De Bijbel leert ons dat er niemand verstandig is en niemand is die God zoekt. Geen atheïst zijn maar ondertussen gematigd zijn lijkt veilig maar dat is het niet. Het geeft geen gemeenschap met God. Het neemt onze nederigheid van ons en maakt ons dat we onze eigen god zijn. Maar God is rechtvaardig en barmhartig. Christus kwam om Zijn leven te geven. Wie in Hem gelooft zal zalig worden.

Romeinen 3 vers 11: ‘Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt’.

Geestelijke vaagheid

Er zijn ontelbare mensen die zijn geestelijk vaag zijn. Echt geloof is een gedetailleerd beeld van God. Er is atheïsme en ook dat er gezegd wordt ik ga zo ver niet. Dat je niet zeker van kunt zijn wie God is, de ziel zeker.

Het is een heel comfortabel positie. Totdat het blijkt wat er uitkomt. Vaagheid. Het woord komt uit het Latijn. Dat het geen vorm heeft. Zo was ik als een jongere. Een gelovige in iets vaags. Ik was geen atheïst meer maar lachte naar mensen die zeker waren. Ik was ergens in het midden.

Het is een gevaarlijke positie. De duivel fluistert in je oor. Dat je gematigd bent. Geen extremist. Dat je niet tot definitieve conclusies kunt komen.

Dit was hoe het was in de tijd van de apostel Paulus.  ‘Er is niemand, die verstandig is’. Joden, Paulus was een Jood, waren extreem religieus. Systeem van Mozes, onderwijzende dienst. Vele wassingen. En de priesters moesten zich wassen en hun kleed moest zonder smetje zijn. De heiligheid van God, Hij kan niet zomaar benaderd worden.

Er waren allerlei verschillende offers. De betekenis was dat er op een dag een groot offer zou komen, de vergeving van zonden. Er waren zoveel offers dat ze niet zelf de vergeving konden zijn en doorging. Maar de komst van de Messias. Maar het probleem. De meeste Joden dachten dat ze speciaal waren. De besten, Gods bijzondere mensen. Hij maakt zich niet zo druk over ons leven.

Helaas was het waar voor de Joden. Er is er geen die verstandig is, die God zoekt. Zij begrijpen het niet over God zegt Paulus. En Zijn heiligheid. Ze zijn vaag over dit alles en zijn blij met die status. Ze zoeken niet naar iets beters. Niet een dat zei ik heb God nodig. Grieken en heidenen hetzelfde. De polytheïst, die meerdere goden diende. Maar geen God waar ze mee konden spreken en een relatie mee konden hebben.

De religieuze vaagheid. Wat is onze positie vrienden? Denk je niet dat God precies gezocht en gekend kan worden? Heb je een vage blik. Wie moeten het hierover hebben. Het is erg niet-oordelende positie. Maar het is onverstandige positie. Je maakt geen enkele vooruitgang. Ik weet niet wat God met mij wil, wat Hij doet met mijn ziel.

Je bent niet vaag in je beroep. Ik twijfel niet of we hebben accountants. Het maakt me niet uit wat voor de kleur heeft. Vage dokter, piloot. Dat is gekheid. Maar in het belangrijkste deel in je leven ben je vaag. Het is vreselijk. Je kunt niet vaag zijn als een ouder met waar je kinderen heengaan, wat voor school.

O vrienden wees niet vaag met je ziel. Het is dwaasheid. Het is de belangrijkste zaak van je ziel. Als ik vaag ben met mijn ziel, dan beledigt dat God. Hij is mijn Maker. En ondertussen is Hij niets voor mij. Dat is dwaasheid. Het is wegrennen van de meest belangrijke dingen.

Het is gewillig. Weet je wat de Bijbel zegt? Het is tegen je, maar je moet het horen. Een kwaad hart in ongelovig. Ik ken U niet, ik wil U niet dienen. Laten we voor een moment hebben over de totale verdorvenheid van vaagheid. Het steelt van je de potentie op geestelijk leven. Je zult nooit de Goddelijke attributen zien van God en het vitaal om erover te weten.

Het is vitaal dat God is almachtig. Het is vitaal dat Hij is rechtvaardig en zonden haat. Het is vitaal om te weten dat Hij liefde is en barmhartig. Sommigen nemen een stukje eruit: God is liefde en maakt dat iedereen naar de hemel gaat. God is barmhartig maar ook rechtvaardig. Daarom heeft God ervoor gezorgd dat Hij ons verlossen. Hij kwam in de Persoon de Heere Jezus Christus. We hebben Hem nodig en Hem verstaan in alles.

En een ander ding in vaagheid is dat we onszelf niet zien. Bij God te zien. Hij je heilig en recht. En wie ben ik? En menselijke natuur. We kunnen alleen onze eigen nood verstaan als we Zijn volmaaktheid kennen. Zijn heilige en hoge staat. Vaagheid neemt weg om te weten wat onze positie is.

Iemand die in de cel voor weken niet gewassen is, die kan het niet zien dat hij vies is. De persoon in het licht gezet ziet het. Vaagheid neemt je zicht op de eeuwigheid weg. Er is een troon van het oordeel en een oordeelsdag. We gaan naar de ene plaats of de andere plaats. Vaagheid. Niets is belangrijk.

Vaagheid neemt mijn nederigheid weg. Het maakt mij een rechter. De duivel probeert mij te doen geloven dat ik juist zit. Maar we staan in het oordeel. We hebben onszelf onze eigen god gemaakt. Ik denk dat de god waarin ik geloof dit en dit is. Ik maak god zelf hoe ik wil.

Nu bepaal ik het zelf. Ik sta erboven. Wat vaagheid met ons doet. Het steelt van ons. Het neemt alles weg van dat we gemeenschap met God hebben. Vaagheid neemt het Evangelie weg, en een nieuw hart en Vaderlijke liefde.

Je moet vastbesloten zijn in je zoektocht naar God. Je hebt misschien nauwelijks de Bijbel geopend. Misschien twee pagina’s geopend in Genesis. Het is de kabel van de liefde van God en de vergeving door Christus. Je hebt vastbesloten geloof nodig. De God in drie personen. De komst van Christus.

Ga het uit de weg vaagheid. Bidt tot God om je te bewaren van deze val. Als je een nieuwe accommodatie vond, je hebt juridische documenten nodig. Er is geen vaagheid in al deze dingen in je leven. Zo is het zelfs meer in de dingen van God. Je moet starten met Zijn Woord. En wat Hij geeft gedaan voor zielen. Zaligheid die alleen van Hem komt.

Ik ging als een jongere door die vaagheid. Ik kreeg wat boodschappen, services. Toen ik startte met lezen was in verrast over de boodschap van vergeving in de Bijbel. Zo consistent. De hymn, we zullen het zo zingen, en een opmerking: het is de grootste hymn in de Engelse dichtkunst. We hebben Christus nodig en wat Hij deed voor ons aan het kruis, en we moeten tot Hem gaan.

 

Zondag 13 november 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 46 en Johannes 12 vers 20-36