De wijze mannen uit het oosten waren teleurgesteld geraakt in hun religie en astrologie, maar kenden de oude profetieën. Toen ze de ster zagen, wisten ze dat de Messias was geboren. Ze kwamen om Hem te aanbidden. Ze gaven goud, wierook en mirre om Hem te eren als God, Koning en mens. Onze religie en kennis moet op Christus gebaseerd zijn.

Toen Jezus was geboren in Bethlehem, zie, er kwamen wijze mannen naar Jeruzalem. Zij hadden zijn ster gezien en kwamen om Hem te aanbidden.

De KJV noemt ze: de wijze mannen. Magi. Wie waren ze? Priesters, filosofen, scholastieken. Ze maakten een lange reis. We lezen over oude wijze mensen in het OT. Mystici, met hun eigen religie. Ook astrologen waren het. Ze volgden de bewegingen van de sterren. Ze kennen de plaats van de aarde. Ze gebruikten hun astrologische kennis in het kader van religie. Zoals vandaag. Ze waren heel sensitief, zoals deze studie is.

Ze waren nieuwsgierig. Daniel was ook zo iemand. Een profeet van God. Hij groeide op met de kennis van de enige God en de Schriften. Dat beïnvloedde hem. Anderen hielden van hem. Toen Babel viel en een andere machthebber er kwam. Er waren toen ook filosofische priesters. Daniel werd een soort van premier. Hij had toegang tot de joodse geschriften. De filosofen hadden toegang tot zijn geschriften. Ze hoorden en kenden dat. Ook in de tijd van Christus was dat zo.

Waar gingen die profetieën over, van Daniel? Hij profeteerde over de machthebbers, die gaan en komen. De symboliek was duidelijk. Er moest veel respect zijn voor de importante machthebber die zou komen. Wie zou Hij zijn? Hoe zou Hij werken? Dat ging over het werk van de Verlosser. Zouden de wijze mannen dat geweten hebben.

Ze zagen een ongewoonlijke ster. Dit is de Zon van de Gerechtigheid die verschijnt, dachten ze. Dit past bij wat ze wisten en hoorden. Het was een mirakel, deze ster. Ze kwamen tot de conclusie: dit is de joodse ster, de joodse Messias die zou verschijnen. Waar zou Hij zijn? Ze waren teleurgesteld in hun eigen religie en autoriteiten.

Ze maakten de gevaarlijke reis. Om te ontdekken waar dit allemaal over zou gaan. Herodes was de Romeinse gouverneur. Hij was geen Jood. Hij probeerde zich wel zo te rekenen. Hij bouwde de tempel voor de Joden en Jeruzalem. De wijze mannen kwamen naar Jeruzalem.

Waar is Hij? Zo ver waren ze gekomen: er was een Koning van de joden. Hij wordt verwacht. Ze wisten niet precies wat de ster was. Ze hadden wel een idee. Niets werkte en komt. Maar in die periode verscheen de ster. Hoe kan je deze ster combineren met een hemelse verschijning? Dit is uniek en speciaal. En goddelijk. Dit deed God. Als je niet in God gelooft, dan kan je dit niet begrijpen.

De gedachte van de wijze mannen is interessant. Ze zagen de ster. En dachten aan de Koning der Joden. En ze kwamen. Ze namen drie giften mee. Dus misschien drie wijze mannen? Het lijkt erop dat het er meer waren. Een groep wijze mannen.

Herodes hoorde van hen. Hij was bezorgd. Hij was de koning van de joden. Zou hij afgezet worden? Komen er moeilijkheden onder de joden? Wij kunnen ook moeilijkheden hebben. De Romeinse autoriteiten waren hardhandig. Ze waren gewelddadig. De schriftgeleerden en Farizeeërs wilden hun positie niet verliezen. Ze hadden respect van het volk. De raad van 70 waar alle religieuze zaken werden behandeld, werd geraadpleegd. Vers 5 is accuraat; Hij wordt geboren in Bethlehem. Dat zeggen ze. Herodes roept de wijze mannen. Hij wil weten op welke tijd de ster verschenen was. Hij stuurde geen dienaren naar Bethlehem, maar laat de wijze mannen gaan. Zijn intentie was om alle jonge kinderen te doden. Zodat hij de Messias als koning kon vermoorden.

Ze zagen de ster weer onderweg naar het kind. De ster verschijnt opnieuw. Toen ze de ster zagen, verheugden ze zich. Het was een spirituele reis. Ze wilden echt meer weten over de Messias. Ze waren overtuigd dat hun eigen religie hen in de steek had gelaten. Ze konden niet blijer zijn dan hier. Dat staat hier, hun woord voor vreugde in het Grieks.

Bent u wel eens zo blij? Waar gaat uw leven over? Kunt u vertellen waarom u leeft? Waar zoekt u naar? Deze wijze mannen zoeken de Messias. Ze zoeken naar de waarheid.

Ze komen in het huis bij Jozef en Maria. Hoe lang dit na het bezoek van de herders was, is niet duidelijk. Misschien 40 dagen. Maria bracht een offer voor haar reiniging. Dat was 40 dagen. Ze offerde iets dat was voorgeschreven voor de meest arme mensen. Niet wat voorgeschreven was voor de rijken. Als je kijkt naar de giften krijgt, dan moet dat wel na de reiniging zijn geweest. De familie was wanhopig arm. Waarschijnlijk dus minimaal 40 dagen later.

Ze kwamen in het huis en zagen Maria en het Kind. Ze vielen neer. En gingen op de grond liggen. En aanbaden Hem. Hij was God. Hij, de Messias. De beloofde! Hij zou zonden wegnemen van hen die de toevlucht tot Hem nemen. Hij wil hen vergeven.

Ze aanbaden Hem. Ze openden hun schatten en presenteerden hun giften. Wat betekende dit voor Jozef en Maria? Wat communiceerde dit? Deze filosofische priesters kwamen tot deze Koning; ze beleden dat er maar een God is. Ze aanbaden Hem. Wat betekende dit voor Maria? Twee dingen:

1) In het bijzonder betekende dit dat alle lering en kennis moet gebaseerd zijn op Christus. Moet gebouwd zijn op Christus. Alle kennis is inferieur vergeleken bij Christus. De wijze mannen waren grote wetenschappers. Ze schreven veel boeken. Welke kennis ze ook hadden, het bracht hen niet bij God. Ze kenden God er niet door op een goede manier. Het veranderde hun karakter en leven niet. Het legde de schepping van de wereld niet uit. De eeuwige en spirituele kwesties konden niet beantwoord worden door astrologie.  Ze waren heel slim, maar hun spiritualiteit hielp hen niet verder. Al de kennis is onderworpen aan de kennis van God. Wat God zegt over Zichzelf en hoe Hij kwam en hoe Hij stierf aan het kruis en waarom – geen menselijke kennis kan je dat vertellen. Dat is wat Maria moet hebben opgebouwd. En Jozef ook. Als vertegenwoordigers van christenen.

Vandaag is het niet anders. Waarom zijn we hier? Hoe vinden we God? Dit gaat allemaal over Christus.

2) Het tweede wat we hiervan leren is: alle religies wijzen de verkeerde kant op. In elk mens is een religieus instinct. Maar we bouwen onze eigen god. We willen geen heilige God, niet de eeuwige God, niet de eeuwige God. Atheïsme is ook een religie. Ook wie geen god belijden, die aanbidden natuur, evolutie of mens. Alle religie moet gebouwd worden op Christus.

De wijze mannen staan symbool voor alle niet ware religies. Zij gaven hun geloof echter op. Ze wilden eerst geen Redder. Maar ze kwamen erachter dat God heilig is, Hij moet hen straffen. Hij kan alleen redden als Hij zelf het oordeel zelf draagt. Alleen het christelijke geloof heeft een Redder die zelf het oordeel draagt. Er is maar een religie. Er is geen menselijke religie.

We kunnen weten dat God er is, we kunnen Hem kennen. Alleen door Christus. Aardse religies geven je geen hoop en perspectief. Alle kennis moet gebouwd worden op Christus. En alle religie ook.

Een laatste ding, de tijd is op. Kijk naar de giften. Goud, wierook, mirre. Gaven ze dit altijd? Als je op bezoek gaat, bij iemand die bijzonder voor je is? Misschien iemand die je weer bezoekt voor het eerst in jaren? Wat zou je geven? Wat is passend?

De wijzen zoeken en vinden de Messias. De Redder. De beloofde. Wat zullen we meenemen? De dingen die ze meenemen zijn symbolisch. In die dagen zeker. Het zijn significante cadeaus. Goud is voor een koning. Ze bezoeken een Koning. De Koning van de hemel. De Schepper en Heer. Onze Koning. Wierook was in de antieke wereld werd in de heidense tempels wierook gebruikt om de goden te aanbidden. Het is het beste van allemaal. Wat betekende dat? Het beste van het beste. Hij is God! We komen voor God, met wierook. Ze geven een gift voor een koning, voor God. De geboren baby was een Koning en God, dat geloofden ze. En mirre, mijn reactie is niet hoopvol, maar: mirre is voor een begrafenis. Een geur voor een lijk, om de geur te maskeren. Waarom mirre dan? Hij is een man die zal sterven. Wondervolle parfum. Voor de Messias. God Hemzelf. Waarlijk man. Onze zonde-drager. Koning, God, mens. Christus, geïncarneerd. Hij stierf voor zondaren. Deze giften gaven ze. Ze wisten wat ze deden. Ze geloofden in Hem. Dat moeten we ook doen – anders zullen we God en de hemel nooit vinden. Laat ons Hem aanbidden, die eeuwige Koning.

Metropolitan Tabernacle London, zondag 25 december 2022 (Christmas Day), 18.30 uur. Schriftlezing Psalm 97 en Mattheus 1:18 – 2:12.