Bij God is licht en leven. Hij is de bron ervan en openbaart op aarde door de werking van de Heilige Geest. Zo worden we vandaag in het licht gezet. Zijn we het met God eens geworden dat we zonde zijn? Christenen zijn kinderen van het licht en zijn in de zonde niet in hun element. Zo worden we aangespoord te leven bij het licht van God, met de werkelijkheid van de zonde en in de rijkdom van de genade.

1 Johannes 1 vers 8 en 9: ‘[8] Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid is in ons niet. [9] Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid’.

Licht over het Heilig Avondmaal

  1. Leven in het licht van God;
  2. Leven met de werkelijkheid van de zonde;
  3. Leven in de rijkdom van de genade.

1. Leven in het licht van God

Gemeente, bij de voorbereiding op de preek keek ik even in de boekenkast wat ik daarover heb staan. Zo gaat dat. Je gaat erover nadenken wat de Heere erover te zeggen heeft. En dan ook mag ik het zo zeggen ‘omheenleven’. Romeinen of Korinthe vaak wel een meter boeken. Hier maar een paar dunne boekjes.

Eentje viel mij op. Met de titel ‘Wandelen in het licht’. Niet maar een verzonnen titel dat begrijpt u wel. Als u meegelezen hebt, Bijbeltje voor je, in vers 5, God een licht en in Hem gans geen duisternis. En verderop wordt ook gezegd dat degenen die bij Hem horen wandelen in het licht.

Avondmaalgangers gemeente zijn kinderen van het licht. Want ze horen bij de God van het licht. Nou kan ik me voorstellen dat is meteen hoogdravend. Ik vind nog veel duisternis bij mij. Dat proeven we ook wel bij het Avondmaal. Is het wel echt bij mij, wel waar?! Wandelen in het licht. Maar nog zo veel duisternis bij mij.

Als je de kerkbode leest. O Avondmaal. Ga je anders naar de kerk met voorbereiding op het Avondmaal dan een gewone dienst. Kind ik heb nog geen belijdenis gedaan, zie ouders wat meer zuchten in de week van voorbereiding. Maar de brief over wandelen in het licht gaat niet alleen over avondmaalgangers. Rest kan achterover leunen.

Nee, vooral omdat het een algemene brief is. Geen geadresseerde op. Bij ons komen veel algemene brieven. Geen naam op. Snel bij het oud papier. Nee, dat bij deze brief niet doen.

Vroeger, mensen vertellen dat weleens in Putten, als het voorbereiding was, dan was de halve kerk leeg. Het is toch niet voor mij. Dat klopt niet. Wat vanmorgen tot ons geldt voor allemaal. Deze week na Pinksteren, uitstorting van de Heilige Geest. Waarom deze preekstof?

God is licht. De Heilige Geest is gekomen op aarde om dat licht te openbaren, mensen in het licht te zetten.

Iemand zei eens: De Heilige Geest is de schijnwerper van God. Schijnwerper van de hemel die licht geeft op God. Schijnwerper die licht geeft op jezelf. Ook op de Heere Jezus. In de volle stralenbundel zet. Hem moet hebben. Wij worden vanmorgen zo beschenen door de Heilige Geest.

Dan hoop ik dat we zo eerlijk zijn dat we die schijnwerper niet op een ander richten. Vaak goed in: hij of zij. Zijn we goed in. Het is een week van zelf-beproeving.

Hoorde van mensen afgelopen week. Vroeger zeiden ze: He je die gezien. En die en die. Niet zo. Niet dat we geen aandacht voor elkaar hebben. In de week van voorbereiding gaan we in het licht staan. God is licht. Johannes heeft hele bijzondere dingen over God gezet. Die eerste vier verzen uit die algemene zendbrief. Een leven dat God gemaakt heeft, een leven dat perfect is. God is licht betekent bij Hem is het echte leven. Geopenbaard in Jezus Christus. En daar wil Hij ons in laten leven.

Verderop kun je lezen: God is liefde, pure liefde. Met God kun je geen dealtje sluiten. Niet omkoopbaar. Bij Hem geen duisternis. In de Reformatie zeiden: Coram Deo. Voor het aangezicht van God. God is licht en geen duisternis is in Hem. Als we dat eens leren, durven we dat: in het licht zetten en door Hem laten beschijnen. Die volmaakt licht en leven is.

Even voor de kinderen. In een huis woont, ik geloof zeker dat je een vader en moeder hebt als je die hebt, sommige lopen hele dag met stofdoek door het huis. En dan de zon gaat schijnen: daar ook nog stof.

God enkel licht, […] stierf Hij voor onze zonde. Zijn schuldloos bloed, maakt alles goed en reinigt ons van zonde.’

Gemeente er waren in de tijd van Johannes die leefden bij eigen licht. Wij maken wel uit wat goed is. Bij een soort innerlijk licht. Maar in het licht van God. Dan ga je ook zien gemeente, het tweede, wat de werkelijkheid van de zonde is.

2. Leven met de werkelijkheid van de zonde

Dat is heel bijzonder, als we in het licht staan, kun je dan zeggen dat je geen zonden hebt? Een van de dingen waar het Avondmaal gaat is dat het over onze zonden gaat. Voor God geen handomdraai, maar voor God een hele bijzondere gebeurtenis. Kunnen we zeggen als we in het licht gaan staan dat we geen zonden hebben? Er waren mensen die dat zeiden. Een soort perfectionisme. Dat komt nog voor. Sommige christenen

‘Gerenommeerde’ christenen. John Wesley, een van de opwekkingspredikers in Engeland, geloofde dat je als christen een soort perfectionisme moest halen. Later wel op teruggekomen. Op aarde geen zonden hebben.

Ze schijnen een beetje gelijk te krijgen. 1 Johannes 3 vers 6. Een ieder die uit God geboren is kan niet zondigen. En in vers 9. Die zondigt niet. Hoe zit dat? Als Johannes verder schrijft, een ieder die uit God geboren is die kan niet zondigen. Betekent dat eigenlijk die kan niet meer in de zonden leven, in de duisternis, alsof er geen God is. Als een vis in het water, in je element zijn.

Dat moeten we ook maar zeggen: je kunt niet aan het Avondmaal als je in de zonden in je element bent. Onze zonden en vervloeking overdenken en onszelf mishagen, afkeer van de zonden. Bah. Afkeer. Of smaakt de zonden nog goed? Soms wel, de zonden smaakt zo lekker. Als het goed is, is het je element is, kan daar niet meer in leven.

En als het wel zo is, dan zeg ik houd jezelf niet voor de gek. Bedriegen onszelf. Dan is ons leven niet echt. Als de zonden je element is, en tegelijkertijd zegt ik ben een kind van het licht. Als wij zeggen geen zonde te hebben, dan verleiden wij onszelf.

U hebt uw Bijbeltje voor je. Als we geen zonde staat er, geen zonden. Die hebben we ook. Ik weet wel veel mensen zitten er niet op te wachten. Altijd in de kerk over zonden. Wat willen we? In elk geval niet bedrogen te worden. Johannes zegt zonde. Zonde en zonden. Optelsom, doe ik soms ook. Valt mee deze keer, en tegen.

Maar als het erover gaat gemeente zonde, dan kom je bij de kern uit. Wat is de kern ook weer? Wat hebben we gelezen? God liefhebben boven alles en onze naasten als onszelf. Eigenlijk wat zonde is is alles wat God niet liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Alles zien in het licht van God. Zijn volmaakte heerlijkheid.

Iemand zei eens als ik aan het Avondmaal ga, dan ben ik zonde. Als je dat ontdekt hebt. Wat moet ik ermee? Beetje somber worden. Nee, vers 4, opdat uw blijdschap vervult wordt. Wel om mensen eerlijk te maken. Vreugde en blijdschap wat je met die zonden mag doen. Als je eerlijk wordt, ik ben niet wat God van mij vraagt, dan mag je belijden.

Wat is belijden? Ik heb belijdenis van het geloof gedaan. Dat doe je niet een keer. Belijden is hetzelfde zeggen. Best moeilijk voor jongeren ook wat belijden is. Gesprek bij belijdenis doen. Tegen de zonde en de duivel wilt strijden. Merk ik dat veel mensen moeite mee hebben. Wat is zonde belijden en berouw hebben?

Vaak weinig zicht op hebben en daarmee vastlopen, somber zelfs depressief van worden. Johannes zegt je mag zeggen wat God zegt. Je gaat God gelijk geven. Ik draai er niet meer omheen. Mens, ik heb het hele verknoeid. Ben het schuldig, onwaardig. Ben je het al eens met God eens geworden?

Soms zeggen mensen het valt wel mee. Nee het valt niet mee. Het mooie is dat je mag zeggen wat God zegt. Amen op zegt. Op de knieën. De tollenaar, wees mij de zondaar genadig. Dat je hier in de kerk je zonde mag belijden. Heere dat ben ik. Hoef het masker niet op te houden. O God u ziet van binnen. Ik beken aan U oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Dat lucht op.

Het ergste wat je kan doen is je zonde wegslikken. Ik las ergens, ik ben niet zo’n psycholoog en misschien zeg ik het ook wel verkeerd maar dat geeft niet. Christen psycholoog schreef dat veel mensen op de wachtlijst stonden. Een van de reden niet omdat ze zo druk waren of op het werk, maar omdat ze ergens mee zaten. Verkramp leven kregen.

Aan het niet belijden van je zonden ga je kapot. God prikt erdoor heen. God gelijk geven. Psalm 32 straks zingen. Toen in zweeg werd ik er beroerd van. Weet u wat Spurgeon, komt u weer met Spurgeon, de Engelse Prediker Charles Haddon Spurgeon zei: wij hebben langer nodig om onze te belijden dan God tijd nodig heeft om te vergeven. Zo is het.

Genoeg over de werkelijkheid van de zonde. Niet dat je erboven uitgroeit als een perfectionist. Maar belijdt tot in de vezels van je bestaan voor God en voor je naasten.

3. Leven in de rijkdom van de genade

Als God het geeft volgende week drie broeders uit Wit-Rusland hier, hangt nog af van of ze een visum krijgen, met het Avondmaal. Daar hebben ze elke eerste zondag van de maand Avondmaal. En gemeente schrik niet: ervoor een bijeenkomst waarbij mensen in de gemeente openlijk hun zonden mogen belijden. Als ik er dan ben, dan zie ik mensen komen huilen. Niet o wat hebben ze gedaan maar meehuilen. Dan wordt er iets van die genade zichtbaar.

Misschien ook wel dingen die we elkaar moeten belijden. Doe het gemeente, het lucht op. Als je jezelf een beetje hebt leren kennen in het licht van Gods genade, dan ga je niet schrikken van een ander. Dat had ik ook kunnen doen broeder.

Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonde. God doet wat met onze zonde. De totaliteit van de vergeving en genade. Dat is zo’n rijke tekst. Het bloed betekent hier niet iets engs. Bloed betekent leven. Zijn offer. Het Avondmaal horen wij Zijn bloed vergoten, lichaam gebroken.

Volgende week horen we over verzoening. Een ding weet ik zeker. Die schrikt. Dat de duivel zegt: voor jou kan het niet. Dat is precies de bedoeling. De duivel is een leugenaar en God niet. Niet dat we aan het eind van de week zeggen het kan niet. Maar juist het kan wel maar alleen zo. Reinigt. Ook heilig. Helemaal compleet voor God.

Wat een blijdschap dat je dit mag horen, vindt u niet. Een is die je compleet maakt. Vroeger zeiden ze niet alleen rechtvaardig maar ook heilig maakt. God heeft wat met je zonden gedaan. Belijd ze, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij de zonde vergeeft in Jezus.

Ten slotte wat Luther ervan zei. De bekende reformator had een droom. Duivel stond voor hem. Hele lange lijst van zonden. Dat heb je gedaan, en dat niet. En van niet een zonde kon Luther zeggen dat hij ongelijk had. En dat hij zelfs zei is dat het, ik kan er nog wel een paar bijschrijven.

Wat Luther toen deed. Inktpen. Doopte in rode inkt. Dwars over die lijst heen van al die zonden schreef hij: en het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En smeed het papier in het vuur.

Ga zo maar Avondmaal houden gemeente met het oog op leven in het licht van God, leven met de werkelijkheid van de zonde en leven in de rijkdom van de genade. Zo komt God aan Zijn eer en zult u tot vreugde komen.

Amen.

 

Zondag 4 juni 2023 – Oude Kerk Putten – ds. A.L. van Zwet – Schriftlezing 1 Johannes 1