Als de Heere Jezus de gelijkenis vertelt over de twee bouwers, dan gaat het niet maar zomaar over twee mensen. Het gaat over de verdeling van de mensheid. Of we bouwen op het huis op de rots [=Christus] of bouwen zonder fundament op het zand. Het bouwen op het zand staat voor het leven bij het materiele, alleen het uiterlijke en tijdelijke. Maar onze ziel dient tot leven te komen om eeuwig God te eren. Wie zijn levenshuis op Christus de rots bouwt, blijft staande in het oordeel. Niet het graven in de grond is de verdienste maar het volbrachte werk van Christus. Kom tot Christus, en u zult leven.

Mattheüs 7 vers 24: ‘Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft‘.

De diepte van een leven

Als ik voor een moment terug mag gaan naar vers 21, daar is een belangrijk onderdeel. Er zijn er velen die zichzelf christen noemen. Maar er is geen zoeken en vinden. Geen bekering. Geen geloven in Christus. Het zijn geen ware christenen en het zal een dramatische uitkomst hebben. In het laatste oordeel zal Christus hen aanzeggen Ik heb u nooit gekend. Daarom is het zo belangrijk om mensen te vertellen. Het is de energie van al het missionaire werk. Het is tegen de prijs van de eeuwigheid.

Het is de gelijkenis van de twee huizen. Twee. Wat is twee? Het is een klein aantal. Het is hoe Christus de mensheid onderverdeeld. Iedereen is een bouwer. Je bouwt je leven. De wijze en dwaze. Het is lang geleden gezegd, elke droom in het leven, elke handeling is een steen voor het bouwen aan een huis. Steen voor steen.

De wijze en dwaze hebben veel gemeen. Ze zijn allebei aan het bouwen. Ze hebben allebei gekeken naar een plaats om te bouwen. Ze zochten allebei vergelijkbare grond. Niet dat de ene zomaar op een rots stuitte en daar ging bouwen. Nee, ze keken naar een plaats om te bouwen. En de een bouwde op de rots en de ander op zand. Daar eindigen de overeenkomsten.

De een bouwde op zand. Hij keek niet naar iets substantieels in de grond. Het leek erop dat hij goed bezig was. Als je niet bekommert om een fundament. Het bespaart veel inspanning en veel geld. In de samenleving zou je zeggen deze man is de succesvolste. Stel je voor dat ze op hetzelfde moment begonnen te bouwen. Misschien de bouwer op het zand wel een veel groter huis.

Het is een succesverhaal van begin tot eind het bouwen op het zand. Maar het is voor de show. Je kunt alles zien. Er is niets diepers. Het is alles zichtbaar. Alleen voor het hier en nu. Het is een beeld voor het leven. Een leven zonder fundament. De dwaze man volgt alleen zijn eigen wil. Hij handelt alleen met de dingen die hij kan zien en aanraken.

Het klinkt zoals wij zijn in de wereld zonder God. Alleen maar daarvoor leven. En toen kwam de vloed. Het was niet geweest voorheen en hij verwachtte niet dat het zou gebeuren. Natuurlijk zijn de vloed en storm beeld voor het einde van het leven. De dood is zo ver weg, uit beeld?! Dat is hoe de dwaze man denkt.

Ik heb Gods hulp niet nodig. Ik vind het niet leuk wat je zegt. Wat de prediker zegt. Een geestelijk fundament. Ik moet dan op mijn knieën voor God en dat ik een zondaar ben en niet geschikt voor het eeuwig leven. Ik ga dat niet doen! Het gaat over geloof en bekering tot de heilige God. De dwaze man vertegenwoordigt deze attitude.

Mijn leven gaat zoals ik wil. Ik heb dit niet nodig. Maar we moeten ons vernederen voor God, vrienden. En herkennen het menselijke frame van trots. Dat staat ons in de weg en houdt ons uit de hemel en gemeenschap hebben met God. Dat is de grond in gaan. Hoeveel hebben we de reformatie van onze leven door God wel niet nodig?

We moeten Hem zoeken. Alleen Christus kan dat voor ons doen. Christus de tweede Persoon in de Godheid kwam naar deze wereld om de prijs te betalen. God nam Zelf de straf op Zich. Om ons te vergeven.

Het leven ging verder. Het begon te regenen. Eerst ging het nog wel. Maar bij meer wind en toen de vloed en toen viel het huis. En zijn val was groot. Wat een testen voor het huis. Toen ik een tiener was er in Box Hill een huis dat aan het zinken was. Het werd later afgebroken. Nu vertellen ze dat het House of Commens aan het zinken is en dat de Big Ben scheef begint te staan. Het gaat 7 miljard euro kosten over de jaren is wat ze verwachten.

Er zijn bekende huizen die aan het zakken zijn. De muren breken. De deuren functioneren niet goed meer dan. Het raakt uit vorm. In de jeugd optimistisch. Ik heb God niet nodig. En dan komen problemen. Relationele probleem. Faillissement. Gezondheidsprobleem.

Soms heel serieus. Dat is hoe dit leven gaat. Heel onzeker en kort. Je hebt geen Vader in de hemel. Niemand waar je naar kunt bidden. Niemand waar je voor te leven hebt in de hemel.

We hebben hier niet extreme regens. Ik was in de Filippijnen. Enorme regen. Ik kon mijzelf, vreemd gezegd, niet horen spreken. De hoorders zeiden ga door, ga door. Enorme storm. En de volgende dag liep het water nog naar beneden.

De dwaze man verloor alles. Wat kun je mee naar de hemel meenemen? Er is geen recht in hemel. Nooit vergeven door God. Hij verloor zijn ziel. Alles wat hij had in leven is voltooid, is over. De mensen op zijn begrafenis spreken mooie woorden.

De realiteit is dat hij een zondaar is. Heel zijn leven was aards, niet geestelijks. De storm komt. God weet het moment dat Hij ons voor Hem brengt in het oordeel. Wees niet zoals de dwaze man vrienden.

Als we tot de afronding komen, letten we op de wijze man. De man die het huis op de rots bouwde. De winden kwamen en het huis bleef staan. Op de rots. Je kunt hier niet bouwen op het zand. Je kunt de grond niet vertrouwen. Nu en dan komt de storm. Je moet een fundament hebben.

De wijze man is bang. Ik heb een fundament nodig. Je kunt deze wereld niet vertrouwen. Dit is een gevallen wereld. Je kunt de eeuwigheid niet hebben zonder Christus. Hij hoort Hem zeggen kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Hij weet ik heb geen rust. Hij komt tot Christus.

Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen. Nieuwe natuur. In staat te bidden tot God en Hem te zoeken. Een bestemming in de eeuwige glorie. Hij graaft en graaft. Zijn zoeken zaligt zijn ziel niet. Het is Christus die de macht heeft nieuw leven te geven. Geloof en bekering zijn de middelen tot Hem te komen.

Ook voor jou komt de storm. Uiteindelijk het einde van het leven. Maar niets zal je leven, je ziel omver werpen. Uit de hymns. Ik help U. De ziel dat op Jezus heeft geleund. Op Christus te staan de vaste rots, alle andere gronden is zinkend zand. Wat is je leven? Alleen maar show? Niets van geestelijk leven?

O vrienden, het kan niet zo zijn. Het is de weg naar tragedie. Kom tot Christus. Geef je ziel in Zijn handen. Vraag Hem om je te vergeven. Hij wil je dragen.

 

Zondag 18 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 1 en Psalm 2 vers 1-8 en Mattheüs 7 vers 21-29