De waarheid toepassen op het leven

In Spreuken gaat Salomo in op hoe wij om dienen te gaan met de waarheid. In verschillende spreuken wordt ons aangereikt wat God ons leert over het toepassen van de waarheid op ons leven. Als mensen zijn wij beperkt en hebben beperkte kennis terwijl God alles en altijd op ieder moment tegelijk weet. Wij dienen zorgvuldig onderzoek te doen alvorens een eerlijk oordeel te kunnen vellen. Hoe kun je de ander verkwikken? Hebben we de zaken eerst overwogen en van verschillende kanten belicht? De waarheid toepassen vraagt om eerlijkheid en zuiverheid.

Spreuken 25 vers 1 en 2: ‘[1] Dit zijn ook spreuken van Salomo, die de mannen van Hizkia, den koning van Juda, uitgeschreven hebben. [2] Het is Gods eer een zaak te verbergen; maar de eer der koningen een zaak te doorgronden’.

 

Vers 1 is heel duidelijk een serie spreuken die bij elkaar horen en nu volgen. De mannen van Hizkia hebben ze uitgeschreven.

Het is Gods eer om een zaak te verbergen. Hij is alwetend. Hij hoeft niet te onderzoeken. Alles wat Hij weet Hij altijd en tegelijk. Mensen kunnen maar aan een ding tegelijk denken. Hij verbergt veel dingen van ons mensen. Zelfs als ongelovigen weten we dat we veel niet weten. We mogen veel onderzoeken en leren ervan maar voelen ons zo klein. Het is tot Gods eer om zaken te verbergen. Hij maakt dat wij niet alles weten zodat wij nederig zullen zijn. Op een dag zullen we weten wat we allemaal niet geweten hebben.

Bij aardse koningen is het anders. Ook koningen moeten onderzoeken. Oordeel spreken ook. Misdaden onderzoeken wie schuldig is en wie niet. Koningen en despoten hebben weleens geen onderzoek gedaan en dat leidde tot veel problemen. Ze deden geen onderzoek.

Churchill gebruikt zijn intuïtie. Volgde dat. Maar soms ook niet. Niemand van de mensen heeft een brein dat alles weet. Churchill had ook niet alle kennis. Hij kreeg weleens een verkeerd advies en dat maakte weer dat hij weer niet goed kon samenwerken met een ander. Intuïtie wordt opgebouwd door kennis. Zoals een vader. Ik ben een vader en daarom heb ik gelijk. Misschien soms wel. Maar intuïtie kan ook mis zitten. Je moet goede en juiste beslissingen nemen in het gezin.

Het gaat om de eer, de glorie van God. Voor koningen de eer om de zaken goed te onderzoeken. Aan de hoogte van de hemel en aan de diepte van de aarde, en aan het hart der koningen is geen doorgronden. Veel te onderzoeken. Aarde diep. Vliegtuig uit de lucht stort neer in de zee en dan wordt veel geld gespendeerd om het vliegtuig omhoog te halen.

God doet alles bij zijn almacht. Een mens heeft zoveel meer nodig en te doen om een goed onderzoek te komen. Het christelijke leven is een zaak van voorzichtigheid. Wat zegt het Woord? Didactisch. Verschillende manieren in de Schrift hoe het ons uitgelegd wordt. Voorbeelden, beschrijven. Waar leidt mijn beslissing toe?

Niet lang geleden kwam er een titel van een boek in mijn hoofd. Ik zou een boek kunnen schrijven. Titel zou zijn: rampen door beslissingen. Ik bedoel niet mezelf, zou ook daar een boek over kunnen schrijven. Maar gaat over beslissingen van mensen die ik zag. Beslissingen die christenen namen. Zulke grote gevolgen. Waar te wonen? Wat voor werk te doen? Wees altijd je bewust van implicaties. We moeten als christenen nooit het eerste doen wat in ons opkomt. Eerst bidden.

Ook in kerken. Pinkstergemeenten. Eerste gedachte volgen. Ze weten niet hoe de Bijbel te lezen. Nemen het zo over. Soms iets voor een bepaalde tijd, bijzondere omstandigheden, uitsluitend. Misschien intentie in het begin goed van Pinkstergemeente maar niet implicaties overzien. Soms stellen ze niet de vragen van implicaties. Waarom zo ver vandaan  van de oorspronkelijke belijdenis?

Doe het schuim weg van het zilver. Doe de goddeloze weg van het aangezicht van de koning. Waarheid heeft echtheid nodig. Om er iets van te maken, anders breekbaar. Geschikt voor de zilversmid. Dan zal zijn troon door gerechtigheid bevestigd worden. Hoeveel hebben we het niet gezien? Slechte reputatie. Misschien rechterhand niet betrouwbaar. Wat een gevolgen had. Zelfverrijking. Reputatie verspeelt. Corrupt, internationale terrorisme. Haal ze er vandaan als je land wilt dat staat, betrouwbaar is. Het geldt ook een kerk. Ook een familie. Elke groep van mensen. Voor de gelovigen. Als mensen ongelovig zijn, niet veranderd en voor zichzelf bezig.

Het beeld is van een koning die zelf rechtvaardig is maar zijn reputatie werd onderuit gehaald door anderen die onbetrouwbaar bleken en de reputatie van de koning afbraken.

Met de vraag wat willen mensen. Willen ze activiteiten, wereldse muziek enzovoorts. Maar het is weg van echtheid. Dat hebben we nodig. We moeten ze bewaren. Zo snel als je die verliest kun je voor God niet bestaan en ook niet in de wereld. Satan gebruikt het.

Antinominaans is er ook vandaag. Ander jasje gestoken. Moeilijk te herkennen. Maar geen heiligheid in het leven. Geen regel om apart te leven van God. Aansluitend bij het vlees. We doen één dienst per week, geen Bijbelstudie enzovoorts.

Praal niet voor het aangezicht van de koning en sta niet in de plaats der groten. Ze willen gezien worden. Om door de koning ontvangen worden. Brengen giften. Ze zoeken iets. Dicht bij de troon komen. Jezelf presenteren. Want het is beter dat anderen u verhogen dan vernederen. Zelfpromotie. Zien we ook in de kerk. 90% van de menselijke interesse op deze platformen is gericht op mensen zelf, zelfpromotie. Wees je bewust. Sommige jonge mensen zijn het zich niet eens bewust.

Veertig jaar geleden of zo was er een man hier in de kerk. Hij had de ambitie om predikant te worden. Intelligente man, goed inkomen en carrière gemaakt. Gaven een kans om soms tot mensen te spreken. Maar in de tweede zin die hij uitsprak struikelde hij al over zijn woorden. Moeilijk om naar hem te luisteren. Maar hij vond zichzelf belangrijk. Verliet ons later. Kwam elders. Ging ook niet. Assistent werd hij. Later toch ergens alleen predikant maar was een ramp. Ging niet. Hoe weet je hoe iemand geschikt is om predikant te worden? Welbespraakt. Niet zichzelf voor de Heere plaatsen.

Vaar niet haastelijk voort om te twisten. Je kunt het snel missen. Aan de andere kant twist uw twistzaak met uw naaste maar deel het niet met derden. Slechte reputatie gaat niet weg. Waarheid vraagt om eerbaarheid. Begrijp ik mijn argumenten en standpunten.

Een rede, op zijn pas gesproken. Op het juiste moment. Gepast. Zoals een wiel. Voordat je een woord van correctie geeft, heb je alle aspecten bekeken. Ja, overwogen wat te zeggen. Nadenken over hoe het te zeggen zodat je bereikt wat je voor ogen hebt. Als koude sneeuw in de oogst. Slecht voor de oogst. Bij koning Salomo iemand naar Libanon. Kwam met ijs terug voor in het drinken. Tijdens de oogst. Hoe fijn was dat. Want hij verkwikt zijns heren ziel. Als jij een ziel kunt verkwikken in een tijd van grote nood.

Het gaat over de waarheid en de toepassing ervan. Eerlijkheid, zuiverheid, voorzichtigheid en eerbaarheid.

Woensdag 5 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [minister at the Tab] – Bijbelstudie – Spreuken 25