Bij het begin van het nieuwe jaar 2022 worden we bepaald bij vergeten en verwachten. De apostel Paulus houdt het ons voor: vergetende hetgeen achter is en strekkende tot hetgeen voor is. Is ons leven al Christus of leven wij op aarde ons eigen leven en mag God ons aan het einde naar de hemel helpen?! 

Filippenzen 3 vers 14: ‘Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus‘.

Vergeten en verwachten

Het is een bijzondere dag vandaag. Ja het is zondag. Misschien wel in de gemeente vandaag jarigen. Het je vandaag 500 jaar dat de enige Nederlandse paus verkozen was. Ook onze Paus want het was voor de Reformatie. Andrianus Boeyens. Voor de Gregoriaanse jaartelling. Jaar begon in maart.

Hebt u verwachting voor het nieuwe jaar? Of zit u in de put? Plannen. Plannen voor uzelf, heeft de Heere daar ook voordeel van? Leven voor onszelf en sterven we voor onszelf. Mag de Heere ons op het einde naar de hemel brengen en leven we op aarde voor onszelf? Of leven we voor Christus.

Paulus: leven is Christus en sterven is dan gewin. Dat is blijdschap en vreugde. Roep elkaar er ook toe op. Staat er hè in de eerste hoofdstukken. Verblijd u in de Heere, een apostolisch bevel. Soms ondanks onze omstandigheden. Paulus en Silas in de gevangenis. Paulus was politiek incorrect.

Beetje eng. Toen ik in Australië woonde, was een gemeentelijke verordening dat we niet mochten evangeliseren in de stad. Onze Vader klinkt in een christelijk land. Opening van de vergadering klinkt het Onze Vader. Soms dat er soms verkeerde en soms goede besluiten vallen.

Je moet als dominee zorgvuldig zijn over wat je verwoord uit het Woord. Oude avondgebed wat sommige baden, en nog, satan gaat rond als een briesende leeuw. Waakzaam zijn. De Heere wil erom gebeden zijn.

Ook allerlei dingen mis met dominees, collega’s van Paulus. Sommige prediken Christus niet. Van je collega’s moet je het hebben. Maar juist deze man heeft hoop. Behalve die twee beproevingen die ik noemde, waren er ook dingen mis in de bediening. Pro deo moest hij het doen. Eprafas was er dan wel. Stukje genade van de Heere. Omzien van de Heere naar Zijn dienaren in die omstandigheden. In de gevangenis. Zou hij het eind van het jaar halen?

Ik verlang heen te gaan. Nee nog niet, nog voor de mensen er zijn. De brief in Katwijk 2000 jaar erna nog. De Heere deed dat. Is dat niet fantastisch?!

Met de dood is niet alles afgelopen. In het niets zoals de wereld denkt. Hersenen afgeschakeld. Of de zevende dag adventisten die denken aan een zieleslaap. De dood is het einde niet, Paulus wist dat. De Heere die sterker is dan de dood, we belijden het iedere week. Zijn opstandingslichaam zoals Christus dat heeft geeft hoop.

Ervaringsdeskundige. Dan kunt u dat ook. Dingen vergeten. Vergeten wat achterliggende ligt. Als ik terugkrijg op het jaar 2021. Rutte die de ene keer dit zegt en de andere keer iets anders. Een raar jaar. Het is aan de ene kant waar dat we van zulke dingen moeten vergeten. Tegelijkertijd een Griekse woord van vergeten zijn wat niet belangrijk is. We komen het in het Evangelie tegen met de discipelen die de broden vergeten zijn.

Het is vergeten en dan concentreren op iets anders. Hangt met iets anders samen. Niet niet wat verkeerd was zomaar vergeten. Je moet het de ander belijden. Niet dat het geestelijk een blokkade is.

Kunnen ook schijnbaar goede dingen achter je liggen. Dat is soms geestelijk gevaarlijk. Paulus had dat ook. Ik kan geestelijk het nieuwe jaar in. Besneden ten achtste dage. Ik ben een Jood.

Vader Jakob die met God worstelde. Daar hoor ik bij. Van de stam van Benjamin. Dat is mooi vanavond, Benjamingemeente. Wie was Benjamin. De stam vreselijke dingen gebeurde. Maar de Heere gebruikte het om daarna de eerste koning uit geboren te laten worden. Het is niet automatisch afgelopen. Zichtbaar in koning Saul. Weet je nog hoe Paulus eerst heette? Saul. Koninklijke stam, familie.

Ik ben familie van de Oranjes. Dat is niet zo maar als dat zo zou zijn. Een Hebreeër uit de Hebreeën. In de eerste eeuw had dit een bijklank. Iemand die serieus was over zijn taal en godsdienst en ook in de vreemde bewaarde. Merendeel van de Joden in de diaspora, verstrooiing. Krijgen een andere Bijbel, Griekse septuagint.

Net als je immigrant zijn. Nederlandse taal vasthouden en kinderen leren. Stel je voor je wordt oud dan kan niemand die taal meer spreken. Ook in Amerika immigranten. Nieuw-Amsterdam. 1773 Tot vorige eeuw werd er gepreekt daar in Nederlands.

Bekende dominees. Robert Schuller. Dutch Reformed Church. Nederlands in de morgen, in de avond hoorde hij een preek in Engels. ‘Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij’.

Daarmee wordt het ook persoonlijk. Paulus: ik hoorde het ook bij. Allemaal regels erbij verzonnen zodat we de regels van de Bijbel niet zouden overtreden. Dan ben je een echte. En dan stopt het niet? Naar de wet een Farizeeër. Heeft het gebracht wat hij wilde, voor de eeuwigheid? Nee, dat niet.

Als u terugkrijgt naar 2021, dan moet u daarvan vergeten. Dat u goed Nederlands hervormd was. Mensen tegen u opkeken. Goed zaken gedaan heb. Daarvan moet u vergeten. Alle dingen schade en drek achten.

Bijzonder woordje drek. Ik ben een dominee die in Grieks een beetje verder in heb gestudeerd. Kanttekenaren wijzen er ook al op. Iets voor de honden. Misschien heb je wel een huisdier, een hond die je aait. Maar in Paulus’ tijd was het anders. Straathonden. Gevaar van hondsdolheid. Wolven, zwierven in de straten rond.

In Australië meegemaakt. Wandelen in de buurt. Keihard blaffen. Hond beet mijn dochtertje. Eigenares zei: hond helemaal ingeënt dus geen hondsdolheid.

Ondanks dat de meeste mannen in de Bijbel mannen met baarden en snorren waren en ook de Dordtse vaderen. Dan eigen regel aan toegevoegd: man mag geen baard hebben. Ik heb het zowaar gelezen. Vanwege eigen regeltjes. Zo gemakkelijk dat wij christenen meegesleept worden door de mode. Erger nog op medebroeders toepassen. Paulus noemt dat soort dominees honden. Versnijding. Soort parodie op besnijdenis. Versnijden. Verminking.

Zo kom je er niet. Soep op zaterdag klaar is zodat je op zondag het gasfornuis niet aan hoeft te doen. Een klein beetje onvolkomenheid is ook onvolkomen. Al is het een millimeter of een kilometer, het is eeuwig tekort voor God. Beeld van die boot. Eerst gemaakt, daarna teruggekocht. Zo ook met de Heere Jezus. Herschepping nodig.

Paulus had iets geleerd. Door de gerechtigheid in Christus. Benjamin was een gezalfde. Christus de echte Koning. De Heere God doet nu iets maar gaat nog iets doen. Nu mijn ziel gered, komt straks het lichaam bij. Catechismus zegt het ook: dat niet alles goed gaat. Iets vergeten wat u wel had moeten doen.

Zelfs wij rechtvaardigen struikelen in vele. Tegelijkertijd is die basis er dat wij door het geloof gerechtvaardigd worden bij God. Moeilijk woord. Maar eenvoudige uitleg: schoon worden voor God. In de doop afgewassen van onze zonden. In je doop ook werken, in je leven ook opvolgen, als je van Hem verwacht. Zoals het volk Israël opzag naar de slang in de woestijn, zo op Christus zien. Wat God gedaan heeft voor ons. Overgeven aan de Heere Jezus dat Hij de baas is. Kurios. Niet zelf opwerken.

Magnetron volgens de gebruiksaanwijzing gebruiken. Als je dat doet, gebeuren er prachtige dingen. Niet mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar geloof. Niet een keer, maar mee moet worstelen. Niet dat hij het al volmaakt is, Paulus. Niet de perfect volmaakte. Van het hier ten dele. Hebben u en ik ook. Als we terugkijken op het afgelopen jaar.

Aan de ene kant, ja Christus. Aan de andere kant, mensen die de Heere Jezus belijden zullen verlost worden. Zolang ons lichaam nog niet verlost is, onderworpen aan de zonde, ziekte. Dat is een worsteling. Paulus zegt dat ook. Niet dat u als u ook aan een paar regeltjes voldoet. Nee geen kalme reis. Geen kalme reis, wel een behouden aankomst.

Wandelen. In het Latijn. Een woord waarin voortgang in zit. Struikelen in vele. Sorry zeggen tegen de Heere. Soms paar millimeter vooruit. Soms sprinten. Maar wel de goede kant op. Ook de loopbaan. De prijs. Hemelse scheidsrechter heeft Paulus het over. Dat is de Heere Jezus, onze Heere. Hij is dat ook op de jongste dag.

Dan niet met angst. Dat is verre weg het beste. Christus mijn hoop. Als je begeerten daartoe zijn, dan kun je dat bij de Heere brengen. Dan zal de Heere ze ook vervullen. Psalm 37. Verlustig je in de Heere, Hij zal het geven. Paulus heeft het Woord geleerd. Woord hoort en dezelfde doet.

Doel van je leven uiteindelijk een doel naar de eeuwigheid is. Burgerschap in de hemel. U hebt mogelijk een Nederlands

Dan mag in u namens Paulus vertellen dat u het belangrijkste paspoort hebt: burgerschap van de hemel. Regering Rutte, Koninkrijk der Nederlanden is tijdelijk.

Zelfde geloof wat we vonden in Johannes 6, vinden we ook hier. Zijn dood gelijkvormig worden. U heeft hier allemaal lieve broeders en zusters. Maar gesteld nou, mocht er toch iets mis gaan. Die zuster, die heeft mij dit aangedaan.

Als je zulke mensen in de kerk hebt, dan heb ik liever mijn ongelovige buurvrouw. Ook in eenzaamheid. Het kan toch zegen uitwerken in de eeuwigheid. Uitstrekken naar hetgeen voor is. Dan hebt u een weg het naar de Heere te brengen. In lijden, eenzaamheid. U bent deel van de strijdende kerk. De Heere heeft hier een plan mee.

Niet och mocht het maar staan te gebeuren. Paulus is er zeker van. Strekkende naar hetgeen voor is.

Ja aan alle preken komt een einde. Soms zou ik wel willen doorgaan. Dit is een prachtig hoofdstuk. Ik moet u ook waarschuwen. Leven van Paulus, uitstrekken. Naar de voltooiing. Dan moet het ook wat uitwerken. Vrucht

Fruitkeurder. Alsmaar heb je bloemenveiling. Bij Tiel misschien fruitveiling. Vanmorgen noemde ik de naam van de supermarkt. Dat was niet handig en dat kun je als dominee niet zeggen. Daar moet u geen appels meer kopen. Drie appels rot, paar dagen geleden gekocht. Bij die supermarkt koopt dominee Zuiddam geen appels meer. Zo moet u ook naar uw leven kijken. Of het echt is in geloof. We struikelen in velen. Maar vordert u op het geloofspad. De Bijbel waarschuwt voor.

Timotheüsbrief, Titusbrief. Als ambtsdragers. Zekere geestelijke groei hebben doorgemaakt. Als je zover gevorderd bent, dan kun je ambtsdrager worden. Tot volwassenheid komen. Ik noemde mijn dochter als klein meisje. Nu is zij bijna die alleen achterblijft in Australië. Onze zoon concertpianist die hier verder hoopt te studeren. Dochter daar alleen achter die daar ook studeert.

Van lammetjes schapen. Geloofsgroei. Als dat niet gebeurt, dan heeft Paulus een waarschuwend woord. Dikwijls zeg en ook wenende zeg. Schoven brengt voor de eeuwigheid. Misschien gaat dat hier ook zo.

Dat zij vijanden van het kruis van Christus bent. Hersteld Hervormd. Zou je maar gezegd worden dat Paulus je komt zeggen: vijanden van het kruis van Christus. Einde het verderf. Poel van de duivel en zijn engelen

Het tragische van de wereldgeschiedenis is dat daar ook mensen, ook uitwendige verbondskinderen, eet-zonden als seksuele zonden. Daardoor geleid. Aardse dingen bedenken. Bent u gericht op aardse dingen een en al. En leven niet gericht op de Heere.

In het RD las ik als je teveel aan het inwendige ongeestelijke mens hebt gedaan, kilo’s eraf. Waar leven we voor? Gericht op huisje, boompje, beestje. Is dat alles? Of bent u gericht op de hemelse Koning?

Jaren geleden hoorde ik een preek van een collega. Hemelvaartpreek: kijk omhoog. Daarvan verwachten wij het. Strekken naar hetgeen voor ons ligt, dan vergeten we het voorgaande vanzelf. Lichaam ook belangrijk, niet alleen de ziel.

Misschien hebt u net als ik dingen gedaan met uw lichaam die niet goed waren. Hij gaat het vernieuwen. Wij eeuwig naar ziel en lichaam. Verwacht het van de Heere Jezus in 2022.

Amen.

 

Zondag 9 januari 2022 – Uni-zaal wijk Benjamin Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk – ds. B.A. Zuiddam – Schriftlezing Psalm 37 vers 1-6 en Filippenzen 3