Belijdenis doen is zien op Jezus

Belijdenis doen is hetzelfde zeggen. Instemmen, nazeggen. We hebben iets gehoord, van Iemand. Het geloof is een loopbaan. De goede strijd van het geloof. Ziende op de Leidsman en Voleinder Jezus Christus. Hij is dé Getuige. ‘Jezus ga ons voor.’

Hebreeën 12 vers 1b en 2a: ‘[1b] Laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is. [2a] Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God’.

Gemeente, in het bijzonder broeders en zusters, zo mogen we elkaar noemen, jullie doen belijdenis, dienst van openbare belijdenis van het geloof. Klinkt zo gewoon. Maar wat is het? Misschien zit u elke keer in zo’n dienst. Of hier als gast en vriend. Misschien uitgenodigd als gast. Wat ga je daar doen? Heb je het uitgelegd?

Kort uitleggen. Wat is belijdenis? In de Bijbel is het hetzelfde zeggen. Instemmen. Naspreken. Je hebt iets gehoord, je hebt iets gezien en dat heeft je gegrepen. Toch? Je hebt woorden opgevangen. Zo je had ingenomen dat je ermee in ging stemmen. Geen eigen woorden bedenken. Gelukkig niet. Stel je voor dat je eigen woorden moest gaan bedenken. Levende woorden van God.

Van het geloof. Van welk geloof. Ach dat geloof. Die gelooft dit ander dat. Niet zozeer kerkelijk geloof. Maar gaat om het levende geloof. Persoonlijke geloof. Diep in je hart. Maar het gaat om de inhoud van het geloof. Je geloof iets, Iemand. Ook om de inhoudelijke kant. Vader en de Schepper, Zoon en heiligingswerk en Heilige Geest die in je komt. In een tempel. Lang nog niet uitgepraat. Geloof saai? Absoluut niet. Dan had u de belijdeniscatechesatie bij moeten lachen. Lachen, gehuild. Soms was het stil. God die Redder is en bewoner van je leven.

Openbaar. Nog een woordje. Sommige zeiden kunnen we het niet in [zalencentrum] De Aker doen? Nee openbaar. Hier in de kerk. Openbaar. Niet als stemmen afgelopen week in het stemhokje. Vanmorgen open je het stembiljet.

Hier staan geen twintig geweldenaars. Twintig gewone mensen. Kleine mensen. Stuurde afgelopen week nog een appje: ik voel me zo aangevallen, zo twijfelend. Toch zijn ze hier.

Tekst vanmorgen even met elkaar een paar strepen onder zetten. Zoveel jonge mensen in de kerk. Raakt me, vervuld me met blijdschap. Ik denk dat menige politieke partij hier jaloers op zou zijn. Gemeente van Jezus. Heeft toekomst. Weg met Jezus. De loopbaan. De wedloop. De weg naar de toekomst wordt een wedloop genoemd. Geen weg van een glanzende carrière. Renbaan. Wedstrijd. Weg van het geloof is een strijd, een wedstrijd. Kost inspanning. Geen glijbaan. Echt niet hoor. Wie denkt dat het geloof een soort glijbaan is, zo de hemel inglijdt, zo spreekt de Bijbel er niet over. Hindernissen, strijd. Bochten. Op de proef gesteld.

In het hele gedeelte wordt gesproken over een weg waarin God ons oefent. Opvoedt. Zoals vaders hun kinderen. Wordt gesproken over bestraffing, tucht. Niet om te plagen maar om opvoeding. God zal het bevestigen.

Moeilijker dan ooit tevoren. Week na belijdenis belde iemand op en zei dat. Niet om te ontmoedigen. Wordt getest, opgevoed. Om het einde van de streep, van de wedloop te halen. Dat is de overwinning. Er staat zelfs in dit Bijbelgedeelte in vers 10: opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. Meer dan naar de hemel gaan. Zo indrukwekkend. Jonge mensen, beste vrienden, zoiets moois. Opdat wij deel krijgen aan de heiligheid van God. Glans overtroffen. Majesteit en glorie van God. Op God gaan lijken. Dat is het doel.

Paar streepjes bij de loopbaan. Hopelijk straks na de dienst nog over de preek hebben. Loopbaan ligt voor ons. Ons voorgesteld. Voor ons gekozen. Bereid. Dat wil zeggen: God houdt hem ons voor. Dat betekent niet dat we het zelf hebben uitgekozen. Als u de motivatie leest van de nieuwe belijdende leden, goed dat het een persoonlijke zaak [motivatie] is. Veel teruggegrepen op de doop. Frappant dat het doopvont hier zo dicht bij jullie staat nu jullie belijdenis doen.

‘Your christian name’ zeggen de Engelsen. Toen al genoemd bij de doop. Die christennaam mag je straks voor God gaan uitspreken in je ja-woord. Nu de doop beamen. Wij zijn niet de eerste. Grote menigte van getuigen. Omringd worden. Loopbaan, die zet de Heere voor je. Vergis je niet: jullie zijn niet de eerste. Hebreeën 11. Henoch, Abraham, Mozes, Jakob. Niet vergeten hé: dat mensen eeuwen geleden al precies hetzelfde hebben gezegd als jullie. Misschien zitten opa en oma wel achter je. Scharen jullie in het koor van geloofsgetuigen. Als er nog mensen zijn die erbij willen, ik zou zeggen: kom er maar bij. Zo’n God wil je wel hebben. Heeft het wel zin? Volhouden. Ouders zijn er misschien wel die er al niet meer op de aarde zijn. Ons voorgegaan. Mozes, Abraham. Nu in de hemel. Weet je al dat er vanuit de hemel neergekeken wordt. Verbondenheid. Zo bijzonder. Allemaal roepen: volhouden.

Een Getuige die boven alles uitgaat. Jezus de Christus. We kunnen het over allerlei getuigen hebben. Maar Een op concentreren: Jezus de Leidsman en Voleinder van het geloof. Leidsman betekent grondlegger. Misschien zo zeggen: Degene die het initiatief nam. Voleinder: Die het tot een goed einde brengt.

Wie is er begonnen in jullie leven? Wie is er nu begonnen? Wie nam het initiatief. Maar Een. Als je terugkijkt. Wat een wonder. Niet verdiend. U liet mij zien wat zonde is, hoe zwak ik ben. U trok mij. Wie heeft het voor jullie bedacht? Die aan het begin staat. Oudere mensen tegenkomen, zeggen geoefende christenen, twijfelen er weleens aan: wie nu begonnen. God of ik? Altijd ontdekt aan het diepe geheim. U was de eerste. En als Hij het is maakt Hij het ook tot een goed einde. Voltooier. Korte preek maar, als je er meer van wilt weten elke zondag komen.

Voltooier van het geloof. Ook van het geloofsleven. Leven dat niet stuk is te krijgen. Stil van worden. Psalm 138. Hij zal Zijn werk Voleinder. Jezus staat daar garant voor. Wat is zien op Jezus? Ja gemeente dat is toch eigenlijk wel het hart van het geloof. Die begon en voltooit. Kun je je ogen van Jezus afhouden. Hebt weleens jongeren die van hun geliefde ogen niet kunnen afhouden.  Zo in het geloof ook. Wat zien ze erin? In Jezus? In God. Voorstellen dat ze er helemaal niets in ziet. Dingen gaan zien die je nooit hebt gezien. Iets ontdekt dat je niet missen kan. Je hebt iets gaan zien waar je leven van afhangt. Waar je redding van afhangt. Dat zie je. Steeds meer gaan zien. Jezus Christus is waar het van afhangt. Verzoening van grote schuld. De strijd tegen de duivel die je van Hem probeert als te houden.

Hij heeft alles opzij gelegd. Smaad veracht. Schande gedragen. Lijdensweken. Tot vergeving, tot verzoening. Hetzelfde kruisevangelie zegt ook dat Hij daar alles voor heeft verdragen. Tegenstand van mensen. Alle pijn, alle verschrikking. Als je met Jezus de weg gaat zou Hij dat voor je waarmaken.

Alle last afleggen. Alle andere dingen aan de kant. Concentreren op Hem. Keuze voor Hem. Vader en moeder moet leren verlaten. Zelfs meeste intieme relaties loslaten. Over gehad. Over gedubd. Op de tweede plek zetten. Alle last afleggen. Zonden. Mag je dan niks meer, dominee? Na belijdenis doen. Waarom geen belijdenis? Dan mag ik niks meer? Dat is natuurlijk onzin.

Je mag niets meer wat je belemmert in de omgang met Jezus. Alles dat daar tussenkomt aan de kant. Ook de zonde die ons past, aan de kant. Concentratie op Jezus. Hele strijd. Geeft niet. Wordt er niet slechter van.

Augustinus. Heb God lief, Jezus lief boven alles, doe wat je wilt. In die volgorde. Ligt een leven voor je in de loopbaan. Ziende op Jezus.

Afbeelding anker. Heeft punten. Op die tekening zag ik dat de vissen zaten aan de punten. Dat is het geloof. Vast in het geloof. Ga dicht bij Jezus. Afleggen gaan. Elkaar nodig. Hoop dat we elkaar over een paar nog eens spreken. Vraag opa en oma. Heb je er spijt van gekregen? Van de Heere volgen. Ik durf te zeggen: alles afgelegd, wel de strijd maar geen spijt.

We eindigen met een gedicht.

Al strijdend op de loonbaan van het geloof
Met zware lasten die mij haast doen zwichten
En met gevaar dat ik de vlam uitdoof van het vuur dat op mijn weg mij bij moet lichten
Zie ik een schare met ontelbare gezichten
Van mij gescheiden door een hele diepe kloof
En ik zie de Man naar wie ik mij mag richten
De winnaar op de loopbaan van het geloof

Hij heeft de baan gehoorzaam uitgelopen [het orgel begint zachtjes ‘Jezus ga ons voor’ te spelen]
De afdruk van Zijn voeten zie ik nog staan
Slechts gaande in dat spoor durf ik te hopen
Dat ik de weg ten einde toe mag gaan
Al vecht ik nu nog met belemmeringen
Straks zal ik voor Zijn troon Zijn loflied zingen’

Beste mensen bid maar veel: Jezus ga ons voor. En aan het einde van de baan mag ik binnengaan. Heb goede moed, Hij is met jullie. Amen.

Zondag 25 maart 2018 – Oude Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet [Putten] – Hebreeën 12 vers 1b en 2a – http://hervormdputten.nl/kerkdiensten/kerkdienstenrooster/dienst/5660