Een unieke roep van God: komen tot Christus

De bekende woorden ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ [Mattheüs 11 vers 28] is niet zomaar een roep van zomaar een willekeurig persoon. Het is een roep van de Allerhoogste, God in Christus, die u roept en nodigt. Hij roept u persoonlijk om u te redden, zalig te maken van uw zonden. We behoren Hem toe: Hij heeft ons geschapen, wij ademen de lucht die Hij geeft en eten het eten dat hij geeft. Hij kan ons helpen en is gewillig om ons te helpen op weg naar de hemel, naar Zijn eeuwige heerlijkheid. U wordt zonder onderscheid geroepen en mag deze roep beantwoorden door tot Hem te gaan. Hij wil de rust geven, de ware rust: verzoend met God, vergeving van zonden en delend in Zijn liefde en gemeenschap.

Mattheüs 11 vers 28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven‘.

Een unieke roep van God

Als we als kind deze tekst horen, dan denken dat we het een tekst is voor ouderen en zwakken. Dat is niet het geval. Het is een tekst voor iedereen. In die tijd voor de Joden die het hoorden. Woorden van een oude tekst. Het volgende vers is neemt Mijn juk op en volgt mij. Jeremia 6. Zie op Mij. Kom tot Mij.

Wie is het die roept?

Dat is belangrijk. Is het zomaar iemand? Nee, God in Christus. God die kwam naar deze aarde. Onze Schepper die roept. Als iemand in de gemeente een speciale uitnodiging, roep heeft van een premier of een staatshoofd, dat is bijzonder. Maar dit is veel groter. Een roep van de Rechter die zal oordelen. Dit is een roep van de Allerhoogste.

Het is een totaal onverwachte roep. Als je van een staatshoofd een roep krijgt, verbaasd het je als je hem of haar niet kent. Wat maakt dat hij aan mij schrijft? Maar deze roep van God. Hij weet alles van je. Hij is je Maker. Je leest hier de meest unieke woorden in het Nieuwe Testament. Kom tot Mij. Een onverdiende roep. Een heilige roep. Wie is het die roept? Het is God.

Waarom roept Hij?

Waarom roept Hij universeel mannen en vrouwen? Waarom roept Hij mij terwijl ik Hem niet ken? Als je opgeleid bent voor bepaald beroep. En dan naar functies kijken die geschikt zijn. Wanneer adverteren ze? Omdat ze een gekwalificeerd persoon zoeken. Niet zozeer jou. Ze hebben zichzelf in gedachten niet jou. Zie je de roep van Christus als een unieke roep? Hij heeft jou in gedachten. Hij roept jou. In een land in oorlog oproep dan niet persoonlijk omdat ze jou nodig hebben. Ook in universiteiten. Zoeken niet een persoon zozeer maar voor de samenleving, onderwijs.

Dit is een unieke roep. Geen andere roep die er ooit zal zijn. Wij brengen niets dan problemen. Geldt ons. Hij roept. Hij kwam uit de hemel, betaalde de prijs voor de Zijnen. Ik struikel in velen. Hij helpt mij naar de hemel. Alle inspanning van Hem. Ik kan Hem niet groter dan Hij is. Hij heeft alle kennis en macht. Ik kan alleen problemen brengen. Waarom roep Hij mij? Omdat Hij genadig is. Die man of vrouw is onderweg naar de hemel. Leeft voor het hier en nu in deze wereld. Ik wil voor die persoon betalen. Waarom roept Hij? Om mij zalig te maken.

Waar roept Hij mij van?

Allen die vermoeid en belast zijn. Van deze wereld geroepen. Om ons van onszelf te verlossen. Van veroordeling te roepen, anders voor eeuwig zelf betalen voor onze zonden. Hij roept ons van zinloosheid, zoals ouderen terug kunnen denken aan hun leven waar was het voor? Hij roept zelfs mensen die op het punt stonden om zelfmoord te plegen uit onze gemeente en toen de roep van Christus hoorde. Hij roept van zonden.

Hoe kan Hij mij helpen?

Wat kan Hij eraan doen? Hij kwam van de hemel. In onze plaats. Volmaakte leven voor allen die op Hem vertrouwen. Golgotha. Daar hing Hij aan het kruis. Leed lichamelijk en vooral in Zijn ziel. Daar voor vele miljoenen. Geen woorden om dat te beschrijven wat Hij daar leed. Wat kan Hij doen? Hij kan ons zalig maken van zonden. Hij verandert ons. Hij geeft ons een nieuwe natuur. Betere mensen.

Ik ken een man goed, hij preekte hier een keer. Hij was een officier. Was tevreden met zichzelf. Maar depressie kwam. Strijd met zijn vrouw. Scheiden van elkaar. Die vrouw kwam tot het besef dat het ook in haar zat. Haatte hem. Ze ging naar een kerk en hoorde de grote uitnodiging en hoorde daar ‘kom tot Mij’. Probeerde opnieuw en man en vrouw bij elkaar te zijn. Samen naar de kerk. Hij kwam ook tot bekering en veranderde. Wij kunnen veranderen door Zijn grote macht. Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen.

Waarom zou ik luisteren?

Je behoort Hem toe. Je bent Zijn eigendom. Je ademt Zijn lucht. Je eet Zijn voedsel. Je weet wie je bent. Je bent een rationeel, nadenkend. Meest complexe zijn. Met alle complexiteit. Je behoort Hem toe. Je moet naar Hem luisteren. Niet alleen daarom maar ook omdat Hij je kan helpen. Kom je van een andere religie? Ik ga niet iemand bekritiseren. Er is maar een Zaligmaker.

Wie mag reageren?

Iedereen? Nee, niet iedereen. Niet iedereen zal komen tot Hem. Ik heb gelezen dat in de Amerikaanse oorlog in 1861-1865, een vreselijke oorlog, er explosieve materialen waren. Jonge mensen gedood. Arbeiders. Lichaamsonderdelen moeten missen. Konden die mensen niets meer? Geen waarde meer? Evangelist kwam daar. Vertelde over Christus. Velen kwamen tot bekering. Vraag voor hen was: wat kan ik doen voor God? Ik mis een arm. Come ye sinners poor en needy. Ze voelden zich waardeloos voor God. To feel your need of Him. De mensen mogen komen die voelen dat ze aan het einde zijn gekomen. Ik kan mezelf niet bekeren. Ik ben afhankelijk van u. Heere, Ik heb Christus nodig. Hem nodig te hebben. De zegen van een nieuw leven. Een nieuw verstaan. Een plaats in hemel. Het is wat we allemaal nodig.

Wat is rust?

Wat betekent het? Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal je rust geven. Het is een belofte. Hij houdt Zijn belofte. Rust. Zonden vergeven. Je hoeft dood en veroordeling niet meer te vrezen. Een rust van de tirannie van zonden. Hij helpt je met de overwinning op de zonden. Charles Wesley 1707, broer van John. Achttiende kind in een gezin van negentien. Zijn moeder leerde hem Grieks, Latijn al voordat hij met vijf jaar naar school ging. Westminster school. Latijn enige taal. Daarna naar Oxford. Ook Latijnse taal. Heilige club. Ze geloofden in zaligheid bij werken. Dagelijks het Woord lezen en andere plichten. Gevangenen bezoeken. Goede werken. Hoe God te behagen. Hoe naar de hemel te gaan. Daarna John en Charles naar Georgië. Om daar te bekeren. Maar lukte niet omdat ze met werken probeerde te bekeren. Gedesillusioneerd kwamen ze terug. Charles kwam terug en schreef: ik heb geprobeerd mensen te bekeren maar wie bekeerd mij? Hij zag in dat hij niet bekeerd was. In een storm naar Amerika waren anderen zo rustig. Alleen rechtvaardiging door het geloof. 21 mei 1738 las hij het commentaar van Luther op Galaten. Gerechtvaardigd door het geloof.

Iemand die startte met dat alles bij werken was. Wie roept? God in Christus. Waarom? Genade voor jou. Waar roept Hij van? Scheiding van God, veroordeling. Zonden. Hoe kan Hij helpen? Hij leed en stierf voor de Zijnen. Waarom zou ik luisteren? Omdat Hij mij maakte en mij kan helpen. Wie mogen komen? Vertrouwen op Christus. Op weg naar de hemel. De unieke roep van God, de woorden van Christus: ‘kom tot Mij’.

 

Zondag 24 maart 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters [dienaar te Londen] – Mattheüs 11 vers 28