hij heen? Petrus zegt, op grond van de eerste kraal (die je vast moet binden aan het koord), dat is geloof, moet daarop voortgebouwd worden. Er komen andere kralen aan. Petrus zegt, je moet dat serieus ter hand nemen. Vanuit de Victorie. Er is een opgestane Heiland. Ik ben geen held in rijgen. Maar wel aangewezen op de Overwinnaar. Daarvan uitgaan!

Petrus rijgt een ketting van uit het geloof. Geloof je trouw? Ja natuurlijk. Maar daar stopt het niet. Daar begint het. Er worden kralen geregen aan het geloof. Er wordt aan toegevoegd en aaneengeregen. Dat kost moeite. Je moet er dingen voor opzij te zetten. Echt voor het geloof gaan!

De eerste kraal is de deugd. Dat is geen woord meer van 2022. Deugd. Deugdelijk. Een hoogwaardig bestaan leiden. Het omgekeerde: ondeugd. De ondeugd afzweren. Niet de kantjes ervan af lopen. Niet God wat en de wereld wat. Let erop hoor. Door het geloof draagt je leven het keurmerk van Jezus Christus. Je gaat ervoor. Je draagt het uit. Je schaamt je niet. Ieder mag het zien, horen, merken.

De volgende kraal: kennis. Dat is niet wat je op school leert. Maar de geloofskennis. Lees je Bijbel bid elke dag! Daar slaat die kennis op. Dat je groeien mag. Verbonden zijn aan Hem die leeft en regeert. Omgang hebben met. Kennis krijgen aan een vriend. Dat loopt uit op een huwelijk. Dan leer je elkaar kennen. Je groeit. Kennis vraagt onderhoud. Niet in je bolletje. Niet wat je op een rijtje hebt. Maar nee, op God gericht en de naaste.

De volgende kraal: zelfbeheersing. Je verlangens, begeerten in de hand, teugels houdt. Zelfdiscipline. We weten goed hoe een ander het moet doen. Wijs maar naar jezelf. Kijk maar veel in de spiegel van de Bijbel. Beheersend.

Dan de kraal van volharding, standvastigheid. Dat je niet afhaakt. Dat je blijft. Soms beproeving lijden. Geduldig zijn. Volharding. Heeft te maken met je tanden erin zetten. En dan doorbijten. Geen bijtjes die het lekkere weghalen bij de bloemen en als het eng wordt, steken we. Volhouden hoor!

Dan de Godsvrucht. Eerbied en respect. Leven van gelovige is een heilig leven. Apart gezet. In Gods dienst. Je mag God niet negeren. Niet God erbij laten hangen voor geval van nood. Het joodse volk heeft voor elk moment een gebed of zegenspreuk. Dat begint al als ze op bed liggen en wakker worden. Ik ga mijn tanden poetsen en scheren. De joden hebben overal een zegenspreuk voor. Zelfs als ze naar de wc gaan. Rusten, boodschappen doen. Overal een gebed of zegenspreuk. Ik vind dat eerlijk gezegd maar een beetje overdreven. Maar oke, hoe ver kom jij? En ik? Waar is God in jouw dagelijkse bestaan? Dank je Hem nog ergens voor? Belijd je Zijn Naam? Of komt Hij er bekaaid van af.

Nog een kraal. De broederliefde. In de kerk. Tussen oud en jong. Dat is iets anders dan een clubgeest. Niet alleen als het in jouw straatje past. Dat wijst op individualisme. Als ik het maar naar mijn zin heb. Nee liefde door dik en dun. Het leven is niet altijd leuk. Het is niet het gemak. Niet het leien dakje. Nee. In vreugde en verdriet. Een hechte gemeenschap vormen. Je kent misschien zo’n mooie Zaanse klok. Prachtig. Kolossaal. De binnenkant moet je eens bekijken. Een deurtje. Wat zie je dan? Radertjes. Grijpen in elkaar. Grote, klein. Veel en weinig tandjes. Met z’n allen aan het werk om de klok bij de tijd te houden. De slinger en gewichten zijn nodig. Je hebt elkaar nodig!

De laatste is die van de liefde. Een bekend woord staat er: agape. Liefde. Niet begeerte naar zichzelf. Nee. Liefde die de ander zoekt. Daar heb je een voorbeeld van die goddelijke natuur. Gods eigenschap is liefde. Hij zoekt niet zichzelf. Hij heeft de wereld lief (Jh 3,16). Zo blijven geloof, hoop en liefde. Het meest van deze is de agape.

Wie deze ketting heeft zal de kennis van Jezus Christus zijn leven laten bepalen. Dat maakt het leven vruchtbaar. Bij wie dit niet te merken is: dan, Haha Victoria. Dan vergeet je je reiniging van de vroegere zonden. Het komt er niet uit. Je merkt er niets van. Natuurlijk geloof ik. Ik ben geen heiden?! Ik zou zo graag een ketting rijgen. Doe dat dan! Vanuit Hem. Vanuit het geloof in Hem. Vanuit de Overwinnaar. Geen Haha. Maar Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 18 september 2022, 9.30 uur. 2 Petrus 1:1-11.