Zondag 3 december 2017 – Ichthuskerk Reeuwijk, 9.30 uur – Ds. A.J. Kunz (Katwijk) – eerste Adventszondag – Jesaja 43 vers 18 en 19a

Schriftlezing Jesaja 43:11-21, Lukas 1:31-33, 2 Korinthe 5:17-21. Tekst Jesaja 43 vers 18 en 19a.

Gemeente Gods hier in Reeuwijk,

Denk niet aan vroeger. Dat is een zinnetje voor jonge mensen? Misschien herken je het wel, jonge mensen, als ze beginnen over vroeger. Denk je al snel: dat is vroeger, wij leven vandaag. Misschien vervelend. Vroeger toen… vroeger was alles beter?! Denk niet aan de dingen van vroeger. Als je jong bent, kijk je vooruit. Misschien zeg je wel: later als ik groot ben… Dan! Kijk vooruit. Terugkijken begint vrij snel in mensenleven. Als je 30 bent ga je terugkijken. Kindertijd voorbij. 10, 20 jaar geleden. Herinneringen. Aan je ouders. Misschien aan je kinderen. Dingen van vroeger, kan je zomaar overvallen. Gaat over niet denken aan vroeger. Generatiedingetje?

Klinkt hier uit mond van God. Zo begint het. Zo zegt de Heere. Denk niet aan de dingen van vroeger. Niet verleden. Bijna niet geloven dat dit in de Bijbel staat. In de kerk gaat het vooral over vroeger?! Nu zegt de Heere God: denk niet aan vroeger, verleden. Verbazingwekkend. Gaat misschien over je eigen verleden? Kan je wel eens mee zitten he. Dingen die gebeurd zijn. Of zit u daar nooit mee? Spaak gelopen. Er zijn mensen die gevolgen van verkeerde beslissingen met zich meedragen. Verkeerde vriendschappen. Huwelijk. Hoef je niet voor uit elkaar te zijn gegaan. Zonden uit je jeugd. Kan je mee vastlopen. Jou aangedaan: #metoo. Kan bevrijdend zijn: je hoeft niet altijd terug blijven denken! Genade van God. Bevrijdend.

Daar zitten ze, in Babel. Ballingschap. Harpen. Mensen uit Babel: zing nog eens wat. Liederen van Sion. Hoe zouden we kunnen? Ver van huis. Ellende. Harp aan de wilgen. Hoe zijn we hier terechtgekomen? Denk niet aan vroeger! Bevrijdend. Inderdaad, in Jesaja lees je dat. God vergeeft. Omweg: ligt niet voor de hand dat het gaat over zondige verleden. Even meekijken hoe het er staat.

Vers 16. Weg in de zee. Pad in de zee. Leger en macht liggen neer. Uitgedoofd. Denk niet aan de dingen van vroeger. Ik maak iets nieuws. Weg in de woestijn, rivier in de wildernis. Denken aan uittocht uit Egypte. Voor ons is dat, o ja dat is ook nog gebeurd. Naar beloofde land gebracht. Voor Israël in hun ziel gekerfd. Elk jaar als vader aan je kind vertellen. Pascha. Psalmboek is er vol van. Psalm 74, 77. Uw weg was in de zee. U leidde Uw volk. Psalm 78. Gaat over de tocht door de Schelfzee. Waar moet je heen? God maakt een pad. Nooit vergeten.

Nu staat hier: denk niet aan dingen van verleden, vroeger. Zou je kunnen denken, hoe moet ik het nu zien? Staat niet voor niks in de psalm. Trouwens, ook in Jesaja 46: denk aan de dingen van vroeger. Niet aan denken? Wel aan denken? Tegenspraak? Of ligt het ingewikkelder?

Te binnen brengen wat God waard is. Dat willen psalmen leren. Vandaag ook. Advent naar Pinksteren. Bedoeld om daden in herinnering te brengen. Kerst, ik weet het al?! Te binnen brengen! Tekst erbij. Kijk, dat denken kan verkeerd uitpakken in je leven. Ontmoedigend raken. Vroeger, toen was God er wel?! Toen leidde Hij zijn volk. Niet te geloven. Ja, maar dat is vroeger. Jesaja 63: toen dacht God aan de dagen van ouds. Maar nu, waar is God nu? Die Zijn Geest in hun midden stelde? Waar is God nu?

Blijkbaar kan je ook zo terugdenken. Misschien komt het wel heel dicht bij jezelf vanmorgen. Vroeger toen hoorde je wel over God. Daden van God in het verleden. Hoorde je van je vader, moeder, opa, oma. Vandaag? Kinderen, kleinkinderen. Jongelui, hoor je ’s zondags over God en op school, maar kijk eens om je heen. Wat merk je van God. Studeren. Kleine minderheid. Waar is God eigenlijk?

Moet ik nog een stap verder gaan? Is God er eigenlijk wel? Zijn het niet gewoon mooie verhalen van vroeger. Meer niet. Merk zo weinig. Zou zomaar kunnen zijn dat je dat zegt. Als God er dan is, zou Hij ons zijn vergeten? Zou God zijn gena vergeten. Wat als het de vraag van je leven is! Nooit meer van ontferming weten. Aan de goden overgeleverd! Wat moet je dan hè!

Heilzaam om tekst te spellen. Denk niet aan dingen van vroeger. Ze kunnen je blokkeren. Als je denkt dat God alleen maar bij vroeger hoort, raak je ontmoedigd. Vandaag dan? Wat koop ik er vandaag voor? God zegt: Ik maak iets nieuws. Gaan dingen gebeuren die de uittocht uit Egypte gaan overtreffen. Weg aanleggen in de woestijn. Rivieren in de wildernis. Nu gaat het ontkiemen.

Iets nieuws is in de Bijbel is altijd wat je niet meer had verwacht. Niet meer op durft te hopen. Niet meer op rekenen. Ballingschap lijkt einde. God er een punt achter zet? Dat nieuw begin komt niet bij ons hè. Mensen in Babel: van hun kant is het over en uit. Terugbrengen! Hoe dan? Israël en Babel. Karavaanweg. Kortste weg gaat niet, is de woestijn, wildernis. Naar huis brengen. Kortste route. Rivier. Ik zorg dat je niet van dorst omkomt. Ik maak iets nieuws. Jullie zullen het zien gebeuren. Niet iets van, nou ja, een mooi verhaal, vervulling blijft lang uit? Nee. Je zult er met je neus bovenop staan.

Wij horen dit vandaag. God die een nieuw begin maakt. En dan kan ik een stap verder gaan. Uittocht. Overtroffen door uittocht uit ballingschap. En vandaar: de komst van de Heere Jezus. Ja. Iets nieuws. Toekomst. Uitzicht. Kijk, dat nieuw, doet het vandaag. Ja, daar kan ik mee verder. Zijn mensen die zijn druk met nieuwste iPhone. Moet je hebben. Waarom precies? Over dertig jaar kijk je er nog eens naar. Ja, dat was toen. Vonden we heel bijzonder. Als God iets nieuws maakt, gebeurt er wat. God breekt de toekomst open. Egypte. Babel. Advent. God die de toekomst openbreekt. Niet zomaar uit de lucht vallen. Al tijden mee bezig. Voorbereid.

Als Jezus komt. Verzen gelezen. Engel bij Maria. Kan je voorstellen: Maria schrikt. Wees gegroet. Engel te verkondigen. Niet zomaar praten. Zwanger worden. Over nieuw begin gesproken! Jezus! Redder. Zaligmaker. Over een nieuw begin gesproken. Groot zijn, Zoon van allerhoogste. Nu zal het ontkiemen. Zult u het niet weten?

Gemeente wij worden vanmorgen bij de grote daden van God bepaald. Niet weemoedig terugkijken enzo. Niet ook, dan gaan we weer, advent en kerst. Gaat paar weken over leven. Dan lijden. Blij als lijdenstijd voorbij is? Verdrietig van lijdenstijd. Niet begrepen. Blij als het Pasen is. Meekomt, achterkomt: hoe diep het is dat Hij moest komen. Hemelvaart. Pinksteren. Wat voor nieuws? Nou. God maakt iets nieuws. Je zult het zien ontkiemen. Kom eens mee. Moet je aangezegd worden. Daarom gaan we die kring in. Uit jezelf dan loop je zomaar door. Het moet je voor het eerst aangezegd worden. Ik maak iets nieuws. Anders in je leven het oude liedje. Je kan denken dat je bij de tijd bent! Ga je voor eeuwig mee verloren. God zegt: Ik maak iets nieuws. Nog verder dan uittocht uit Egypte en Babel. Ik mag u nodigen. Voorbereidingstijd voor kerst. Jacht van het leven. Voordat je het weer is het voorbij. Kom eens mee naar de kribbe. Moet je eens kijken. Net zoals een klein jongetje of meisje bij wiegje baby. Ze zouden er wel in willen kruipen. Vol verwondering. Je zult het zien ontkiemen. 25 december. U is heden geboren. Christus, de Heere. Redder. Verlosser. Wat een nieuws! Zuinig op zijn. Niet op oude voet doorgaan. Dood is niet dood. God zegt: hier ben ik. Ik wil je redder zijn. Wie je bent. In mijn straat viel de straatprijs Postcodeloterij. Nieuw begin. Iemand vroeg aan mij: vind je dat niet vervelend? Nee. Als je niet meedoet, dan kan je ook niet winnen (zijn ook redenen voor,.trouwens). God kijkt niet of je eerst mee gedaan hebt. Hij weet hoe we zijn. Hij zegt: ik maak iets nieuws. Je zult het te weten komen. Jezus. Zaligmaker. Hoor maar.

Aan het slot. 2 Korinthe. Paulus schrijft: Iemand in Christus is een nieuw schepsel. Oude is voorbijgegaan. Elke keer weer leren. Natuurlijk. God moet er elke keer op terugkomen. Vroeger, toen ik naar de kerk ging, toen raakte het me. God zegt: hier ben Ik. Al heb je jaren niet aan Mij gedacht. Zoon tot zonde gemaakt. Laat u met God verzoenen. God die een nieuw begin maakt. Je mag komen tot de kribbe. Niet wachten tot het kerst is. Kom vandaag maar. Buig maar. Bid maar. Vervul o Heiland het verlangen waarmee mijn hart uw komst verwacht. Wat een Heiland! Amen.