De waarheid van het leven vinden

In Spreuken 23 gebruikt Salomo het beeld van het kopen en verkopen voor het vinden van de waarheid van het leven. Wat is ons levensdoel, waartoe zijn we op aard? De waarheid is door God geopenbaard in Zijn Woord: de Bijbel is Godsopenbaring. Daarin lezen we dat we het eeuwige leven kunnen ontvangen. Van nature willen we ons leven in eigen hand houden en eigen keuzes maken. Maar God roept ons op om ons hart, dat wij van Hem hebben gekregen, terug te geven aan Hem. Dan zien we Gods bedoeling met ons leven. Bekeer je tot Hem, Hij wil je de Zijne maken.

Spreuken 23 vers 23: ‘Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand‘.

De waarheid van het leven vinden

Vers 23 gaat over het zoeken. Het tweede deel is in de verzen 24 en 25. Gaat over God zelf. Vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeerd. In vers 26 hoe terug te keren tot de Heere. In vers 27 het gevolg. Hoe je terugkeert. Laat uw ogen mijn wegen bewaren.

Het zoeken van God. Het grote doel van het leven. Koop de waarheid en verkoop het niet. Makkelijk te verstaan aangezien het in het begin van het boek Spreuken uitgelegd wordt. Illustraties. Tot Hem te komen en wat Hij wil doen. Vader vertelt een zoon. Gebouw bouwen. Maken. Illustratie. De zoon is tot leeftijd gekomen om iets te kopen. Vraagt om onderzoek. Boerderij kopen. Is er water in het land? Andere dingen die je nodig hebt. Moet weten wat je doet. Reizen. Taak. Is het voorbeeld in het kopen van de waarheid. Zoeken. Bepalend voor zijn leven. Niet iets voor doen in een nacht. Veel zaken om over na te denken.

Salomo gebruikt dit beeld. Voor het doel van het leven. Misschien vanavond hier mensen die hier nooit aan gedacht hebben. Je hebt een plan nodig. Een bestemming. Nooit iets aan gedaan. Het probleem van ons allemaal als kinderen bijvoorbeeld. Het gaat over het leven. Gaat snel voorbij. Is er een God?

Laten we het hebben over kopen. Wat is de betekenis van het leven? De waarheid. Iets wat vastigheid heeft, stabiel is. Vaste grond. Waar het allemaal over gaat. Neem de openbaring van God serieus. Toen ik jong was begreep ik niet waarom de Bijbel voor christenen zo belangrijk was. Ik dacht dat het mythen waren. Oud boek. Of een wonderboek. Door verschillende mensen geschreven. Ik begreep het niet.

God moet tot ons spreken en het openbaren aan mensen. Hij moet het ons laten zien. Met onze eigen gedachten zouden we nooit er komen. Zoveel verschillende meningen. Hebben de openbaring van God nodig. Is daar een openbaring? Zoveel grote, bijzondere dingen in zich, geen fouten in. De Bijbel is vol met profetieën. Korte termijn en middellange termijnen en lange termijnen. We zien de eerste twee vervuld en de laatste zullen vervuld worden. We zijn hier slechts voor een seizoen.

Wat God doet om ons te behouden. We kunnen niet zonder openbaring. Anders geen begrijpen van de waarheid. Ik begreep er toen, als gezegd, niets van. Geen menselijke literatuur kan dit doen. Niet gegrond. Maar de Bijbel is de openbaring van God. Het gaat over Jezus de Verlosser. God de Vader heeft aan het kruis Hem gekruisigd in plaats van ons.

We kunnen nieuw leven ontvangen. Eeuwig leven. Je leest het niet in menselijke literatuur. Koop de waarheid. Ga je Atheïsme kopen? Of ongeloof? Doe wat je wil en leuk vindt. Atheïsme maakt dat mensen elkaar niet meer kan vertrouwen. Elke week komen mensen mij vertellen over de problemen in werksituaties. Geen vertrouwen. Geen plaats voor moraliteit. Aantal jaar geleden op de bus: er is geen God. Ga je dat kopen?

Koop de waarheid en verkoop ze niet. Het probleem is, als je jong bent, veel energie. Soms dwaasheid. Jonge man ziet een boerderij met een meer. Om te genieten. Slecht land. Allemaal niet best. Allemaal problemen. Maar dat meer is zo aantrekkelijk. Ik wil niet kritisch zijn maar dit is hoe wij zijn. Dicht bij de stad. Mooi! Als we jong zijn kijken we naar de verkeerde dingen.

Je wilt niet vertrouwen in het christelijk geloof. Je wilt geen kind van God zijn. Doe dit of dat. Verkoop het niet. Je kocht het land heel recent. Maar snel weer verkopen. Doe dat niet geestelijk. Zoek de Heere voor je leven. Wijsheid voor de onverstandige. Hulp voor je leven van God. Verstaan van de diepe dingen. De Vader van de rechtvaardige zal Zich verblijden.

Lukas 15. Vreugde in de hemel over een zondaar die zich bekeerd. Verlost van eeuwige ondergang naar behouden voor eeuwig. Mijn zoon, geef je hart. Alle bewogenheid van God hier. Hoe kom je tot God? Geef je hart over. Geen voorwaarden. Hij gaf het jou. Nu geef je het terug aan Hem. Je hart? Je hart. De zetel van je gevoelens. De ‘bestuurkamer’, denkvermogen en wil. In het Nieuwe Testament hart of gevoelens. Oude Testament gevoelens, denkvermogen en wil. Gereinigd te worden van alles wat je misdaan hebt. Alles. Hij kan het doen. Christus kan het doen. Hij heeft al geleden en is gestorven voor allen die tot Hem komen.

Moeilijk voor ons. Ik wil mijn eigen leven. Zelf leven in handen. Nee. Hier is het. Mijn zoon, geef me jou hart. Voor vernieuwing. Nieuwe natuur. Nieuw begrip. Dichter: mijn hart breng ik tot u, een boos hart. Ik breng het, Zaligmaker, dat het gereinigd wordt. Geef Mij je hart.

Laat uw ogen mijn wegen bewegen. Gered en dan voor Hem leven en Zijn geboden bewaren. Ja, dat is waar. Gered bij Christus alleen en willen we Hem dienen. Hier bedoelt: dan zullen we Gods plannen zien. Heel raam open voor nieuwe dingen. Als we bekeerd zijn tot God, begrijpen we wat God aan het doen is. Openbaring. Zijn er verblijdt over. We merken Hem op. Gebeden verhoord.

Illustratie. Heeft consequenties. Vreemde vrouw, prostitutie. Overspel. Een beeld van een leven weg van God. Leven in Atheïsme. Smal leven. Geen ervaring van Hem. En eeuwig verloren gaan. Er is zoveel dat je moet proeven en ervaren, zegt God.

Charles Wesley eerste lied na zijn bekering gedicht beschrijft dit. De ogen zullen zien. Nieuwe ervaring en leven met God. Je proeft zijn macht in je leven. Koop de waarheid en verkoop ze niet. Zoek ernaar. Hoe? Mijn zoon geef Mij je hart. Het is zoals een uitnodiging voor een feest. Laat uw ogen mijn wegen bewaren. Dat je mag weten Gods plan en werk in je. Antwoorden van je gebeden. Zijn weg in je leven. Het zoeken. De vreugde in de hemel. De terugkeer tot Hem. Het gevolg. Ik sluit af met vers 26. Mijn zoon geef Mij je hart. Bekeer je. Hij wil je de Zijne maken, dat je Hem toebehoort. Mijn zoon geef Mij je hart.

 

Zondag 6 januari 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [Londen] – Spreuken 23 vers 23