De wijzen uit het Oosten waren geleerd. Maar die kennis is onderworpen aan de kennis van Christus. De wijzen komen om de geboren Koning der Joden te aanbidden. Ze brengen goud, Hij is de Koning. Wierook, Hij is God. En mirre, Hij is menselijk en zal later sterven.

Mattheüs 2 vers 1: ‘Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van den koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen’.

De zoektocht van de Magiërs

Allereerst een paar woorden over wie de wijzen waren. Geleerden uit Perzië. Wijzen. Duizend kilometer van Jeruzalem. We lezen van hen in het boek Daniël dat het adviseurs waren. Wijze mensen. De bewegingen van de sterren iets vertelde over iets wat op aarde gebeurde. Op een religieuze wijze. Zoals sommigen vandaag doen. Polytheïsme.

Er waren er velen die verder keken dan hun eigen omgeving. Zoals in de tijden van Daniël. Onderwijzen uit de oude profeten. Wanneer Babylon viel, Perzië. Toegang tot de profetieën van Daniël. Die profetie was die dat wanneer Babylon viel andere koninkrijken zouden opstaan. Hoewel het was in symbolen, werd het verstaan. Filosofische priesters uit het Oosten. Aandacht voor de Messias. Wie is Hij, hoe ziet Hij eruit? Natuurlijk hebben ze gelezen uit de profetie van Jesaja. Totdat hun gedachten onderbroken werd door die ster. De Zon der gerechtigheid. Dit moet Zijn ster zijn. Dit moet de Joodse Zon der gerechtigheid zijn.

Ze gaven hun comfort op en positie en startten hun gevaarlijke reis. Toen Jezus geboren was Herodus daar. Herodus was nog een Jood. Wrede man. Bouwde een tempel voor de Joden in Jeruzalem. Er kwamen wijzen in Jeruzalem. Mattheüs 2. Waar is de geboren Koning der Joden? We hebben gezien Zijn ster.

Er zijn er die gezegd hebben wat het is geweest wat die ster was. Maar alles is inaccuraat. Zeventig jaar verschil. Dit is iets unieks, speciaal en Goddelijk. Alleen als je compleet materieel ingesteld bent, sluit je de geestelijke werking helemaal uit. Maar dit was een bijzondere gebeurtenis.

Zij kwamen in Jeruzalem. Hoeveel het er waren. Sommige denken drie omdat er drie geschenken waren. Maar waarschijnlijk meer. Waar is de geboren Koning der Joden? Herodus was ontzet. En heel Jeruzalem met hem. Dit betekent heel wat voor ons. Ontzet als er iemand komt die de macht overneemt.

Ze verliezen hun comfort en positie. Het waren hypocrieten. Mogelijk de raad van zeventig. Als hij ze bijeenbracht verlangde hij van hen waar is de Messias geboren. En zij zeiden: Bethlehem zoals voorzegd is door de profeet. En hij riep de wijzen en vroeg welke tijd de ster verscheen.

Hij stuurde deze nobele mensen naar Bethlehem. En kom het mij vertellen als je het Kind gevonden hebt. Zoals je weet zijn bedoeling om de kinderen te doden. En dat er niet Iemand zou opstaan die de macht overneemt.

En toen zij reisden zagen ze de ster weer. Het lijkt erop dat ze de ster daarvoor niet zagen. Als ze de ster zagen waren ze verheugd met grote vreugde. Dit was een geestelijke zoektocht. Ze wilden weten over de Messias en als mogelijk was Hem te vinden.

Heb je ooit zo’n vreugde gekend in die geestelijke zoektocht? Heb je ooit de hulp gehad van de Almachtige? Ben je ooit de geestelijke zoektocht gegaan?

Dit is na de scene in de stal. Hoe lang erna weet ik niet. Maar een zegt minimaal veertien dagen. Maria na de reiniging. Ze bracht daar de geschenken van de armen. Maar van de wijzen kreeg ze waardevolle geschenken.

En zij, de nobele mensen, kwamen en vielen neder. Hij die naar het kruis ging. En ze gaven Hem geschenken. Goud, wierook en mirre. Wat betekent dit voor Maria, en voor Jozef. Deze Oosterse priesters kwamen om te aanbidden. Wat betekent het voor Maria? Dat alle lessen en kennis moet buigen voor Christus. Het is onderworpen aan Christus.

Ze hadden veel kennis. Veel onderzocht. Ik heb het niet over de religieuze kennis. Maar wat een kennis zij hadden, het bracht hen niet tot God. Het veranderde hun levens niet en gaf hen hoop op de hemel. De vragen over de eeuwigheid, maar het kwam niet tot God. Kennis moet buigen voor Christus zelfs als een baby.

De kennis wat God vertelt over Zichzelf. Dat Hij kwam en betaalde voor de zonden. Geen menselijke kennis komt daarbij. Dat was het verbazingwekkende voor Jozef. Dat is de halve boodschap. Dat geldt ook vandaag. Hoe groot onze kennis ook is, het vertelt ons niet over waarom Christus moest komen.

Dat alle religie aan Christus onderworpen is. Dat is het menselijke instinct dat iets maakt als god, zoals wij. Niet de heilige God. Het probleem met instinct is dat het iets god maakt. Atheïsme is een religie. Geen god, ze dienen natuur of de aarde. Of evolutie. Je kunt religie niet weg krijgen.

Ze deden deze ontdekking. Geen religie heeft een Zaligmaker. Kwam in ons vlees. Die droeg onze zonden. God is zo heilig. Hij moet de zonden straffen. Het kan alleen door Zelf te komen en te lijden. Past niet in aardse religies. Er is maar een religie dat je Hem kunt zien: Hij is je Zaligmaker en Vriend. Er is er maar een. Al aardse religies geven je geen hoop op het leven en de hemel.

Alle religies moeten zich aan Christus onderwerpen. Hij is de Enige. Let op de geschenken: goud, wierook, mirre. Misschien gaven ze de drie geschenken allemaal. Als je naar iemand gaat en een speciaal geschenk geeft, dan denk je daarover na. Zouden de wijzen dat ook niet gehad hebben? Wat te geven aan de Koning der Joden.

Goud. Geschikt voor het geven aan een Koning. De Koning van de Joden, van de hemel, Hij is onze Koning. Ze namen wierook. Vanouds werd wierook gebruikt in de tempels. Het beste van het beste. Hij is God. Je komt voor God. Geschenk geschikt voor God. Koning en God. En zij brachten het mirre. Mijn eerste antwoord klinkt nog zo hoopvol. Je neemt het voor een begrafenis mee. Waarom mirre? Omdat Hij een mens is. Gekomen om te sterven. Parfum. God de tweede Persoon in de Godheid. En zeker mens. Zondenwegdrager als we geloven in Hem. De Christus geïncarneerd. Hij kwam. Ze gaven het Hem. Dat moeten wij allemaal doen. Je vindt het leven nooit, behalve als je tot Christus komt je eeuwige Koning.

 

Kerstdag zondag 25 december 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – dr. P. Masters – Schriftlezing Psalm 97 en Mattheüs 1 vers 18-25 en Mattheüs 2 vers 1-12