Petrus wijst in zijn preek voor het joodse college erop dat er maar één Naam is door welke wij moeten zalig worden. Dat is geen wettisch moeten, maar een evangelisch moeten, noodzakelijk om gered te worden en het eeuwige leven te beërven. In de Naam van Christus maakt de Geest ons Zijn weldaden deelachtig en in Zijn Naam hebben wij een vrijmoedige toegang tot God de Vader. ‘Wie naam van de Zoon noemt, heeft het hart van de Vader’ aldus Calvijn. Het christendom is de enige ware religie omdat het de Naam van Christus draagt. 

Een Naam is onze hope

Gemeente, een belijdeniscatechisant bleef achter na de les. Ik heb een moslim-collega. Heel serieus en gelovig. Gaat hij verloren? Zijn er meerdere wegen naar de hemel?

Lessink, de Duitse filosoof, schreef er al over: De religieuze verdraagzaamheid. Over de Sultan Salabin. Hij regeerde over Jeruzalem. Over drie godsdiensten: jodendom, christendom en islam. Welke is de waarheid? De Sultan vroeg dat aan Nathan de Wijze. Hij kreeg geen rechtstreeks antwoord. Er was een man die een bijzondere ring bezat. Een ring met wonderkracht. De drager zou zich goed gedragen bij God en de mensen. Hij wilde die ring doorgeven bij zijn sterven. Maar hij had drie zonen. Ze wilden alle drie die ring hebben. Dan zou succes verzekerd zijn. Hij ontbood een goudsmid. Maak er twee bij die precies gelijk zijn. Hij vervulde zijn opdracht zo goed dat niemand meer kon zien wat de oorspronkelijke was. Op zijn sterfdag gaf die vader zijn zegen en de ring aan zijn zonen. Maar de broers wilden wel weten wie de echte ring had. En maakten we ruzie over. Het kwam tot een rechtszaak. Wie de echte ring draagt, weet ik niet. Maar leef zo alsof je de drager bent. Door barmhartig en verdraagzaam te leven. Die vader hield even veel van zijn zonen. Respecteer elkaar. En kom na 1000 jaar terug. En dan zal een andere rechter, die veel wijzer is, uitspraak doen.

De strekking is duidelijk: wij kunnen niet uitmaken wie de ware God is. Claim niet dat die van jou de ware is. Elke godsdienst is gelijk. De bestaansrecht moet in de praktijk bewezen worden. Het lijkt een aantrekkelijke oplossing. Ik voel mee met die catechisant. Gaan die duizenden moslims verloren? En die joden, buiten Jezus. Ik zeg: blijf er maar buiten, strijd gij om in te gaan.

Petrus horen we hetzelfde zeggen als wat Jezus zei (niemand komt tot de Vader dan door Mij). Petrus is heel exclusief. Door die Ene Naam. Niet laten we elkaars opvatting respecteren. We dienen dezelfde God? Of dat hij zegt: willen jullie er een zover nadenken? Nee. Petrus spreekt heel stellig. Geen andere Naam waardoor wij moeten zalig worden.

Je moet maar durven! Niet alleen beslotenheid van eigen kerk. Maar voor rechters, die anti-Jezus zijn. Voor de joodse rechters. Hoogste joodse rechtscollege. Wat is de reden?

Gisteren hadden ze die arme bedelaar genezen. Baarde veel opzien. Massa was toegestroomd. Kans om evangelie te verkondigen. 5000 bekeerlingen! Joodse leidslieden waren zeer geïrriteerd. Gevangen gezet. En nu verhoord. Door welke kracht en Naam hebben jullie dit gedaan? Waar halen jullie de bevoegdheid vandaan?

Petrus geeft duidelijk antwoord. Hij streelt en vleit zijn gehoor niet. Geen aai over de bol preken. Dat mogen wij ook niet doen. Niet één verkondiging koud en hart. Maar bewogen. Gedreven door de liefde van Christus. Petrus houdt de weg en die Ene Naam voor.

In en door Wiens Naam wij deze man hebben genezen? Jezus! De Steen die jullie, de bouwers, hebben verworpen. Dat is de enige weg tot zaligheid. Niet de weg van de wet, die jullie voorstellen. Petrus grijpt de gelegenheid Jezus aan te prijzen. Om hen tot overgave te bewegen. Wat een liefde hè. In Zijn Naam. Dat is: op Zijn gezag en volmacht. Zoals de politie optreedt in naam van de wet. Door de Naam van Jezus: door de kracht van de Persoon. Het zit niet in de Naam zelf. Geen tovernaam. Niet zoals die drager van die ring van zo-even.

Misschien jongens en meisjes hebben je ouders je Sofie genoemd. Dat betekent: wijze. Maar doe je dan geen wijze dingen? Of Judith: Godlover. Een mooie naam zegt niet altijd alles. Het is lang niet altijd de naam die de vlag van ons leven dekt. Absalom: zoon van de vrede. Maar wat deed hij zijn vader veel verdriet. En Judas: Godlover. Voor een zakcentje verloochende hij zijn Meester.

Jezus’ Naam komt wel overeen met Zijn Persoon. Jezus betekent zaligmaker, toch? Dat zei de engel toch tegen Jozef. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Mooi antwoord maar niet helemaal juist. Als die mensen in Spanje of Zuid-Amerika met Gesus, Jesus, ook Zaligmaker heten? Nee het betekent: God redt. Bij die anderen is het een verwijzing. Maar deze Jezus is Zelf een God die redt. Redt van het eeuwige verderf. Hij zorgt voor een eeuwige verlossing. Hij reinigt mensen, ook in Reeuwijk. Hij schenkt het eeuwige leven op grond van Zijn opstanding.

Er is geen andere grond voor de zaligheid, zegt Petrus. In geen ander! In Jezus alleen. Zet er maar een streep onder.

Zaligheid betekent redding. Maar heel pakket betekenissen: verzoening, vergeving, vernieuwing, eeuwig leven, genezing. Die genezing van die verlamde man was een vorm van redding (financieel en lichamelijk). Als coronapatiënt op de IC, maar je bent weer beter. Dan is dat ten diepste door zijn Naam. Heiland, Heelmeester. Al gebruikt Hij artsen en verplegend personeel. Hij geneest niet iedereen trouwens. Maar de genezingen zijn wel een voorteken. Wees niet teveel bezig met redding uit lichamelijke nood. Jezus heeft de hele mens op het oog. Hij redt de mens in zijn totaliteit. Zaligheid: in het leven behouden.

Laten we het zoeken bij Hem! Niet bij anderen. Nee. Een Naam is onze hope! Dat betekent dus: buiten Jezus leven, de rampzaligheid. Dan ben je dus op weg naar het eeuwige verderf. Is die Naam je nou lief geworden? Meer dan de man of vrouw van wie je houdt! Die kan je we gelukkig maken, maar niet zalig.

Wil de Heere nou ook mij zalig maken? Kan een vraag zijn. Als je ziet op je eigen hart – besmet door de zonde, dat verkeerde neigingen vertoond. Je kunt fatalistisch opgevoed zijn: als je niet bent uitverkoren, kom je er niet. Weg met dat doemdenken! God wil dat alle mensen zalig worden! (1 Timotheus). God sluit niemand uit. Een Naam gegeven onder de mensen. Het christendom heeft wel een exclusieve boodschap maar het is niet voor een selecte groep. Het geldt voor de hele wereld bevolking. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam. De naam is gegeven onder mensen! Je hoeft niet op te klimmen naar de hemel. Nee de naam is onder de mensen. God is in de hemel.  Dat schept afstand. Wij kunnen niet nabij God komen. Maar Hij komt ons nabij ons, in Jezus. Hij heeft zich onder de mensen begeven.

Die Naam gegeven onder de mensen. Niet: bekeerde, blanke, rijke, uitverkoren mensen. Nee. De Heere doet niet aan discriminatie. Gegeven onder alle mensen! Het is wel nodig, alle mensen zijn gelijk, gevallen Adamskinderen. We hebben zo’n Zaligmaker nodig. Gegeven onder de hemel, onder de mensen. De Naam van Jezus is met jouw naam verbonden bij de Doop.

Maken wij van die Naam gebruik? Door die Naam word je zalig. Dat betekent bidden, bedelen. Gebruik je de Naam van Jezus? Die Naam het kracht en gezag! (Johannes 15). Alles wat u vraagt, zal Hij u geven. Als onheilig mens kan je verhoring vinden bij God – in Zijn Naam. In Jezus’ Naam! Op het horen van die Naam gaat de hemel open, gaat het Vaderhart open. ‘Wie naam van de Zoon noemt, heeft het hart van de Vader.’ (Calvijn) Jouw computer heeft een wachtwoord. Jezus naam is ook een code, een wachtwoord. In Zijn Naam ben je geborgen. De Naam van Hem is een sterke toren. Mattheus 12: in Mijn Naam zullen de heidenen hopen. Hoor jij daar bij? In strict Baptist-kringen in Amerika (misschien bent u daar wel eens geweest) kunnen ze aan je vragen: ‘Are you saved?’ Zegt u dan: ja dat ben ik. Als je dat nog niet bent, ben je in grote nood. Grijp deze Naam aan.

Er is geen andere Naam waardoor wij moeten zalig worden. Moeten! Het gaat niet om een wettisch moeten maar een evangelisch moeten. Soms zeg je: nou moet je naar de dokter. Of brand in je huis. Brandweer beneden. Jij in het kozijn. Nu moet u springen! Is tot je behoud. Het is noodzakelijk moeten. Met het oog op uw en jouw behoud. Ik heb zoveel op mijn geweten? Als u het eens wist dominee. Laat het maar aan de Heere weten! Dwing ze om in te komen, zegt Jezus. Niet vrijblijvend dus. U moet zalig worden, door het geloof. In Jezus’ Naam. ‘Wij moeten’ zeggen. Petrus zegt niet: jullie moeten. Nee. Wij. Wij moeten zalig worden. Petrus staat niet hoog met zichzelf. De Geest heeft Hem zelfkennis bijgebracht. Wij zijn niet beter of vromer. Wij hebben die redding nodig!

Kent u die Naam persoonlijk? Dat is dan van de Geest. Door die Naam verandert de Geest je hart en leven. Dan wordt je tot een pot en vat tot Zijn eer. Sta af van ongerechtigheid! Dan krijgt je hoogmoed de doodsteek. Als de zon gaat schijnen, verblinken de sterren. De namen van politici (Rutte, De Jonge) doktoren (Van Dissel, Gommers), zangers, theologen en predikanten verbleken. Er gaat een streep door onze naam. Hij moet wassen en ik minder worden. Zoals de titel van een boek van Ds. J. Overduin: Niet ik, maar Hij. Geen naamchristen of christen van naam. Nee. Christen van die Naam!

Een vraag: welke naam heeft in uw leven de meeste betekenis? Zijn Naam klinkt veelvuldig, als een stopwoord. Dat gebruik doet me zo pijn. Dan vraag ik: ken je Hem? Die Naam, die je zo-even gebruikte. Dan mag ik hem aanprijzen. Hoe is het met ons? Raffelen we ons gebed af? Of: die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen? Dan vraag je je niet af: welke godsdienst is de juiste? De Geest getuigt het. Hij balsemt de wonden. Een Naam is onze hope! Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige naam. De zaligheid is in geen ander. Alleen in Hem.

En daarom, terug naar het begin, die drie dringen. De ring van jodendom, islam en christendom. Welke is de juiste? Weet u het al? Straks doet de rechter, die wijzer is dan alle andere, uitspraak. Hier is mijn trouwring. Stel nou dat ik er twee laat bij maken. Ook van goud. Ik hussel ze door elkaar heen. Hoe weet ik dan welke de echte is? In de echte ring staat een naam in de binnenkant. Rieke, de naam van mijn vrouw. Het christendom heeft de Naam Van Jezus. Die naam draagt de Bruid van Christus! Amen.

Een Naam is onze hope,
een grond heeft Christus’ Kerk,
zij rust in ene dope,
en is zijn scheppingswerk.
Om haar als bruid te werven,
kwam Hij ten hemel af.
Hij was ’t, die door zijn sterven,
aan haar het leven gaf.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 14 juni 2020, 9:30 uur. Dienst met maximaal 30 personen (excl. ‘personeel’), i.v.m. maatregelen Coronacrisis. Schriftlezing Handelingen 3:1-8 en 4:1-12. Wetslezing uit Exodus 20 in combinatie met vermaningen uit het Nieuwe Testament: 1 Korinthe 10:14; Mattheus 4:24, Mattheus 6:9; 1 Korinthe 16:2 (sabbath); Efeze 6:1 (ouders eren); 1 Johannes 3:15; 1 Korinthe 7:3 (hoererij), Efeze 4:28 (stelen); Efeze 6:25 (liegen); 1 Johannes 2:17 (begeren).