Het is David die in Psalm 32 dicht over het grootste bezit in het leven. Wat verlangen we, wat willen we hebben? Is het de vergeving van zonden, door God vergeven te zijn en met Hem verzoend? We kunnen voor onze zonden niet zelf betalen. Want betaling kan alleen met gerechtigheid maar wij zijn zondaren. Alleen de Heere Jezus Christus, de Zoon van God, die naar deze wereld kwam en volmaakt leefde kan betalen. Wie gelooft in Hem en oprecht tot Hem komt ontvangt meteen vergeving van zonden en daarmee het eeuwige leven. 

Psalm 32 vers 1: ‘Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is‘.

Het grootste bezit in het leven

Dit vers heeft veel betekenis gekregen in het leven van de kerkvader en historicus Augustinus. Toen hij in 430 op sterven lag wilde Augustinus deze tekst op de muur bij zijn ziekbed hebben waar hij stierf. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. David heeft deze Psalm mogelijk gedicht na Psalm 51 waarin hij zijn erge zonde belijdt, zoals sommigen denken dat Psalm 32 daarop volgde.

Zonde is rebellie tegen God. Afscheid van Hem nemen. Overtreding en zonde. Zonde is het doel missen. Bewust ongehoorzaamheid aan Zijn geboden. Ongerechtigheid, perversiteit. Zonden zien we in alle vormen. Rebellie tegen God. Het is ongehoorzaamheid. Niet voldoen aan Zijn standaarden. De zonde wordt steeds erger. Die liegt wordt een leugenaar. Hier in de eerste twee verzen zo beschreven wat zonde en ongerechtigheid is. In vers 5 herhaald.

Wat is je grootste verlangen in het leven? Voor gezondheid? Voor kracht. Voor bekendheid? Voor reputatie? Of een droom om in een bepaalt deel van je leven aanbeden te worden. Of is je droom om er goed uit te zien? Dat mensen naar je kijken. Welgelukzalig is hij wiens zonden zijn vergeven. Hoe gelukkig ben je dan wel niet?

De blijdschap die je dan voelt. De vergeving van God die je dan ontvangen hebt. Niet een tijdelijke blijdschap en vrede. Het is permanent. Je kunt het niet krijgen van kracht, iets materieels. Je kunt het niet hebben van sommige momenten. Alleen bij de vergeving van God.

De superieure voordelen van de vergeving van God. Vergeving komt direct, in een moment. We kunnen er niet voor werken. Het is een grote ontdekking. De Britse archeologen zochten naar monumenten. Ze zochten van het ene naar het andere. Op een bepaalt moment vonden ze stenen van de stad Ninevé. Maar bij vergeving is het meteen daar. De eerste stap. Je komt tot Christus, je vertrouwt op Hem, je gelooft wat Hij heeft gedaan. Als je komt met heel je hart word je meteen vergeven. Het is geen levenslang proces.

Het is net als met de genezingen van kreupelen door Jezus Christus. Hij raakte ze aan en ze waren genezen. Je wilt rijk zijn? Doe zaken in de wereld. Maar het kan zo ineens weg zijn. Maar bij de vergeving van God is het blijvend. Je weet het. Als je uit Hem geboren bent. God heeft een weg waarmee Hij je laat weten dat je vergeven bent. Je hebt een nieuwe natuur. Nieuw geweten.

Zonden was je beste vriend maar is nu je vijand. Je bent je bewust. Verzoend met God. Je kunt bidden en ontvangt antwoorden op de gebeden. Hij hoort je. Je bent nu een persoon met een ziel die een relatie heeft met God. Je geest je vrij. Je begrijpt nu waarom de wereld is zoals die is. Diepere relaties met de kinderen van God. Het is geheel vrij. Je kunt het op geen manier verdienen. Je kunt het niet verdienen. Waarmee betaal je?

Het enige waarmee kan worden betaald is gerechtigheid. Maar dat is het probleem. We zijn zondaren. Alleen Christus leefde volmaakt. Alleen Hij kan betalen. Hij geeft je het eeuwige leven. Vergeving opent de deur naar de hemel. Als je sterft dan gaat de deur naar de hemelse heerlijkheid open. Alleen door de vergeving van God.

Wat zijn de obstakels om de vergeving van God te ontvangen? Vers 2. In wiens geest is geen bedrog. Geen onwerkelijkheid. Dat is ons probleem. We zijn onecht voor God. We hebben allerlei gedragingen waarmee wij niet voor God kunnen bestaan. We moeten kijken naar de obstakels. De eerste is dat we onze zonden vergeten. Hoe kunnen we ons bekeren van zonden als we zijn vergeven? We hebben misschien leugens verteld. Monsterlijke acties van zelfgerichtheid. We zijn soms niet eens beschaamd ervoor. Soms op het moment maar de schaamte vaak verdwenen. Als we de zonden al herinneren dan hebben we verzachten we het in onze herinnering. Misschien verloor je je beheersing vijf jaar geleden of zelfs maanden. Het was veel groter. Je had het niet eens in de gaten.

Er is een verhaal van een man die naar de dominee ging. Hij zei ik deed een verschrikkelijk ding. Je hebt de vergeving van God nodig. Nee, nee. Het is een lange tijd geleden. Geminimaliseerd in de tijd. Ik kan je het verhaal vertellen van een vrouw in Amerika. Ze raakten in verkeerde kringen. Ze schoot op een politieagent. Ze rende weg, sommigen werden gearresteerd maar zij wist te ontkomen. Ze startte een nieuw leven voor haarzelf. Het was 25 jaar daarna en niemand had hij ooit gevonden. Ze kreeg verschrikkelijke dromen. En ze kon het niet meer volhouden. Ze moest zichzelf bekendmaken. Ze dacht dat het gemakkelijk afgesloten kon worden om haar geweten tot zwijgen te brengen. Maar het recht moest zijn loop hebben.

In 1963 vond er een ongeluk met een trein plaats. In de trein werd geld getransporteerd. Rovers namen velen bankbiljetten mee. Sommigen werden gepakt en werden voor dertig jaar opgesloten. Maar een van hen wist uit de gevangenis te ontsnappen. Met 20 miljoen pond kon hij lezen. Hij ging naar Brazilië. Er was geen uitleveringsverdrag met Engeland. Maar later veranderde dat maar in Brazilië leverde hem niet uit. Zo’n 26 of 27 jaar later kwam het er alsnog van en moest hij zich verantwoorden voor zijn daad. Hij dacht dat hij er wel onderuit zou komen omdat hij toen uit geworden was. Maar afwijzing naar afwijzing volgde. Later wel toen hij al tachtig was. Zelfs in de wereld. De schuld moet voor de dag komen.

Is God liefde? Hij is zo vervuld met liefde dat Hij weg vond om ons te vergeven. Door de komst van Christus. Hij ging naar het kruis op Golgotha. God strafte Hem in plaats van ons. Dat is de liefde van God. Als wij Hem niet willen, dan moeten we betalen voor onze eigen zonden. Een ander iets wat we doen is onze zonden verexcuseren. Vergelijken met anderen. Minimaliseer zonden nooit. Ik doe ook goede dingen. De zonden zijn veel groter en erger. We hebben God niet liefgehad. De stapel met zonden wordt maar groter. Het is continu zondigen.

Zonden worden vaak genegeerd. Ik herinner me dat jaren geleden mensen een restaurant openden en goede zaken deden. Ze opende een ander restaurant en nog meer. En toen kwam er een moment dat het fout ging. Ze hadden nooit gekeken naar de bankrekeningen en de cijfers. Ze waren koks en niet bezig met de cijfers. Ze keken er niet naar.

Als we ook maar de minste twijfel hebben over zonden, dan komen we met dat we niet weten of God geloven. Vervuld met twijfel en vragen. Ik voel me aangesproken door het atheïsme. Ik ben in problemen en vind een uitweg. Er zijn vele andere uitwegen die we zoeken.

Tot slot staan we stil bij hoe ons te bekeren. Vers 5. Mijn zonde maakte ik U bekend. Mijn ongehoorzaamheid. Het zijn mijn tekortkomingen. Mijn ongehoorzaamheid van de geboden van God. Mijn verwrongenheid. Rebellie tegen God. Ik ben de zondaar. De boze. Ik heb gezondigd tegen U alleen. Het grootste is dat ik gezondigd hebt tegen mijn God en Schepper, zegt David. En U vergeeft de ongerechtigheid mijner zonde. Hij bedekt het totaal. Hij werpt ze in de zee van eeuwige vergetelheid. Mijn Zaligmakers’ bloed bedekt al mijn zonden.

Vind een afgesloten plaats. Je weet niet hoe de Zaligmaker eruitziet. Probeer Hem voor te stellen die stierf op Golgotha. De Zaligmaker. Hij is de liefde van God. Hij kwam om te sterven voor zondaren. Grijp Zijn liefde voor mensen die Hem haten en verwierpen. Zie je zonden aan dat kruis die daar waren met Christus. Kom tot Hem. Niets in mijn hand breng ik, eenvoudig kom ik tot het kruis. Geef heel je leven over aan Hem. Als je dat oprecht doet, dan zul je vergeven worden door God. Het grootste bezit in het leven zul je ontvangen. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.

 

Zondag 26 april 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 107 vers 1-22 en vers 43