Weet u wat atheïsme van u steelt? Net als bij medicijnen in een doosje zou bij atheïsme een bijsluiter meegeleverd moeten worden. Atheïsten kunnen geen antwoord geven op wat de betekenis van het leven is. Alsof alle schoonheid in de natuur per ongeluk tot stand is gekomen en bij de dood alles eindigt. Het is juist het atheïsme dat ons beperkt. We hebben allemaal een instinct voor God en dat irriteert ons van nature mateloos omdat we geen God boven ons dulden. Geheel anders is het met het Evangelie van vrije genade. Dat geeft ruimte, dat geeft het ware en eeuwige leven. Christus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde. Hij betaalde voor de zonden. Wie in Hem gelooft heeft werkelijk toekomst.  

Romeinen 3 vers 18: ‘Er is geen vreze Gods voor hun ogen‘.

Wat atheïsme van je steelt

Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Paulus citeert Psalm 36. Er is geen vreze Gods voor hun ogen, van de ongelovige. God is niet in hun denken. Als er al iets van God is, heel klein, is dan niet een persoonlijke god. Daar geloven ze niet in.

Wat we willen doen als ongelovigen is god namaken naar hun eigen smaak. Dat is vanzelfsprekend. We hebben allemaal iets van God in iets. God liet een stempel van Hem achter. Er zijn zoveel religies. Geloofsovertuigingen bij mensen gemaakt. Duizenden. Er zijn er ook met meerdere goden. Ze geloven niet in de enige Drie-enige God maar hebben Hem nagemaakt.

Er is geen vreze Gods voor hun ogen. In alles wat ze zien, waar ze van dromen geen ruimte voor God. Dit is de beschrijving van het menselijk geslacht van nature. We kunnen doen wat we willen. Moreel gezien vrij. Geen oordeelsdag. Niets om bang voor te zijn in de toekomst. Ons onderwerp is wat atheïsme van ons steelt.

Toen ik jong was was ik een ongelovige, een atheïst. Als je een medicijn neemt, dan staat op het doosje de bijwerkingen. Het zit in het doosje. Dat maakt dat sommige mensen het niet nemen. Dokters moeten mensen bewegen om ze te nemen. Dat komt omdat mensen de bijsluiter lezen. Dat moeten we doen met atheïsme.

Als een atheïst wordt je persoonlijkheid veranderd. Ik heb nooit hiervan gehoord, zeg je. Natuurlijk, dat wordt niet verteld. Daarom moeten we het er over hebben. Dit is een boodschap van compassie. Van de voordelen van het komen tot de Heere Jezus Christus.

Waarom arbeidde de apostel Paulus zo? Uit compassie, velen kwamen tot bekering. Wat een prijs ervoor betaald. Jaren geleden was ik in Maleisië. Daar was een graftuin waar vele missionaire werkers begraven liggen. Die kwamen daar om het Evangelie te verkondigen. Mensen moeten erover verteld worden.

Niet zo lang was mijn buurman zijn fiets kwijt. Een unieke fiets. Helemaal overstuur. Zo kunnen mensen helemaal overstuur zijn als ze hun telefoon of bankpas kwijt zijn. Wat je met atheïsme allemaal kwijt bent.

Je hebt je concept van God verloren. Je concept van de eeuwigheid. We verzetten ons tegen atheïsme. Het ruïneert. Atheïsme steelt je begrip van het leven. Waar het over gaat. Waar het voor is. Omdat het de Ontwerper eruit is gehaald. Alle schoonheid in de natuur is puur per ongeluk tot stand gekomen?!

Een massief ongeluk beweert atheïsme dat het leven is. Hoe kun je ooit het leven begrijpen? Atheïsme reduceert je. Er is geen doel anders dan hier en nu. Je sterft op een dag. Nergens voor te leven. Niet verbazingwekkend dat de samenleving steeds meer op zichzelf gericht raakt. De mensheid duizenden malen hoger dan het dierenrijk. God heeft een doel met het leven.

Je kunt het menselijk leven niet begrijpen. In de 19e eeuw dachten ze dat het menselijk geslacht beter werd. Dat we van a-moreel immoreel kunnen worden. In de 20e eeuw werd het onderschreven. Vele denkers gingen er in mee. Wat ging er mis? Evolutie. Het gaat beter en beter.

Heel de Tweede Wereldoorlog nam hun idee weg dat het beter met het menselijk geslacht zou gaan. In atheïsme is helemaal niets van verantwoording. Ik denk na over het leven zeg je. Er is geen val van mensen. Ik kan er niet aan denken. De atheïst haakt af. Die heeft geen verklaring voor het menselijk leven.

God heeft een plan van verlossing. Christus kwam om Zijn leven gaf. Kijk naar de bijschrijver van het atheïsme. Dat je helemaal niets weet over het leven, geen antwoorden op vragen over het waarom van het leven. Je hebt niets te zeggen. Is er een doel? Je staat met lege handen.

Atheïsme maakt je heel trots. Je kunt me dat niet vertellen, jawel. De dwaze met trots zoekt niet naar God, dat is Psalm 10. Is er een hoger dan mij? Er is geen god. Er is niets hoger dan het menselijk geslacht. Dat het mijn gaven en krachten zijn. Ik maakte ze. Ik maakte ze op geen enkele manier!

Onze huidige overheid. Morele regels herschrijven. Mensen die de oude opvatting, de Bijbelse opvatting hebben niet accepteren. Atheïsme zorgt voor haat tegen God. Je kunt het niet lang volhouden voordat je God haat. Omdat het irriteert je van binnen omdat er iets van God in je iets. Ik wil hier niet over praten. Wat is die atheïst, ongelovige zo gevoelig? Vanwege het instinct. We haten God.

Atheïsme leidt tot haat tegen God. Leidt er altijd toe. Omdat God wordt gekend bij instinct. Atheïsme heeft niets voor het leven. Ben ik dronken? Atheïsme kan me niet verbeteren. Ben ik een fabrieksleugenaar? Atheïsme kan me niet helpen. Heb ik verkeerde gedachten? Atheïsme kan me niet helpen. Heb ik een depressie? Atheïsme kan je niet helpen. Bij ziekten niet, bij dood niet. Het heeft niets te zeggen. Je verliest de finale verantwoording voor het leven.

Bekering tot God is zo anders. Verlies je iets? Nee zeker niet. Het voegt toe aan je leven. Karakter verandert. God zegent je. Je haat de zonden. Nieuwe waarden. De Bijbel wordt een schatkamer voor je. Wat je voorheen niet zag ga je nu zien. God geeft je eeuwig leven, op weg naar het eeuwige leven.

Beperkt het Evangelie je? Nee het geeft je. De attributen van God. Vertelt van Zijn grote liefde. Het bouwt je op. Bekering tot God maakt je trots? Nee, vernederend. Nee het tegenovergestelde. Niet gericht op mezelf. Ik denk meer aan andere mensen bij de genade van God en hun zielen. Het maakt je juist naar buiten gericht. Je vindt Zijn grote liefde. Dat Christus naar deze aarde kwam en aan het kruis stierf voor een zondaar zoals ik ben.

Tot slot. Vers 23: ‘ Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods’. Dat is een samenvatting van heel de Bijbel. Allemaal gezondigd. Maar er is hoop. Vers 24. ‘En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is.’ Rechtvaardig gerekend. Wat heeft de zondaar daarvoor gedaan? Niets! Christus deed alles. Knieën gebogen voor Hem. Niets te betalen, Christus betaalde het. Totaal onverdiend. Door de verlossing die in Christus Jezus is.

Vers 25: ‘Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening’. Verzoening, hoe is het te vertalen in een woord? Toen Christus kwam en betaalde onder het oordeel. God tevreden stelde. Christus nam de prijs op Zich. Plaatsvervangend lijden. ‘Door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden’. Waar is de roem dan? Vers 27. Alles wat ik kan doen is Hem vertrouwen en mijn leven geven.

Jaren geleden was een jonge man die zich in al die argumenten van het atheïsme eigen had gemaakt. Hij was trots. Hij was door en door atheïst. Een vriend kwam tot bekering. Zijn beste vriend vond Christus. Hij begon met alles te weerspreken. Maar meer en meer slaagde hij erin. Hij raakte in verwarring. Hij ging naar een kerk. Hij had een bewustzijn van God. Hij ging zich er tegen verzetten.

Hij zei: dan verlies ik mijn vrienden. Mijn populariteit. Ik kan hier niet mee verder. Maar zijn bewustzijn van God, het realisme, was zo sterk en kon hij niet weg krijgen. Hij was bijna afgehaakt. Maar uiteindelijk kwam Hij tot God en vroeg om vergeving en nieuw leven. Hij kwam tot geloof, Hij was geheel veranderd. Hij hield heel zijn leven hieraan vast. Het belangrijkste in zijn leven was zijn wandel met God. Hij stopte een aantal jaren geleden met het zakendoen, best recent. Zijn getuigenis was zijn leven lang hoe God voor hem zorgde en leidde en zijn familie.

Beste vrienden, we denken vanavond na over wat atheïsme is. En wat het van je steelt. We hebben allemaal Christus nodig en Zijn stervende liefde en Zijn zaligheid. Zoek Hem vrienden en vind Hem voor jezelf.

 

Zondag 23 augustus 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 40 vers 1-12 en Romeinen 3 vers 10-28