In de brief van de apostel Petrus schrijft hij over de kostbaarheid van de Heere Jezus Christus. Hij is kostbaar voor God en kostbaar voor de gelovigen. In Hem zien zij alles. Hij is de levende Hoeksteen waarop zij gebouwd zijn. Zo schittert Zijn kostbaarheid in de verkondiging van het Woord en bediening van het Heilig Avondmaal.

1 Petrus 2 vers 7a: ‘U dan die gelooft is Hij dierbaar’.

Christus de levende Hoeksteen

Gemeente, in het bijzonder jongens en meisjes, in deze dienst van viering van het Heilig Avondmaal staan we stil bij: U dan die gelooft is Hij kostbaar’. Die woorden spreken over de grote waarde van de Heere Jezus Christus. Hij die vanmorgen zegt hier ben Ik.

Eigenlijk zou ik een diamand in mijn hand moeten hebben. Die je van alle kanten kunt bekijken. Overal schittert. Hier nu op de kansel en straks bij de Avondmaalstafel. Dan is het niet zo dat je iedere Avondmaalsviering telkens hetzelfde ziet.

Eigenlijk is de vraag vanmorgen wat is de Heere je waard, dat is de grote vraag bij het Avondmaal. Wat is Hij mij waard als zondaar. Als mens met duizend zorgen en noden. Die parel van grote waarde. Ik ruil alles in, ook mijzelf in.

Dan begrijp ik best dat het Avondmaal z’n gewicht heeft. Wie ben ik, ik ben helemaal niet zo kostbaar. Iemand zei eens als je aan het Avondmaal gaat dan krijg je twee ogen. Jongens en meisjes jullie hebben twee ogen. Soms zie je weleens iemand met een oog, dan moet je echt goed richten.

Met het ene oog kijk je naar binnen, zie je jezelf. Als ik naar binnen kijk dan beef ik. En met het andere oog kijk ik naar Jezus en dan leef ik. Beef ik en leef ik. Kostbaar. Ik zet er maar een streep onder. Ook als je straks in de bank zit als jongen of meisje van tien jaar. Ik hoop dat je het later herinnert. Die dominee preekte over de rijkdom van Jezus. Ik ben het nooit meer vergeten. U dan die gelooft is Hij kostbaar.

Dat woordje kostbaar komt een paar keer voor. 1 Petrus 1 vers 19. Gered door het kostbare bloed van Jezus. Waarom is het kostbaar? In de eerste plaats voor God. In de eerste plaats heeft God ervoor gezorgd dat Hij kostbaar is. Hem tot grote waarde gemaakt dat Hij de hoeksteen is gemaakt van het hele gebouw waar het hele gebouw op rust.

Wie je ook bent als je vanmorgen aan het Avondmaal komt. Allen die in de Heere Jezus Christus geloven rusten op het fundament. Allerlei verschillen, misschien verschillende geloofswegen maar allen rusten op het fundament. Dan kijk je om je heen: jij ook.

God heeft maar een fundament, Hoeksteen. Maar wij hebben die Hoeksteen verworpen. Die sluitsteen. Verworpen. Veracht staat er zelf. Dat zijn de Joden, nee wij ook. Niemand heeft de waarde van de Heere Jezus uit zichzelf gezien. Er was een tijd dat ik het niet zag.

Ik hoop dat u voor het eerst aan het Avondmaal komt, ik gun het u van harte. Wij hebben de waarde niet uit onszelf gezien, u niet en ik niet. Maar God heeft er anders over gedacht. Waar wij zeiden kruis Hem, weg met Hem. Maar God heeft gezegd Ik maak Hem tot een Hoeksteen door het kruis.

Buiten u en zonder u heeft God het gedaan. Hij heeft Zijn Zoon gemaakt tot een levend fundament. Een levende steen. Kostbaar om de toorn van God gedragen. Is Hij kostbaar voor u in Zijn opstanding: Ik leef en u zult leven? Is Hij kostbaar voor U dat Hij nu in de hemel is en voor u bidt.

Geef Christus ook de eer die Hem toekomt. Hoe doe je dat? Door het geloof. God kent geen andere steen. En voor u die gelooft ook niet. Wat is geloof? Als ik u zo aankijk, zeg mij wat geloof is.

Afgelopen week zomaar in een gesprek. Wat is geloof? Het bleef even stil. Wat is geloof? Je leven niet meer kunt indenken zonder Jezus. Eerlijk. Dat is geloof. Je laat je bouwen. Je bouwt zelf niet, je laat je bouwen. Komen, komen, altijd maar komen.

Zoals ze vroeger zeiden: je toevlucht nemen. Je vlucht je bank uit. Dat is geloof. Buiten Jezus niet meer kan. Die mens buiten Jezus verloren en die kostbare Jezus die passen bij elkaar. Door het geloof ga ik mijn armoede zien.

Wat moet je vanmorgen uit je bank trekken? Jongens en meisjes dan zie je je papa of mama naar de tafel gaan. Wat zien ze daar dan? Dat witte kleed. Je moet ze het na de preek maar vragen. Ik zag daar alles: Mijn Jezus. Niet door zilver en goud maar door het kostbare werk van Jezus. Houd dat voor ogen.

Misschien zit er iemand in de kerk die denkt dat is zo kostbaar, dat is onbereikbaar voor mij. Nee voor niemand onbereikbaar. Die kostbaar is die wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Waar krijg je dat nog, alleen in de kerk.

Kom met een hongerig hart, je vuile leven, kom. Ook als je thuis zit en bent te moe, te verslagen. Misschien gisteren brood en wijn gebracht. Ik voel me eenzaam. Toch niet. Kostbare Heere Jezus. Hij troost je en zegt Ik ben met je, vrees niet.

Gemeente, komen in het geloof en ik durf u dit te zeggen: wie in Hem gelooft zal niet beschaamd worden staat er. Teleurgesteld worden. Die krijgt alles. Ik zou zeggen die Hem de eer geeft krijgt zijn eer terug. Een leven met God in Zijn vrede.

‘Beminnelijk Vorst Uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op Zijn lippen uitgestort.’ Aan de Avondmaalstafel hang ik aan Zijn lippen en wat hoor ik? Genade, en dat is genoeg.

Amen.

 

Zondag 10 september 2023 – Nieuwe Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing 1 Petrus 2 vers 2-8 – bediening van het Woord en sacrament van het Heilig Avondmaal