Zondag 10 september 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. A.A.F. van de Weg – Genesis 5 vers 24

Voorzang: Psalm 2 vers 7

Gebed, Votum en groet

Afkondiging overlijden gemeenteleden (een in de ouderdom en een kind van elf weken en drie dagen)

Psalm 103 vers 8 en 9

Voorlezing van de wet van God uit Exodus 20

Psalm 26 vers 1 en 3

Gebed

Schriftlezing: Genesis 5

Psalm 25 vers 2 en 6

Preek

Tekst voor de preek is Genesis 5 vers 24

‘Henoch dan wandelde met God; en hij was niet meer, want God nam hem weg.’

Het levensgeheim van Henoch

Prachtige naam, toegewijd. De naam van Henoch. Niet alleen zijn naam maar zo ook zijn leven. U ook? Bent u christen? Toegewijd christen? Zichtbaar is. Verdrietig dat we dat moeten vragen in de 21e eeuw.

Wat houdt toegewijd zijn in? Toegewijd aan God. Belijd christen te zijn, van Christus. Prachtige uitleg in de Catechismus.

Wandelen met God. We staan bij drie punten stil:

1. Hoe het ervan komt, wandelen met God?

2. Wat houdt het wandelen met God in?

3. Waar het op uitloopt

Wandelen, dat doet u misschien ook wel. Wellicht in het buitenland. In de bergen. Of u doet het iedere weg. Wandelaars slenteren niet, haasten zich niet. Lopen ontspannen. Kan alleen, met z’n tweeën.

Van Henoch staat er dat hij wandelde met God. Hoe bestaat het na de zondeval? Adam vluchtte voor God. Ja, er staat dat Adam en Eva wandelde met God in de hof van Eden. Van wandelen met God kwam vluchten voor God. Na zondeval: ellende en vluchten voor God. Zat niet in. DNA van Henoch het wandelen met God.

Henoch valt wel op in. Genesis 5. Dat iemand van een wegloper van God een wandelaar met God wordt. Te meer als we letten op de tijd. Dagen boos, een grote anti-beweging. Jezus zegt later: lijkt wel op de laatste dagen van deze wereld.

Tijd van Godverlating en Godverduistering. Voorbeelden van Godsvrucht lagen niet voor het oprapen. Paulus schrijft: u schijnt als licht temidden van een krom en verdraaid geslacht. In zichzelf gekeerd en op zichzelf gericht.

Dominee, nog geen antwoord op de vraag hoe het ervan kwam in het leven van Henoch. Misschien teleurstelling: geen bekeringsgeschiedenis van Henoch. Paar woorden in de Bijbel over Henoch. Daarmee doen: heeft zijn leven gesproken? Wij nog weleens als iemand gestorven is: wat waren zijn laatste woorden? Daaraan opgehangen. Maar hoe was zijn leven?

Henoch was 65 jaar toen zijn eerste zoon geboren werd. Wat zijn naam betekent, de naam van Methúsalah: na zijn sterven zal Gods oordeel komen. Hoe lang heeft hij geleefd? Oudste mens op aarde: 969! Na zijn sterven sprak God met het oordeel. De zondvloed.

Henoch, profetische daad van Henoch. Zie brief van Judas. Jij zult sterven, ik zal sterven. En dan?

Henoch wandelde met God, nadat hij Methúsalah gewonnen had, driehonderd jaar.

Hebreeën over Henoch. Door het geloof. Gelooft, leeft bij het bestaan van God. Hoofdstuk 11 vers 6. Volgt op vers 5, is veelzeggend. Henoch behaagde God.

We leven in een tijd dat we proberen mensen te behagen. Binnen en buiten de kerk. In Engeland zeggen ze: people pleasing. Als we iets meer in de pas gaan lopen, dan God mij genadig? Echt niet! Door het geloof. Wat is dat? Een streep door je eigen goede bedoelingen. Poging God aan onze kant te krijgen. Tegemoetkomen aan iets wat de Heere bedoeld heeft in ons leven. Het geloof zegt: het is mislukt, ik moet het van U hebben.

Hoe kon Henoch het weten? Dunne bijbel, niet zoals wij die hebben. Misschien wel alleen maar Genesis 3 vers 15. Moederbelofte. Heel beperkt wat Henoch geweten heeft. Eigen leefde getuigde tegen Hem. Henoch is tot God gegaan. Ja, omdat God eerst tot hem kwam!!

Amos bijzondere tekst. Hoe kunnen twee mensen samen wandelen als ze elkaar nog niet ontmoet hebbben. Elkaar leren kennen. Wandeling, nog een keer, dan hand in hand bij verkering et cetera.

Hoe kan Henoch wandelen met God zonder Hem eerder ontmoet te hebben? Henoch, zullen we gaan wandelen? Hier is Mijn hand, zegt God.

Is het geloof anders dan onze besmeurde en lege hand? In de rijke hand van God leggen. Vindt u het vreemd als ik het zo zeg? Toch is dit wat God voor ogen heeft.

Wat deed God? Toen Adam zich verborg. Waar Adam zich van God afkeert, wegvlucht, komt God naar hem toe! Nederlandse Geloofsbelijdenis rijk op dit punt, artikel 17. God wil de mens niet kwijt.

Dat is Adam, zegt u misschien. Wilt u zeggen dat u geen kind van Adam (in zijn geslacht) bent? Zou God zijn hand niet naar u uitsteken?

Wandelen met God is een zaak van hoofd en hart. Hoe doet de Heere dat? Hij wint je in. Waar uit uw hart niets dan ongerechtigheid en ongeloof komt, opent Hij zijn handen van gerechtigheid.

Gemeente, wij zijn er veel erger aan toe dan we doen voorstellen. Als dominee kunnen aanzeggen in de preek. Mensen die alles te verbergen hebben!

We moeten het hebben van de uitgestoken hand van God. Alzo lief had God deze wereld dat Hij Zijn Zoon gegeven heeft. Over een handreiking gesproken!

2. Wat houdt het in?

Spurgeon: niet veel over Henoch te vertellen. Maar als dit de samenvatting van mijn leven is, dan is geen biografie nodig. Als je veel bereikt hebt, geweldig werk maar als de kern ontbreekt (wandelen met God)…

Misschien wel een beeld bij. Wandelen met God, klinkt als iets bijzonders wellicht. In de gewone gang van het dagelijkse leven! Vader, gezin et cetera. Hij ging zich niet bijzonder gedragen, werd het wel. Wandelen met God wordt concreet in het dagelijkse leven. De Heere houdt het heel eenvoudige kinderen op na. Die leven van wat Hij te bieden heeft.

Samen te wandelen dag in dag uit. Van voortduur geweest! Er zijn ook christenen die de Heere erbij willen hebben als het nodig is. Als het nodig is voor mijn besef. Nee, dit is geen wandelen met God. Maar de verborgen omgang onderhouden. Gods verborgen omgang vinden.

Begint u de dag zo? Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Niet meer zonder Hem te kunnen. Maar dominee, de Heere spreekt niet altijd zo helder en duidelijk. Is zo. Leven van Abraham. Ook niet elke dag even duidelijk. Gehoorzaam zijn, komt het op aan.

Zoals huwelijk, niet elke dag zo aanwezig, gevoelig. Maar de trouw. Dat lees je in elkaars ogen. Als je dat niet meer doet, dan gaat het van kwaad tot erger.

Dan weet je het vaker niet dan wel. Maar Hij, Hij wijst de weg. Ook als je wijst naar weg die je niet verwacht had, misschien wel niet wilde. Weg met kronkels. Strijd, onbeantwoorde vragen. Hoe houdt ik het vol? Ik niet maar Hij wel. Hij zal Zijn werk voleinden.

We kunnen het beeld hebben dat Henoch feilloos, onberispelijk, en niet struikelde. Job zegt: de rechtvaardige zal zevenmaal vallen op een dag, maar God zal hem oprichten. Een kind van God struikelt. Henoch ook. Niet zonder zonden en fouten. Dat is in dit leven naar het leven.

Naar het eerste deel dacht je: het gaat steeds beter, steeds minder zonden doen. Maar Henoch moet ook belijden: ik kan Hem niet de liefde geven die Hij verdient.

Wandelen is ontspannends, niet haastig. Maar als ik in zonde val? Doopformulier: als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen noch in de zonde blijven liggen.

Niet zo dat God aan het eind van de dag met een presenteerblaadje staat: Henoch ik had je heiliger verwacht. En dit en dat. Maar geen presteren!!

Heere zie of in mij een schadelijke weg is maar leidt mij op de eeuwige weg. Henoch, Ik reken ze niet meer toe maar in Christus heilig en rechtvaardig.

Niet te geloven? Is ook niet te geloven. Dat God hem klein houdt. Hij leidt.

3. Waar loopt het op uit?

Alsof je de krant openslaat met de advertenties. Loon op de zonden de dood. Maar het valt op, temidden van alle berichten, dat Henoch niet overlijdt. Niet sterft. Hij wandelde met God zijn eigen sterven voorbij. Twee personen Oude Testament. Henoch en Elia.

Henoch, niet meer thuis gekomen vanavond. Toch wel. Een van zijn dagelijkse wandeling. We zijn bijna thuis. Wandel nu maar door. Naar Huis. God nam hem tot zich. Bracht Hem thuis. Geen doodsjordaan. Geeen verschrikkeling.

Ik ben jaloers op Henoch, ik ben oud geworden. Zie op tegen de doodsjordaan. Na de dood is het leven mij bereikt. Maar wel na de dood…

Wel een vijand. Laatste vijand de dood. Kun je voor een vijand anders dan bang zijn? 365 jaar, schijntje ten opzichte van anderen. 1/3 van de tijd

Spurgeon: God houdt het koren nooit langer op de velden dan nodig. God haalt Zijn kinderen op het juiste moment Thuis. Op Zijn tijd en Zijn wijze.

Hoe zit het met de dood? Henoch zag de dood niet. Voor mij wel, zal ik de dood zien. Tenzij Christus eerder wederkomt.

Man zag op tegen de dood. Dochter naar Israël. Hoe breed is de jordaan? Dochter begreep de vraag. Het is maar de vraag hoe je het ziet. Waar je staat? Hoe je leven gesproken heeft? Met Mozes op de berg maar een stroompje.

Als je nog eenmaal wandelt, dan is de dood verschrikking. Niet eeuwig met God maar zonder God. Ook voor Gods kinderen de dood een verschrikking maar in Christus!

Henoch, mooie naam. Toegewijd. Hopelijk heeft u gaandeweg gemerkt dat het niet op hem maar om God gaat. God in Christus. Wandel in goede moed met Hem.

Hoe moet dat? Ik kijk naar mezelf, naar de dood, naar wat ik achterlaat. Wandelen met God betekent dat waar ik mijn leven verlies, het geloof slechts een middel is maar in Hem: zalig hij die in dit leven, Jakobs God ter hulpe heeft. Amen.

Psalm 1 vers 1

Gebed

Psalm 89 vers 7

Zegen