In Prediker wijst ons de wijze koning Salomo erop om niet zijn voorbeeld te volgen. Het ongeloof is zonder grond. Vertrouwen stellen op iets anders dan op God is dwaas. Met onze werken kunnen we de zaligheid niet verdienen. Kom tot jezelf, bedenk je: bekeer je en geloof het Evangelie dat Jezus Christus gekomen is om voor jou zonden volkomen te betalen.

Prediker 10 vers 1: ‘Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer’.

De zaak van bekering

Gemaakt bij Salomo, zo’n 514 voor Christus. Rijkste koning van het verenigde rijk Israël. Er waren geen arme mensen toen of heel weinig. Salomo was heel jong maar fenomenale wijsheid, internationaal kwamen ze.

Maar dan verdrietig genoeg ging hij van God af. Het leidde tot andere dingen. Interesse in technologie, kunst. Hij voelde zich zo vergeten en niets hielp. Zonder God is alles ijdelheid. Ijdelheid, leegheid. De meest slimste mens van die dagen kwam tot die conclusie. Hij bekeerde zich tot de Heere. Hij begon met anderen te handelen om hun leven niet te vergooien.

Prediker, boek van de Prediker. Hij de man tot wie gepreekt, de man die zich verheugde over het preken tot anderen om de Heere te zoeken en te vinden. Hier in hoofdstuk 10 handelt hij met mensen. Ik ga een aantal verzen. Dit integrerende eerste vers. ‘Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.’ Dit is een gemakkelijke. De apotheker heeft een zalf gemaakt.

Het geld daar gemaakt. De producent wordt bekend om wat hij gemaakt heeft. En dan heel duur. Gekocht voor een geschenk misschien en dan voor een lange reis. Maar wat hij niet wist is dat een vlieg inging. Dode vlieg. Begon te rotten. En dan geopend werd op een moment, dan stank. En de reputatie van de producent was eraan.

Wat betekent het? Dat in het leven voor God de werken nutteloos zijn. Er zijn mensen die denken te kunnen werken voor God. Als ik sterf, dan goed. Ik heb het begaan als een jongere en velen van hier. Ik heb dit gedaan en dat. Maar de dode vlieg zit erin. Je hebt er niet aan gedacht. Maar wat dacht je van je trots? Die trots die heel veel van je leven bepalen.

De leugens die je hebt verteld. Je excuses. Ik heb het nog niet gehad over lusten en andere zonden. Dode vliegen. We zijn geschapen bij de heilige God. Alles wat we gedaan hebben, dat brengt ons naar beneden. Wat wij gedaan hebben, is opgestapeld door dode vliegen.

We hebben genade nodig. Vrije vergeving. We hebben Christus nodig. Die kwam en leed op het kruis van Golgotha. Betaalde de prijs dat wij vergeven kunnen worden. Je kunt niet voor God bestaan in de Islam. Bepaalde dingen doen. Maar wat met de dode vliegen? Maar er is geen Christus die voor je betaalde. Er is maar een Zaligmaker.

Vers 2: ‘Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand’. Het lijkt mysterieus maar eenvoudig als je het doorziet. De wijze doet alles wat hij heeft te doen met zijn rechterhand. Dit is waarom de meesten mensen rechten zijn, en hetzelfde geldt voor linkshandige. Met je beste hand doen. Maar de zot met zijn linkerhand, niet zijn beste hand. Probeer met links te schrijven. Eten met je linkerhand. Het wordt een bende. Waarom zou je dat doen met je linkerhand eten?

Ik zeg het vriendelijk. Als je zonder God leeft, dan ben je iemand met een rechterhand maar gebruikt je linkerhand. Waarom zou je dat doen? Doe het niet. Het is niet hoe je gemaakt bent. Allerlei dingen zullen je verrassen. Je hebt geen bestemming en einde. Je bent er niet voor gemaakt. Kijk naar vers 3: ‘En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een iegelijk, dat hij dwaas is’.

Ongeloof heeft geen diepte. Hoe zegt een dwaas dat hij een dwaze is. Hij is niet normaal, duidelijk in de war. Loopt zomaar in een gat. Dit is het beeld van Salomo. Of gaat rechtstreeks in een afvalbak. Er is iets mis met hem. Hier dit is hoe we zijn. Ik sprak met een man een aantal jaar geleden. Criminoloog psycholoog. Hij zei dat er niet iemand is zoals een zondig mens.

Over de man van de terroristische daad bij Londen Bridge. Werd over gezegd. Paar dingen doen en dan is hij goed. Maar hier niet gezegd dat het totaal mis is met mensen. Doctrine van de zonden, totale verdorvenheid. Hoe ondersteboven je kunt zijn, hoeveel je verkeerd kunt hebben. Dat is het beeld. Hij zegt tot iedereen dat hij een dwaze is. Deze man is verstand gegeven. Maar gebruikt het niet. Dat is het zonder God wordt het verstand niet gebruikt.

Vers 4: ‘Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt grote zonden’. Ongeloof haar verbetering. Wat zegt hij? Ik heb dit niet, ik loop weg. Ik ga. Maar waarom? Je gaat naar armoede. Maar je bent in een bevoorrechte positie. Maar je gaat weg. In een rampzalige positie. Alles wat je hebt te doen is het toegeven.

Ik kwam in deze kerk vanavond en deze prediker vertelt me dat ik een zondaar ben. Dat er dingen zijn Rie voor God niet kunnen bestaan. Dat kan niet. Ik ben weg. Dat is hoe we zo vaak reageren. Dat is wat ongeloof doet. We geven op de hemel, en het geleid worden. Laat je niet beledigd zijn vanavond. Het is de liefde van God. Vergeving en leven.

Vers 5: ‘Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling, die van het aangezicht des oversten voortkomt’. Wat betekent dit? Daar is een kwaad dat ik heb gezien onder de zon. Stel je voor je bent een heerser van een land. En jij bent de heerser. Je leven is uitgebeeld als een stad. Jij bent de koning. Wie maakt je bevoegd om het land te leiden. Doe je de ja-man? Een premier, de heersers, de ministers. Waarom zou je dat doen?

De rijken, die zichzelf geschikt maken. Die zitten neer en zijn genegeerd. Waarom doet de heerser dat? Wil geen mensen om hem heen die hem bekritiseren. Hij wil alleen maar mensen die hem bewonderen en ja tegen je zeggen. Hoe is dat met ons? Wie hebben de invloed op je? Die je corrigeren. Of mensen die dezelfde zonden doen en zelfde smaak hebben. Je televisieprogramma, of je vrienden of mijzelf? Mensen die houden van entertainment. Ik wil geen christelijke vrienden. Ik wil dat niet. Wie zijn de leiders in je staat?

‘Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.’ Dat is de heerser doet. Zoek naar God, naar Christus. Vers 15: ‘De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede; dewijl zij niet weten naar de stad te gaan’. Wat een interessant beeld is dit. Dit gaat over een kleine boer. Hij kan net zijn familie onderhouden. Altijd moeite doen om genoeg te hebben. Waarom is deze man zo betrokken op zijn kleine boerderij? Omdat hij de weg naar de stad niet weet. Om het te verkopen.

Stel je voor dat iemand in de business geen visie heeft. Niets weet om er iets meer van te maken. Voor de familie. Handelen. Waarom jij niet? Hij is een dwaas. De tijd gaat voorbij en hoe absurder het wordt. Hij is nou veertig jaar. Hij weet de weg naar de stad niet. Wat wil het beeld zeggen? Het gaat over ons. Slechts voor het hier en nu. Geen visie. Handel ik met de hemel. Ontwikkel ik in het begrijpen van God mijn Maker? Nee, nee ik weet de weg naar God niet. Ik weet de weg naar de stad niet.

Als een jongere, wat is de stad? De gemeenschap in de hemel waar God is. Ik wist niet waar het was. Hoe de weg te vinden. Dit is wat Salomo doet, de weg naar de stad wijzen. Ik kan de weg wijzen. Calvarie. Waar Christus stierf. Armen uitgespreid. God legde iets onzichtbaars op Hem. Al de zonden die Hij vergeven heeft. Vader straf Mij in plaats van Mijn mensen die komen in bekering en geloof. Straf Mij. Dat is de ingang. Bekeer je van je zonden. Vraag Hem je leven over te nemen, heilig en volmaakt.

Laat het niet gezegd zijn dat je de weg naar het Koninkrijk niet weet. Ik heb het handelen van Salomo met zondaren aangereikt. Je hebt een Zaligmaker nodig.

 

Eerste Adventszondag 28 november 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 36 en Johannes 5 vers 1-16