Zondag 5 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A. Kos [Middelharnis] – Markus 4 vers 26 – 34
Voorzang Psalm 32 vers 3
Gebed, Votum en groet
Psalm 91 vers 1
Voorlezing van de wet van God uit Exodus 20
Psalm 51 vers 9
Schriftlezing Markus 4 vers 26 – 34
Gebed
Psalm 33 vers 5 en 6

Preek, de tekst is Markus 4 vers 26-34

Gelijkenis zaad en de gelijkenis van het mosterzaad
De komst van het Koninkrijk in Gods hand
1. Door het Woord
2. Met grote vrucht

Gemeente, in de Bijbel lezen we een definitie van geloof. Hebreeën 11. Bewijs van de zaken die we niet zien. Heilige algemene christelijk kerk, belijden we. Zichtbaar maar toch iets van geloof. Zo ook Koninkrijk van God. Ten diepste iets van het geloof. Zo is het met gelijkenissen. Sprak door gelijkenissen, verklaarde aan Zijn discipelen. Niet zomaar gemakkelijke verhaaltjes. Eerder omgekeerde, Jezus trekt zich wat terug. Door verzet wat afstand. Joodse leiders tegen Hem. Is dat niet diep aangrijpend?! Als je steeds komt onder het Woord en de Heere zich terug gaat trekken? Vanwege ongeloof, onbekeerlijkheid.

Gelijkenis van de zaaier, daarna van het licht (kaars onder de korenmaat). Horen! Daar gaat het over. Wat een zegen dat het Woord in ons leven komt. Grote verantwoordelijkheid. We gaan niet de kerk uit zoals we erin gingen. Of gevallen ervoor of verzet en harder geworden. Ziet toe hoe u hoort. Rekent het u het echt als Gods Woord of niet?

Gelijkenissen lijken tegenstrijdig met het voorgaande over het horen. Laat u met God verzoenen. De liefde van Christus dringt ons! Jezus lijkt het tegenovergestelde te zeggen. Als God werkt, kan ik wel afwachten. Altijd ernst en dringendheid in.

Hoe wordt het Koninkrijk uitgebreid? Hoe groeit dat? In hand van God zelf. Gode zij dank is dat zo. Als je in ons land rondkijkt, zeker dingen om dankbaar voor te zijn ook dingen om verontrust te zijn. Voorbeeld kerk Scheveningen. Druk daar maar slechts twintig mensen in de kerk.

Uiterlijk nog wel goed op orde in de kerken. Maar innerlijk? De kaalslag. Tegelijkertijd: het Koninkrijk is in Gods hand. Beeld duidelijk: zaad strooien op de akker. Het zaad groeit. Als vanzelf. De zaaier maakt het alleen maar kapot als hij na het zaaien het zaad gaat ‘bewerken’. Na een paar dagen al kijken. Grond aan de kant, aan groene sprietje trekken.

Zaad gestrooid in de gezinnen. In harten en levens. Woord (zaad) gaat zelf zijn weg. Doet zijn kracht. Hij weet zelf niet hoe. Als de menselijke zaaier. God weet wel hoe, wij niet. Roeping om het zaad te zaaien. Werkzaam mee te zijn. Niet niets te doen. Daar komen mensen aan te pas. Tegelijk: uiteindelijk God die werkt. God die de wasdom heeft gegeven. Het Woord doet het werk, is kracht. Door het Woord. In Gods hand zelf. Zo worden er toegebracht. Door het Woord, als vanzelf. In het Grieks een woord waar ons woord automatisch vandaan komt. Is het kruid, dan de aar, dan de oogst. Sikkel, Openbaring 14 voorbeeld van het oordeel. God zorgt voor volle oogst.

Bekeert u en gelooft het Evangelie. Hoe dan? Als je ontdekt hoe onwillig je bent. Catechisanten vaak: dominee, ik kan mij niet bekeren. Heb je het geprobeerd dan? Je kunt best morgen alle rommel van je telefoon verwijderen. U kunt best morgen uw belastingaangifte verbeteren. Of naar iemand toegaan waar het goed niet mee zit en het goedmaken.

Ten diepste onwillig. Bij de oproep om bekering loop je vast hé? Paulus: niemand die goed doet, ook niet een tegenover God! Hoe dan bekeren en geloven? De Woord doet zijn kracht. Reformatie afgelopen week: sola Scriptura, sola Gratie. Het Woord doet zijn kracht. Zal niet ledig wederkeren. Zal doen wat God behaagd. Wat behaagd God dan? Wel dit: geen lust in de dood van de goddelozen maar daarin dat hij zich bekeerd en leeft. God heeft er geen lust in als je verloren gaat, naar de hel gaat.

Kunt het bijna niet geloven dat het waar is? Vanmorgen naar de kerk gekomen, misschien gedacht we zien wel wat er komt, van terecht komt. En dan ontmoet je hier God in Zijn Woord die zegt Ik heb geen lust in je dood. Zoveel strijd met je harde hart. Genade o God genade hoor mijn gebed. Hoe een boeteling pleit.

Ook nog eens gezondigd tegen het Evangelie. De liefde en genade, en barmhartige ontferming van God. Zou je met zo’n hart niet tot Hem gaan? Met zo’n hart wil de Heere je hebben! We zijn zelf geneigd, zo geneigd, om het beter te doen. Misschien gaat het wel beter. Maar het brengt je niet dichter bij God. Maar ga tot Hem. Met zo’n hart. Zo terug de binnenkamer in: zo’n hart, maar ik heb het gehoord!

Dominee, ik bid al zo lang. Aanhouden! Met de vinger bij het Woord. Bij de doop. Waar God beloofd heeft, Heidelbergse Catechismus vraag 74. Er is geen enkele reden om onbekeerd te blijven! Maakt ons schuldig vanmorgen.

Bij Hem is alles wat nodig. Aanhouden. Als ik het ben, ik het voel, moet de Heere gelijk omzien. Maar aanhouden! Zegen kracht van het Woord: dat er niets bij kan van ons en ook niets bij hoeft.

Je weet bij wie je moet zijn! Bij deze Heere. Bij deze God. Als je vastloopt, ik kan mij niet bekeren. Zo breidt Hij Zijn Kerk uit.

Luther zei: ik ben een docter in de theologie. Gestreden. Maar ik kan Christus niet aannemen zoals het Woord van mij vraagt. Ik kan de duivel niet bestrijden zoals ik zou willen. En Christus niet aangrijpen. Andere christus et cetera. Maar Gode zij dank: Hij doet het! Geloofshouvast: God houdt vast, wij grijpen het vast omdat Hij ons vasthoudt. Hij trekt en leidt door Zijn Woord. Gode zij dank, bewaart Hij zelf! Als ik zwak ben, het Woord gaat zijn gang. Als ik zelf in de weg zit, wat een Evangelie. God gaat zijn gang.

Wat een zegen als we geroepen zijn het Woord te zaaien. Clubs, verenigingen, kansel, thuis in de gezinnen, ambtsdragers in de gemeente. Wat zijn we niet vaak bezig met zelf te trekken. Maar niet geroepen om Christus te trekken! Als ik trek, dan de verkeerde kant op. Verzet. Wat kun je je beperkt voelen, wat ben ik beperkt. Maar God bouwt Zijn Kerk. Aansporen tot gebed voor anderen, voor jongeren die zijn afgehaakt.

2 Met grote vrucht

Tweede gelijkenis leert ons, vers 30. Jezus stelt als het ware zelf een vraag. En geeft het antwoord. Mosterdzaadje. Dat hadden we niet verwacht. Klein, mini! Koninkrijk wordt niet vergeleken met macht en kracht: grote cederboom. Maar mosterdzaadje! Gaat tegen het wereldse denken in van macht en ambitie. Zo werkt God door het kleine heen. Het verachte. Paulus zegt: door de dwaasheid van de prediking.

Onderwijskundigen misschien: betere manieren dan preken om het Woord uit te leggen. Maad God werkt door de dwaasheid van de prediking. Toen en nu. God gaat Zijn gang en weg. Vijanden worden ingewonnen. Ondanks alle verleiding, alle verdraaiing. Mensen die zich verzetten, moesten buigen! Temidden van vijandschap, in en buiten de kerk. Het kleine wordt toch groot! God zorgt zelf voor de oogst. Ondanks alle zorgen in de gereformeerde gezindte. We hoeven niet mismoedig te worden. Toch raakt het ons wel als het Evangelie schade aangebracht wordt. Abortus en euthanasie in Nederland.

Het gaat niet fout met het Koninkrijk van God. Weet u met wie het fout gaat? Met degenen die buiten Christus leven en sterven. Die komen voor eeuwig om. God gebruikt het kleinste en werkt het grootste. Overal dwars doorheen. Op de club, hoe bereik ik ze nu de jongeren? Ik kan niet veel. Maar door het Woord wel, alles! Wat kan het ene woord aanrichten morgen bij het koffieautomaat? Niet veel, maar in God alles! Niet makkelijk, dat realiseer. Dominee makkelijk gezegd, u staat in de kerk, ik in de keet. Ik probeer me in te leven. Catsburg: een heiden bekeren is een christelijk werk, een christen bekeren is een heidens werk. Ik weet niet wat makkelijker is. Maar hoe aangrijpend als wij niet spreken. Veracht de kleine dingen niet. Voorbeeld Zerubbabel.

Grote verwachtingen hebben van het Woord. Tegelijk buigen we beschamend het hoofd. Wat verwachten we het vaak van het grote. We bidden het gebed dat Jezus ook bad: Uw Koninkrijk kome. Regeer en bewaar Uw kerk. Vermeerder Uw Kerk. Breidt Uw Koninkrijk uit. God werkt op verrassende manieren. Genade alleen, het Woord alleen, Christus alleen.

Uw Koninkrijk kome? Ja dat komt! Het welbehagen van de Heere zal door de hand van God gelukkiglijk voortgaan.

Amen.

Psalm 33 vers 9
Gebed
Psalm 67 vers 2
Zegen