Een maagd zal zwanger worden, dat was de profetie van Jesaja. Maria werd zwanger door de Heilige Geest en baarde een zoon. God werd mens, dat is verbazingwekkend. Hij daalde af om ons van zonden en oordeel te verlossen. God zocht het nederige uit; de herders mochten als de laagste klasse de glorie van God zien. Het gaat niet om het kerstverhaal op zich, hoewel het letterlijk waar is, maar om de betekenis ervan.

Vandaag preken we uit Mattheus 1, vers 18. De geboorte van Jezus Christus ging op deze manier: Maria werd zwanger van de Heilige Geest en beviel van een Zoon.

De geboorte van Jezus Christus was op deze manier, op deze manier. Heel simpel. Maria was verloofd met Jozef. Het verhaal van de incarnatie is simpel. We kijken naar de schatten van de incarnatie. Om daarop te reflecteren.

Zijn moeder is verloofd met Jozef. Je weet dat in die cultuur onder joden verloofd zijn veel meer betekent dat een verkering nu. Een man en vrouw die elkaar trouw beloven voor God. Ze worden beschreven als man en vrouw. Maar leven nog niet als man en vrouw. Ze waren nog niet samen en hadden nog niet een gezamenlijk huis. Hier in de Bijbel kunnen we dat lezen. Het is goed om te trouwen. Maar er gaat een periode aan vooraf. Dat kon zomaar een jaar duren. In die periode werd Maria zwanger van de Heilige Geest.

Maria kreeg een groot voorrecht. Ze mocht geboorte geven aan de Zoon van God. Hij zou de Messias zijn, de komende Christus. Ze was verbaasd en verwonderd. Ze was zwanger geworden.

Jozef was een rechtvaardig man. Hij hield van haar. Hij was perplex. Hij kon het niet begrijpen. Hij kon er niet gelijk in mee komen dat het van de Heilige Geest was. Hij wilde een gewoonlijke route kiezen en haar niet te schande maken. Hij wilde een route kiezen, door haar heimelijk te verlaten. Hij kreeg een nachtgezicht. Jozef, zoon van David, wees niet bang om Maria tot u te nemen. Ze is al zijn vrouw, zie je wel! Maar ga door op de route en neem haar als vrouw.

Maria zal een Zoon voortbrengen en u zult Hem te naam Jezus geven. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Een Redder is beloofd en voorzien. Zo gaat het.

Dan gaat Mattheus door. Dit gebeurt allemaal omdat het voorspeld is door de profeten. Ziet, een maagd zal zwanger worden. Zijn Naam zal zijn: Immanuel. Dat komt uit Jesaja 7.

Toen ik een jongen was, ik ging naar school. Ongeveer 70 jaar geleden. Het idee dat Jesaja gezegd zou hebben ‘Een maagd zou zwanger worden’, dat is ridicuul. Een verkeerde vertaling, zei de leraar. De tekst zegt helemaal niet dat het om een maagd gaat. Het kan ook gaan om een jong, getrouwde vrouw of een jonge vrouw. Dat zei hij. Zo denken vele vertalers. Dit gebeurt miljoenen keren. Ook op televisie gebeurt het. Je hoort het op de radio. Wat wij zeggen, klopt niet, het gaat niet om een maagd. Het Hebreeuwse woord betekent niet maagd.

Maar laten we duidelijk zijn: het Hebreeuwse woord wordt nergens, nergens gebruikt voor een jonge vrouw. Daar is geen literair voorbeeld van het gebruik van dat woord. Het is altijd, maiden, in Oud-Engels. Als je het Hebreeuws kent en toegang hebt, het is absurd en verkeerd dat de vertaling een jonge vrouw zou zijn, alleen. Het is ridicuul. Krachtig wordt er echter vertaald (KJV): een maagd.

Juda is in moeilijkheidheden. Maar de Grote Redder komt. Uit Israël en Juda. Uit het huis van David. Juda is in serieuze problemen. Er zijn twee koningen. Juda zal crashen. Ze weten het en geloven het. Maar Juda moet niet op eigen kracht vertrouwen. Er zijn beloften van God. Jesaja spreekt vanuit God. Zegt tot de koning: je vraagt om een teken. Dat kan een teken zijn in de hemel of op aarde. Een aardbeving bijvoorbeeld. God wil je een teken geven voor de veiligheid van Juda en het bewaren van de belofte. Ze vragen om een teken. Dat is vanwege hun ongeloof. Jesaja maakt deze profetie. En kijkt vooruit, in de toekomst. En hij ziet de komende Christus. Zie! Een klein woord in Hebreeuws. Let op. Hier is het grote teken.

Een jonge vrouw zal zwanger worden? Dat is niet een groot teken. Dat gebeurt duizend keren per dag. Wie de Bijbel op dit punt bekritiseerd, is heel verkeerd bezig. Die begrijpt niet wat God belooft via Jesaja. Zie! Er zal een geboorte zijn. Van een Zoon. Je kunt vertalen: het kan gebeuren. Maar: het zal gebeuren. De context maakt uit. Elke serieuze vertaling naar het Engels zegt: een maagd. Wie zegt een jonge vrouw, maakt de tekst tot iets nonsens.

Je ziet helaas een grote groep christenen die dit ook bekritiseren. Ze zijn niet geïnformeerd en ongeletterd. Ik zegt het voorzichtig. Maar er zal een maagd zwanger worden. Zij zal een Zoon voortbrengen.

Hij zal heten: Immanuel. God met ons. De incarnatie van de Heer. Waarom een maagdelijke geboorte? Dit zijn diepe dingen: omdat het kind God en mens is. Hij heeft twee naturen. Op een wonderlijke manier zijn de twee naturen vermengd. Hij was echt God en echt mens. God volledig geïncarneerd in een mens. Hij had menselijk vlees. Waarom is een maagdelijke geboorte een teken? Omdat God mens werd.

In Genesis is de komende Christus beschreven als het vrouwenzaad. Niet als mannenzaad. Hij is God en mens. Het moet dus wel een vrouw zijn. Het kan niet via normale reproductie. Onze heilige God, helemaal God en ook helemaal mens.

Is dat niet toegeschreven aan Maria? Is zij de enige in de geschiedenis? Ja, dat is ze. Alle andere geschiedenissen over maagdelijke geboorten zijn legenden. In verhalen gebeuren onmogelijke en zondige dingen. Dat gebeurde nooit echt. Er is een mythe over de geboorte van Alexander; dat is een immoreel verhaal. Er is maar een maagdelijke geboorte: die van Jezus Christus. Er is geen ander historisch figuur die een maagdelijke geboorte had of waar een profetie over ging.

De profetieën over Christus waren duizenden jaren oud. En ze klopten allemaal. Alleen Hij is voorgezien en voorgesteld tevoren. Hij is uniek. Christus. God in menselijke gedaante. Hij heeft alle macht in de eeuwigheid. Vrijwillig limiteerde Hij zichzelf. Hij ontledigde zichzelf en deed afstand van Zijn macht. Ze brachten Hem aan het kruis. Hij leefde als onze vertegenwoordiger. Hij gehoorzaamde God. Hij leefde het perfecte leven. Zodat Hij zichzelf kwalificeerde als onze Redder. Hij droeg onze straf. Onze zonden en ongerechtigheid. Iemand die dat doet, moet wel perfect zijn. Zou diegene zelf zonden hebben, dan zou die vergaan en vernietigd worden.

Hij had onbeperkte macht en vernederde zich om een dienstknecht te worden. Hij had eeuwige blijdschap en vrede. Hij was een met God. Hij had geen pijn en verdriet. Het is verbazingwekkend. Wat heeft Hij gedaan! Hij was God. Hij wist alles. Hij was in de schoonheid. Hij kwam in de wereld vol disorder. Er is veel mis in deze wereld. Veel pijn, zorgen en zin. Hij kwam erin. Hij kwam om veel zielen te redden. Hij kwam in deze wereld. Hij werd verworpen en gehaat. Wat een verbazingwekkende liefde. Hij was de Prins van het leven, de Schepper van het leven. Hij kwam in deze wereld vol dood.

God met ons. Verbazingwekkend. Heb je wel eens barmhartigheid en mededogen gezien zoals dit? Een uitgaande liefde zoals we zien in Christus? Wat een heerlijkheid! Wat een liefde. Hoor mijn gebed. Help me, red me. Hij zal antwoorden. We kunnen Hem benaderen. Wat een schatten in Zijn komst! Hij verzekert ons van het eeuwige leven. Daarom kwam Hij. Hij kwam om te betalen en te verzoenen.

Ik wil naar Lukas 2 vers 6 gaan om tot een conclusie te komen, over de herders. Maria bracht haar zoon voor. Wikkelde Hem in doeken. Dat deden mensen die arm waren. Er was geen kamer voor hen in de herberg. Een voerbak. Voor het voer. Hij had geen gedaante of heerlijkheid dat we Hem zouden begeerd hebben. Hij had nauwelijks kleren.

Er waren herder, zij hielden de wacht. Hoeveel waren het er? Minimaal twee. Er waren vier wachten in de nacht. Hielden de wacht. Twee uur slapen, twee uur waken. Misschien minimaal vier? Misschien acht? Dat is speculeren. Hoe meer hoe beter.

En dan, zie! Iets spectaculairs. De glorie van de Heer scheen om hen heen. Een lichtglans. Het hele landschap werd verlicht. Ze waren bang. En angstig. De engel zei, Ik breng u een goede boodschap. Dit is voor alle volken. Voor u is geboren in de stad van David de Zaligmaker. Jezus. De Zaligmaker. Een redder van straf, zonde, oordeel. Christus is de Redder. Christos in Grieks. De Heer die God is. Het woord dat Jesaja ook gebruikt.

Dit zal een teken zijn: niet dat u het kind vindt. Maar er zal een boodschap zitten in wat u ziet. U zult Hem vinden in doeken gewikkeld. Een lage geboorte. Dat is het teken. De eeuwige God komt als een arm, klein kind.

Waarom horen de herders dit? Waarom mogen zij de geboorte verkondigen? Vanavond kijken we naar de wijzen. Zij komen uit het oosten, misschien 1.000 miles reizen. Ze kwamen niet op dezelfde tijd als de herders. Misschien 14 dagen later. Ze komen in elk geval naar het huis. Dat staat in het evangelie. Misschien waren het drie wijzen vanwege de drie giften. Misschien waren het er meer. Ze waren niet met de herders in de stal. Dat verzinnen de artiesten van vandaag. Geloof de Carols hier ook niet in. Het was ook niet op 25 december, misschien in de late zomer, maar dat is een ander onderwerp.

Waarom herders? Er zit een boodschap in. De herders behoorden tot de laagste staat. Ze mochten ook geen getuigenis geven in de rechtbank. Ik weet niet waarom dat zo is, dat ze tot de laagste staat behoorden. Het was de laagste klasse. Het was een ‘rebuke’ voor de intellectuele elite. De glorie van de Heer verscheen aan hen. De laagsten. We vinden Hem nooit als we op onszelf zien. Niet als we zeggen: ik zal de boodschap wel ontvangen. God omarmt de laagsten. De zondaars. Ik ben het oordeel waard. Ik heb een nieuw leven nodig. Dit is de boodschap van de herders: de laagsten, zij representeren de mensen die zichzelf vernederen en verootmoedigen. Die lift God op en verheft tot hemelse glorie. De betekenis is belangrijker dan het verhaal. Het verhaal is letterlijk waar. Maar als je alleen het verhaal gelooft, zul je de Heer niet ontmoeten. Daarom, zoek Hem. Verneder je. Hij zoekt je op. Hij kwam om te redden. Hij zal er voor je zijn. Dat zijn de schatten van de geboorte van Christus.

1 Hark! the herald angels sing,
“Glory to the newborn King:
peace on earth, and mercy mild,
God and sinners reconciled!”
Joyful, all ye nations, rise,
join the triumph of the skies;
with th’angelic hosts proclaim,
“Christ is born in Bethlehem!”

Refrain:
Hark! the herald angels sing,
“Glory to the newborn King”

2 Christ, by highest heaven adored,
Christ, the everlasting Lord,
late in time behold him come,
offspring of the Virgin’s womb:
veiled in flesh the Godhead see;
hail th’incarnate Deity,
pleased with us in flesh to dwell,
Jesus, our Immanuel. [Refrain]

3 Hail the heaven-born Prince of Peace!
Hail the Sun of Righteousness!
Light and life to all he brings,
risen with healing in his wings.
Mild he lays his glory by,
born that we no more may die,
born to raise us from the earth,
born to give us second birth. [Refrain]

Metropolitan Tabernacle London, zondag 25 december 2022 (Christmas Day), 11 uur. Schriftlezing Lukas 2:1-19 en Johannes 1:1-18.