Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen

Zondag 29 july 2012, 9.30 uur

Psalm 1:1

Wet des Heeren

Schriftlezing, Lukas 15: 11-32

Psalm 51: 1, 2, 3 (collecte)

Psalm 51:4 (tussenzang)

Psalm 51: 9, 10

Thema: De liefdevolle, getrouwe Vader en zijn twee verloren zonen

1. Het vertrek van de jongste zoon

2. Zijn berouw en terugkeer

3. Verlangende en gaarne vergevende Vader

[aantekeningen van de preek volgen later]

[.06 – .07]

Ds. A. de Groot: Ontheven predikant met bevoegdheden als van een emeritus (ord. 13-29-5);  01 ds. A. de Groot 18-09-2002 kandidaat Bleskensgraaf 30-04-2004 ontheven > Numansdorp-hhg 00