Filadélfia zendingsgemeente 

Soms komt nog weleens de vraag wat een christelijke gemeente aan zending doet. Christenen doen niet zozeer aan zending maar weten zich gezonden. Heel gewone mensen die de Naam van Jezus groot maken en dicht bij het Woord leven. De gemeente van Filadélfia, een van de zeven gemeenten in Klein-Azië van destijds, is ons tot voorbeeld. Kleine kracht? Maar wel wervende en blijvende kracht! Het is Christus Jezus die de sleuteldrager is en uitdeelt. Hij opent deuren, ook deuren van mensenharten.

Openbaring 3 vers 7: ‘En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadélfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent‘.

Filadélfia zendingsgemeente

1. Kleine kracht;
2. Wervende kracht;
3. Blijvende kracht.

1. Kleine kracht

Gemeente, dat wij vandaag op deze zondag wat meer aandacht besteden aan kerk en zending, dat betekent niet dat we eens een keertje wat meer aan zending doen. O ja, de kerk moet ook wat aan zending doen. Wat doet u aan zending? Wordt mij ook weleens gevraagd. Is Putten een missionaire gemeente? Dat je je gezonden weet. Weten wij dat? Gezonden in de wereld.

Ik denk dat als je het aan de mensen in Filadélfia had gevraagd, dan hadden ze toch wel vreemd opgekeken. Het was de gewoonste zaak van de wereld. Ze deden niet aan zending, ze wisten zich gezonden. Het was hun leven. Dat ze zich gezonden wisten in de wereld om zich heen.

Het is opvallend dat maar van een van de zeven gemeenten geprezen wordt om haar zendingsroeping. Zo gewoon was het ook niet. Ik las ergens: dat de andere gemeenten meer met zichzelf bezig waren dan met mensen om zich heen. Filadélfia de handen uitstak naar de ander terwijl de andere gemeenten de hand uitstak naar zichzelf.

Als de vraag telkens gaat over hoe word ik bekeerd. En dan niet met de ander bezig. Kom je dan niet aan toe. Bij Filadélfia staat dat ze weinig kracht hebben. Wat betekent dat eigenlijk? Een gemeente met weinig kracht. Sommige uitleggers zeggen dat er weinig opzienbarende mensen wonen. Geen klinkende namen. Gewone mensen. Kleine mensen zogezegd. Zoals u en ik hier in de kerk. Geen uitblinkers, geen redenaars.

Klein kan ook betekenen klein in getal. Veruit in de minderheid. Ook iets als je ziet op de roeping in de wereld. Klein in getal. Afgelopen week nog gehoord over twee mensen uitgezonden vanuit Putten naar een grote stad. Massa’s mensen die moslim zijn.

Zo ook de kerk. De kleine minderheid. Vandaag de dag ook. Tegenover de heidenmachten. Grootmachten. Wat zegt Jezus tegen de gemeente in Filadelfia? De grote verzoeking komt over de wereld. Wat is dat? De mens die zich manifesteert. In al zijn macht en grootheid.

Misschien moeten we wel zeggen: steeds meer tegen de muur gedrukt als kerk. Iemand zei: kerk raakt in het defensief. We moeten ons meer verdedigen. Jezus zegt: u hebt weinig kracht. Wat doen ze? Grote verwachting van God. Kleine mensen met een grote God. Grote Christus. Die maakt Zich bekend aan het begin van de brief.

De gemeente van Filadélfia had zicht op deze Koning. De kerk mag leven, als het gaat om het zendingswerk, niet van onderop maar wie is Hij. Hebt u vanmorgen grote gedachten van de Heere Jezus? Van deze grote Koning. Meer onder de indruk van Hem dan van koningen.

Dit zegt de Heilige. Onvergelijkbaar. De waarachtige betekent dat Hij de betrouwbare is. Wat had Hij gezegd? Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Woord nog steeds kracht. Wat ook zo mooi is? Hij draagt de sleutel. De sleutel van  David. Herinnert aan iemand die in het paleis van David de sleutel droeg. Had de beschikking over alle eigendommen, zogezegd. Kon erover beschikken. De sleuteldrager mocht overal over beschikken.

Waarover draagt Jezus de sleutel? Openbaring 1. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Ik beschik daarover. Heel dat rijk van de hel. En wij zijn daar soms doodsbang voor. Ik ook. Geweldige machten van de dood. Wat moeten we daarmee? Wat kunnen we daarmee? Vanmorgen hoor ik de sleutels rinkelen. Heeft u dat ook in de kerk? Niet de sleutels van de koster maar van Jezus Christus. U hebt weinig kracht maar Ik beschik over hel en dood. Daarom mag de gemeente in de wereld staan.

2. Wervende kracht

Hij is overal doorheen gekomen. Met Hem zal het gaan. Ik zal een open deur geven. Prachtig. Zullen mensen komen die voor jullie zullen knielen. Hij opent deuren van mensneharten. Heeft Hij uw hart al met Zijn sleutelmacht al geopend? Als je dat weet. Als Hij komt. Je knielt en je Hem gaat zoeken. Dan krijg je toch hoop voor anderen?

Toen ik acht jaar geleden in Putten kwam, vroeg ik aan jongeren aan de zuidkant van Putten: kom je naar de kerk? Nee, ik ga liever naar de keet. Later zijn er toch van hen gekomen en nu naar de kerk komen. Dat komt niet door mij, ik heb de deur niet geopend. In Bosnië zijn deuren opengaan en mensen die tot bekering komen, dat doen zij die uit Putten uitgezonden niet. De kerk groeit in moslimlanden. Zelfs in Noord-Korea. Tegen de verdrukking in. Mensen die het meest verhard zijn komen. Vers 9.

Blijkbaar waren er in die plaats in Filadélfia die Joden waren en zeiden Christus liefhadden maar ondertussen christenen zwaar vervolgden. Christus zegt dat Hij ze zal overwinnen en dat ze zullen komen en zullen vallen aan de voeten.

Hoe bedrijf ik zending? Hoe ga ik op pad? Want u hebt weinig kracht en toch hebt u Mijn Woord in acht genomen en Naam niet verloochend. Dat is de roeping van de kerk midden in de wereld. Wat betekent dat precies? De gemeente bleef eenvoudig bij de Bijbel. Hielden de Naam van de Heere Jezus hoog. Het Woord van God bewaart. Van grote waarde acht. Dat je het niet voor jezelf kunt houden.

Bent u een christen met een Bijbel? Hebt u altijd uw Bijbeltje bij je? Op je mobiele telefoon, maakt niet zoveel uit. Van grote waarde leren achten. Houdt het niet voor jezelf. Een gezonden christen is iemand die leeft bij Gods Woord.

Boek ‘De vrouw met het boek’ over zending in China. Met het boek. Bent u dat ook? Dat zo lief geworden. Daarom gaan mensen de zending in. Woord van God uit te dragen. Meisje in Vietnam. Ik las het ooit in een blad over de zending in Azië. Meisje hoorde uit de Bijbel. Ze was 17 jaar. Kerk overvallen door de geheime politie. Stelden ze voor de keus om de kerk te verlaten. Legden de Bijbel op de drempel van de kerk. Voorwaarde op de Bijbel stampen en spugen. Iedereen deed het. Wat zou ik doen? Grote woorden zeggen maar als God mij niet bewaard. Maar dat ene meisje niet. Ze veegde de Bijbel schoon en kuste de Bijbel. Werd ter plekke vermoord.

U hebt Mijn Woord bewaard. De kracht van het Woord. Wij zijn niet van de grote mensen. Maar dat het Woord Zijn zeggingskracht heeft. Zijn Naam hoog houden. Niemand hoger en groter dan Jezus Christus. Vasthoudt aan Hem. Daar gaat wervingskracht vanuit. Geopende deur dat mensen toch komen. Jullie hebben iets dat zeer de moeite waard is. Komen ze weleens naar u toe of naar jou toe?

Ik hoorde over Bosnië dat mensen uit de moslimwereld komen. Komen ze naar ons toe? Stralen de liefde van Jezus uit. Wervingskracht. Dan gaat het niet altijd om duizenden. Zouden er vijf mensen in het afgelopen jaar zijn gekomen die eerst vijand waren? Mensen die vol verzet tegen het Evangelie leefden. Niet van een andere kant maar mensen

Laten we bidden dat God open deuren geeft. In Noord-Korea. Bosnië. Om ons heen. O God geef open deuren. Geef dat we dan ook iets te zeggen hebben. En dichte deuren bij de sleuteldrager geven. Hij opent deuren.

3. Blijvende kracht

Het is geen bevlieging. Het is blijvend. Houd vast wat u hebt. Pilaar in de tempel. Hij overwint. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Wie overwint. Wie dicht bij dit Evangelie blijft. Bij Mij blijft. De tempel van God is het huis van God. Zijn gemeente, Zijn Koninkrijk. In die toekomst leven wij. Hij komt. Ja! We hebben des te meer de roeping dat we een bewogen gemeente zijn. Laat ons reddend in de wereld staan. Gemeente, de tijd dringt. We kunnen niet met de armen over elkaar blijven zitten. Redden wat er te redden valt.

Hij komt spoedig. In Hem blijven. Pilaar in de tempel maken. Die staat. Is blijvend. Mijn Naam opschrijven. Je bent van Mij. Er zal altijd een kerk zijn door alle verdrukking heen. We zeggen weleens: die mensen zijn steunpilaren in de kerk. Luther, Calvijn. Grote betekenis in de kerk gehad. Bekeerde opa. Die dominee. Jezus zegt: pilaren dat zijn gewone mensen. Die staat daar de Naam van Jezus gewoon hoog te houden. Die gewone moeders, de vaders die een gesprek aangaan. Die gewone jongeren die eenvoudig laten zien wie de Heere Jezus is. Dat gewone gemeentelid die niet zo opzienbarend is maar vertelt over wie de Heere Jezus is.

Ouderling kwam bij randkerkelijken. Wat moet je? Komt zeker van de kerk. Nou, ik kom iets vertellen over de Heere Jezus. O, kom dan maar binnen. Steunpilaren die dagelijks hun handen vouwen. Blijvende kracht. Open deuren. Totdat Hij komt. Gezonden in de wereld. Straks zal het af zijn. Als die grote schare daar is staande voor de troon. Tot die tijd zijn wij zendingsgemeente op hoop van zegen. Amen.

Zondag 3 november 2019 – Oude Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing Openbaring 3 vers 7-13