Het doel van het leven zoeken

Gods wet is de onveranderlijke wet. God is onveranderlijk, Zijn karakter is zo en Zijn wil gebeurt. Of we het nu willen of niet: we zijn onderworpen aan Gods wet. Maar wij kunnen er niet meer aan voldoen. Door de zonden is de dood in de wereld gekomen. We zijn God ongehoorzaam geweest. We zijn zondaren die onder de wet van de zonde en de dood zijn. We kunnen voor God niet bestaan buiten de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. God activeert het geweten: onszelf zien als zondaren die voor God niet kunnen bestaan.

Romeinen 7 vers 9: ‘En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven‘.

Het doel van het leven zoeken

Het kunnen vreemde zaken lijken. Gaat over het doel van het leven. Als je dit begrijpen, dan begrijpen we het doel van het leven. Paulus spreekt over de wet. De wet die niet veranderd kan worden. Fundamenteel. Het hele doel zit erin. Dat is Gods wet die onveranderlijk is. Het is van Gods karakter. Hij is onveranderlijk. God is volmaakt. Als Hij kon veranderen, dan was Hij het niet.

Gods wet is de absolute standaard. Het kan niet geïnterpreteerd worden. Paulus spreekt over andere wetten. Wet van zonden en dood. We zijn een gevallen geslacht. We zijn Hem ongehoorzaam. Zondig. Zonden is gekomen. Vanwege onze zonden. We bevinden ons nu onder de wetten van dood en zonden. Iedereen op aarde is het.

We zijn tegen God. De zonden die we gedaan groeit alsmaar. We moeten ons verantwoorden. We zijn veroordeeld. We zijn zo goed als dood. Eind 17e eeuw en begin  18e eeuw. Volgens de regels was het mogelijk om iedereen te kiezen om op het schip te komen werken. Als je weigerde werd je opgehangen. Geen uitweg. Geen alternatief. De wet van zonden en dood. Ik ben een zondaar. Ik kan voor God niet bestaan. Wet van zonden en dood.

Het voelt niet zo. Paulus schrijft dat hij leefde. Hij was een Jood en voorname Farizeeën. En Hij deed studie. Hij hield zich bezig met de theologie. Hij noemde zichzelf vrij. Voelde zich vrij te doen wat hij wilde doen. Trots. Carrière. Ambities. Acceptabel voor God. Dat dacht hij. Superieur. Acceptabel voor God. Totdat.

Plotseling werd de wet van God werkelijkheid voor hem. Gestorven. Ik stierf. Schaamte. Ik ben een veroordeelde zondaar. Alles wat ik over mezelf vertel is niets goeds in te vinden. Ik zag het en sterf eraan. Ik zag mijn trots. Mijn lust. Dit is de bekering. Hij zag het.

Romeinen 7 vers 8. Toen ik alles tot mij nam en eigen wegen koos, nam de zonden het over van mij. Geen beeld of gelijkenis maken van God. Eerst realiseerde hij zich niet dat het niet alleen over objecten gaat maar ook over idolen in het hart. Ik de geboden zegt: Ik ben uw God. En jij zegt dan weg ermee, ik wil mijn materiële leven leiden.

Niet doden. Ook iemand niet de vrijheid geven voor zelfrespect. Zonde nam het over. Zondigde zelfs zonder het zelf te weten. Onder de wet van de zonden. Boze lusten en begeerten. Onder de wet van God mensen zijn mensen dood.

Stel je voor iemand die ernstig ziek is. Maar het niet weet. Af en toe een beetje pijn voelen en wat symptomen. Ik ben onder de wet van zonden en dood en denk vrij te zijn. Maar het is precies het tegenovergestelde. Maar dit is over de liefde van God. Hij komt en activeert het geweten. Hij verandert mensen.

De belangrijkste zonde zei Paulus. Begeerte. Wat begeerde hij voor zijn bekering? Carrière. Hoge positie in de Joodse raad. Voor mijzelf. Begeerte, verlangen. Wat zijn wij onder de veroordeling? Wat is je grootste zonde? Begeerte? Jezelf op de eerste plaats plaatsen? Als de hand van God komt, dan werkelijk mijzelf zien.

Christus kwam naar deze wereld. Golgotha. Ik heb Hem nodig. God legde op Hem  de onzichtbare berg van zonden. Om ons te veranderen. Onder Zijn vleugels gebracht. Op weg naar de hemel geplaatst. Paulus zag het. Op weg naar Damascus. Een van de dingen die de Zaligmaker Jezus Christus zei: het is hard de verzenen tegen de prikkels te slaan. God vernieuwde Hem. Misschien is hier zo iemand vanavond. God brengt het geweten boven. Ik heb de hulp van God nodig. Nieuw leven. Je komt tot Hem en Hij verandert je.

Rebel tegen God. Onder de wet van de zonden en dood. Ik was in de nationale dienst. Je kon niet gaan waar je wilde gaan. Je kon niet zeggen: excuses, maar ik ga terug naar huis. Er was geen mogelijkheid. Je was onder de wet. Je bent onder de wet van zonden en dood.

Hoeveel hebben we de barmhartigheid en goedheid van God nodig, dat Christus kwam om te sterven voor zonden. Ik was blij toen ik van de nationale dienst af was. Het voelde als een bevrijding. Maar veel groter toen God mij vernieuwde en levend maakte. Hoeveel hebben we Hem nodig. Om ons te bekeren. Hem te vinden. Voor Hem te buigen.

 

Zondag 29 september 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Romeinen 7 vers 9 – Schriftlezingen Psalm 65 en Romeinen 7