De woorden van de Heere Jezus Christus komen tot ons waarin Hij ons leert om niet te vrezen. Daarin ligt de werkelijkheid van de vrees besloten, de vrees is er. Het komt voor ons aan op geloven te midden van de vrees, geloven in God die zal oordelen over onze ziel. En dan klinkt het vertroostende Evangeliewoord: uw Vader. God, de Rechter in het eindoordeel over alle mensen, wordt ons voorgesteld als een Vader. Vervolgens klinkt de oproep om te volharden ondanks de vrees.

Mattheüs 10 vers 28-31 en 22b: ‘[28] En vreest u niet voor degenen, die het lichaam doden, en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veel meer Hem, Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. [29] Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. [30] En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. 31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven. [22b] ‘Maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden‘.

Leven zonder vrees in een angstige wereld

  1. De werkelijkheid van de vrees;
  2. Geloven in de vrees;
  3. Volharden ondanks de vrees.

Gemeente, in het bijzonder ook jonge mensen, jongens en meisjes, het gaat over vrees. Of beter gezegd over niet vrezen. Wie vreest er nooit? Wij gebruiken vaak het gewone woordje angst. Wie is er nooit bang? Ik vraag je niet je hand op te steken.

We leven niet in het paradijs, zei eens iemand. Bange wereld. In het woordenboek over vrees. Wanneer je er ernstig rekening mee houdt dat het met iemand niet goed zal aflopen. Ik denk dat dat al een hele lading dekt. Vrees gaat het wel. Ik denk dat ik niets teveel zeg hoe gaat het met hen aflopen onder het puin? We vrezen voor hun leven zeggen we.

Stem te geven aan uw gedachten. 25.000 mensen werd al gezegd. Verenigde Naties vrezen voor een verdubbeling. Huiveringwekkend. Beelden. We zitten er bovenop. Niet gering in wat je in deze wereld op je afkrijgt. Al las ik ook van een grote vreugde als er een onder het puin vandaan gehaald wordt. Van korte duur. En dan weer de vrees. Is dat ook niet het leven. Van korte duur de vreugde en dan weer de vrees.

Drie keer niet vrezen staat er. Vers 23. Wees niet bevreesd voor de mensen. Vers 28. Voor de mensen die alleen het lichaam kunnen doden. En de musjes te boven. Niet te vrezen. Een keer staat er wel te vrezen. Voor God. Over onze eeuwige bestemming. Wat beïnvloed ons het meest? Meeste invloed op ons. Mensen, dood of God. Weegschaal in gedachten.

Weegschaal. Hier zit mensen en dood. En daar God [red: andere kant met hand aanwijzen]. Wat maakt het meeste indruk op je? Vrees die je angstig maakt. En een vrees voor God die juist rust brengt. Mensen zeggen ook angstig maken. Nee daar gaat het niet om.

Het staat er de weg als schaap onder de wolven. We hebben er zelf in onze tijd mee te maken op de Veluwe. Schapen weerloos. Het enige wapen wat zij hebben is dit, zou je niet zo denken, bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Wat betekent dat? Als schaap wel weerloos maar niet argeloos. Zoals een slang goed om zich heenkijkt. En oprecht als de duiven. Niet schijnheilig. Dan redt je het niet.

Het valt wel mee voor een christen. Zeker niet, het valt niet mee. Oprecht als de duiven. Ga niet met de wereld mee. Wees oprecht, zuiver. Als je dat bent, dan kom je wel wat tegen. Zeker als die mensen je ter verantwoording wordt geroepen. Geleid wordt in de synagogen. Voor stadhouders. Verantwoording waarom je een volgeling van Jezus Christus bent.

Afgelopen dinsdagavond 18+ catechisatie. Mooie groep Dominee, ik weet nooit goed hoe ik het zeggen moet. Mensen dagen je uit. Ben je bang, ik zeg maar niks. Dan hebben we het niet over de grote christenvervolging in Noord-Korea. Wat moet jij zeggen als je morgen naar school gaat en je zegt in de kerk bent geweest. Als je solliciteert in een ziekenhuis als je zegt de Bijbel is beslissend en je wordt het niet. Wat ga je zeggen als je verkering hebt en je zegt ik wil de verkeringstijd leven voor de Heere. En dan zegt ik neem voor jou wel een ander.

Meest perverse, vuil af en zegt ik doe daar niet meer aan mee. En je wordt bedreigd. Als jij niet meer meedoet, dan… Kring waar misschien verboden middelen worden gebruikt, meiden worden verhandeld. Jezus zegt wees niet bang. Wat je dan gaat zeggen. Want dan geeft God je woorden die jij niet in staat bent te zeggen. Durf je dat te geloven?

De Heilige Geest die in ons is en bij ons is. Geeft kracht om de dingen te zeggen. Waar komt de vrees vandaan? Ik zeg het maar niet. Is dat nou eergevoel? Levensbehoud. Ik moet toch die baan houden, die vrienden. Jezus zegt een paar dingen. Ik geef ze door, misschien heb je er wat aan. Als je toch vreest, en je kunt niet tegen die dreiging op.

Vers 23. Wanneer ze u vervolgen in de ene stad vlucht naar de andere stad. Ik heb het zo vertaald je hoeft niet de held uit te hangen. Niet altijd de martelaar uithangen, mag ook vluchten. Als je dan vlucht, kijk dan wel of er andere mogelijkheden zijn. En je iets kunt zeggen. Twee. Als er vrees is en je kunt het niet aan. Houd dan goed voor ogen dat de weg van de Meester ook zo is geweest. Hoe gingen ze met Hem om? Wees niet verrast. Als ze Hem een Beëlzebul hebben genoemd, hoe jou dan? Asociaal. Fundamentalist?

En: wees niet bang voor hen die het lichaam kunnen doden. Eerlijk bij de voorbereiding. Niet het gesprek, als dominee vaak nog wel toe in staat. Verder dan het lichaam kunnen ze niet gaan. Denk aan Job. Niet verder dan het lichaam aantasten, de ziel daar blijf je af satan.

En dan bij die vrees. Vreest hen dan Hem die lichaam en ziel ten gronde kan richten in de hel. Dat je God schat op waarde. God beschikt over lichaam en ziel. Wat is jouw ziel? Als we dat aan jou vragen. Niet zo makkelijk. Heb je weleens over je ziel nagedacht. Wat gebeurt met je lichaam, kan ziek worden.

Komende donderdag club over hemel en ziel. Hadden ze een vraag over. Je ziel, ik zeg het voorzichtig, je persoonlijkheid. Wie je bent voor God. Niet alleen een lichaam maar ook een persoonlijk. Uniek, niemand zoals jij. Zoals je over aarde gaat. Dat blijft, gaat niet voorbij. Je hebt een onsterfelijke ziel zeiden ze vroeger.

Je ziel kun je niet wegen. Mensen geloven dat de mens geen ziel heeft. Voor en na sterven.

Het gewicht van je ziel kun je niet in grammen uitwegen. Dat is de mens voor God. Iedere ziel daar in Syrië en Turkije heeft gewicht. Waren we maar wat meer gericht op onze ziel. In zo’n uiterlijke tijd. Ziel keert terug tot God. Sterven is niet onbewust. Ziel, persoonlijk, komt voor God te staan.

Negatieve. Lichaam en ziel kan verderven in de hel. Gehenna. Moeilijk te vertalen. Afval buiten de stad, verbranding. Verschrikkelijk. Daar blijft niets van je persoonlijkheid over.

De hel is dat niemand je meer kan vinden. Dat iedereen je vergeet. Je bent geen persoonlijkheid meer. Er houdt niemand meer van je.

In hoor ook wel eens zeggen daar in die Oude Kerk hel en verdoemenis. Kom op, dat valt wel mee. We verzwijgen het niet. God gaat daarover, de duivel niet. Hij spreekt daar een oordeel over uit, over je eeuwige bestemming. Vrees Hem. Heb ontzag voor Hem.

Hoe kun je nou het beste vrezen voor God? Dan kom ik bij het geloof uit. Door op Hem te vertrouwen. Jezus noemt die gaat over je ziel, uw Vader. Geen musje vallen buiten Zijn wil om. Zo bijzonder dat degene die je te gronde kan richten een Vader is, jouw Vader kan zijn. Heb ontzag voor jouw Vader die jouw ziel kan vernietigen.

In de kerk zeggen we niet alleen wat God kan maar ook wil. Hij wil je Vader zijn. Dat wil de Heilige Geest je leren. In een kinderlijk vertrouwen leven. Niet alleen over het leven maar ook over de toekomst. Laat God zoveel waarde voor je krijgen, dat de mensenvrees wegvalt. Die let op de musjes. Ik weet niet hoe je vanmorgen in de kerk zit.

Grijze haren misschien wel van de zorgen. Haren geteld. Als Hij met die kleine dingen te maken wil hebben, zou Hij dan niet met die eeuwige dingen te maken willen hebben? In die bange wereld is er een Vader. Pas zei iemand leeft uw vader nog? Nee, die is al boven. Ik vraag het u: leeft uw vader nog? Uw Vader met een hoofdletter.

Die wereld heeft vaak geen vader. Uw Vader. Alle haren zijn geteld. De schapen die vervolgd worden, onze medebroeders en -zusters. Let er wel iemand op mij? Misschien zegt er wel iemand het leven is voor mij een hel. In het huwelijk, leven. Er is een Vader die Zijn Zoon liet gaan tot in de hel. Kinderlijk vertrouwen. Dat beetje vertrouwen en het eenvoudig roept: Vader, Vader.

Iets van dat Romeinen 8 gevoel. Ik ben verzekerd dat noch overheden, noch enig ander schepsel mij kan scheiden van God de Vader in Christus Jezus.

Zo kun je alleen volharden. Dat is het laatste. Ik heb een Vader. Volharden zal tot het einde. Ondanks die vrees. Hoe houden we het vol in deze wereld? Ik weet het ook niet altijd. Gaat het een beetje? Ga je het opgeven als christen? Volharden zal ondanks alle vrees. Staande blijven betekent het eigenlijk.

Beeld als je de kerk uitgaat. Misschien weleens over een brug gereden. Pijlers. Vast gefundeerd in de grond. Zwaar verkeer, licht verkeer. Vrachtwagens zwaar, fietsen. Christen zo’n pijler. Die blijft staande ook als dat zware over het leven gaat. Die komt er. Niet in de hel. Als je niet doet zoals Jezus zegt en je hebt geen Vader en niet met God verzoend, en je lapt alles aan je laars, dan zeg ik gemeente kijk uit.

Dan ziet er Een niets door de vingers. Maar vaststaand in Jezus dan ben je gered. In leven en in sterven. Zo gaan we naar huis. Alles wat er over ons leven komt. Ik heb de vaste geest gevonden, in Jezus’ bloed en wonden. Volharden.

Volharden. Geef ons een groot geloof Heere in deze donkere tijden, waarin wij moeten zijn als lichten in de nacht, we zien de wereld naar een zwarte afgrond glijden, wie is er Heere die Uw komst nog verwacht? Geef ons een groot geloof om Uw strijd te strijden, en houd ons staande Heere als alles om ons valt, de vijand lacht ons toe en lonkt naar alle zijden, en niemand ziet hoe hij zijn vuisten balt. Geef ons een groot geloof doe ons Uw Naam belijden, en als Uw oogstfeest komt berg ons dan als een schoof, wil ons als koren Heere Uw schuren binnenrijden, straks, maar nu, geef ons een groot geloof, om te volharden tot het eind.

Amen.

 

Zondag 12 februari 2023 – Oude Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing Psalm Mattheüs 10 vers 16-33