De stokbewaarder in Filippi stelt de vraag wat moet ik doen om zalig te worden. Dé levensvraag. De vraag over het leven en waar het allemaal om draait. Waar het op aankomt is geloof in de Heere Jezus Christus. Zalig worden gaat over geestelijk wakker worden en vernieuwd worden.

Handelingen 16 vers 30-31: ‘En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis’.

De levensvraag

  1. Wakker worden;
  2. Zalig worden;
  3. Vernieuwd worden.

1. Wakker worden

Gemeente, wat moet ik doen, die woorden klinken vanmorgen in de preek. Wat moet ik doen? Jonge mensen, oude mensen, ik denk dat we die vraag weleens horen. Soms een wanhoopsvraag. Je zult maar in kritieke toestand zitten. Er kan iemand bellen, ook een predikant of ouderling bellen, ik zit met de handen in het haar. Bericht van arts gekregen. Huwelijk loopt op de klippen. Ik zie mijn kinderen niet meer. Ik zie u zo zitten als gemeente, kinderen nog niet.

Dat is de vraag van ieder mens of je nu in kritieke toestand zit of niet. Maar niet een algemene vraag maar de levensvraag. Wie de Bijbel een beetje kent weet dat die vraag op meerdere plaatsen gesteld wordt. Johannes de Doper aan de Jordaan. Soldaten, hoeren daar. Zo kan het niet. Bekeer je. De rijke jonge man. Smak geld maar merkte dit is niet het echte leven.

Petrus op de Pinksterdag houdt een gewone preek. En zegt jullie hebben de Redder, Messias gekruisigd. Die vraag sloeg in als een bom. Wat moeten we doen om zalig te worden?

Ik ben ervan overtuigd dat die vraag in de kerk niet achterhaald is. Vraag in de Bijbel, Pinksterdag. Die vraag had mijn opa. Bekeerde man. En jij dan? Nee het is een vraag die nu niet achterhaald is.

Twee dienaren gevangen gezet. Ze bidden en zingen tot God. Vindt een aardbeving plaats. Gevangenisdeuren gaan open en kunnen ze gaan. Gebeden en gezongen. En dan gaan de gevangenisdeuren open. Wat zou je dan doen? Rennen. Wegwezen hier.

Af en toe zal ik in mijn preek Calvijn citeren. Prachtige dingen op Handelingen geschreven. Paulus en Silas gaan de gevangenis niet uit een om hun geloof te versterken en in de tweede plaats de naam van Christus te verkondigen. Hun geloof wordt versterkt, de Heere is met ons, en anderen die ervan te verkondigen.

We willen eruit. Hier blijven. Ze worden van Godswege tegengehouden. Hij stuurt het hart. Wij ook weleens om uitreddingen verlegen. Nou ben ik van die ziekte af.

Eerlijk gemeente. Dan kunnen we die uitreddingen weleens gebruiken in ons eigen belang. Nou ben ik ervan af. Maar dat de Heere ook uitreddingen gebruikt om anderen. Paulus en Silas ruilen hun hele uitredding uit voor de redding van een man.

Al je eigen belang opzij. Ik vind dat een hele les. Als u mij op deze weg brengt, wat kan ik dan betekenen tot U eer en voor anderen.

Ik las van een soldaat in Amerikaanse oorlog in Korea. Ternauwernood gered. En wilde weer terug. Mijn kameraden zitten daar. Alles opzij zetten voor een ander. Wie was die ander? Die cipier. Raakte in paniek. Ik ga mijzelf van mijn leven beroven. Grijpt een zwaard en zou zichzelf van het leven beroven. Waarom?

Soms kan het in onze gemeente ook gebeuren. Hier moet ik voorzichtig zijn. Het komt voor in de gemeente, ook kinderen van de Heere. Soms kunnen mensen zo psychisch verward zijn, ik durf het haast niet te zeggen, dat mensen tot de daad komen van zelfdoding. Ik zou de laatste zijn, en ik hoop u ook, om te gaan zitten om daar eens een oordeel over te vellen. Psychische verwardheid kan mensen tot het uiterste brengen.

Dat is hier niet, psychisch verward. Hij was loyaal aan het jezelf. Als je niet meer van waarde bent, dan ben je waardeloos, dood jezelf. U kent allemaal die verhalen van die Japanse generaals die doden zichzelf, of die Duitser. Je kunt ook bij een systeem horen, kijk ervoor uit. Dat systeem dat zegt houd de eer aan jezelf.

Weet je Paulus zegt: doe uzelf geen kwaad. Wij zijn hier. Het hoeft niet. Nou zou je denken dat die gevangenisbewaarder zou zeggen: he he, gelukkig. Nee dan klinkt de levensvraag: wat moet ik doen? Die man is niet alleen wakker geworden door een aardbeving maar ook geestelijk wakker geworden.

Als je psychisch in de war bent. Man ga even op vakantie. Of naar de psycholoog. Maar als u geestelijk wakker geworden bent, dan helpt een vakantie niet. Een pilletje niet. Dan wakker geworden: wat moet ik doen om tot het leven te komen? Wat moet ik doen om gered te worden van mijn angst, mijn schuld.

Hebt u weleens die vraag gesteld? Broeders kom je het weleens tegen, wanneer voor het laatst? Geestelijk wakker geschud te worden. Wil stug gelijk een paard weerstreven. Moet er een aardbeving gebeuren? Zit je erop te wachten. Soms zeggen mensen er iets verschrikkelijks in het dorp gebeurd. Maar twee weken later hoor je niet meer.

Man die hondje ging uitlaten. Achterveld. Schooltje. Twintig mensen bij elkaar. Prachtbaan bij de politie. Hij liep daar op zondagmorgen mrt zijn hondje. Zongen Psalm 89 vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar Uw klanken hoort. Hij hoorde dat en stond stil. Wilt u even langskomen? Hoge functie bij de politie. Ging door de knieën. Dominee vertel me hoe ik gered kan worden. Dat doet wat met een dominee. Daar gebeurt wat. Zit je in de kerk en merk je dat er geschud worden. Doet het wat? De Heilige Geest.

Kom je thuis. Wil je koffie? Even niet. Ik zit ergens mee. Wat moet ik doen? Doe niet zo gek man. Nee is niet gek. Wat moet ik doen, dat is die levensvraag geworden van die man. Ik durf het haast niet te zeggen maar dan gaat die vraag mee op vakantie. Er moet een antwoord komen.

2. Zalig worden

En dan het antwoord. We gaan snel naar het antwoord. Paulus zegt: geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden. Is dat een antwoord? Wat moet ik doen? Geloven is meer een niet doen. Dat is een punt hoor gemeente. Het doen zit in ons. Wat zou je vandaag willen doen om zeker te weten dat je een kind van God bent.

Misschien zitten er wel mensen die zeggen ik heb altijd in de kerk gezeten. Pas zei iemand in Putten dominee op blote knieën gesmeekt, ik zei zo zo. Gemeente, was een dominee misschien een beetje vreemd: als ik nou tegen u zou zeggen ga nou duizend rondjes om de Oude Kerk lopen, zou u het doen? Luther ging de trap beklimmen met blote knieën van de Sint Pieter. Zichzelf geselen, de zonden eruit slaan. Zoveel moet doen. Geloven is doen. Ik word er doodmoe van.

Gezang [471]: ‘Ik heb gejaagd, wel jaren lang, om goed en vroom te leven, maar ‘t werd mijn ziele toch te bang, mijn werken kon niets geven’.

Het heerlijke Evangelie. Stel je voor een jongen valt in het water en kan niet zwemmen: blijf nog maar even door trappelen? Iemand die niet zeker is: blijf maar door bidden? Iemand die niet zwemmen kan die werpen we de reddingsboei aanreiken. Dat is het Evangelie. Luther zei: ik word met mijn armen over elkaar zalig.

Misschien zit er iemand in de kerk die zegt ik ben op- en uitgewerkt. Geloof in een Persoon. Niet in een bepaald systeem. Jezus Christus die redding biedt. Diezelfde Calvijn: we moeten geen ingewikkeld geloof hebben. Fides implicita. Geen ingewikkeld geloof maar een ontwikkeld geloof. Eenvoudig maken. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult gered zijn.

Ouderling […] bad in de consistorie voor u gemeente. ‘Heere, we zitten hier in het ziekenhuis, wilt U een Geneesheer zijn.’ Hij staat vanmorgen voor je. Mag het aan je hart leggen. Geloof dan. Ik moet. Hoe dan? Nee je moet niet doen. Neerzinken op Jezus en je zult een ander leven hebben.

Gemeente, denk niet is die belofte ook voor mij? Als je het ervaart en is het echt. Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult het voelen staat er niet. Belofte. Je mag je vastgrijpen aan die belofte. Kan weleens de laatste keer zijn. Grijp het aan. Zo u Zijn stem heden hoort, gelooft en u bent gered. Dan weet ik niet alles wordt op een dag geleerd en wordt je daarna verder onderwezen.

3. Vernieuwd worden

Waar dat gebeurt, een ander leven krijgt. Daar wordt je leven ook vernieuwd. Hoe dan? De cipier gaat de wonden wassen die hij zelf eerst had aangericht. De wonden wassen die hij eerst zelf had geslagen.

Ga je zoeken naar herstel. Altijd. Tweede is laat zich dopen met zijn hele gezin. Onder de naam te staan van de Heere Jezus. Eigen naam opgeven. Hij verheugt zich met Paulus en Silas. Hij krijgt er nieuwe vrienden bij. Hoe weet je gemeente of je leven veranderd is? Gaan de zonden belijden. Wonden wassen. En vrienden erbij. Vriend en metgezel van alle die U vrezen.

Er waren gisteren kinderen. Vinden het leuk om in Putten te zijn. Anderen op vakantie. Bent u alleen? Ik heb hier kinderen van God waar ik mij zo mee verbonden weet. Kijk je elkaar in de ogen. Jij ook? Samen verbonden in die reddende genade van Christus. We gaan eindigen, we gaan naar huis. Het is tijd. Ik hoop dat u zo bent verbonden aan die reddende genade van Christus. Als u zegt bij mij is het nog maar net begonnen.

Paulus schrijft later aan Filippi, Lydia en die stokbewaarder: ‘Hij die een goed werk begonnen is zal dat voltooien op de dag van Christus’. Waar God begint zal Hij het ook afmaken. Anders is er geen beginnen aan. Geloof en word gered. En God maakt Zijn werk af.

Amen.

 

Zondag 16 juli 2023 – Oude Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing Handelingen 16 vers 22-40