De genadige God

In Psalm 51 bidt David tot God om genade. God is genadig en barmhartig en wil de zonden vergeven. Hij kan echter de zonden niet ongestraft laten: er moet betaald worden. Jezus Christus, de Zoon van God, is gekomen naar deze wereld om de straf op de zonden op Zich te nemen. Van wie in Hem gelooft en op Hem vertrouwt zijn de zonden uitgewassen door het bloed van de Heere Jezus. ‘Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden’.

Psalm 51 vers 1: ‘Wees mij genadig, o God, naar Uw goedertierenheid; delg mijn overtreding uit, naar de grootheid Uwer barmhartigheden‘.

Wees mij genadig, o God. Het woord genadig heeft een unieke betekenis in de Bijbel. Uniek. Er is geen ander woord wat erop lijkt.

Volgens sommigen komt het van ‘bedankt’. Daarvoor van het Latijn. Leges betalen. Maar in Engels een andere betekenis. Het is een uniek woord. Ook in de King James Bijbel. Genadig is een uniek woord. Genadig komt ook voor als de dood van iemand niet doorgaat. Gratie. Dat is het woord dat in het Engels wordt gebruikt. Een doodstraf die dan niet wordt uitgevoerd en wordt geschrapt.

Het woord genadig heeft geen synoniem. De woordenboeken geven er een paar maar die zijn niet goed. Clementie bijvoorbeeld. Is meer beleefdheid. Genadig neemt de hele straf weg. Het gaat om grote straffen. Massief woord. Iets groot bij iemand die de macht heeft dat te doen. Het woord genadig kan niet zonder dat het van de grotere naar de kleinere persoon gaat. Van de sterkere naar de zwakkere.

Het vreemde is dat mensen geen interesse hebben voor genadig. Terwijl het het meest belangrijke is. Als God genadig is dan wint Hij niets. Het kost Hem ook niet. Ja, we worden Zijn kinderen, christenen. Maar Hij moet dat werken in ons. Om ons naar Hem te doen verlangen. Degene die het geeft en krijgt er niets voor terug.

Genadig moet gratis zijn. Het moet gegeven worden door een ‘denkende persoon’. Het kan geen automatische zaak zijn. Een klein stukje filosofie. Vrede is het gevolg van genadig, vrede met God. Onderschat de waarde van dit woord niet.

Genade laat ons zien hoe God is. Wij kunnen maken zeggen dat Hij goed is en liefde. Maar genade is de kern. Laat ik het op een andere manier uitleggen. Je kunt zeggen dat God eeuwig is. Zijn almacht. Je leert iets over Zijn karakter. Maar dan de vraag: wat is Hij? Als een Persoon. Over Zijn kennis en wijsheid. In menselijke begrippen. Zijn zelfgenoegzaamheid. Hij heeft niets nodig van buiten Hemzelf. Hij is de enige in het universum die zo is en niets naast Zichzelf nodig heeft. We kunnen  het hebben over Zijn heiligheid. Maar veel beter beschrijft de genade Hem.

Ik heb Hem gehaat. Maar Hij de Almachtige God heeft een hart voor een zondaar zoals ik. Wees mij genadig o Heere. Het laat zien hoe God is, we kijken Hem in het hart. Over we nadenken over Zijn heiligheid en rechtvaardigheid moeten we het zien in het licht van Zijn genade. De Bijbel is vol van Gods genade.

In de Bijbel is een van de grote mysteries. Hij is meer genadig dan toornig. Kan ik Gods eigenschappen met elkaar vergelijken? In bepaald opzicht kan dat niet. Maar de Bijbel leert het ons. Gods genade gaat voor voor Zijn toorn. God waarschuwt mensen. Generaties, eeuwen voordat het oordeel komt. Het is een geschiedenis van uitgestelde oordelen. Hij is lankmoedig over zondaren.

Genade vertelt ons over God. Over Zijn grote hart. Om te helpen en te zegenen. Wij zien Gods genade in relatie tot menselijke genade. Hij heeft ons gemaakt. Zelfs in mensen is, ondanks alle tekorten, is er iets van genade in hun gestel. Een heel klein iets maar er is soms ontvankelijkheid voor genade om anderen kwijt te schelden. Maar God is genadig en vol daarvan.

Oud-president George W. Bush junior reisde in 2005 af naar de staat New Orleans in de Verenigde Staten na de orkaan Katrina. Hij deed dat vanuit een vliegtuig, Air Force One, op 31.000 voet. Het was tegen het einde van zijn presidentschap en sommigen noemden dat de slechtste beslissing die hij ooit genomen had als president. Hij kwam niet onder de mensen in New Orleans maar keek vanuit het raam van het vliegtuig.

God is niet alleen van afstand bewogen over mensen. Vanuit de hemel. Hij kwam. Jezus, Immanuël, God met ons. Hij de volmaakte mens die God volkomen gehoorzaam was. Hij betaalde voor miljoenen om hen zalig te maken. Hij betaalde in hun plaats.

Genade vertelt ons iets over mensen. Niet clementie. Maar genade, het grote woord. Voor massieve dingen. Genade vertelt ons ook iets over onszelf. Hoe zondig wij zijn. Hoe ver we bij God vandaan zijn. We behoren God toe. We hebben het leven ontvangen, de grote gift van het geweten. We hebben vele anderen dingen ontvangen. Genade heeft te doen met kennis, inzicht, taal. We behoren Hem toe. We hebben Hem niet betaald voor wat Hem toekomt. Hem niet de eer gegeven. We stalen het leven, de tijd, het eten allemaal van God voor onszelf. Ook bij onze daden, verzet tegen God in woord en daad. De leugen ook. Hoeveel leugens hebben we verteld. God haat het. Hij straft daarvoor. De schade die we erdoor aangebracht hebben. We hebben anderen gezegd niet in Hem te geloven. We hebben gezegd: ik haat u God, zoals de jongste zoon uit de gelijkenis in Lukas 15. Ik wil zo ver mogelijk bij u vandaan. Geef mij mijn deel en ik ben weg. Ik haat u. En wat bijzonder in de gelijkenis gaf de Vader het. God is meer gewillig om genadig te zijn dan toornig. We moeten tot Hem komen en ons bekeren.

De prijs van de genade is groot. De hoge prijs heeft God betaald. Het oude verhaal vertel ik vanavond opnieuw. Een vrouw leefde in een klein dorp. Winkels open. Ze was er van afhankelijk. Ze had geen geld meer en deed is dwaas, heel onverstandig. Ze leefde op krediet. Elke keer als ze naar de winkel ging zei ze de volgende keer betaal ik terug. Oude tijd. Ze zou gestraft worden met de dood als ze niet kon betalen. Mensen waren afhankelijk van de winkels. Er was beschamend om geld te lenen. Ze zei tegen de winkelier: de volgende keer als ik hier kom betaal ik je. Ze vertelde het haar man niet. Maar ze betaalde niet. Op een dag ging ze opnieuw naar de winkel en was benieuwd of ze toch nog zonder geld een maaltijd kon krijgen. Toen zei de winkelier: je hoeft niets terug te betalen. Hij liet zijn kasboek zien, hij zei: kijk hier. Een rode lijn. De dood ingetrokken. Ze kon het niet geloven. Ze ging naar huis en vertelde haar man over haar onverstandige daden. Ik had zo’n grote schuld. Iemand betaalde, zei haar man. Nee, niemand heeft betaald. Als niemand betaald heeft, heeft Hij betaald. Het kwam bij haar binnen en hopelijk vanavond bij ons allen. Jezus heeft betaald. Hij is rechtvaardig. God kan zonden niet ongestraft laten. Jezus moest komen om te betalen en Hij stierf. De grote schuld voor God is door Jezus Christus betaald.

Genadig laat zien wie God is. Zijn grote hart voor zondaren. En het laat iets van onszelf zien. Onze zondigheid. Niets anders dan genade hebben wij nodig. De liefhebbende vergeving van God. De liefde van Christus die betaalde voor hen die op Hem vertrouwen. Wees mij genadig o Heere naar Uw goedertierenheid. Naar Uw barmhartigheden. Tot Hem komen, dat is wat wij moeten doen. Vertrouw op Christus alleen.

 

Zondag 18 november 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [minister of the Tab] – Psalm 51 vers 1